Terveys & tiede

Terveyttä kalaöljystä? Tapaukset Zinzino ja Balanstri

Kirjoittajat: Juhani Knuuti ja Risto Roine*
 
Zinzino kertoo verkkosivuillaan: ”Vain yksi kahdestakymmenestä on tasapainossa. BalanceOilin avulla myös sinä voit saavuttaa sen
Kysymyksessä ovat BalanceOil-nimiset kalaöljyvalmisteet, joita myydään ravintolisänä.
Balanstri kertoo verkkosivuillaan: ”Nykyruokavalio sisältää suuren määrän tulehdusta lisääviä omega-6 (AA) arakidoni-rasvahappoja ja vastapainoksi hyvin vähän tulehdusta hillitseviä omega-3 (EPA) eikosapentaeeni-rasvahappoja. AA/EPA -suhteen epätasapaino lisää elimistön kroonista tulehdusta, eli inflammaatiota.”
Kumpaankin markkinointiin liittyy olennaisena osana veritesti. Testin perusteella asiakas saa tietää, onko hän tasapainossa. Tasapaino tässä tapauksessa tarkoittaa elimistössä olevien rasvahappojen määriä. Testin perusteella annetaan sitten suositus käyttää öljyvalmistetta. Testin uusimista myös suositellaan ”hoidon” jälkeen.
Toimintamalli on sukua biohakkeroinnille. Pelkkä tuotteiden laadun korostaminen ja yleiset suositukset kalan ja kalarasvan terveellisyydestä eivät siis enää tunnu riittävän. Mittauksilla pyritään lisäämään uskottavuutta tuotteiden vaikuttavuuden osalta.
Kalaöljytuotteita on markkinoilla lukuisia. Zinzinon ja Balanstrin markkinointi poikkeaa muista siinä, että keskiössä on veritesti, jonka perusteella tuotteiden tarve määritetään.

Öljytuotteet terveyden edistäjinä

Toimintamallin tarkastelussa keskeisiä kysymyksiä ovat mm. onko tarjottu mittaus luotettava, onko mittauksen tulkinta tehty asiallisesti, ovatko tuotteet laadukkaita ja onko tulosten perusteella tehdyt suositukset perusteltuja?
Pääasiassa markkinoinnin kohteena ovat terveet ihmiset, jotka haluavat vaalia terveyttään. Kokonaan vielä eri kysymys on, voisiko öljytuotteilla hoitaa sairauksia?
Tässä kirjoituksessa analysoidaan ensiksi öljyvalmisteiden käyttöä terveillä ja lopuksi myös niiden mahdollisuuksia sairauksien hoidossa. Tämän kirjoituksen tavoitteena on täydentää hiljattain julkaistua MOT-ohjelmaa, jossa myös käsiteltiin tämä teemaa.

Testi ja sen luotettavuus

Edellä kuvattu toiminta perustuu siihen, että ennen tuotteiden käyttöä mitataan elimistön rasvahappokoostumus ja sen perusteella annetaan suositus tuotteiden käytöstä.
Kummankin tuotteen osalta veren rasvahappokoostumus mitataan veritipasta. Tällä mittauksella ei ole mitään tekemistä aikaisemmin kuvaamani kuivaveritestin kanssa. Tässä menetelmässä mitataan punasolujen seinämän rasvahappokoostumus. Zinzinon testi analysoidaan Norjassa Vitas-laboratoriossa, Balanstrin testi tulkitaan Intiassa Lipomic-laboratoriossa.
Itse testimenetelmät vaikuttavat asiallisilta vaikkakin suuremmasta verimäärästä tehty mittaus olisi luotettavampi. Käytetty kromatografinen menetelmä on kuvattu tieteellisissä lehdissä. Mittaukset vaikuttavat asiallisesti validoituilta ja laboratoriot kertovat, että heillä on laatujärjestelmä valvomassa prosessia. Sain Zinzinolta testin CV%-lukuja, jotka olivat asiallisia.
Käytetty punasolujen rasvahappopitoisuusmittaus kertoo pidemmän ajan saannista, sillä punasolujen elinaika on noin 3 kk; tuona aikana kaikki punasolut ovat uusiutuneet.
Vertasimme YLE:n toimittaja Tiina Lundellin kanssa samalta henkilöltä samaan aikaan otettuja arvoja kummastakin testistä.  Pääsääntöisesti tulosprofiili oli kummassakin sama. Kuitenkin %-arvot vaihtelivat testien välillä kohtalaisen paljon. Mittaustuloksissa erot prosentteina olivat seuraavat (Balanstri-testi vs. Zinzino-testi)

  • DHA +13%
  • DPA +55%,
  • EPA +18%,
  • AA +22%,
  • GLA -50%,
  • LA -9%.

Tietenkään tuloksista ei voi päätellä kumpi on oikeampi tulos vaan vertailu kertoo enemmän mittauksen tarkkuudesta ylipäätään. Vaihtelua on siis -50% — +50%. Kovin tarkasti lukuja ei siis kannata pyrkiä tulkitsemaan. Balanstrin testiraportin lopussa luki lisäksi: ”The results should not be used for diagnostics

Lyhyt kertaus rasvahappohin

Koska rasvahapot eivät ehkä ole kaikille tuttuja, lienee paikallaan pikakurssi rasvahappoihin. Lisätietoa löytyy mm. Duodecimin Terveyskirjastosta.
Ruokavaliossa oleva rasva on joko kovaa eli tyydyttynyttä tai pehmeää eli tyydyttymätöntä rasvaa. Lisäksi tyydyttymätön rasva luokitellaan kertatyydyttymättämäksi ja monityydyttymättämäksi rasvaksi.
Monityydyttymättömät rasvat ovat niitä, jolla on monia suotuisia vaikutuksia terveydelle. Näiden osuus ruokavaliossa on kuitenkin usein liian pieni, kun taas tyydyttyneen rasvan osuus pyrkii olemaan liian suuri.
Monityydyttymättömiin rasvoihin kuuluu useita erilaisia rasvahappoja. Niitä kutsutaan usein Omega-rasvahapoiksi niiden rakenteen vuoksi. Monityydyttymättömät rasvahapot tulee saada ravinnosta, sillä elimistö ei niitä kykene pääsääntöisesti valmistamaan.
Pehmeää rasvaa ja niiden mukana Omega-rasvahappoja saadaan ei-trooppisista kasviöljyistä, juoksevista margariineista, pehmeistä rasiamargariineista ja kalasta sekä pähkinöistä, manteleista ja siemenistä.
Ne jaetaan edelleen kahteen pääryhmään Omega-6-rasvahapot ja Omega-3-rasvahapot.
Omega-6-rasvahappo eli linolihappo on välttämätön rasvahappo ja sitä on runsaasti mm. rypsi-, auringonkukka- ja soijaöljyssä. Tosin rypsi- ja rapsiöljyssä Omega-6-rasvahappoja on noin 50% vähemmän ja vastaavasti enemmän kasviperäisiä Omega-3-rasvahappoja.
Omega-3-rasvahappo eli alfalinoleenihappo on myös välttämätön ja sitä rypsiöljyssä, rapsiöljyssä, saksanpähkinäöljyssä, hampunsiemenöljyssä sekä erityisen runsaasti pellavansiemenöljyssä ja camelina- eli kitupellavaöljyssä.
Edellä kuvattuja Linoli- (Omega-6) ja alfalinoleenihappoja (Omega-3) saadaan myös margariineista, joissa on käytetty näitä öljyjä valmistusaineina.
Kalassa on pitempiketjuisia Omega-3-rasvahappoja EPA:a ja DHA:ta. Rasvaisessa kalassa niitä on enemmän kuin vähärasvaisessa.
Kaikki tyydyttymättömät rasvahapot, sekä Omega-6 että Omega-3 –rasvahapot ovat tutkimuksissa todettu terveyttä edistäviksi. WHO:n luokituksessa (WHO recommendations) linolihappo, alfa-linoleenihappo sekä kalaperäiset rasvahapot ovat luokiteltu edulliseksi terveydelle. Sama pätee myös Pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa (Pohjoismaiset suositukset).
Sen sijaan tyydyttyneen rasvan saantia suositellaan rajattavan enintään 10% energiasta. Monityydyttymättömien osuus tulisi olla 5-10% ja loppu rasva tulisi olla kertatyydyttymätöntä.

Zinzino ja Balanstri-testin viitearvot ja tulkinta

Testien tulokset raportoidaan %-lukuina ja suhteina mutta rasvahappojen absoluuttisia arvoja ei anneta. Mittauksille ei anneta selkeitä viitearvoja ja vaihteluväliä, johon normaalit tulokset tulisivat asettua. Sen sijaan annetaan yksi luku, joka edustaa tavoitetta ja mittausarvon poikkeaminen tästä tavoitearvosta raportoidaan.
Tällainen raportointi on erikoista, sillä siinä lähtökohta on, että jokaisella yksilöllä pitäisi olla jokin tietty taso ja siitä poikkeaminen suuntaan tai toiseen olisi huono asia.
Annettu tavoitearvo voisi toki olla normaalialueen alaraja mutta ainakaan raportissa tuloksia ei näin oltu tulkittu (Zinzino_Balance_testitulokset).
Vertailuesimerkiksi voisi käydä hemoglobiinin mittaus. Jos tavoitearvoksi asetettaisiin tietty luku, vaikka 145 g/L, tasolla 135 g/L voitaisiin todeta, että hemoglobiini on liian matala ja vastaavasti tasolla 155 g/L, se olisi liian korkea. Molemmat ovat kuitenkin normaalialueen sisällä eikä arvon korjaamiseen ole tarvetta.
Testeissä on lisäksi raportoitu ns. kokonaistulos, joka todennäköisesti on kooste eri osatekijöistä. Tämän kokonaistuloksen muodostumisesta ei kuitenkaan anneta tietoa.
Keskeiset arvioitavat osakomponentit ovat seuraavat:

  • Omega-3 rasvahappojen (EPA+DHA) määrä. Tavoitearvo >8%.
  • Omega-6 / Omega-3 suhde: Tavoitearvo alle 3:1
  • Lisäksi Zinzinon testissä annetaan muita komponentteja kuten arakidonihapon muodostumisen tehokkuus, solukalvon joustavuusindeksi ja henkisen vahvuuden indeksi. Kaikki nämä perustuivat eri rasvahappotyyppien matemaattisiin suhteisiin. Niiden kaavoja ei avata eikä normaalin vaihteluväliä anneta.

Testin seurauksena tehdyt johtopäätökset

Tulkinnan perusperiaate on molemmissa sama. Mittauksessa ja johtopäätöksissä korostetaan kalaöljyjen (EPA+DHA) saannin tärkeyttä suhteessa esim. kasviperäisiin Omega-3 rasvahappoihin. Lisäksi korostetaan Omega-6 –rasvahappojen haitallisuutta ja tätä ilmaistaan Omega-6/Omega-3 suhteella.
Testitulosten perustella annetaan suosituksia ravinnosta ja öljytuotteista. Luonnollisesti öljytuotteissa on juuri niitä rasvoja, joita testissä mitataan ja jotka sitten muuttavat mitattuja suureita tavoitteiksi asetettuun suuntaan.

Tuotteiden laatu

Kumpikin tuote perustuu kalaöljyn ja oliiviöljyn sekoitukseen. Itse tuotteiden koostumus ja valmistuksessa käytetyt laatustandardit eivät herättäneet epäilyjä tuotteiden laadusta.

Testin tulosten ja johtopäätösten kriittinen tarkastelu

Unohtakaamme testin tulkintaan liittyvät pienet erikoisuudet, kuten yksittäiset luvut tavoitearvoina, testin toistettavuustiedon puuttuminen sekä yksilöllisen vaihtelun jättäminen huomiotta. Keskeiset tulkinnan haasteet ovat kuvattu alla.
 
Monityydyttymättömien kalaperäisten Omega-3 –rasvahappojen tavoitearvo (EPA+DHA) on hyvin suuri.
Sekä Zinzino että Balanstri on asettanut väestön tavoiterajaksi kalaperäisten monityydyttymättömien rasvahappojen osalta 8%. Tämä on varsin korkea tavoitearvo. Vaikka kalaöljyt ovat todettu terveyttä edistäviksi, voi perustellusti kysyä, onko näin korkea tavoite todella perusteltu?
Zinzinon toimittamista mittaustilastoista voi päätellä, että 95% väestöstä jää tavoitearvon alapuolelle. Kuitenkaan tutkimusten perusteella tarkkaa tavoiterajaa ei ole helppo luotettavasti määrittää (ks myöhempänä kustannuslaskelmat).

Kuva:Lähes koko väestö jää tavoitearvon 8% alapuolelle (Lähde Vitas Laboratoriot, Thomas E. Gundersen)
 
WHO ja Pohjoismaiset ravitsemussuositukset eivät anna tuollaisia rajoja. WHO suosittelee PUFA-tasoa 6-10% energiasta ja näistä Omega-6-rasvahapoista tulisi 5-8% energiasta ja Omega-3-rasvahapoista 1-2%.
Vastaavat Pohjoismaisten ravitsemussuositusten antamat luvut ovat 5-10% energiasta, Omega-6-rasvahapoista tulisi saada vähintään 3% energiasta ja Omega-3-rasvahapoista vähintään 1%. Lisäksi suosituksessa mainitaan kasviperäisten Omega-3-rasvahappojen osuudeksi vähintään 0,5% ja DHA:n osalta vähintään 200 mg.
 
Kasviperäisten Omega-3-rasvahappojen, kuten alfalinoleenihapon terveysvaikutuksia vähätellään
Zinzino viittasi tulkinnassa pohjoismaisiin ja WHO:n suosituksiin mutta niissä ei kuitenkaan eroteta Omega-3-rasvahappoja näin yksityiskohtaisesti. Toisin kuin Zinzinon materiaalissa (Zinzino_Balance_testitulokset), missään suosituksessa ei vähätellä kasviperäisiä Omega-3-rasvahappoja, kuten alfalinoleenihappoa.
 
Omega-6 –rasvahapot tulkitaan haitallisiksi ja tulehdusta aiheuttaviksi
Näiden öljyvalmistajien yksi keskeisimpiä argumentteja on, että, että Omega-6 rasvahapot olisivat haitallisia ja aiheuttaisivat tulehdusta. Testimateriaalissa on tästä pitkiä selostuksia (Zinzino_Balance_testi_tulokset).
Siinä kerrotaan miten ”ravinnosta saatava omega-6-linoleenihappo muuttuu arakidonihapoksi ja miten sen biologisesti aktiiviset komponentit aiheuttavat akuutteja tulehduksia ja kroonisten tulehdusten pitkittymistä.” Viitteenä materiaalissa käytetään Simonopouloksen katsauksia.
Sekä WHO että Pohjoismaiset ravitsemussuositukset pitävät kuitenkin Omega-6-rasvahappoja terveyttä edistävinä. Viimeaikainen tutkimusnäyttö on myös samoilla linjoilla. Tuoreessa kotimaisessa tutkimuksessa korkea Omega-6 -saanti liittyi pienempään kuolleisuuteen (Kuopio Ischemic Heart Risk factor study).
Reijo Laatikainen on koonnut materiaalia Omega-6-tutkimuksista. Ainoa tutkimus, jossa Omega-6-saanti oli yhteydessä haittoihin on Sydney Diet Heart –tutkimus ja tuossa tutkimuksessa saanti oli todella korkeaa (15,4% energiasta). Muissa lukuisissa tutkimuksissa Omega-6 on ollut terveyttä edistävä, kuten esim Oslo Diet Heart Study osoittaa. Nykyisin Suomessa Omega-6 saantimäärät ovat myös selvästi pienempiä kuin Sydneyläisessä tutkimuksessa ja mahtuvat hyvin Pohjoismaisten suositusten rajoihin.
Omega-6-rasvahappojen tulehdusta aiheuttavat vaikutukset ovat myös tutkimuksissa kumottu. On siis väitetty, että nämä rasvahapot lisäisivät tulehdusta aiheuttavan arakidonihapon muodostumista. Systemoidussa katsauksessa (Rett systemoitu katsaus) kuitenkin havaittiin, että suurikaan ravinnon Omega-6 rasvojen lisääminen tai vähentäminen ei vaikuta arakidonihapon määrään vaan sen tasoa säädellään muutoin tarkasti. Myös Johnson ja Fritsche päätyivät vuonna 2012 samaan lopputuloksen systemoidussa katsauksessaan.
Vuonna 2015 julkaistussa katsauksessa Fritche kokosi tutkimustietoa siitä miten rasvahapot laukaisevat tulehdusta. Hän tuli tutkimusnäytön analyysissään siihen tulokseen, että tyydyttyneet rasvat laukaisevat tulehdusta mutta Omega-6 linolihappo ei. Lisäksi analyysin mukaan Omega-3 –rasvahappojen tulehdusta hillitsevä vaikutus ihmisillä on jäänyt selvästi heikommaksi ihmisillä kuin hiirikokeiden perusteella on voitu odottaa.
 
Omega-6 / Omega-3 –suhde nostetaan keskeiseksi suureeksi
Suhdeluku taikka siitä kehitetty ns. Omega-indeksi, jossa korostetaan kalaperäisiä rasvahappoja, perustuu siis Omega-6 –rasvahappojen ja Omega-3-rasvahappojen (tai kalaperäisten Omega-3-rasvahappojen) suhteeseen. Suhdeluku nousee luonnollisesti kahdesta syystä: Joko Omega-6-taso nousee taikka Omega-3-taso laskee. Suhdeluvun käyttö perustuu siis osittain myös edellä kuvattuun Omega-6-rasvahappojen demonisointiin, ei pelkästään Omega-3-tasoon.
Suhdeluvun käytöstä on julkaistu uunituore katsaus (The Omega-6-Omega-3 ratio- A critical appraisal and possible successor), joissa on selkeästi osoitettu suhdeluvun ongelmat ja sen käyttöön liittyvät virhepäätelmät.

Mittaustulosten perusteella annetut suositukset

Keskeinen ja kaikkein olennaisin kysymys on tietenkin, mitä mittaustulosten perusteella voidaan suositella.
Ruokavalion parantaminen on ensisijainen vaihtoehto. Tämänhetkisissä ravitsemussuosituksissa suositellaan rasvaista kalaa ainakin kaksi kertaa viikossa, eikä siihen tarvita mittauksia.
Edellä kuvattujen testien tavattoman tiukkoihin ja osin virheellisiin tavoitteisiin ei kuitenkaan ole realistista päästä ruokavaliolla. Tavoitteissa on korostuneena ovat esillä kalaperäiset Omega-3-rasvahapot ja samalla olisi vältettävä Omega-6-rasvahappoja. Normaalilla ruokavaliolla ei tähän ole helppo päästä. Testin tavoitteisiin pyrkiminen johtaa siis väistämättä kaupallisten öljyvalmisteiden käyttöön.

Omega-3 ja kalaöljyt sairauksien hoidossa

Omega-3 rasvahappojen käytöstä sairauksien hoidosssa on kohtalaisesti tutkimuksia.
Cochrane Collaboration on analysoinut 102 terveysväitettä kalaöljyihin liittyen. Analysoiduista tutkimuksista ainoastaan kystiseen fibroosiin oli saatu jotain myönteistä näyttöä, joskin se oli vähäistä. Muiden osalta tutkimusnäyttö ei ollut Cocrane-analyysin mukaan riittävää. Toki kalaöljyjen tiedetään laskevan veren triglyseriditasoa.
Cochrane on analysoinut myös kalaöljyjen vaikutuksia Alzheimerin tautiin. Raportissa todettiin, että tutkimusnäyttö tehosta ja tuvallisuudesta ei ole vielä riittävää suositusten antamiseen. Tosin analyysi on julkaistu jo vuonna 2016, eikä uusimpia tutkimuksia ole mukana.
Joitakin rohkaisevia tutkimustuloksia on kuitenkin olemassa. Vuonna 2012 julkaistussa 6 kk kestäneessä tutkimuksessa 50 muistihäiriöpotilasta jaettiin kolmeen ryhmään ja heidän masentuneisuuttaan mitattiin. Kalaöljyillä saatiin vaikutusta masennusmittareihin. Vuonna 2013 julkaistiin toinen pieni (36 potilasta) satunnaistettu tutkimus, jossa kalaöljyt paransivat muistia tilastollisesti merkittävästi.
Vuoden 2017 aikana on julkaistu 3 satunnaistettua tutkimusta. Lievästä muistihäiriöstä kärsivillä potilailla saatiin kalaöljyllä paranemista kognitiiviseen toimintaan vuoden satunnaistetussa hoitokokeessa noin 200 potilaalla. Yhdessä tutkimuksessa (86 potilasta) kalaöljyn hyöty muistiin oli havaittavissa miehillä mutta ei yhtä selvästi naisilla.
Viime vuonna julkaistiin Lancetissa satunnaistettu pohjoismainen tutkimus, jossa varhaista Alzheimerin tautia sarastavat satunnaistettiin ravintolisäryhmään ja lumehoitoryhmään. Vaikka ensisijaisissa muuttujissa ei saatu merkittävää vaikutusta, toissijaisissa nähtiin etenemisen hidastumista verrokkityhmään verrattuna.
Nämä tulokset ovat rohkaisevia nimenomaan dementian varhaisvaiheessa mutta vaativat kunnollisia jatkotutkimuksia, joissa potilasmäärät ovat suurempia ja seuranta-aika riittävän pitkä.

Kalaöljyvalmisteiden kustannukset

Kalaöljyvalmisteiden kustannusten vertailu on haastavaa sillä ei ole olemassa mitään yleisesti hyväksyttyjä saantitavoitteita, joiden perusteella kustannuksia voisi laskea. Saantimääristä annetut tämänhetkiset suositukset Yhdysvalloissa ja globaalisti (Global Omega-3 Intake Recommendations) löytyvät tästä.
Niissä saannin suositusmäärät ravinnosta vaihtelevat 90 ja 1000 mg välillä, yleensä sisältäen kaikki Omega-3 rasvahapot. EPA+DHA-saannista on joitakin suosituksia ja niissä saantimäärät vaihtelevat 160-1000 mg välillä. Eurooppalaiset suositukset mainitsevat 200-250 mg niille, jotka eivät syö kalaa.
Tämänhetkisten suosituksten perusteella voisi arvioida, että 500-1000 mg pitäisi olla riittävä määrä. Toisaalta emme tiedä, pitäisikö määrä olla tätäkin suurempi. On hyvä kuitenkin huomata, että meillä ei ole myöskään sellaista näyttöä, että suurempi annostelu toisi automaattisesti lisähyötyä terveydelle.
Yksi tapa laskea kustannuksia, on arvioida, kuinka paljon maksaa vuositasolla valmistajan suosittelema päivittäinen annostelu. Toinen tapa on arvioida, kuinka paljon maksaisi 1000 mg päivittäinen määrä. Alla olevassa taulukossa ovat muutaman kalaöljyn kustannukset kahdella tapaa laskettuna.
 

 
Kuten käy esiin, hinnoissa on suurta vaihtelua, laski kummalla tavalla hyvänsä. Suositelluilla annoksilla 80 kg painavalle aikuiselle Zinzino ja Balanstri-tuotteiden vuosikustannukset ovat noin 400 EUR vuodessa, mikäli sitoutuu jatkuvaan tilaukseen. Edullisimpien tuotteiden vuosikustannukset jäivät reilusti alle 100 EUR/vuosi ja kalleimman lähes 900 EUR/vuosi
Jos käytetään EPA+DHA annostavoitetta 1000 mg/vrk, erot pienenevät. Esimerkkiöljyjen hinnat asettuvat 200-300 EUR seutuville. Halvimmillaan vastaavan annoksen saa kuitenkin reilusti alle 100 EUR/vuosi.
Mielenkiintoa herättää Fitline Omega-3 öljyn hinta, joka on aivan omassa sfäärissään. Valmistajan suosittelemalla annostelulla kustannukset ovat lähes 900 EUR/vuosi. Koska pitoisuus tuotteessa on niin pieni suhteessa hintaan, tulisi 1000 mg/vrk annoksella vuosikustannukseksi peräti 3000 EUR!

Yhteenveto

Ravitsemussuositukset pitävät Omega-3 ja Omega-6 –saantia ravinnosta tärkeänä. Myös kalaperäisten Omega-3 rasvahappojen saannista on suosituksia. Tämän perusteella ravitsemussuositukset ehdottavat ensisijaisesti rasvaista kalaa ruokavalioon.
Kalaöljyvalmisteet ovat ravintolisiä, joiden tavoitteena on lisätä kalaperäisten Omega-3-rasvahappojen saantia. Periaatteessa silloin, kun ruokavalio on yksipuolinen, voi ravintolisän käytöllä kompensoida saantiongelmaa.
Tutkimusnäytön perusteella voisi olettaa, että Omega-3 rasvahapoista lisänä voisi olla hyötyä, jos kalaa ei syö lainkaan ja kasvikunnan omega-3:n saanti ei ole riittävää, tietyille henkilöille, joilla on jotain geneettistä poikkeavuutta rasvahappoaineenvaihdunnassa ja mahdollisesti vaikeassa triglyseridemiassa.
Nyt käsitellyt Zinzino ja Balanstri -valmisteet vaikuttavat sinänsä asiallisilta kalaöljytuotteilta. Hintavertailun perusteella kustannuksissa on eri tuotteiden välillä suurta vaihtelua. Tuotteiden vertaaminen laadun suhteen on kuitenkin vaikeaa.
Zinzino ja Balanstri eroavat muista tuotteista siinä, että tuotteisiin on liitetty testi. Testin tulokset ovat kuitenkin asetettu niin tiukoiksi, että testituloksen perusteella lähes jokainen tarvitsisi ravintolisän tavoitteisiin päästäkseen. Lisäksi testin tulkinnan kriteerit ovat osin virheellisiä tämänhetkisen tutkimusnäytön perusteella.
Ravintolisien käytön perustelemiseen testin perusteella kannattaa ylipäätään suhtautua kriittisesti. Meillä ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että testituloksen perusteella tuotteita käyttämällä saataisiin terveysvaikutuksia.
Tutkimusnäyttö öljyjen käytöstä sairauksien hoidossa on vielä niukkaa ja puutteellista mutta myös alustavia lupaavia tutkimustuloksia on saatu alkavan muistihäiriön hoidossa. Toivottavasti uudet tutkimukset tuovat lisänäyttöä tähän asiaan.
 

Jälkikirjoitus

Lähetin kirjoitukseni kommentteja varten Zinzinon edustajille ja myös yrityksen käyttämän konsultille Paul Claytonille. Keskustelu oli asiallista ja stimuloivaa teeman osalta.
Toki näkemyksemme joistakin asioista erosivat, sillä minusta näyttö ravintolisien vaikutuksista on vielä rajallista eikä tavoitearvoja tiedetä. Otin huomioon saamani kommentit.
Ehkä on syytä mainita Paul Claytonin kommentti yhdessä sähköpostissaan:
I also agree that it is time to review the issue of omega 6’s, as we have already done with the saturated fats. This is a work in progress, and I believe that you will see this reflected in Zinzino literature in the future.”
 


* Risto Roine on Turun yliopiston neurologian professori ja Tyksin Neuro-toimialueen johtaja


 

Zinzinon tarjoamia testien tulkintaohjeita:

Your Protection (Fatty Acids Profile Value) (0-100%, optimally >90%) – reflects the degree to which your diet protects you against the most dangerous lifestyle related health issues, and how the balance between the fatty acids in your diet affects your tendency towards inflammation and inflammatory conditions.
Omega-3 (EPA+DHA) Level (0-12%, optimally >8%) – the combined percentage value of the marine omega-3 fatty acids EPA and DHA out of the total value of fatty acids found in the blood. The fatty acids profile in the blood represent the types of fats your body has available for energy and to develop cells and tissues. If the level drops below 4% (red zone), the body may experience difficulties in maintaining normal cell and tissue development (homeostasis).
Omega-6 (AA)/ omega-3 (EPA) balance needs to be below 3:1 (green zone, dietary target) to help your body to control the inflammation process. Imbalanced and pro-inflammatory consumption of omega-6 and omega-3 fatty acids significantly affects cellular communication and inflammatory disorders.
Imbalance of omega-6 and omega-3 fatty acids have been observed in many diseases including heart disease, hyper tension, insulin resistance and diabetes, asthma, painful menstruation, depression, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), senility, obsessive-compulsive disorder characterized by intrusive thoughts, and post-partum depression characterized by feeling restless, anxious, fatigued and worthless.
Balance between essential acids omega-6 and omega-3 is crucial to maintain normal cell and tissue functions (homeostasis) as well as mental wellness throughout the life cycle. The fatty acids have many functions in the body, being precursors for local “hormones” in the cells such as prostaglandins, leukotriens, and thromboxanes that regulate all inflammations as well as smooth muscle contraction and relaxation. A good omega-6 / omega-3 ratio would help also to maintain mental health and nerve function, healthy heart and circulation system, and healthy and optimal eye, brain and immune function.
Arachidonic Acid (AA) Formation Efficiency (optimally >30) – this index reflects how efficient the enzymes are in converting dietary omega-6 linoleic acid (LA) into omega-6 arachidonic acid (AA). The enzymes itself may be impaired, up-regulated, or functioning within normal limits. If Arachidonic Acid (AA) Formation Efficiency is below 30 % (yellow or red value) you are advised to include the “Special Arachidonic Acid Dietary Advice” as an addition to your general dietary advice.
Cell Membrane Fluidity Index (optimally <4) – reflects how efficiently your cells interact within their environment. The more saturated the fats are in a membrane, the more rigid the membrane is. Conversely, the more polyunsaturated the fats are in a membrane, the more fluid the membrane becomes. Flexible membranes ensure a proper metabolism among cells and improves hormone function in body. 
Mental strength Index (optimally <1)  – reflects your mood and cognitive status. Mood is significantly affected by the omega-6 (AA)/omega-3 (EPA) balance. A dietary change from an unbalanced pro-inflammatory value above 9:1 to a value of less than 5:1 immediately affects a number of factors linked to mental health in a significant manner, particularly for children with ADHD and elderly depressed individuals.
A study showed that a daily intake of 3 g of marine omega-3’s EPA and DHA for 3 months significantly decreased feelings of anger, anxiety, fatigue, depression and confusion, and increased vigor.
Childhood and old age are two critical and vulnerable stages in life when the supply of marine omega-3 in the form of EPA and DHA are fundamental for good brain functioning. In these periods, omega-3 deficiency is associated with learning and memory deficits as well as mood.

Kommentointi on suljettu.