Terveys & tiede

Sinut on haastettu

Sain tietää, että minut oli nimeltä mainiten taas haastettu väittelyyn. Tällä kertaa vastausaikaa oli annettu viikko. Koska en ollut reagoinut, julistettiin, että olin luovuttanut enkä uskaltanut osallistua väittelyyn.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Erilaisia haasteita on heitetty tutkijoille esim maidosta. Minut aikanaan haastettu myös homeopaatin toimesta. Silloin ehdin reagoida.

Kaikille näille haasteilla on tyypillistä, että haasteen tekijä tekee haasteensa omalla verkkosivustollaan tai blogisaan ja tulkitsee reagoimattomuuden häviöksi tai luovuttamiseksi.

Olennainen kysymys on, mikä oikeus jollakin satunnaisella henkilöllä tai ryhmällä on velvoittaa jotain tutkijaa osallistumaan väittelyyn. Aivan kuin asiantuntijoilla ei olisi muuta tekemistä, kuin odottaa haasteita.

Vielä omituisemmaksi tilanteen tekee se, että tässä viimeisimmässä haasteessa ei myöskään käynyt selville, kuka tai keitä ihmisiä nämä vastapuolen edustajat ovat.

Vielä tätäkin omituisempaa tässä oli se, että käsiteltäviä aiheita tai kysymyksiä ei ollut edes tuotu esiin. Verkkosivuilla käydessäni totesin sisällön olevan lievästi erikoisia väitteitä, joista muutaman ”mielenkiintoisen” olen poiminut alle.

Koronainfektion tai ”rokotevaurioiden” hoitoja:

Zapperointi kapulazapperilla 30 kHz 30 min tai enemmän. Vaikutus: Piikkiproteiinien hajotus, bakteerien ja loisten tappaminen, soluaineenvaihdunnan tehostaminen.

Pakurikääpäuute (Inonotus obliquus). Ota 5-10 tippaa 1-2 kertaa vuorokaudessa nesteessä. Vaikutus: Kaikkien rokotushaittojen estäminen.

Ruokasoodavesi 1/2 tl alumiinitonta ruokasoodaa + pieni lasi vettä (+ sitrus mehua). Juo 1-2 lasillista vuorokaudessa. Vaikutus: Puhdistaa ja neutraloi rokotteissa olevia myrkkyaineita, erityisesti polttelevaa kaliumkloridia.

Moderni virtsaterapia eli omasta aamuvirtsasta tehty resonanssitippa. Ota 3 tippaa 2 kertaa päivässä lasilliseen vettä. Vaikutus: Puhdistaa kaikkea sitä, mitä keho ei muuten ole pystynyt puhdistamaan.

Muita väitteitä:

On olemassa laaja ja kauhistuttava rikollinen salaliitto, joka paljastaa suoran kytköksen Anthony Faucin, Modernan ja Wuhanin virologian instituutin välillä.

COVID-19-rokotteen tutkijoilla on myös suora kytkös aivo-tietokone rajapintatekniikkaa (”neural lace”) tutkiviin tiedemiehiin, joista yhtä syytettiin apurahojen ottamisesta Kiinasta.

Riippumattomat tutkijat ovat löytäneet rokotteista salaperäisiä nanohiukkasia, joita ei pitäisi olla mukana.

Koko pandemiaa käytetään tekosyynä länsimaisen yhteiskunnan laajalle poliittiselle ja taloudelliselle muutokselle, joka rikastuttaa rikkaita ja jakaa ihmiset orjiin ja koskemattomiin.

Millainen väittely näistä kysymyksistä syntyisi ja ketä se hyödyttäisi?

Useimmille lienee ymmärrettävää, että vaikka olisin kutsuun vastannut, ei olisi ollut järkeä lähteä ”väittelemään” näin absurdeista väitteistä.

Kaikki eivät kuitenkaan näin ajatelleet.

Joidenkin mielestä lähtemättömyys oli merkki pelosta, että häviää väittelyn. Tällainen ajattelu tieteentekijän näkökulmasta on omituinen. Tieteentekijöiden väittelyt ovat tutkitun tiedon pohjalta syntyvistä tulkinnoista keskustelua. Kysymys on tieteellisestä tiedosta, ei mielipiteistä.

Tieteentekijän kanta muuttuu sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan, mutta ei sen perusteella, että joku on eri mieltä. Tieteentekijä pyrkii koko ajan haastamaan sen hetkisen tulkinnan ja myös oman tulkintansa.

Mikäli tutkittu tieto edellyttää, tieteentekijän takki kääntyy iloisesti, eikä kysymys ei ole lainkaan häviöstä vaan tieteen voitosta.

Tässä blogissa teen nyt vastahaasteen

On ymmärrettävää, että koronavirukseen, rokotteisiin, epidemiaan, variantteihin jne liittyy paljon epäselviä asioita ja että ne herättävät huolta. On siis ymmärrettävää, että keskustelua kaivataan epäselvistä ja huolta herättävistä asioista.

Tämän vuoksi olen valmis julkiseen ja avoimeen debattiin. [selvennys 8.12.2021] Tässä vastahaasteessa EI siis ole tarkoitus käsitellä edellä lueteltuja absurdeja väitteitä vaan ihan muita asiallisia epidemiaan liittyviä keskeisiä kysymyksiä, joita lukijat toivovat.

Jotta debatti pysyisi asiallisena tarvitaan eettiset perussäännöt, jotka voisivat olla seuraavat:

 1. Kaikki keskustelijat osallistuvat omilla oikeilla nimillään avoimesti. Myös blogin kommenttipalstan kommentit tulee olla avoimesti oikeilla omilla nimillä annettuja.
 2. Kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta emme tuo esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.
 3. Kirjoitukset pyrkivät asiallisuuteen ja vastauksessa esitetyt väitteet tulee perustua asiallisiin lähteisiin (esim. tieteellisiin artikkeleihin, viranomaisten tai organisaatioiden verkkosivujen tilastoihin) mutta ei erimerkiksi mielipidekirjoituksiin, blogeihin tai videoihin tai yksittäisten ihmisten mielipiteisiin. Niissä olevat asiat voi tuoda esiin alkuperäisen lähteen linkin avulla.
 4. Pyrimme tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja neutraalisti.
 5. Yksityiselämään kuuluvia arkaluonteisia seikkoja emme julkaise tai käsittele.
 6. Sitoudumme noudattamaan soveltuvin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.
 7. Vastauksien tulee olla itse asiaan kohdistuvia eikä ne saa sisältää henkilöön kohdistuvia kommentteja.
 8. Emme sisällytä kirjoituksiin suoraan liittymättömien sivullisten negatiivista kommentointia.
 9. Toimimme läpinäkyvästi sidonnaisuuksien osalta.

Käytännön toteutus voisi olla seuraava:

 1. Keskustelun aiheet valitaan yleisön ehdotuksista ja niiden tulee olla asiallisia, ajankohtaisia ja keskeisiä ja liittyä koronavirukseen, epidemiaan, hoitoihin tai rokotteisiin. Aiheita valitaan yksi kerrallaan, jotta vastaamiseen jää riittävästi aikaa.
 2. Kutakin aihetta käsitellään omassa erillisessä artikkelissaan.
 3. Aiheiden valinnan jälkeen kumpikin osapuoli kirjoittaa oman vastauksensa, jonka pituus voi olla enintään yhden sivun mittainen kerrallaan. Teksti saa sisältää linkkejä asiallisiin lähteisiin mutta ei esim. videoihin tai muihin edellä mainittuihin epäluotettaviin lähteisiin.
 4. Ensimmäisen vastauksen jälkeen osapuolet tuovat oman uuden vastineensa vuorotellen ja nämä vastaukset saavan olla enintään puolen sivun mittaisia. Aikaa vastaukseen annetaan enintään yksi viikko.
 5. Vuorottaista vastaamista voidaan toistaa enintään kolme kertaa ensimmäisen kirjoituksen jälkeen.
 6. Debatissa ei julisteta voittajia vaan jokainen lukija tehköön oman arvionsa vastauksien uskottavuudesta.

Ehdotan, että aiheet käsitellään blogini alustalla. Sitoudun olemaan muokkaamatta tai sensuroimatta vastauksia, mikäli ne ovat sääntöjen mukaisia. Jokainen blogini seuraaja voi koko ajan varmistaa, että keskustelu toimii näiden sääntöjen mukaan.

Kuka uskaltaa tarttua debattihaasteeseen?

Odotan nyt siis etenkin tuoreen haasteen antajia ryhtymään toimeen puheiden sijaan. Kuka uskaltaa oikeasti tasapuoliseen ja avoimeen tieteelliseen keskusteluun?

Kommentointi on suljettu.