Terveys & tiede

Saksofonitutkimus

Amatöörisoittajaksi minulle on ehkä kertynyt tarpeettoman monta saksofonia. Sopraano- ja tenorifoneja on kumpaakin vain yksi, mutta alttoja tällä hetkellä peräti kolme.

Tuorein hankinta on viime heinäkuussa hankittu uusin alttotorvi, johon tutustumisen yhteydessä julkaisin edellisen Youtube-videoni soittamalla Stingin kappaletta Shape of my heart.

Nyt ajattelin luopua yhdestä alttosaksofonista.

Jotta luopuminen olisi tieteentekijälle asianmukaisesti perusteltua, se tulisi tietenkin perustua tutkimukseen. Tässä tapauksessa se tapahtuu vertaamalla noita kolmea torvea mahdollisimman objektiivisesti.

Koska torven keskeinen tavoite on tuottaa ääntä, vertaamisessa keskeinen kriteeri on luonnollisesti millaista ääntä torvi tuottaa.

Tutkimuksen tavoite

Tutkimukseen tavoitteena on saada tukea yhden alttosaksofonin myymiselle.

Tutkimuksen hypoteesi

Tutkimuksen hypoteesi on, että kuuntelemalla torvien tuottamaa ääntä menetelmien kuvaamalla tavalla, torvet eroavat merkittävästi toisistaan ja että sen perusteella voidaan saada lisätietoa myytävän torven valinnalle.

Tutkimusmateriaali

Tutkimuksessa vertaillut vintage-alttosaksofonit ovat seuraavat:

  • 1943 C.G. Conn 6M VIII (legendaarinen Conn-altto, joka on tunnettu erinomaisesta vireestään sekä helpposoittoisuudestaan)
  • 1934 Martin Handcraft Imperial (tunnettu siitä, että ääni ei juurikaan taivu vaan pysyy helposti vireessä. Torvi on tunnettu Suomessa myös siitä, että huippufonisti Jukka Perko soittaa usein Martin-torvella)
  • 1940’s Buescher Top hat & cane (torven on tehnyt kuuluisaksi Johnny Hodges, joka taas oli tunnettu tavastaan taivuttaa ääntä todella paljon. Ja tämän torven ääni kyllä taipuu.)

Suukappale on Otto Link vintage ja lehdykkä Legere signature 2 ¾.

Ääninäytteenä on pätkiä sovitetusta versiosta Stingin Shape of my heart –kappaleesta niin että sekä alarekisteri että keskirekisteri tulevat esiin.

Soittajana tämän blogin kirjoittaja, joka on paljon huonompi soittajana kuin tieteentekijänä.

Tutkimusta varten on tuotettu kestoltaan 2 min 45 s ääninäyte. Se löytyy tästä. Ääninäytteissä säestyksen äänentasoa on tarkoituksella vaimennettu, jotta torvet tulevat paremmin esiin. Äänen efektit ovat joka näytteessä samat (vain kompressointi ja kaiku).

Tutkimuksen menetelmät

Tässä tutkimuksessa verrataan kolmea eri valmistajan tekemää vintagetorvea.

Vertaaminen tehdään niin, että kullakin torvella sama soittaja soittaa samaa kappaletta mahdollisimman samalla tavalla torven ominaisuuksia hyödyntämällä käyttäen sekä samaa suukappaletta että lehdykkää.

Blogin lukija vapaaehtoisesti kuuntelee tuon vertailun ja antaa oman suosituksensa torvien paremmuusjärjestyksestä blogin kommenttikenttään, Facebook-sivulle taikka Twitteriin.

Tulokset analysoidaan niin, että parhaan sijoituksen saanut torvi saa kolme pistettä, toiseksi tullut kaksi pistettä ja kolmas yhden pisteen. Kunkin torven saamat pisteet lasketaan yhteen.

Voittaja on se torvi, joka on saanut eniten pisteitä ja häviäjä se, joka saa vähiten pisteitä.

Tutkimuksen rajoitteet

Tutkimuksella on useita rajoitteita, jotka tullaan ottaman huomioon lopullisessa tulkinnassa.

  • Tutkimus ei ole sokkoutettu ja arvioitsija näkee kuvasta, mikä torvi kulloinkin soi. Koska oletuksena on, että valtaosalle blogin lukijoista on herttaisen yhdentekevää, mikä torvi voittaa, ei tästä syntyne vinoumaa.
  • Blogin lukijat ovat valikoitunut osa väestöstä eivätkä välttämättä edusta suomalaisia, saati sitten koko maailman väestöä. On myös todennäköistä, että vain osa blogin lukijoista jaksaa kuunnella ääninäytteet tai antaa oma pisteytyksensä. Koska tutkimuksessa ei käytetä tilastollista analyysiä, joka pystyisi imputoimaan puuttuneita vastauksia, tämän rajoitteen kanssa on vain pakko tulla toimeen.
  • Vaikka soittaja pyrkii soittamaan samalla tavalla, soittajan kokemus eri torvien soittamisessa vaihtelee. Ongelmaa voitaisiin eliminoida käyttämällä useata soittajaa, mutta taloudessa ei ollut muita saksofonin soittajia.
  • Soittaja on amatööri. Ammattilainen pystyisi saamaan äänestä enemmän esiin.
  • Valittu musiikkiääninäyte saattaa vaikuttaa arviointiin. Joku torvista voisi olla sopivampi vaikkapa metallimusiikin tai funkin soittamiseen mutta nyt ääninäytteitä on vain yhden genren musiikista.
  • Arviointi perustuu vain subjektiiviseen kokemukseen äänestä. Muut torvien ominaisuudet kuten vireen pysymisen helppous, soitettavuus, torven kauneus ja ergonomia eivät tule tutkimuksessa huomioitua.

Tutkimuksen julkaisu ja sen aikataulu

Tutkimustulokset julkaistaan tämän blogin täydennyksessä 2 viikon kuluttua.

Lopuksi

Tämä pilke silmäkulmassa suunniteltu tutkimus pyrkii havainnollistamaan tutkimuksen tekemisessä huomioon otettavia seikkoja.

Tutkimuksella tulee olla selvä tavoite ja myös etukäteen asetettu hypoteesi.

Tutkimusmateriaali ja menetelmät tulee olla kuvattu riittävän tarkasti.

Myös käytettävät menetelmät tulee olla etukäteeen määritetty sekä myös se, millä tavalla tulokset tuotetaan ja tulkitaan. Tutkimuksen tuottamia tuloksia ei tule valikoida jälkikäteen.

Tutkimuksen rajoitteet tulee olla myös huomioitu mieluiten jo ennen tutkimuksen toteuttamista.

Tästä vakavammasta tavoitteesta huolimatta, toivon lukijoiden pisteyttävän torvet.

Kommentointi on suljettu.