Terveys & tiede

Ravintolisätkö vaarattomia?

Ravintolisiä markkinoidaan puutteellisen ravinnon luontaisina täydentäjinä. Miten ne voisivat olla muuta kuin terveyttä edistäviä?
Ravintolisiä ei kuitenkaan valvota samalla tavalla kuin lääkkeitä eikä niiden haittoja seurata järjestelmällisesti. Tämän vuoksi ravintolisän turvallisuudesta ei pääsääntöisesti ole mitään tutkittua tietoa. Me siis vain oletamme, että ravintolisät olisivat turvallisia silloin, kun niitä käyttää ohjeen mukaan.
Ravintolisien käyttöön voi kuitenkin liittyä yllättäviä ja vakaviakin haittoja, jotka eivät ehkä olekaan niin harvinaisia kuin yleisesti uskotaan. Ravintolisien haittoja tulee luonnollisesti tarkastella niiden hyötyjä vastaan.
Useimmissa tapauksissa ravintolisästä ei ole mitään todistettua hyötyä.Olen aiemmin kirjoittanut ravintolisiin liittyvistä terveysväitteistä täällä ja täällä sekä niiden kustannuksista täällä.
Tammikuun 2017 Lääkärilehden numerossa oli kolme yksityiskohtaista tapausselostusta potilaista, joiden vakava sairastuminen liittyi varsin todennäköisesti ravintolisään.
Alkuperäiset yksityiskohtaiset tapausselostukset löytyvät tämän kirjoituksen lopun linkistä. Esitän tässä nuo kolme tapausta tiiviistettynä.
 

Esimerkkipotilas 1

29-vuotias mies tuotiin keskussairaalan ensiapuun huonokuntoisuuden ja sekavuuden takia. Monet tavallisesti laboratoriokokeet olivat poikkeavat mutta alkoholia tai huumeita ei löytynyt. Kun potilaan yleistila huononi, hänet siirrettiin tehohoitoon, nukutettiin ja kytkettiin hengityskoneeseen. Hänellä oli korkea kuume ja hänelle kehittyi munuaisten toiminnanvajaus, johtuen rabdomyolyysistä (lihastuho).
Hemodialyysillä (ns. keinomunuaishoito) potilaan tila saatiin kuitenkin korjaantumaan. Potilas oli tehohoidossa 17 vuorokautta ennen kuin tilanne korjaantui niin, että hänet voitiin siirtää normaalille osastolle. Potilaalle jäi pysyvä munuaisvaurio toipumisen jälkeen.
Salapoliisityöllä hoidon aikana saatiin selville, että potilas oli ottanut Ripped Hardcore -nimistä rasvanpolttovalmistetta 60 kpl. Yhdessä kapselissa on kofeiinia 293 mg eli potilaan yhdessä illassa saama kofeiinimäärä oli 17 580 mg. Tavallinen kahvikuppi sisältää n. 100 mg kofeiinia.
Lievän kofeiinimyrkytyksen oireita ovat levottomuus, pahoinvointi, vapina, sydämentykytys ja hermostuneisuus, joita voi aikuisilla ilmetä 4–6 kupillisen jälkeen. Annos, josta voi seurata hengenvaarallinen myrkytys, on aikuisilla yleensä 10 grammaa eli noin 100 kahvikupillisen verran.
Kofeiini on todennäköisesti maailmalla eniten käytetty laillinen piriste. Kahvin ja teen lisäksi myös energiajuomat sisältävät merkittäviä määriä kofeiinia. Tapaus vahvistaa sen, että konsentroidut kofeiinia sisältävät tabletit tai jauhe voivat yliannosteltuna johtaa kofeiinimyrkytykseen.
Pikaisella goolettamisella löysin monta ravintolisää, joita markkinoidaan ”aktivoivina” ja jotka itse asiassa sisältävät merkittäviä määriä kofeiinia.
Kuinkahan moni erilaisten ravintolisien käyttäjä on tiedostanut, että tuotteen piristävä vaikutus tuleekin kofeiinista? Kuinka moni tarkastaa kofeiinin annoksen tuotteessa? Kuinka moni osaa suhteuttaa annoksen suuruuden turvaalliseen määrään?
 

Esimerkkipotilas 2

Aiemmin terve 44-vuotias nainen hakeutui keskussairaalan päivystykseen yli viikon kestäneiden vatsakipujen vuoksi. Hänen sääriinsä ja käsivarsiinsa oli alkanut ilmaantua mustelmia, ja virtsa oli muutama päivä aiemmin muuttunut punaiseksi. Huulissa ja suun limakalvoilla todettiin veristä tihkuvuotoa ja myös verinäytteiden ottamiskohdista tihkui verta.
Tutkimuksissa havaittiin, että potilaalla oli vakava veren hyytymishäiriö. Hyytymishäiriön syynä oli K-vitamiinipuutos ja vakava tilanne vähitellen korjaantui K-vitamiinikorvaushoidon, lääkehoidon, jääplasman ja punasolujen annon myötä.
K-vitamiinivajeen taustaa selvitettäessä suolistosairautta ei tullut ilmi. Tarkemmassa haastattelussa kävi ilmi, että potilas oli noin kaksi kuukautta aiemmin käyttänyt kolmen viikon ajan luontaistuotekaupan ginseng-uutetta, mutta lopettanut käytön huonovointisuuden vuoksi.
Tämän jälkeen potilas oli juonut luontaistuotekaupasta ostamaansa detox-liuosta (MethodDraine Detox) pakkauksen ohjeen mukaisesti 1,5 litraa päivässä 20 päivän kuurin loppuun, vaikka se oli aiheuttanut pahoinvointia. Detox-kuuri oli loppunut kaksi viikkoa ennen sairaalaan tuloa.
Potilas oli käyttänyt edellä mainittuja valmisteita turvotusoireiden vähentämiseksi. Valmisteet ja niiden käyttöön liittyvä pahoinvointi ja syömättömyys olivat mahdollisesti syynä K-vitamiinivajaukseen.
Oletettavasti detox-kuuri johti vakavaan suolistobakteerikannan häiriöön, mikä vähensi K2-vitamiinin tuotantoa. On näyttöä siitä, että elimistön kyky hyödyntää ravinnosta saatavaa K-vitamiinia voi vaihdella paljonkin ravinnon koostumuksen mukaan.
Potilaan tapaus osoittaa, että luontaistuotekauppojen tuotteiden normaalistakin käytöstä voi seurata vakavia terveysongelmia.
Tässä tapauksessa tilanne harvnaisen ikävä sillä koko haittavaikutus oli täysin ”turha” koska detox-hoito on täysin vaikuttamatonta huuhaata. Täysin vaikuttamattoman uskomushoito ei saisi aiheuttaa minkäänlaisia terveysriskejä.
 

Esimerkkipotilas 3

39-vuotiaalle terveelle miehelle, jolla oli lääkitys vain kilpirauhasen vajaatoimintaan, kehittyi äkillisesti kuolioittava syvien lihasaitioiden bakteeritulehdus välilihan alueelle ja henkeä uhkaava verenmyrkytys.
Potilaalla todettiin vakava tila, jossa luuydin ei tuota riittävästi valkosoluja (agranulosytoosi). Tehohoidon, runsaan lääkehoidon ja useiden leikkausten jälkeen potilas alkoi kuitenkin onneksi toipua.
Syytä etsittäessä tehtiin runsaasti tutkimuksia, eikä mitään tavanomaista syytä löydetty. Tarkemmassa haastattelussa tuli esiin, että potilas usean edeltävän kuukauden ajan käyttänyt sinkkiä sisältäviä luontaistuotevalmisteita kuntosaliharjoittelunsa tehon ja siitä palautumisen parantamiseksi. Täsmällinen sinkin määrä jäi kuitenkin epäselväksi.
Aiemmin on kuvattu yksittäisiä tapauksia, joissa sinkkiyliannostus on aiheuttanut luuytimeen kuparinpuutostilan, mikä estää luuytimen normaalin punasolujen ja valkosolujen synteesin (viite1, viite2, viite3). Terveillä vapaaehtoisilla sinkkiylimäärän on todettu Yhdysvaltain kansanterveyslaitoksen (NIH) raportissa  heikentävän valkosolujen toimintaa.
Oli mahdollista, että potilaan kuukausia kestänyt sinkkivalmisteiden käyttö johti luuytimen lamaantumiseen kupariaineenvaihdunnan häiriintymisen kautta. Vaikka potilaan seerumin kuparipitoisuus oli normaali, punasolujen voimakkaasti vaihteleva morfologia sekä pieni koko sopivat luuytimen kuparinpuutokseen.
Potilas luopui sinkkivalmisteen käytöstä, ja hänen luuytimensä ja veriarvonsa korjaantuivat täysin. Hän on pysynyt terveenä usean vuoden ajan.
Ravitsemussuositusten mukaan päivittäisen sinkinsaannin suositus on 5-12 mg ja terveellisen käytön yläraja 50 mg päivässä. Suositusmäärät ylittyvät helposti käyttämällä sinkkilisäravinnevalmisteita, joissa tavallisimmin on sinkkiä 15–30 mg tablettia kohden.
Tämä suositus annostuksen osalta on siis jatkuvaan käyttöön. Flunssaan tarkoitettujen imeskelytablettien tehon saamiseksi, tarvittava annos on tyypillisesti suurempi mutta tällöin on kysymys vain lyhytaikaisesta hoidosta, jolloin sinkkimyrkytystä ei ehdi syntyä.
 

Pohdinta

Nämä tapaukset ovat luultavasti vain jäävuoren huippu. Todennäköisesti näiden henkeä uhkaavien tilanteiden lisäksi tapahtuu runsaasti lievempiä ongelmatilanteita, mutta ne eivät tule terveydenhuollon tietoon tai jäävät tutkimuksissa varmistamatta.
Erilaisten oireiden ja poikkeavien laboratoriotulosten yhteys lisäravinteisiin jää helposti huomaamatta sillä yhteyden valmistaminen on vaikeaa. Potilaat eivät usein edes ymmärrä mainita lisäravinteita lääkkeistä kysyttäessä, sillä niitä ei mielletä lääkkeiksi.
Äkilliset allergiset reaktiot ja muut heti ilmenevät haitat voidaan yleensä yhdistää käytössä olleeseen valmisteeseen. Sen sijaan pitkän ajan kuluttua syntyviä haittoja ei välttämättä osata liittää potilaalla aiemmin käytössä olleeseen valmisteeseen.
Näidenkin kolmen potilaan kohdalla ravintolisän kiistaton yhteys tapahtumien kulkuun on mahdoton todistaa. Näissä tapauksissa ravintolisät olivat kuitenkin oireiden todennäköisin syy ja muut syyt olivat huollellisesti suljettu pois. Potilaat toipuivat ravintolisien käytön lopettamisen jälkeen.
Ravintolisille ei tarvita myyntilupaa eikä niiden laatua, tehoa tai turvallisuutta tarvitse tutkia samaan tapaan kuin lääkkeiden. Ne luokitellaan elintarvikkeiksi, ja ne tuodaan markkinoille tekemällä ilmoitus elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle.
Ravintolisiin liittyvistä haittavaikutusepäilyistä ei ilmoiteta FIMEAan vaan Eviraan, joka välittää tiedon kunnan elintarvikevalvontaan.
Ravintolisiä markkinoidaan luomalla mielikuva luonnosta peräisin olevasta valmisteesta. Varsin usein ne kuitenkin sisältävät lisättyjä kemikaaleja, jotka voivat olla varsin tiivistetyssä muodossa. Kuten nämä tapaukset kertovat, lisäravinteisiin voi liittyä haittoja jopa ohjeenmukaisesti annosteltuna.
Kuten aikaisemmissa lisäravinteita käsittelevissä kirjoituksissani kerroin, ravintolisien valmistajat pyrkivät hämäämään ostajia väittämällä tuotteiden olevan tutkittuja vaikka tutkimuksia tehosta ei lainkaan todellisuudessa ole (eikä edes vaadita markkinoille pääsemiseen).
Usein tuotteisiin liitetään lääketeollisuudesta poimittua jargonia vakuuttamaan tuotteen laadusta. Markkinoinnissa saatetaan kertoa tuotannon noudattavan lääketeollisuuden GMP-standardia (good manufacturing practise). Kuitenkaan tuotannon laatustandardin käyttö ei tee tuotteesta yhtään vaikuttavampaa.
Lisäravinteiden haitoista on raportoinut muutama vuosi sitten Suomessa myös FIMEA. Ruotsin lääkeviranomaisille ilmoitettiin vuosina 1987–2006 välillä lähes tuhat epäiltyä haittatapahtumaa, jossa oli mukana vaihtoehtolääkinnässä käytetty valmiste. Tapauksista 11 oli kuolemaan johtavia.
Tavanomaisten vitamiinien ja hivenaineiden antamisella ei terveille saada mitään havaittavia vaikutuksia, ellei kyse ole vakavasta puutteesta. Vaikutusten ja tehon synnyttämiseksi ei aina tyydytäkään pelkkiin vitamiineihin.
Ravintolisistä on löytynyt erektiohäiriölääkkeitä ja progesteronihormonia. Joistakin ravintolisistä löytyi maksahaittoja aiheuttanutta tulehduskipulääke nimesulidia ja psyykkisiä haittavaikutuksia aiheuttanutta laihdutuslääke sibutramiinia. Pienille lapsille voi olla vaarallista myös lisäravinteiden etanolipitoisuus, joka voi olla jopa 70%.
Tämä kirjoitus rajautui ravintoliisiin. Rohdokset ovat vielä oma kokonaisuutensa mutta niitä en käsittellyt tässä kirjoituksessa lainkaan. Rohdoksiin on liittynyt runsaasti haittavaikutuksia ja yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.
 
Lisäys 5.2.2017
Poimin lisää aiheeseen liittyvää materiaalia Lihastohtori Juha Hulmin kommenteista. Nämä tiedot täydentävät omaa kirjoitustani.
Yhdysvalloissa on arvioitu, että vuonna 2015 ravintolisien haittavaikutusten vuoksi vuosittain käy ensiavussa yli 23,000 ihmistä. Nwe England Journal of Medicinessä julkaistu tutkimus löytyy: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1504267
Tässä linkki FDA:n tuoreeseen varoitukseen, että jopa homeopaattisissa tuotteissa (joiden ei pitäisi määritemän mukaan sisältää kuin vettä) voi myös olla vaarallisia määriä haitallisia aineita:
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm538684.htm
 
Juha Hulmi antoi lisätietoa erityisesti kuntosaliharrastajien käyttämistä vaarallisista lisäravinteista.
Maailman suosituimpiin kuuluva rasvanpolttovalmiste Hydroxycut, jonka havaittiin 2008-2009 aiheuttavan maksavaurioita: http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm152152.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952288/
Uudemmissakin versioissa tuotteesta on raportoitu mm. maksavaurioita: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25948859
Aika moni kehonrakentajista on kuollut aika nuorena. Tässä artikkeli aiheesta:
https://www.t-nation.com/pharma/big-dead-bodybuilders
 
————————
Viite: Lääkärilehti tammikuu2017 tapauselostukset

Kommentointi on suljettu.