Terveys & tiede

Onko HPV-rokotus vaarallinen?

Olen kirjoittanut tästä samasta aiheesta muutama vuosi sitten. Koska nyt asia nousi jälleen laajasti esille somessa ja myös eräs lääkärikin osallistui rokotuksen vaaroja korostavaan valheellisten tietojen levittämiseen, julkaisen tässä päivitetyn version HPV-rokotuksen turvallisuuden tutkimusnäytöstä.

Vastaavat tiedot HPV-rokotuksesta löytyvät myös elokuussa julkaistussa kirjassani Kauppatavarana Terveys.

——————————-

Tuskin mikään muu rokote on synnyttänyt niin paljon kohuväitteitä kuin nuorille annettava HPV-rokote. Seuraavat ovat vain pieni osa HPV-rokotuksesta esitetyistä virheellisistä väitteistä:

HPV-rokotus tuhosi tytärtemme elämän.

HPV-rokote aiheuttaa 25 % todennäköisyydellä elinikäisen lapsettomuuden.

HPV-rokote osoittautunut tappavaksi, monet tytöt kuolleet.

HPV-rokote yhdistetty jopa 8–9 % lisääntyneeseen kohdunkaulan syövän kasvuun.

HPV- eli ihmisen papilloomavirusinfektio on naisten lähes jokaisen kohdunkaulasyövän aiheuttaja ja syynä myös osassa emättimen ja vulvan alueen syövistä. Virus on niin ikään merkittävässä osassa miesten sukuelin- ja peräaukon syövissä. Huomattava osa nielusyövistä on HPV-viruksen aikaansaannosta.

HPV-viruksen syy-yhteys syöpiin on pitävästi todistettu. Jos virusinfektiota ei tule, syövät jäävät syntymättä. On varsin poikkeuksellista, että tietyn syövän ja viruksen välillä on näin vahva yhteys. On arvioitu, että rokotuksilla pystytään estämään 77–92 prosenttia kohdunkaulan syövistä, 81–93 prosenttia peräaukon syövistä ja 41–44 prosenttia nielusyövistä.

Useimmilla ihmisillä lienee jossakin elämänvaiheessa jonkin HPV-tyypin aiheuttama tartunta. Rokotus ei enää auta yhtä hyvin tilanteessa, jossa infektio on jo syntynyt. HPV-infektio on pääasiassa sukupuoliteitse tarttuva, ja se saadaan siinä vaiheessa, kun nuori aloittaa sukupuolielämän. Paras aika rokotuksille on ennen tätä vaihetta.

Monissa maissa ja myös Suomessa on aloitettu nuorten tyttöjen rokotusohjelmat. Tutkimuksissa on havaittu, että jo ensimmäisen ja toisen sukupolven rokotteilla (kahteen tai neljään virustyyppiin) on saatu 90–100 prosentin suoja HPV-16- ja HPV-18- virusten infektioille.(159) Nämä kaksi tyyppiä ovat keskeiset syöpää aiheuttavat virukset. Käytössä on myös rokote, joka tehoaa yhdeksään eri HPV-tyyppiin.(160)

Hiljattain julkaistussa systemoidussa katsauksessa (161) ja sen päivitetyssä versiossa (162) rokotuksen tehotodettiin vakuuttavaksi. Kun rokotuksen kattavuus on vähintään 50 prosenttia, mikä on rokotusohjelmissa varsin matala taso, HPV-infektiot vähentyvät 68 prosenttia 13–19 vuoden ikäisillä tytöillä. Tutkimuksissa seuranta-aikaa oli peräti 140 miljoonaa henkilövuotta.

Muiden HPV-virustyyppien kuin vain rokotteessa olleiden esiintyminen vähentyi niin ikään merkittävästi rokotusten jälkeen. Tämä sopii rokotteen osittaiseen suojaan myös muita virustyyppejä vastaan. Rokottamattomillakin todettiin yli 30 prosentin vähenemä pahanlaatuisissa solumuutoksissa alle 20-vuotiailla pojilla ja yli 20-vuotiailla tytöillä. Nämä havainnot kertovat laumasuojasta. Tosin laumasuojaa ei enää todettu, jos tyttöjen rokotuskattavuus oli alle 50 prosenttia.

Rokotusohjelmien menestyminen eri maissa on ollut vaihtelevaa. Rokotteen hyötyjä ei ehkä tiedosteta, sillä mahdollinen seuraus HPV-infektiosta tulee pitkän ajan kuluttua eikä välttämättä lainkaan. Miksi rokottaa etukäteen, jos sairautta ei tulekaan? Tämä ei ole rationaalista päättelyä, sillä samalla tavoin voidaan kyseenalaistaa kaikki rokotukset ja ennaltaehkäisevät toimet. Aina vain osa sairastuu, mutta emme tiedä ketkä.

Toistaiseksi havainnot ovat perustuneet solumuutosten vähenemiseen. Useimmissa tutkimuksissa seuranta-ajat eivät ole olleet vielä tarpeeksi pitkiä, jotta syövän ilmaantumista olisi voitu käyttää tutkimuksissa mitattuina tapahtumina.(163)

(seuraavat 2 kappaletta lisätty 2.12.2020) Nyt kuitenkin näyttöä rokotuksen vaikutuksista syöpään alkaa tulla. Tuoreessa Ruotsalaisessa tutkimuksessa seurattiin väestössä 1 672 983 tyttöä tai naista, jotka olivat iältään 10 – 30 vuotta, kunnes he täyttivät 31 vuotta. Kohdunkaulan syöpä todettiin 19 rokotetulla naisella ja 538 naisella, jotka eivät olleet saaneet rokotusta.

Esiintyvyys oli 47 kohdunkaulansyöpää 100 000 henkilöä kohti rokotetuilla ja 94 / 100,000 rokottamattomilla. Ikä ja muut sekoittavat tekijät tilastollisesti huomioituna esiintyvyyssuhde rokotetuilla oli 0.12 (95% CI, 0.00 to 0.34) tytöillä/naisilla, jotka oli rokotettu ennen 17 vuoden ikää. Tämä tarkoittaa 88% suhteellista vähenemää kohdunkaulan syövässä rokotetuilla verrattuna rokottamattomiin.

Yhteys HPV-infektion ja syövän välillä kiistetään edelleen, vaikka se on todistettu vedenpitävästi. Samoin HPV-rokotteen teho kiistetään, vaikka sekin on selvästi todistettu. Vääristelevillä ja pelottelevilla nettikirjoitteluilla (esimerkki alla) lienee vaikutusta rokotuskattavuuteen.

HPV on steriloinut USA:ssa jo satoja tyttöjä. Rokotteessa on emulgointiaineena polysorbaatti 80, jonka tiedetään aiheuttavan hedelmättömyyttä.

HPV-rokotus on yksi niistä rokotuksista, joista on esitetty todella paljon kaikenlaisia väitteitä, kuten tämän kirjoituksen alussa esitetystä voi lukea. Onko todellakin niin, että HPV-rokotus voisi aiheuttaa vakavia haittoja, kuten elämän tuhoutumista, lapsettomuutta, syöpää ja jopa kuolemia? Mitä tiedämme HPV-rokotteen turvallisuudesta tutkimustiedon perusteella?

Yksi selitys monille haittavaikutusväitteille on Yhdysvaltojen VAERSrekisterin väärinkäyttö.(164) Rekisteriin voi kuka tahansa lisätä haittavaikutuksia, joiden ilmoittaja vain olettaa liittyvän rokotteeseen. Rekisterin tarkoitus on saada nopeasti tietoa mahdollisista harvinaisistakin haittavaikutuksista, kun uusi rokote tulee laajaan käyttöön. Tällaisen rekisterinperusteella ei kuitenkaan voi päätellä, johtuvatko ilmoitetut haittavaikutukset rokotteista vai ei. Sellaiseen päättelyyn tarvitaan tutkimuksia, jossa verrataan rokotettuja rokottamattomien ryhmään.

Tutkimusnäyttö HPV-rokotteen vaarattomuudesta on poikkeuksellisen vakuuttavaa. Tutkimuksiin on osallistunut miljoonia ihmisiä, ja rokotettujen seurannoissa puhutaan kymmenistä miljoonista rokotuksista. Tehdyt tutkimukset ovat säännönmukaisesti kumonneet väitteet HPV-rokotuksen vakavista haittavaikutuksista. Tutkimusnäyttö on luetteloitu tarkemmin kirjoituksen loppuun viitteineen.

Mikä selittää sen, että juuri HPVrokotukset ovat herättäneet niin paljon väitteitä haitoista? Yksi selitys on, että rokotus annetaan nuorille tytöille ja pojille. Siinä iässä tiettyjä erityisiä sairauksia puhkeaa muutoinkin enemmän kuin muulloin, ja sairaus voi ajoittua rokotukseen. Tämän perusteella tehdään virheellinen päätelmä, että sairastuminen johtuu rokotuksesta.

Oman nuoren vakava sairastuminen on aina traagista, ja on luonnollista hakea selitystä tapahtuneelle esimerkiksi aikaisemmin annetusta rokotuksesta. Tästä ilmiöstä on saatu näyttöä, sillä Tanskassa väitettyjä haittavaikutuksia tutkittaessa osoittautui, että kyseiset henkilöt olivat olleet vastaavanlaisten oireiden vuoksi tutkimuksissa jo ennen rokotusta useammin kuin verrokkiryhmä.(165)

Tutkimukset HPV-rokotuksen haittavaikutuksista

 • Rokotusten jälkeisissä seurantatutkimuksissa rokotusten ja vakavien haittavaikutusten välille ei löydetty mitään yhteyttä Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) raportissa. Yli 120 miljoonan rokotusannoksen jälkeen sivuvaikutuksia oli alle 0,1 prosentilla rokotetuista. Näistä 92 prosenttia oli lieviä. Tämän mukaan vakaviksi luokiteltuja sivuvaikutuksia todettiin kahdeksalla 100 000 rokotetusta. Ehkä on syytä selventää, että vakaviksi sivuvaikutuksiksi oli luokiteltu tavanomaista voimakkaampi mutta ohimenevä päänsärky, pahoinvointi, heikotus ja huimaus. (166)
 • Vuonna 2018 julkaistussa systemoidussa katsauksessa todettiin, että vakavia haittavaikutuksia ei ollut merkitsevästi enempää rokotetussa ryhmässä verrattuna kontrolliryhmään.(167)
 • Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa seurattiin tanskalaisia poikia vuosina 1988–2016 annetun rokotuksen jälkeen. Pyrittiin tarkastelemaan erityisesti, esiintyykö heillä autoimmuunisairauksia, neurologisia sairauksia tai veritulppia, joita on väitetty esiintyvän. Tutkimuksessa ei havaittu kyseisten sairauksien lisääntymistä. (168)
 • Vuonna 2018 julkaistussa systemoidussa katsauksessa selvitettiin, liittyykö HPV-rokotuksiin autoimmuunisairauksia. Selvityksessä oli mukana 243 289 rokotettua ja 248 820 verrokkihenkilöä. Havainto oli, että HPV-rokote ei liity autoimmuunisairauksiin. (169)
 • Vuonna 2019 selvitettiin 1 232 572 tytön osalta, johtuuko kipuoireyhtymän (complex regional pain syndrome, CRPS) lisääntyminen HPV-rokotuksista. Kipuoireyhtymä ei liittynyt rokotukseen.(170)
 • Vuonna 2019 julkaistussa Brasilian rokotusohjelman kansallisessa seurannassa annettiin 3 390 376 rokotusannosta kolmen vuoden aikana. Pääasialliset haittavaikutukset, joita oli 0,57 kymmentätuhatta rokotettua kohden, olivat pyörtyminen, huimaus, päänsärky ja pahoinvointi. Vakavaksi luokiteltuja tapauksia oli 39 (0,00115 prosenttia rokotetuista), ja niiksi luokiteltiin tilanteet, joissa vaadittiin sairaalahoitoa. Kaikki tytöt toipuivat. Tämän tyyppinen kansallinen rokotusseuranta antaa kuvan mahdollisten haittojen yleisyydestä. Tosin tämän seurannan perusteella ei voida todeta, johtuivatko haitat rokotteesta, sillä mukana ei ollut vertailuryhmää. (171)
 • American Autonomic Society laati vuonna 2019 analyysin siitä, liittyvätkö väitetyt autonomisen hermoston häiriöt, uupumusoireyhtymä, kipuoireyhtymä tai POTS (postural tachycardia syndrome) HPV-rokotuksiin vai eivät. Tutkijat analysoivat viruksen biologiaa, epidemiologiaa, HPV-rokotuksista tehtyjä tutkimuksia ja julkaistuja tapauksia, joissa edellä kuvattuja oireyhtymiä oli raportoitu HPV-rokotuksesta mahdollisesti johtuviksi. Tutkijat totesivat yksiselitteisesti, ettei ole mitään näyttöä siitä, että HPV-rokotus olisi oireistojen syynä. He totesivat, että kyseiset sairaudet ovat yleisempiä juuri siinä samassa ihmisryhmässä (nuoret tytöt), joille rokotuksia tyypillisesti annetaan, ja tämä selittää havainnot. Samanaikainen tapahtuma tulkitaan herkästi syy-seuraussuhteeksi, olipa yhteyttä tai ei.(172)
 • Japanissa selvitettiin rokotuksen hyöty-haittasuhdetta, koska HPV-rokotuksen kattavuus oli romahtanut 70 prosentista alle yhteen prosenttiin vuodesta 2013. Tehdyssä analyysissä rokotuksen hyödyt ylittivät selvästi haitat, vaikka kaikki kuvitellutkin haittavaikutukset hyväksyttäisiin. Tämän perusteella Japanissa pyritään nyt saamaan rokotuskattavuutta paremmaksi kaikilla nuorilla.(173)

(Lisäys 11.12.2020) THL julkaisi tiedotteen HPV-rokotuksiin liittyvistä virheellisistä väitteistä 9.12.2020. Se löytyy tästä. Suosittelen lukemaan myös tämän.

Lähteet

159 M. Mollers et al., “Effectiveness of human papillomavirus vaccine against incident and persistent infections among young girls: Results from a longitudinal Dutch cohort study”, Vaccine, vol. 33, no. 23, pp. 2678–2683, May 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887090

160 D. Riethmuller et al., “Potential impact of a nonavalent HPV vaccine on the occurrence of HPV-related diseases in France”, BMC Public Health, vol. 15, no. 1, Dec. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25934423

161 M. Drolet et al., “Population-level impact and herd effects following human papillomavirus vaccination programmes: A systematic review and meta-analysis”, Lancet Infect. Dis., vol. 15, no. 5, pp. 565–580, May 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25744474

162 M. Drolet et al., “Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis”, Lancet, vol. 394, no. 10197, pp. 497–509, Aug. 2019. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673619302983

163 C. P. Rees, P. Brhlikova, and A. M. Pollock, “Will HPV vaccination prevent cervical cancer?”, J. R. Soc. Med., vol. 113, no. 2, pp. 64–78, Feb. 2020. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0141076819899308

164 “Search VAERS Database.” [Online]. Available: http://www.medalerts.org/ .

165 L. W. Krogsgaard, B. H. Bech, O. Plana-Ripoll, R. W. Thomsen, and D. Rytter, “Hospital contacts and diagnoses five years prior to HPV vaccination among females referred for suspected adverse vaccine effects: A Danish nationwide case-control study”, Vaccine, vol. 37, no. 13, pp. 1763–1768, Mar. 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30803841

166 “HPV Vaccine Safety | CDC.” [Online]. Available: https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccinesafety.html

167 M. Arbyn and L. Xu, “Efficacy and safety of prophylactic HPV vaccines. A Cochrane review of randomized trials”, Expert Review of Vaccines, vol. 17, no. 12. Taylor and Francis Ltd, pp. 1085– 1091, 02-Dec-2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30495978

168 M. Frisch, A. Besson, K. K. B. Clemmensen, P. Valentiner-Branth, K. Mølbak, and A. Hviid, “Quadrivalent human papillomavirus vaccination in boys and risk of autoimmune diseases, neurological diseases and venous thromboembolism”, Int. J. Epidemiol., vol. 47, no. 2, pp. 634–641, Apr. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29425361

169 C. Genovese, V. La Fauci, A. Squeri, G. Trimarchi, and R. Squeri, “HPV vaccine and autoimmune diseases: Systematic review and meta-analysis of the literature”, J. Prev. Med. Hyg., vol. 59, no. 3, pp. E194–E199, 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30397675

170 N. A. Vielot and S. Becker-Dreps, “Hazard of complex regional pain syndrome following human papillomavirus vaccination among adolescent girls in the United States: a case-cohort analysis of insurance claims data”, Expert Opin. Drug Saf., 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31674255

171 A. B. Mauro et al., “Adverse events following Quadrivalent HPV vaccination reported in Sao Paulo State, Brazil, in the first three years after introducing the vaccine for routine immunization (March 2014 to December 2016).”, Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo, vol. 61, p. e43, Sep. 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31531621

172 A. Barboi et al., “Human papillomavirus (HPV) vaccine and autonomic disorders: a position statement from the American Autonomic Society”, Clin. Auton. Res., 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31475305

173 T. Kitano, “Stopping the HPV vaccine crisis in Japan: Quantifying the benefits and risks of HPV vaccination in quality-adjusted life-years for appropriate decision-making”, J. Infect. Chemother., 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31607433

31 kommenttia

 1. Onko tietoa millä todennäköisyydellä HPV-virusinfektio aiheuttaa syövän?

  1. Lisään juuri tuoreita tutkimuksia aiheesta eli siitä miten rokotus estää syöpää. Väestön osalta avain on siinä kuinka paljon näitä syöpiä esiintyy. Nykykäsityksen mukaan valtaosa näistä syövistä on HPV-viruksen aikaansaamia.

 2. Erinomainen ja ajankohtainen kirjoitus. Kaikki tyttäreni saivat rokotteen ongelmitta. Kiitos, että annat vastalääkettä lokakampanjalle.

 3. Kohdunkaulan syöpä kehittyy yleensä vuosien kuluessa (lähes 10-vuotta) ja tarvitsee pitkäkestoisen kroonisen HPV-infektion, jonka paranemista esim. tupakointi estää. Monestihan HPV-infektio paranee itsestään. Yleensä myös muuten heikentynyt immuniteetti vaikuttaa syövän syntyyn. Eikö tässäkin yhteydessä voisi ennemmin korostaa elintapoja? Mikä muuten on käsityksesi näiden erilaisten autoimmuunisairauksien syntymisessä esim. CFS, mistä ne tulevat kun rokotuksien ei ole todettu olevan kriittinen tekijä niiden synnyssä?

  1. Valitettavasti terveet elintavat eivät kykene estämään HPV-viruksen infektiota vaikka ne hyödyksi ovatkin. Noiden sairauksien syhtyä ei vielä tunneta, jonka vuoksi ne ovatkin alttiina monille spekulaatioille.
   Lisäsin tuoreen tutkimuksen, jossa nyt on osoitettu rokotuksen vaikutus syövän syntymiseen.

   1. Tarkoitinkin terveet elintavat nimenomaan syövän synnyn ehkäisyssä, en infektion tarttumisessa. HPV-infektioista paranee itsekseen n. 80% eli infektion saaminen ei automaattisesti tarkoita että siitä kehittyy syöpä.

   2. Ei tietenkään HPV-infektion saaminen voi tarkoittaa, että varmasti tulee syöpä, muutenhan valtaosalla naisista olisi kohdunkaulan syöpä. Tuo virus on kuitenkin se ratkaiseva tekijä syövän synnylle.

 4. CRPS ja kipuoireyhtymä ovat kaksi eri sairautta – monia Crps:ää sairastavia loukkaa kipuoireyhtymä-termin käyttö cerpistä puhuttaessa, kun diagnoosit ovat hyvin erilaisia keskenään. CRPS on täysin oma, vaikea sairautensa.

 5. Onkohan, Juhani Knuuti, Hi-viruksen löytämisestä Nobel-palkittu Luc Montagnier myöskin päätellyt virheellisesti mainitessaan kirjan The HPV Vaccine On Trial esipuheessa seuraavasti:

  ”The reader will see the truth: the side effects are underreported by medical personnel, while there are a growing number of parents suing manufacturers and governments for inducing lifelong handicaps, even death, of their loved ones. In fact, this is the tragic example of various segments of our society, worldwide, placing economic interests before the health and protection of our younger generation. I congratulate the authors of this book, who are showing the world this scandal.”

  1. Viestisi ydin kuuluu argumentaatiovirheissä tyypillisen ryhmään: ”Keinotekoinen riita asiantuntijoiden välillä”

   En ole tuota kirjaa lukenut enkä perehtynyt kyseisen herran kantoihin enkä perusteluihin. Sen vuoksi en voi ottaa mitään kantaa noihin asioihin eikä minulla ole lähtökohtaisesti mitään riitaa hänen kanssaan vaikka yrität sellaista saada aikaan.

   Kirjoituksessani tuon esille HPV-rokotukseen liittyvää tutkimusnäyttöä ja se puhuu omaa kieltään. Minun mielipiteelläni ei ole edes merkitystä, eikä myöskään herra Luc Montagnierin mielipiteellä. Mielipide on tutkimusnäytön hierarkiassa matalimmalla tasolla ja varsinaiset tutkimukset ovat olennaisempia.

   En tiedä mistä Montagnierin näkemykset ovat syntyneet eikä ne minua edes suuremmin kiinnosta, mutta se kannattaa ottaa huomioon, että yllättävän moni Nobel-palkittu (ja muu merkittävä tutkija) on myöhemmällä iällä (Montagnier on 88-vuotias) langennut outoihin tulkintoihin. On ilmeisesti niin, että huippututkimus ei anna pätevyyttä automaattisesti olla asiantuntija oman alan ulkopuolella.

   Sama kaverihan väitti hiljattain, että koronavirus oli Kiinan laboratoriossa valmistettu. https://science.thewire.in/the-sciences/luc-montagnier-coronavirus-wuhan-lab-pseudoscience/
   Lisäksi sama jamppa on ollut mukana levittämässä muitakin salaliittoteorioita mm.
   virheellistä väitettä rokotusten liittymisestä autismiin: https://www.forbes.com/sites/stevensalzberg/2012/05/27/nobel-laureate-joins-anti-vaccination-crowd-at-autism-one/?sh=430303aa5c53#416830515c53
   Homeopatiasta: https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2011/01/10/has_luc_montagnier_lost_it
   DNA-teleportaatiota https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_teleportation

   Surullista, mutta en kyllä käyttäisi tämän henkilön sanomisia perusteluina mihinkään. Kuten yllä sanoin, ei niitä sanomisia muutoinkaan kannata pitää olennaisina sillä tieto löytyy tutkimuksista.

 6. Millä perustelet sen, että yritän saada riitaa joidenkin välille kommentoinnillani? Eikö asioista voi keskustella jopa eriävinkin mielipitein ilman riidan lietsontaa?

  ”Keinotekoinen riita asiantuntijoiden välillä”- asetelmaan liittyen mainittakoon vielä lääketieteen luotettavuuskysymyksistä professori Peter C. Gøtzsche:n kaksi kirjaa:

  En näe ”Keinotekoinen riita asiantuntijoiden välillä”- asetelmaa myöskään Gøtzsche:n kirjoihin liittyen, vaikka kipeitä ja tärkeitä asioita nostaakin esiin.

  Suomalainen fyysikko Matti Pitkänen on kommentoinut Montagnierin DNA-teleportaatiokokeita:

  Onko kvanttiteleportaatio, joka liittyy Montagnierin DNA-kokeisiin, tosiaan salaliittoteoriaa?

  Kvanttitasosta puhuttaessa, mistä voit olla varma, että tulkintasi todellisuudesta tai ”todellisuudesta” on oikea esimerkiksi juuri HPV-rokotteisiin liittyen? Tiedämmehän havaitsijan merkityksen kvanttitasolla (josta makrotodellisuutemmekin koostuu):

  Jos aiemmin täysin terve, aktiivinen, urheilullinen, sosiaalinen jne. lapsi vammautuu vakavasti kokonaisvaltaisesti toimintakyvyttömäksi lähes välittömästi esimerkiksi HPV-rokotuksen saannin jälkeen, ja vanhemmat lääkärin kanssa huomaavat asian heti niin voitko tosiaan kumota tämän havainnon virhepäätelmänä vain tarkastelemalla tutkimuspapereiden kautta todellisuuta?

  Tässä suomalaisessa keskusteluohjelmassa puhetta myös HPV-rokotteista. THL:n Hanna Nohynek kommentoi mm., että tutkimuksia tarkasteltaessa on muistettava se, että yksittäiset rokotetut voivat reagoida rokotteelle, vaikka selkeää syy-seuraussuhdetta ei voitaisikaan osoittaa laajassa mittakaavassa (ei ole ainoa suomalainen asiantuntija, joka näin kertoo):

  Koronaviruksen alkuperään liittyen en osaa ottaa tarkemmin kantaa, mutta suomalainen sotahistorian dosentti Markku Salomaa on myös aiemmin pohtinut koronaviruksen alkuperää laboratoriolähtöisenä (ilman ns. triggerisanojen käyttöä):

  1. Jouduin valitettavasti jättämään linkit pois, sillä ne johtavat osin kyseenalaisiin ja virheellistä tietoa jakaviin videoihin ja myös eivät tuoneet tähän asiaan mitään olennaista.
   Mitä tulee tuohon ”riita-asiaan” se viittasi siihen, että sinä toit esille Motagnierin tavalla, jossa yritit asettaa minut ja hänet vastakkain, vaikka me emme ole koskaan tavanneet emmekä keskustelleet mistään. saati sitten olleet mistään eri mieltä.

   DNA-teleportaatio on hypoteesi, jota on spekuloitu. Niin kauan kun sen tueksi ei ole esitetty tieteellistä näyttöä, se on vain hypoteesi eli mielipide. Vaikka sitä toistettaisiin monta kertaa, se ei muutu todeksi ennen tutkimusnäyttöä.

   En tietenkään voi kumota tuota hypoteesia ja spekulaatioita edes HPV:n osalta mutta ei minun tarvitsekaan. Näytön taakka on aina väitteen esittäjällä eikä sitä voi siirtää muille vaatimalla kumomuista.

   Kvanttijutut liitettynä homeopatiaan taikka vaikka DNA-teleportaatioon ovat spekulaatioita, joilla yritetään keinotekoisesti selittää monenlaisia mielikuvituksen tuottamia ajatusrakennelmia. Ne ovat vain mielikuvitusta niin kauan kun niiden tueksi on esittää näyttöä. Kavntti-ilmiöt ovat mielenkiintoisia sinänsä ja niitä yritetään liittää milloin mihinkin villiin ideaan.

   Mitä tulee HPV-rokotuksiin, sen turvallisuus selviää myös vain tutkimuksilla. Ajallinen sattuma ei ole osoitus syy-seuraus-suhteesta.

 7. Kiitos hyvästä ja kattavasta artikkelista! Vastaan työssäni viikoittain vanhempien tai lasten kysymyksiin hpv-rokotteen turvallisuudesta. Valitettavan usein kysymysten taustalla on huoli, joka perustuu hpv-rokotteesta esim. somessa levitettyihin virheellisiin väittämiin. Tämä julkaisu antoi paljon lisää tietoa keskustelun tueksi.

 8. Kuinka monta eri piikkiä ihmisen pitäisi ottaa nykymaailmassa? Onko terveys rokottamista ja rokottaminen terveyttä? Onneksi pakko ei ole ottaa yhden ainuttakaan piikkiä, lain mukaan. Tosin neuvola on katala paikka, onko eettisesti oikein uhata lastensuojeluilmoituksella, jos ei halua antaa YHTÄÄN mitään piikkiä? Kuka suojelee lasta rokotehaitoilta? Tämän päivän lääkärit ovat moraalittomia, tunnekylmiä ja ajavat vain yhtä tapaa, vaikka toivoisi sairauksien ennaltaehkäisyyn uutta lähestymistapaa nykypäivänä. Knuuti ei ikinä varmaan aihetta tule avaamaan, mutta miksi rokotteen valmistajilla on syytesuoja Jenkeistä lähtien v.1986 alkaen? Ja onko sattumaa, että kymmenen vuoden välein tulee kriisi, joka liittyy terveyteen ja se myös horjuttaa taloutta ja pistää aivan kaiken sekaisin. Haluaisin taata turvallisen tulevaisuuden Suomen jälkikasvulle, mutta järkyttävää pelottelua ja uhkailua joka suunnalta. Koronan nimissä voi yksilönvapauteen näköjään kajota, ettei edes hengittää saisi enää ja jokaisesta liikkeestä pitäisi tuntea huonoa omatuntoa. Herran haltuunko..

  1. Voitaneen todeta, ihan tutkimustiedon perusteella, että rokotukset ovat yksi lääketieteen tärkeimmistä keksinnöistä. Ideahan on yksinkertainen: Annetaan elimistön itse synnyttää immuunireaktio taudinaiheuttajaa kohtaan altistamalla vaarattomaksi tehdylle toimimattomalle virukselle ja sen osalle, sen sijaan, että annetaan ihmisen kohdata taudinaiheuttaja valmistautumattomana. Tällä tavalla olemme voineet pelastaa lukematon määrä ihmishenkiä ja saada lapsikuolleisuus pienenemään murto-osaan takavuosista. Tämä jos mikä on juuri sitä sairauksian ehkäisyä eikä syntyneen sairauden hoitamista. Tällä toimella suojellaan juuri lasta. Ei lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen hyödy rokotuksista itse mitenkään. Lääkärit myös itse rokottavat itsensä ja lapsensa.

   Tottakai vanhemmat aina tavoittelevat lastensa parasta, toisinaan he eivät vain osaa arvioida oikein sitä mikä on heidän lastensa paras ja tällöin oikean tiedon tarjoaminen on tarpeen.

   Ei ole olemassa mitään syytesuojaa. On vain päätetty, että koska normaalissa ososuhteissa (kun ei ole epidemiaa) rokotteiden valmistaminen on huonosti tuottavaa liiketoimintaa ja taloudelliset riskit kuitenkin suuria (erityisesti USA:ssa), että taloudellista riskiä on vähennetty vakuutusjärjestelyillä, niin, että mahdolliset korvaukset (olivatpa ne perusteltuja tai eivät) voidaan korvata vakuutuksesta. Käytännön ratkaisu vaihtelee eri maissa. Tämän motiivina oli, että rokotteiden tuottaminen alkoi olla taloudellisista syistä kokonaan uhattuna. Rokotukset katsotaan kuitenkin kaikkialla olevan niin tärkeässä osassa ehkäisevää terveydenhuoltoa, että ne piti turvata.

   Kommentoit lopuksi kysymällä sattumasta. Tarkoitatko, että vaihtoehtona olisi se, että joku on epidemiat suunnitellut? Menee aika syvään päätyyn. Mutta eivät ne sattumaa ole. Kysymys on aivan vääjäämättömästä ilmiöstä, kun ihmiset liikkuvat planeetalla ja ovat yhteydessä toisiinsa ja niin taudinaiheuttajat kykenevät leviämään. Jo nyt voidaan sanoa, että vastaava epidemia tulevaisuudessa on 100% varma. Emme vain tiedä milloin. Täytyy vain toivoa, että osaisimme varautua peremmin kuin tähän.

 9. Nimimerkki M kirjoitti yllä järkyttävästä pelottelusta ja uhkailusta. Minulla on se käsitys, että kokemus pelottelusta on yksi syy, joka voi saada ihmiset kääntymään mm. rokotuksia ja korona-ajan suosituksia vastaan. Tietääkseni eivät pelotteluun perustuvat kampanjat aikoinaan tehonneet myöskään pyrkimyksissä vähentää tupakointia, vaikka nämä kampanjat nähtiin luultavasti tekijöiden taholta vain tosiasioiden esittämisenä. Turun yliopistossa tutkitaan rokotevastaisuuden syitä, en ole perehtynyt aiheeseen enempää mutta pidän sitä tärkeänä, ja se voisi antaa uutta näkökulmaa terveysviestintään. Mitä asiaa mahtoi edistää tämänpäiväinen HS:n juttu koronan vaikutuksista elimistössä? Onko harhaa ajatella, että kunhan vain kerrotaan tutkimustuloksista, niin ihmiset saadaan noudattamaan viranomaisten ohjeita?

 10. Olli Polo tuoreessa koronarokotekirjoituksessaan sivuaa myös HPV-rokoteaihetta:

  https://ollipolo.blogspot.com/2020/12/korona-rokotus-yksi-kaikkien-ja-kaikki.html

  ”Tuoreessa muistissa on narkolepsia sikainfluenssarokotteen harvinaisena hitaasti ilmenevänä jälkitautina. Hitaammalla aikataululla mahdollisesti ilmaantuvat haitat ovat varmasti harvinaisia. Uusien ennennäkemättömien oireiden tunnistaminen ja siten myös tilastointi voi olla vaikeaa. Rekisteritutkimuksin näihin ei päästä käsiksi, jos harvinaista oiretta ei tunnisteta, oteta vakavasti, jätetään kirjaamatta tai sitä ei haluta raportoida. Harvinaisten myöhäisvaikutusten yhdistäminen rokotteeseen onkin käytännössä mahdotonta. Tästä esimerkkinä on ratkaisematon kiista kroonisen väsymysoireyhtymän väitetystä yhteydestä HPV-rokotteeseen.”

  1. Kyseessä ei ole tieteellinen ratkaisematon kiista sillä yhteyttä ei ole todettu tutkimuksissa. Kiista on syntynyt vain siitä, että toistuvasti väitetään yhteyden olevan ilman näyttöä. Vähän kuin Trumpin väite huijaamisesta. Väitteen esittäminen ilman perustetia ei muuta asiaa tieteelliseksi kiistaksi.

 11. Hei!
  Jätin tyttärelleni ottamatta HPV-rokotteen kuudennella luokalla epävarmuuttani.Nyt asia on tullut uudelleen ajankohtaiseksi ja hänet tulisi rokottaa reseptillä saatavalla HPV-rokotteella, joka on eri kuin rokoteohjelmassa. Onko näiden kahden eri rokotteen välillä eroja? Mitä? Ja miksi myynnissä oleva rokote on eri kuin rokoteohjelmassa oleva?
  En ole yleensä ole rokotevastainen mutta tämä kyseinen rokote on herättänyt niin paljon myös negatiivistä keskustelua, ja tässä viidakossa on vaikea päättää mitä/ketä asiassa uskoo.

  1. Vaikea sanoa, kun pitäisi tietää mistä kahdesta on kysymys. Markkinoilla on eri HPV-variantteihin kohdistuvia rokotteita, joissa on 2, 4 tai enemmänkin kohteita. Varmaan olisi syytä tehdä sarja samalla mutta en usko että on haittaa rokottaa erilläkään. Jos jälkimmäisessä on useampi variantti, niiden eroavien varianttien osalta teho jäänee heikommaksi.

 12. Seuraavassa kirjoituksessa Jani Kaaro käy hieman läpi myös HPV-rokotetta:

  https://www.rapport.fi/journalistit/jani-kaaro/vaikeasti-havaittava-haitta?fbclid=IwAR1A-RmXBEip0yiMjUZkuQv4PrHfPJh13IRZKXC2eCX-cw_CjA_YJdhR7wI

  Haittailmoitusrekisteristä yleisellä tasolla hän mainitsee mm. seuraavaa:

  ”Järjestelmällä on kuitenkin heikko kohta. Jos rokote aiheuttaa hyvin epämääräisiä terveyshaittoja, tai jos haitat ovat hyvin harvinaisia – ja jos merkittävä osa vielä jätetään epämääräisyytensä tähden ilmoittamatta– signaalia ei koskaan muodostu. Ja jos signaalia ei tule, silloin mikään rokotuksen jälkeinen terveyshaitta ei virallisesti johdu rokotteesta. Ihmiset, jotka uskovat sairastuneensa rokotuksen seurauksena, jäävät täysin voimattomiksi tämän tosiasian edessä. Olennainen kysymys onkin, saako järjestelmä oikeasti kiinni rokotehaitat? Voisiko sitä kehittää osuvammaksi?”

  HPV-rokotteen kohdalla otettakoon tämä lainaus:

  ”Samaan aikaan länsimaissa on kuultu puheenvuoroja, joiden mukaan rokotehaittojen tunnistamisessa on vakavia ongelmia väestötasolla. Näistä kenties arvovaltaisin on peräisin Rebecca Chandlerilta, joka johtaa WHO:n lääkevalvontakeskusta Uppsalassa. Chandler kollegoineen on ollut kiinnostunut erityisesti HPV-rokotetta koskevista haittailmoituksista. Hänen mukaansa perinteiset metodit rokotteiden haittavaikutusten tunnistamiseen voivat olla riittämättömiä sellaisten oireiden kohdalla, jotka on yhdistetty HPV-rokotteeseen. Perinteiset metodit löytävät myös huonosti tapaukset, joissa rokote ei sovi tietyille alaryhmille; muistettakoon, että Pandemrixin yhteys narkolepsiaan ei paljastunut rokotehaittarekisteristä, vaan se havaittiin suomalaisten neurologien valppauden ansiosta.”

  Kannattaa lukea koko artikkeli.

  1. Kyseessä ihan perusteltua pohdintaa. Ilman muuta tähän ilmiöön kannatta kiinnittää huomiota. Mutta toinen puoli asiassa on se, että kun on sitten laajojen väestöjen rokotettuja verrattu rokottamattomiin, ei ole noita väitettyjä diagnooseja ollut enempää. Eli käyttöönoton jälkeen on seurannoissa voitu todeta, että kyseiset diagnoosit eivät liity rokotuksiin. Tämähän on juuri se markkinoille tulon jälkeiusen seurannan idea. Se ei enää riipu siitä, kuinka hyvin tutkimuksissa on erilaisia haittoja kirjattu sillä kirjaaminen on yhtä hyvää tai huonoa sekä rokotetuissa että rokottamattomissa.

 13. Oletko törmännyt erityisesti HPV-rokotetta koskevaan uskonnollissävytteiseen kielteisyyteen, sellaiseen mikä ei välttämättä yleisty kaikkea rokottamista vastaan?

  Itselleni tuli vastaan tuollainen, jossa toisaalta viitattiin siihen että Raamatun mukaan elämällä (ei aivan noin suoraan sanottuna) tältä välttyisi, ja toisaalta että juuri tämä rokote ei muutenkaan tehoaisi vaan olisi jopa vaarallinen. Tietyssä mielessä kyllä ymmärrettävä väärien uskomusten niputtaminen.

  1. Tällaisenkin olen havainnut, erityisesti uskonnollisessa Yhdysvalloissa.

  2. Katsoin ja kuuntelin lääkärin mielipiteen, miten välttyä kyseiseltä virukselta:

   Ensimmäinen näkökulma tähän koko virukseen ja yleensäkin kaikkeen hoitoon on se, että mitenkä voidaan välttää sairauksia, ilman että tarvitaan välttämättä edes lääkkeitä. Tähän liittyen lääkäri on todennut ihan suoraan, että selibaatti on varmin tapa välttyä HPV-tartunnoilta. Ja jos seksiä harrastaa, niin turvallisin on lääkärin mukaan ne kontaktit, joilla ei ole ollut muita seksikontakteja aiemmin.

   Onko mielestäsi kysessä väärä uskomus?

 14. Hei, katsoitko tänään Alfa-tv;n lähetyksen? Itse, en ehtinyt katsoa alusta saakka, mutta siinä kerrottiin HPV-rokotteen mahdollisista haitta vaikutuksista. Mukana oli myös tyttö joka sairastunut ehkä kyseisestä rokotteesta-isän kertomuksen perusteella/ lääkärin mielestä mahdollista! Satuttava ohjelma! Ymmärrän toki, että suurin osa ei saa sivu vaikutuksia! Itse olen aikoinaan saanut kyseisen tartunnan-90 luvulla, joka hoidettiin silloin 1 krt.käynnillä polttamalla. Taisi olla ekoja kertoja kun kyseinen hoito aloitettiin..Hyvin tehosi, ei sen jälkeen ole ollut tautia eikä oireita. Nykyään kyseiseen tautiin hyvä lääkitys! Onko pakko rokottaa, jos siihen hyvä hoito nykyään? Itse sairastuin odotus aikanani ja olin todella tietämätön asiasta mutta hoito oli hyvä ja tehokas! Lääkäri asiantunteva!👍

  1. Taidat vahingossa sekoittaa asioita. HPV-viruksen infektioon ei ole hoitoa eikä lääkitystä. Jos sinua on hoidettu, kyseessä ei varmaan ole ollut HPV vaan jokin muu. HPV-infektion seurauksena syntyy solumuutoksia kohdunkaulaan ja niitä sitten hoidetaan polttamalla.

   Minulle tulee sellainen kuva, että et ollut lukenut kirjoitustani. Siinähän juuri todettiin, että ihmiset yhdistävät ajalliset tapahtumat vaikka niillä ei olisi syy-seuraus-yhteyttä. Tutkimuksissa rokotetuilla ei ole enempää näitä sairauksia kuin rokottamnattomilla mutta koska rokotukset annetaan tytöille, joilla myös on noita sairauksia, tehdään yksilötasolla johtopäätöksiä, että sairaus johtuisi juuri rokotuksesta.

 15. Ongelmana on nimenomaan se, mikä tuli esille yllä mainitussa ohjelmassa. Siinä vuosia oireelleella ja vuodepotilaaksi joutuneella tytöllä, joka oli saanut kyseisen rokotteen, diagnoosina oli konversio oireet. Kun rekisteripohjalta tehdään tutkimusta vertaamalla rokotettujen ja rokottamattomien sairastuvuutta, niin eihän tämäkään tapaus tule näkyviin.

  1. En ymmärrä perusteitasi. Tietenkin tulee esiin. Miten niin ei tule. Jos verrataan rokotettuja ja rokottamattomia ryhmiä ja katsotaan yleisesti sairastavuutta ja vielä erikseen eri sairauksiin, joita on väitetty liittyvän rokotuksiin, tulee tapaukset kyllä huomioitua.

 16. Ohjelmassa potilasyhdistyksen edustaja kertoi, että rokotetuilla voi olla hyvin monenlaisia autonomisen hermoston oireita, kuten kyseisellä tytöllä , mutta diagnoosi on usein psykiatrinen. Tai mitään kunnon diagnoosia ei ole. Esimerkiksi jos POTS oireilu , jonka väitetään liittyvän rokotuksiin, hautautuu rokotetulla psykiatrisen diagnoosin alle, niin eihän se silloin näy , kun etsitään nimenomaan rokotushaittoihin liitettyjä sairauksia.

  1. Näkyyhän ne tilastoissa noina psykiatrisina diagnooseina. Eivät ne mihinkään katoa. Ymmärrän hyvin, että potilasyhdistyksen edustajan lähtökohta ei ole kyseenalaistaa ja suhtautua kriittisesti erilaisiin haittavaikutusväitteisiin. Kuitenkaan tuollaisen henkilön mielipide ei ole tieteelliseen näyttöön verrattava tiedon lähde. Olemme varmaan samaa mieltä, että luotettavaa tietoa ei saada yksittäisten ihmisten kokemuksista vaan tutkimusten avulla. Mutten olemme aivan kaaoottisessa maailmassa eikä mistään asiasta tiedetä mitään.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *