Terveys & tiede

https://www.flickr.com/photos/arenamontanus/3399589921

Näytön taakka – ja sen kiertoyritykset

Tutkitun tiedon käsittelyssä aivan keskeinen sääntö on, että näytön taakka on väitteen esittäjällä. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. terveysväitteen esittäjän tulee kyetä perustelemaan väitteensä tutkitulla tiedolla. Mikäli perusteluja ei ole esittää, väite voidaan jättää omaan arvoonsa lähinnä villinä ajatuksena tai hypoteesina, joka vaatii tutkimista.
Missään tapauksessa ei voida lähteä siitä, että vastuu väitteen kumoamisesta tai todeksi todistamisesta siirtyisi kuulijalle. Vaikka vitsinä sanotaankin, että vastuu savolaisen puheista siirtyy kuulijalle, se ei todellisuudessa pidä paikkaansa edes savolaisten osalta.
Tätä sääntöä kuitenkin yritetään kiertää usein. Olen havainnut ainakin viisi erilaista tapaa.
 
Kiertoyritys 1: Näytön taakan siirtäminen ulkopuolelle
Hiljattain Paleo-piireissä kerättiin nimiä kysymyksen tueksi. Kysymys esitettiin suomalaisille tunnetuille ravitsemustieteilijöille Turpaduunarin blogissa.
Kysymyksessä pyydettiin ”esittämään sellaisen tutkimuksen tai tutkimuksia, joissa todistetaan täysjyvän sydän- ja verisuonisairauksia, syöpää, kakkostyypin diabetesta ja lihavuutta ehkäisevä vaikutus viljattomaan ruokavalioon verrattuna.”
Mikä kysymyksessä sitten on vikana?
Ensimmäinen virhe on se, että, jos kysyjillä on tietoa asiasta, miksi he eivät vastaa tuohon kysymykseen itse? Mikä velvollisuus ravitsemustieteilijän on lähteä vastaamaan johonkin satunnaiseen blogissa esitettyyn kysymykseen?
Toinen virhe on se, että tuollaisiin kysymyksiin tieteentekijä ei voi kunnolla vastata, jos tutkimusnäyttöä aiheesta ei ole riittävästi. Jos tutkimuksia aiheesta ei ole tehty, ei kukaan (ei varsinkaan asianmukaisesti toimiva tutkija) voi niihin selviä vastauksia antaa (itse kysymykseen liittyvää näyttöä käsittelen myöhempänä tässä kirjoituksessa).
Kysymys oli siis laadittu niin, että siihen ei voi vastata. Kun sitten kunnollista vastausta ei saatu, sen kerrottiin jälleen olevan osoitus ravitsemustieteilijöiden tietämättömyydestä.
Ymmärsin myös tulkinnan menevän tässä niin, että jos ravitsemustieteilijät eivät voi tähän kysymykseen kunnolla vastata, siitä seuraisi automaattisesti se, että viljaton ruokavalio olisi yhtä terveellinen kuin täysjyväviljainen. Niin ei voi kuitenkaan päätellä, jos kerran tutkimusnäyttöä ei ole olemassa.
Ei tietenkään voi myöskään ilman tutkimuksia todeta, että viljaton ruokavalio olisi haitallista. Lähtökohta kuitenkin on, että tämän hypoteesin (viljaton ruokavalio on terveellinen) esittäjän tulee itse osoittaa hypoteesinsa pitävän paikkaansa. Muutoin kysymys on vain uskomuksesta.
 
Kiertoyritys 2: Tieteelliseltä näyttävä jargon
Kaikista tavallisin näytön taakan kiertoyritys on esittää tutkimustuloksia mutta ne eivät kuitenkaan tarkemmin tarkasteltuna todellisuudessa tue väitettä. Harva jaksaa lähteä lukemaan tarkemmin, mitä viitteessä on tutkittu.
Esimerkiksi hiljattain kirjoitin Happy Ph –yrityksen suoranaisesta valehtelusta, jossa väitettiin veressä näkyvän matoja, loisia ja sieniä, joita sitten saatiin hävitettyä pH-ruokavaliolla.
Todellisuudessa lääketiede ei edes tunne mitään tuollaisia eliöitä, jotka majailisivat veressä kun ”happamuutta olisi liikaa” huolimatta huikeasta kehityksestä valo- ja elektronimikroskoopeissa.
Nyt Happy pH:n Facebook-sivuilla on postattu tieteellistä artikkelia, joka muka tukisi heidän väitteitään. Kirjoitus linkataan Jyväskylän yliopiston tutkijan FM Leena Meriläisen solu- ja molekyylibiologian väitöskirjaan ja todetaan, että tutkimuksen mukaan ”elämä yksinkertaisesti muuttaa muotoaan ympäröivän tilan mukaisesti ja me sen mukana, tai siten voimme valita toisin.”
Todellisuudessa kyseiset ansiokkaat tutkimukset ovat selvittäneet Borrelia-bakteerin suojautumiskeinoja immuunipuolustukselle. Näillä tutkimuksilla ei ole mitään tekemistä pH-ruokavalion kanssa eikä ne liity mitenkään Rauno Moilasen tulkintoihin lasilevyillä näkyvistä pölyhiukkasista.
Todellisuudessa kysymys oli vain yritys harhauttaa lukijoita tieteellisiltä näyttävillä väitteillä.
 
Kiertoyritys 3: Muutetaan musta valkoiseksi
Toisinaan uskomushoitojen aikana mm. lume- tai nosebovaikutuksen seurauksena hoidon kohde voi alkaa voida huonosti. Sen sijaan, että hoidon antaja alkaisi epäillä antamaansa hoitoa, otetaan käyttöön nokkela tulkinta.
Hoitokohteen huonoa vointia selitetään sillä, että se liittyy paranemiskriisiin. Siinä siis lähdetään siitä, että paranemisen alkaessa kehossa olevat myrkyt lähtevät liikkeelle ja poistuvat. Silloin ihminen voi luonnollisesti huonosti eli joutuu paranemiskriisiin.
Tässä siirretään vastuu hoidon tehosta hoidon saajalle. Mikäli hoidettava ei tilanteen vuoksi jatka hoitoa, voidaan todeta, että henkilö ei kestänyt paranemiskriisiä ja on sitten itse vastuussa hoidon tehottomuudesta.
Kyseinen kriisi on luonnon- ja lääketieteelle tuntematon ilmiö tässä muodossaan. Se lienee sukua uskomukselle, joka on tuttua detox-hoidoissa. Detoxissa lähdetään siitä, että kehoon kertyy erilaisia haitallisia kuona-aineita, joita sitten hoidoilla voitaisiin poistaa. Kyseiset hoidot ja niiden perusta ovat täyttä huuhaata.
Olen havaitsevinani samantyyppistä maagista selitystä liittyy myös homeopatiassa. Siinähän uskotaan, että tiettyjä oireita aiheuttava kemikaali parantaa sairauden, jossa on samanlaisia oireita.
 
Kiertoyritys 4: Hukutetaan kritiikki massiiviseen julkaisutulvaan
Melko tavallinen malli on myös yrittää lopettaa kritiikki tarjoamalla valtava listaus erilaisia tutkimusjulkaisujen linkkejä. Harvalla on aikaa perehtyä suureen määrään tutkimusjulkaisuja ja useimmiten seurauksena on kriitikon luovuttaminen.
Hyvin tavallista on, että nämä julkaisulistat ovat kirjoitusvirheitä myöten identtisiä saman aiheen käsittelyn yhteydessä. On ilmeistä, että joku on tehnyt suuren työn keräämällä omaa kantaa tukevia julkaisuja ja ne leviävät viraalisesti samanmielisten joukossa. Hyvin harvoin listat edustavat tasapuolista ja kattavaa tutkimusmateriaalia aiheesta.
Lisäksi useimmiten niiden kahlaaminen läpi johtaa aivan erilaiseen tulkintaan, kuin minkä väitteen puolustamiseksi ne ovat koottu.
Millainen olikaan tuo viljattoman ruokavalion tutkimusnäyttö?
Otan uudelleen esimerkiksi tuon edellä kerrotun viljattoman ruokavalion puolustajien kysymyksen. Alkuperäinen kysymys siis kuului: ”(pyydämme) esittämään sellaisen tutkimuksen tai tutkimuksia, joissa todistetaan täysjyvän sydän- ja verisuonisairauksia, syöpää, kakkostyypin diabetesta ja lihavuutta ehkäisevä vaikutus viljattomaan ruokavalioon verrattuna.”
Kun ravitsemustieteilijät eivät heidän mielestään tarjonneet oikeaa vastausta vaadittuun kysymykseen, suurieleisesti tuotiin esiin ”musertava” tutkimusnäyttö viljattoman ruokavalion puolesta.Tutkimuksia listattiin 8 kpl ja nämä ovat myös tämän kirjoituksen lopussa.
En siis oleta, että lista edustaa kattavaa ja tasapuolista tutkimusnäyttöä kysymyksen aiheesta. Oletan kuitenkin, että tuo lista on kattava valikoima niistä tutkimuksista, joissa viljaton ruokavalio on ollut kysymysten esittäjien perusteella parempi kuin tämän hetken kansainvälisten suositusten mukainen ruokavalio ja että tämä ”musertava” tutkimusnäyttö on ollut tuon mahtipontisen väitteen taustalla.
Yhdessäkään näissä tutkimuksessa ei seuranta-ajan lyhyyden vuoksi edes tutkittu ”sydän- ja verisuonisairauksia, syöpää, kakkostyypin diabetesta ehkäisevää vaikutusta”. Niissä seurattiin lähinnä painon kehitystä sekä muutamia verimittaustuloksia, mm. veren rasvoja, sokeria ja insuliinia sekä kylläisyyttä.
Seitsemässä näistä tutkimuksista oli mukana 13-34 henkilöä ja ruokavalion kesto oli 2-16 viikkoa (pääsääntöisesti 12 viikkoa) ja valtaosa oli tehty ylipainoisilla diabeetikoilla.
Näistä seitsemästä tutkimuksesta 6:ssa saatiin hieman suurempi painon vähenemä normaaliin ruokavalioon verrattuna. Kuitenkin kaikissa näissä kuudessa tutkimuksessa myös ruoan energiamäärä oli viljattomassa ruokavaliossa pienempi. Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa ruoan energiamäärä pyrittiin vakioimaan ja tässä 20 henkilön tutkimuksessa ei tullut eroa painossa 2 viikon (!) seurannan aikana.
Näistä kahdeksasta tutkimuksesta ainoastaan yhdessä oli edes kohtuullisen pitkä 2 vuoden seuranta. Siinä tutkimuksessa 70 henkilöä satunnaistettiin Paleo-ruokavalioon tai pohjoismaiseen suositusruokavalioon. Ruoan energiamäärää ei tässäkään kontrolloitu. Mainittujen sairauksien ehkäisemistä ei tässäkään tutkittu vaan seuratiin painoa ja em. verimuuttujia.
Ensimmäisen vuoden aikana Paleo-ruokavaliossa tapahtui enemmän painon laskua. Myös ruoan energiamäärä oli pienempi. Kaikki erot ryhmien välillä kuitenkin hävisivät kahden vuoden seurannan aikana. Ainoastaan veren triglyseridi-pitoisuus jäi hieman matalammaksi tutkimuksen lopussa.
Näiden tutkimusten mukaan Paleo-ruokavalio johtaa nopeammin painon laskuun ja tämä todennäköisesti liittyy suurempaan ravinnon energiamäärän pienenemiseen.  Ajan kuluessa erot häviävät. Tämä sama ilmiö on havaittu myös VHH-dieettien osalta. Ruokaraportoinnin mukaan tiukka Paleo-dieetti näyttäisi myös löystyvän ajan kuluessa.
Mitä meille siis jää käteen tästä ”musertavasta” tutkimusnäytöstä? Muutama todella pieni muutaman viikon tutkimus, jossa pienentynyt ruokavalion energiamäärä selittää erot painon nopeammassa muutoksessa. Ainoa hieman pidempi tutkimus (jossa siinäkin vain 70 tutkimushenkilöä) kertoo, että pitkällä aikavälillä ruokavalioilla ei ole eroa ja kun alun pienentynyt energiansaanti tasaantuu, erot katoavat.
Yhdessäkään tutkimuksessa ei edes yritetty selvittää sydän- ja verisuonisairauksien, syövän tai kakkostyypin diabeteksen ehkäisyä.
Ei ole ihme, että ravitsemustieteilijät totesivat, että ”kysymykseen ei voi vastata suoraan, koska väestötutkimuksissa ei ole riittävästi ihmisiä, joilla on viljaton ruokavalio”.
Samaan aikaan näillä samoilla tutkijoilla on käsisään pitkäaikaista näyttöä laajoista tutkimuskoosteista siitä, että täysjyvävilja liittyy parempaan terveyteen (ks esim Boirie).
Tällä tutkimusnäytöllä ei siis todellakaan voi alkaa suosittelemaan väestölle viljatonta ruokavaliota. Riittävää tutkittua tietoa viljattoman ruokavalion terveellisyydestä ja turvallisuudesta ei yksinkertaisesti vain tällä hetkellä ole olemassa.
Nyt tutkimuksissa oli keskitytty vain painoon ja joihinkin veren rasva-arvoihin. On tietenkin totta, että noiden tehtyjen tutkimusten perusteella ja kyseisten mittausten perusteella Paleo-ruokavalio voisi olla terveellinenkin. Mutta kun tietoa pitkän ajan vaikutuksista ja niiden liittymisestä mainittuihin sairauksiin ei ole saatavilla, miten voimme suositella kyseistä ruokavaliota laajaan käyttöön?
On syytä myös muistaa, että ruokavaliosuositukset ovat vain suosituksia, eivät orjallisesti noudatettavia luetteloita ruoka-aineista, joita kaikkia tulee nauttia säännöllisesti. Niissä suositellaan sellaisia ruoka-aineita, joita tutkimusnäyttö pitää terveyttä edistävinä.
Kyllä suositukset antavat mahdollisuuden vaikka viljattomaankin ruokavalioon, jos niin haluaa ja itselle sopii. Tämänkin vuoksi on vaikea edes ymmärtää tällaista vastakkainasettelua.
 
Kiertoyritys 5: Valehtelu
Monissa tapauksissa on vaikea uskoa, että hyvinkin uskottavaa tekstiä tuottava henkilö voisi olla vain tietämätön asian oikeasta laidasta. Kysymys onkin usein silkasta häikäilemättömästä huijaamisesta ja valehtelusta. Eri blogeissa olevista päivänselvistä virheistä on kirjoitettu ansiokkaasti täällä ja täällä.
Varsin usein nettikirjoituksissa haukutaan asiantuntijoita valehtelijoiksi ja perusteena käytettään heidän sidonnaisuuksistaan. Erityisesti THL:n asiantuntijat ovat parjaamisen vakiokohteita. Väitän, että todellisuudessa näillä asiantuntijoilla on vähemmän sidonnaisuuksia, kuin näillä arvostelijoilla. Suomessa valtaosa asiantuntijoista saa palkkansa julkiselta sektorilta eivätkä itse ole millään tavalla taloudellisesti hyötymässä oman alansa tiedosta.
Kokemukseni perusteella väitän, että valtaosa tämän hetken seuratuimmista vaihtoehtotietoa ja uskomushoitoja tarjoavista nettikirjoittajista on hyvin vahvasti vain edistämässä omaa taloudellista hyvinvointiaan ja kirjoittavat puolitotuuksia tarkoituksellisesti.
Valehtelun motiivina voi olla a) maksullinen nettipalvelu, jonne hurahtaneet saadaan liittymään, b) kirjojen myynti c) suora erilaisten tuotteiden kauppa ja d) potilaiden houkutteleminen vastaanotolle.
(Lukijakommentin perusteella lisäys 12.6.klo 10.40: Voisi lisätä myös kohdan e) epäsuora tuotteiden myynti. Muutaman vuoden päästä esim. pelkästään gluteenittomien ja maidolle vaihtoehtoisten tuotteiden markkinat ovat 20 miljardia ja tähän sitten päälle kaikki muu vaihtoehtoravintoteollisuus, joka hyötyy siitä, että viljat ja maitotuotteet tai vaikka hiilarit rajataan pois.)
On käsittämätöntä, että tällaiset aivan päivänselvät sidonnaisuudet eivät herätä huomiota. Sidonnaisuudet eivät ilmeisesti muka vaikuta vinouttavasti tulkintoihin silloin kun on kysymyksessä ns. vaihtoehtokirjoittaja?
(Keräisin mielelläni listan niistä blogisteisteista, joilla ei ole mitään taloudellista intressiä kirjoituksiensa teemoihin. Niitä voi lähettää vaikkapa osoitteeseeni etunimi.sukunimi@tyks.fi)
Lisäksi tulee huomioida myös tietynlainen psykologinen sidonnaisuus: Blogisti on voinut laittaa vähitellen likoon koko identiteettinsä jokin asian puolesta ja peräytyminen tulee vähitellen mahdottomaksi.
 
 
Lopuksi
Toisin kuin uskotaan, asiantuntijoilla siis ei ole automaattista velvollisuutta olla netissä korjaamassa perustelemattomia terveysväitteitä. Kenelläkään ei myöskään riitä siihen aikaa. Sanonnan mukaan, kun kumoa yhden väitteen, on samana aikana syntynyt yhdeksän uutta kumottavaa väitettä.
Haasteena on myös, että tieteentekijän on vaikea astua ulos ajattelumallistaan, että väite pitäisi perustua tutkimuksiin. Kun tutkimusnäyttö on niukkaa, vastaukset ovat vain ehdotuksia asian tutkimisesta lisää. Henkilön, joka ei vaadi tutkittua tietoa omien väitteiden tueksi, on taas helppo olla selväsanainen ja jämäkkä.
Ainoa ratkaisu tilanteeseen on se, että me kaikki olemme hereillä ja vaadimme perusteluja väitteisiin. Tarkkailkaamme noita viittä ilmiötä. Näin huuhaa-väitteille jää vähemmän tilaa.
 
 
Viitteitä Paleo-aiheeseen:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17583796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18046594
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19604407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21118562
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24473459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25304296
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25828624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26003334
 

Kommentointi on suljettu.