Terveys & tiede

Loukattua kunniaa?

Sain poliisilta kirjeen. Kirjeestä totesin, että Antti Heikkilä on tehnyt poliisille tutkintapyynnön. Hän on väittänyt, että olen loukannut hänen kunniaansa.
Tutkintapyynnön tarkemmasta sisällöstä minulla ei ole tietoa. Oletan sen kuitenkin liittyneen kirjoittamaani Heikkilän kirjan kirja-arvosteluun blogissani. Kirjeessä todettiin, että syyttäjä on päättänyt lopettaa esitutkinnan ns. Ei näyttöä –perusteella.
 

 
Syyttäjän perusteluissa todetaan, että
Knuuti on ilmaissut artikkelissaan näkemyksiään Heikkilän kirjasta ja hänen arvostelunsa on kohdistunut ensisijaisesti Heikkilän kirjassa esittämilleen väitteille. Aihepiiri on yleisesti tärkeä. Tällaisesta aihepiiristä kirjoittaminen kuuluu normaalin demokraattiseen yhteiskuntaan. Asiassa ei ole saatu sellaista näyttöä, jonka perusteella voitaisiin päätellä Juhani Knuutin tärkeästä aiheesta kirjoittaessaan tarkoittaneen tahallaan halventaa Antti Heikkilää.”
Syyttäjän päätös:
”… on varsin todennäköistä, että jos esitutkinta suoritettaisiin loppuun, tulisin jättämään syyteen nostamatta sillä perusteella, että asiassa ei ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaadi esitutkinnan jatkamista. Esitutkinta lopetetaan.”

Mikä on kunnianloukkaus?

Yksityishenkilöiden kunniaa suojataan rikosoikeudellisilla säännöksillä. Koska en ole juristi, poimin Minilex-sivustolta muutamia tähän liittyviä keskeisiä seikkoja.

  • Perättömän väitteen toisesta esittänyt voi syyllistä kunnianloukkaukseen. Kunnialla tarkoitetaan kaikille ihmisille kuuluvaa arvonantoa ja arvostusta.
  • Kunnianloukkaukseen syyllistyy se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka muuten halventaa toista.
  • Kunnianloukkauksessa kyse on aina perättömän väitteen tai vihjauksen esittämisestä toisesta henkilöstä.
  • Kunnianloukkauksesta rangaistaan vain tahallisena tekona, joten jos väitteiden esittämiseen on ollut vahvoja perusteita ja todennäköisiä syitä pitää totena, herjaustahallisuus puuttuu.
  • Kunnianloukkauksena pidetään myös muuta halventamista. Tällöin kyse ei ole perättömästä väitteestä, vaan muulla tavalla tehdystä toisen loukkaamisesta. Arkikielessä voidaan käyttää ilmaisua ”solvaus”. Kyseeseen voivat tulla loukkaavien mielipiteiden esittäminen, kuten esimerkiksi mielisairaaksi tai natsiksi solvaaminen.
  • Kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Kyse on julkisesta toiminnasta, jonka toimintaa on lupa arvostella, myös kärjekkäästi. Arvostelun ja kritiikin tulee kuitenkin koskea henkilöä hänen roolissaan, ei hänen yksityiselämänsä asioita.
  • Lisäksi kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Asian tulee olla yleisesti kiinnostava, esimerkiksi sen ajankohtaisuuden ja julkisuudessa olemisen vuoksi.

Onko syyttäjän päätös sopusoinnussa rikosoikeuden ja kirjoitusteni sisällön kanssa?

Olen kirjoittanut vain kaksi kirjoitusta blogissani liittyen Heikkilän toimintaan.
Ensimmäinen on Heikkilän kirjan kirja-arvostelu ja toinen on kirjoitus siitä millaisen reaktion tämä kirjoitukseni Heikkilän blogissa ja facebook-sivuilla sai.
Kirjoituksissani nimenomaan keskityttiin vain ja ainoastaan kirjan väitteiden oikeellisuuteen. Toisessa julkaisuissa esitin vain Heikkilän itsensä tuottamia julkaisuja. Kirjoituksissani ei arvioitu Heikkilää henkilönä.
Tämän vuoksi on päivänselvää, että mitään perusteita kunnianloukkaussyytteille ei ole olemassa.

Antti Heikkilän omat kommentoinnit ja parjaukset Facebookissa ja blogissaan

Toisen näkökulman asiaan saa, kun tarkastelee Antti Heikkilän itse minusta kirjoittamiaan mainintoja.
On ilmeisen vaikeaa pystyä tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti. Tämä koskee tietysti minua itseänikin.
Tämän vuoksi olen koonnut alle joitakin esimerkkejä Antti Heikkilän minusta tekemistä perättömistä ja mielestäni selvästi henkilöön kohdistuvista ja parjaavista väitteistä.
Näin jokainen voi pohtia itse, täyttyisivätkö yllä kuvatut kriteerit kunnianloukkaussyytteeseen Heikkilän itsensä osalta.
 
—————————–

Poimintoja Antti Heikkilän blogista ja Facebook-sivuilta

Heikkilä väittää kirjoituksessaan 31.10.2016, että olen tehnyt niukalti tutkimuksia ja ne ovat lähinnä A4-saastetta.
Suomen Akatemia on varmaankin sitten tehnyt pahan virheen valitessaan ryhmäni tutkimuksen huippuyksiköksi ja rahoittanut tutkimuksiani miljoonilla euroilla vuosina 2008-2019.
Lisäksi hänen muutkin väitteensä tässä julkaisussa ovat virheellisiä. Väitteet ovat syntyneet ilmeisimmin reaktiona blogikirjoituksistani, joissa en ole edes maininnut Antti Heikkilää, toisin kun hän väittää.
 

 
Kirjoituksessaan 4.6.2017 Heikkilä parjaa jälleen minua nimeltä mainiten. Hän penää keskustelua, jonka hän itse kuitenkin kokonaan estää oman blogissaan ja Facebook-sivuillaan.

 
Kirjoitin blogikirjoituksen maitoon liittyvistä väitteistä 24.9.2017. Tämän seurauksena Heikkilä jälleen jatkoi henkilööni kohdistuvia parjaavia väitteitä.
Sen lisäksi, että Heikkilän väitteet olivat sisällöltään virheellisiä (esim väite D-vitamiinista, sillä maitoon on lisätty D3-vitamiinia) en ollut maininnut Heikkilää kirjoituksessani lainkaan. Heikkilä mm. väittää virheellisesti, että en tekisi lainkaan kliinistä työtä, vaikka hoidan ja tutkin potilaita sekä Mehiläisessä että TYKSissä.

 
Julkaisin blogissani 23.10.2018 kirja-arvostelun Antti Heikkilän kirjasta Lääkkeetön elämä. Tämä kirjoitus on luettavissa tästä: https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/tavoitteena-laakkeeton-elama/
Kirja-arvostelussa toin esiin kirjassa olleita virheitä ja vääriä tulkintoja. Tämän seurauksena Antti Heikkilä ryhtyi parjauskampanjaan minua kohtaan henkilönä mutta kommentoinut sanallakaan itse asiaa eli kirjaa kohtaan esitettyä kritiikkiä.
Tästä parjauskampanjasta kirjoitin toisen blogiartikkelin: https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/antti-heikkilan-kirjan-kritiikista-seurasi-parjausta-ja-salaliittovaitteita/
23.10.2018 Heikkilän Facebook-sivuilla kirjakritiikkini tulkitaan vetämäkseni iskuryhmäksi ja minut nimetään menneisyyden mieheksi.
 

 
24.10.2018 Heikkilä haukkuu minua valehtelijaksi ja ylimieliseksi.
 

 
25.10.2018  Heikkilä väittää kirjakritiikkini olleen alatyylistä, ylimielistä ja potilaskokemuksia mitätöivää. Mitään tällaista sisältöä ei tietenkään kirjoituksissani ollut.
Jälleen Heikkilä toistaa virheellistä väitettään, että en tekisi potilastyötä. Sen lisäksi, että se ei ole totta, se on myöskin kirjakritiikin näkökulmasta täysin toissijaista, sillä minun kliinisellä työlläni ei ole mitään tekemistä Heikkilän kirjan virheiden kanssa.
Lisäksi kommentissa vihjataan täysin perusteettomasti, että minulla tai kirjan kritiikillä olisi jotain tekemistä Roche-nimisen lääkeyhtiön kanssa. Ei ole.
 
 


 
31.10.2018 Heikkilä väittää perusteettomasti minun mitätöivän potilaiden kokemuksia ja että en olisi huolissaan ihmisten voinnista.
Kirjoituksessa väitetään Ylen, minun ja Turun yliopiston olevan salaliitossa. Sitten minua verrataan Savonnarolaan, joka edesvastuuttomasti altistaa opiskelijoita omien agendojen toteuttajaksi.
Mukana on myös ennustus roviolle joutumisesta, ja siitä, että olisin lääketehdas Rochen ostama, vaikka minulla ei ole mitään tekemistä yhtiön kanssa. Lopuksi minut ja Turun yliopisto liitetään saatanan palvomiseen.
 

 
7.11..2018 Heikkilä edelleen jatkaa virheellisiä väitteitään ja parjaamistaan. Kirjoituksen väite trollaamisesta tai pidemmästä reposteluista on virheellinen, sillä olen kirjoittanut vain tasan yhden kirjoituksen Antti Heikkilän kirjasta ja toisen, jossa listasin hänen hyökkäyksiään.
21.12.2018 Heikkilä jatkoi samojen virheellisten väitteiden esittämistä, sekä lisäksi maalittaa kannattajiaan yhteystiedoin ja kuvin.
15.1.2019 Heikkilä kommentoi Facebookissaan Helsingin Sanomien järjestämän luentotilaisuuden luentoani virheellisesti. Heikkilä linkkaa luentoni noihin kuviin, ikään kuin olisin väittänyt jotain tuollaista ruokavaliosta. Luentoni ei käsitellyt lainkaan ruokavaliota, ei Heikkilän kirjaa taikka edes mitään sellaista asiaa mitä Heikkilän kirjassa mainitaan. Kommentti on täysin harhaanjohtava ja herjaava. Pitämäni luennon voi katsoa:  https://www.hs.fi/elama/art-2000005965884.html (luentoni löytyy ajanjaksossa 17’-54’)
 

 
 
17.1.2019 Heikkilä väittää blogissaan minun (täysin perusteetta) olevan salaliitossa Matti Uusituvan, Matti Rautalahden, Kati Myllymäen, ja toimittajien Annvi Gradbergin (YLE) ja Satu Vasantolan (HS) kanssa.
Lisäksi väitetään, että olen ainoa, joka on kertonut kirjan voivan olla vaarallinen vaikka mm. Helsingin Sanomien haastattelemat asiantuntijat ovat saman todenneet. Kirjoituksessa parjataan sivistystäni ja käyttäytymistäni.
 
20.1.2019 Antti Heikkilä julistaa olevansa Suomen terveysvaikuttaja. Samalla hän väittää, että olisin ollut äänestämässä itseäni ja palkannut trolleja asialle. En ole ollut asiasta edes tietoinen, saati sitten käynyt itseäni äänestämässä tai palkannut muita.
Vaikka olisin ollut tietoinen tuosta äänestyksestä, ei tuossa kisassa pärjääminen voisi vähempää kiinnostaa. Kyseinen äänestys on vain yhden blogin seuraajien sisäinen äänestys, jossa tyypillisesti paljon ääniä saavat erilaisten uskomushoitojen kannattajat.
 
 

 

Kommentointi on suljettu.