Terveys & tiede

Erratum: Kauppatavarana terveys – Selviydy terveysväitteiden viidakossa

Tässä jatkuvasti päivittyvässä blogikirjoituksessa tuon esille Kauppatavarana terveys – Selviydy terveysväitteiden viidakossa –kirjassa havaitsemani virheet tai epätarkkuudet. (kirjoitusta on päivitetty 22.9.2020, tarkempi kuvaus muutoksista perusteluineen lopussa)

Vaikka kirja on vertaisarvioitu ja olen pyrkinyt erityiseen huolellisuuteen, on selvää, että kirjan laajuuden ja tuhansien yksityiskohtien ja lähes 600 viitteen vuoksi mukaan voi tulla virheitä, joitakin tutkimushavaintoja voi jäädä huomioimatta tai asia on esitetty niin suppeasti, että tulkinta voi olla epäselvää.

Tietääkseni tähän päivään mennessä ei ole painettu yhtään tietokirjaa, johon ei jotain virheitä olisi päässyt livahtamaan. Olennaista on tietenkin se, millaisia nuo virheet ovat. Jos niillä ei ole vaikutusta itse viestiin tai johtopäätöksiin, ne voidaan katsoa harmittaviksi mutta ei merkittäviksi.

Kuten kirjassani totesin, toivotan asiallisen ja perustellun kritiikin tervetulleeksi, ja ilman muuta korjaan virheet ja puutteet tähän kirjoitukseen sekä myöhemmin kirjan mahdollisiin myöhempiin painoksiin. Pidän tätä tieteentekijän velvollisuutena.

Tässä kirjoituksessa käsittelen havaitsemani virheet. Kaiken kaikkiaan ne ovat vähäisiä yksityiskohtia, eivätkä vaikuta itse viestiin. Tämä kirjoitus päivittyy sitä mukaa, kun ehdin analysoimaan kommentteja.

Lisäksi joidenkin (tahallisten?) väärintulkintojen estämiseksi tulen tekemään pieniä muokkauksia kappalejärjestykseen tai täsmennyksiä myöhempiin painoksiin.

Luettelon seitsemän ensimmäistä sekä myöhemmin kuvatut muut muutokset tullaan päivittämään kirjan 2. painokseen. Merkittäviä tai olennaisia muutoksia sisältöön kirjan toiseen painokseen ei tarvittu, joten ensimmäinen painos on viestin osalta aivan yhtä pätevä kuin toinenkin.

Kirjassa havaitut todelliset virheet (8 kpl)

  • Sivulla 22 viitataan Britannian homeopatiaraporttiin vuodelta 2013. Oikea vuosi on 2010.
  • Sivulla 22 olevan viitteen 17:n verkkosivusto on vaihtunut kirjan painamisen aikana. Uusi toimiva linkki verkkosivustoon ja raporttiin löytyy tästä.
  •  Sivulla 155 luvun lumevaikutusta käsittelevässä luvussa, kolmas lainaus on taitettu vahingossa leipätekstiksi. Oheisessa kuvassa oleva maalattu tekstin osa tulisi olla kursiivilla, sillä kyse on lainauksesta.
  • Sivulla 213 mainitaan, että kurkuma olisi valittu ”vuoden 2010 terveyskasviksi”. Todellisuudessa kurkuma valittiin ”vuoden 2010 rohdoskasviksi”.
  • Sivulla 250 olevassa koostetaulukossa kurkumiinin ja kurkuman eroa mausteena ei eroteltu. Mausteena käytetään tietenkin kurkumaa, ei kurkumiinia. Varsinaisessa kurkumiiniluvussa todetaan: ”Kurkumiini on maustekurkuman juuresta uutettu aine, joka on monille tuttu currymausteessa.” Tämä virke muutetaan seuraavaksi. ”Kurkumiini on maustekurkuman juuresta uutettu aine. Kurkuma on monille tuttu currymausteessa.
  • Sivulla 22 Homeopatia-luvussa käytetyn viitteen 19 lähdettä on kuvattu epätarkasti. Saamani päivitetyn tiedon mukaan kyseisen lausunnon (homeopatia on vaarallista ja toimimatonta valelääketiedettä) on tuottanut Venäjän tiedeakatemian neuvoa antava elin, eikä itse Venäjän tiedeakatemia. Tämä tarkennus ei tietenkään muuta tuon lausunnon sisältöä eikä sitä tosiasiaa, että useiden valtioiden asettamien asiantuntijaryhmien kanta on ollut aina sama: homeopatia ei tutkimusten perusteella tehoa paremmin kuin lumehoito.
  • Sivulla 17 motivoitua päättelyä käsittelevässä kappaleessa oleva anonyymi lainaus oli peräisin aikaisemmista muistiinpanoistani enkä varmistanut sanatarkkaa lainauksen sisältöä Helsingin Sanomien arkistosta. Oikea lainaus on: ”Kirjoitin kirjani kliinisen kokemuksen pohjalta, ja kun hain siihen havaintojani tukevia tutkimuksia, niitä oli huomattavan vähän. Voikin kysyä, miksiköhän.” Pahoittelen virhettä, sillä lainausten tulee tietenkin olla sanatarkkoja, vaikka henkilöä ei nimeltä mainitakaan. Itse kappeleen viestiin ja sisältöön virheellä ei kuitenkaan ole vaikutusta.
  • Bemer-terapiaa käsittelevässä luvussa oli yksi tutkimus virheellisesti merkitty satunnaistamattomaksi. Tällä ei ole vaikutusta luvun viestiin. Tarkemmin Bemer-terapiasta ja sen tutkimusnäytöstä löytyy tässä kirjoituksessa.

Muut muutokset myöhempiin painoksiin

Lisäksi tulen tekemään joitakin muita muutoksia kirjan mahdollisiin myöhempiin painoksiin. Muutosten tarkoituksena on minimoida väärinymmärryksen mahdollisuus sekä tarkentaa joitakin seikkoja. Kysymys ei ole virheistä eikä niidenkään osalta mitään olennaisia muutoksia itse viestiin ei synny.

Sivulla 241 käsitellään lääketieteen ulkopuolisia hoitoja. Kappale ”Kahdeksan prosenttia vastanneista käytti hoitoja lääketieteellisen hoidon sijaan. Osuus voi tuntua pieneltä, mutta kun otetaan huomioon mahdollinen lääketieteellisen hoidon viivästymisestä aiheutuva merkittävä haitta, ongelma ei ole vähäinen.” siirretään aikaisemmaksi heti vuoden 2014 European Social Survey –aineistosta kertovan kappaleen jälkeen.

Sivulla 255 todetaan eri alojen järjestäytymisestä seuraavasti ”Suomessa ei tämän kirjan kirjoitushetkellä ole voimassa lakia, joka sääntelisi lääketieteen ulkopuolisten hoitojen antamista. Muissa Pohjoismaissa ja monissa Euroopan maissa sellainen on. Koska erityislainsäädäntöä ei ole markkinoinnistakaan, siihen sovelletaan kuluttajansuojalain yleisiä markkinointisäännöksiä. Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen alat eivät ole järjestäytyneet, joten ei ole olemassa elinkeinonharjoittajia edustavaa tahoa, jonka kautta kuluttaja- asiamies voisi alaa ohjeistaa. Samasta syystä alalla ei ole myöskään itsesääntelyä.” Tähän kappaleeseen lisätään sanan ”tahoa ”jälkeen täsmennys: ”….joka luvittaisi, seuraisi ja valvoisi toimijoita, ja.…”

Sivuilla 35 ja 92-93 kerrotaan tuhkarokkorokotuksista. WHO on päivittänyt verkkosivujaan tuoreemmilla luvuilla kirjan painamisen jälkeen. Kappaleessa olevat luvut päivitetään uusien tietojen mukaiseksi. Päivityksellä ei ole vaikutusta itse viestiin.

Kirjan lopussa oleva hakemisto laajennetaan kattavammaksi.

Lopuksi

Pidän erinomaisena asiana, että kirjaani tarkastellaan kriittisesti ja havaituista virheistä kerrotaan. Toistaiseksi varsin yksityiskohtiin menneestä tarkastelusta huolimatta, voin todeta tyytyväisenä, että varsinaisia virheitä on löytynyt pieni määrä ja nekin ovat olleet viestin ja sisällön kannalta merkityksettömiä.

Oli odotettavissa, että kirja synnyttää voimakkaita reaktioita ja protesteja, vaikka kirjan sisältö perustuukin tutkimuksiin eikä mielipiteisiin. Oli myös odotettavissa, että kirjaa luetaan kuin piru raamattua.

Hieman yllättävää on, että julkisuuteen tuodaan virheväitteitä, jotka eivät perustu mihinkään. Tavallisin peruste virheväiteelle näyttää olevan, että jamppa on eri mieltä. Asiat olisi voinut helposti tarkistaa suoraan kirjasta ja viitteistä ennen julkista väitettä. Kirja tarjoaa jokaiseen viitteeseen myös verkkolinkin.

Homeopaatit ovat kritisoineet kirjaa ja pyrkineet uutisoimaan virheistä vain sillä perusteella, että tutkimustiedon johtopäätökset eivät ole heille eduksi. Bemer Finland julkaisi ”kirja-arvostelun”, jossa perusteettomilla virheväitteillä yritetään hämärtää sitä tosiasiaa, että Bemer-terapian vaikutuksista ei ole tutkimusnäyttöä.

Akupunktiohoidon antaja arvosteli kirjaa asenteellisuudesta, vaikka ei löytänyt kirjasta olennaisia sisältövirheitä, ja vaikka luku oli akupunktiolle suopea. Ei ilmeisesti ollut arvostelijan mielestä tarpeeksi suopea?

Energiahoitojen kannattajat ovat väittäneet tutkimusten valikoinnin olevan vinoutunut, vaikka juuri heidän itse antama tutkimusnäyttö on kirjassa huolellisesti analysoitu.

Bioresonanssihoitajat väittivät yhden tutkimuksen analyysin puuttuvan, vaikka sitä ei ole vielä edes julkaistu.

Virhelistojen kritiikitön esittäminen ja luetteloiminen kertonee enemmän arvostelijan asenteellisuudesta, kuin halusta asialliseen kirjakritiikkiin. Se, että on asiasta eri mieltä, ei tietenkään tarkoita sitä, että kirjassa olisi virhe. Eriävän mielipiteen esittäminen virheen perusteena on vain silkkaa tarkoitushakuista typeryyttä.

Luotettavin tapa arvioida kirjaa on lukea se itse. Moni arvostelija ei ole selvästi kirjaa edes lukenut.

(tämän blogikirjoituksen sisältöä on jatkuvasti päivitetty, viimeksi 22.9.2020. Kirjoituksessa aiemmin olleen luettelon perusteettomista virheväitteistä poistin tarpeettomana, sillä kyseiset virheväitteet löytyvät muista kirjoituksista eikä niiden toistaminen tässä kirjan Erratum-kirjoituksessa ole tarpeen, koska ne eivät olleet todellisia virheitä. Lisäksi asioiden käsittely ei vaadi väitteiden esittäjien nimien esittämistä, jonka vuoksi väitteiden esittäjien nimiä ei tässä kirjoituksessa mainita.)

Kommentointi on suljettu.