Terveys & tiede

Debatti 2: Koronarokotteiden turvallisuus

Tämän piti olla tiededebatti numero 2. Pettymyksekseni se ei onnistunut. Tämän julkaisun lopussa kerrotaan miksi näin tapahtui.

Tässä kuitenkin esitän oman koosteeni otsikon mukaisesta aiheesta eli koronarokotteiden turvallisuudesta.

——————–

Kaikkien lääketieteellisen tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen lähtökohta on, että niistä saatava hyöty tulee ylittää haitat. Mitään täysin riskitöntä tai haitatonta lääketieteellistä toimenpidettä ei ole olemassa. Myös täysin kajoamattomissa hoidoissa, kuten vaikkapa keskusteluterapiassa on omat haittansa.

Myös koronarokotteita tulee tarkastella vastaavalla tavalla. On kiistatonta, että rokotteista on haittoja. Keskeistä on varmistaa, että rokotteista saatavat hyödyt ylittävät niiden haitat käytettävässä väestöryhmässä, jolloin niiden käyttö on perusteltua.

Tässä arviossa hyöty-haitta-suhdetta käsitellään 4 eri näkökulmasta.

Koronarokotteiden vaikutus Covid-sairastavuuteen, sairaalahoitoihin ja kuolleisuuteen

Kaiken ehkäisevän toiminnan haasteena on se, että yksilötasolla toimien hyötyjä ei voida todeta. Sairastumiselta välttymistä rokotusten ansiosta ei voi mitenkään todeta yksilötasolla, vaan vaikutukset näkyvät vain väestötasolla tilastollisesti. Sen sijaan haitat tulevat aina todetuksi myös yksilötasolla.

Koronarokotteiden osalta on erittäin runsaasti seurantaa ja tilastoja rokotteiden suojatehosta koronainfektiota ja sen seurauksia vastaan.

Esimerksiksi Britannian raportissa rokottamattomien kuolleisuus koronainfektioon oli 32-kertainen rokotettuihin verrattuna. Tästä löytyy väestötason seurantoja mm. Sveitsistä, Yhdysvalloista, Chilestä ja Englannista. Suomesta tilanteen voi tarkistaa tästä. THL:n verkkosivuilta löytyy päivittyvä taulukko, josta saa tuoretta tietoa. STM:n säännöllisesti päivittyvä tilanneraportti sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa, myös graafeja rokotustehosta.

Kaikissa näkyy se, että rokottamattomien riski sairaala- tai tehohoitoa vaativaan tautiin tai kuolemaan on todella paljon suurempi kuin rokotettujen. Suoja infektiota vastaan (erityisesti omikronia) on heikompi.

Koska valtaosa väestöstä tulee koronaviruksen jossain vaiheessa kohtaamaan, rokotuksista voidaan todeta olevan todistetusti huomattavaa hyötyä koronainfektion haittojen suhteen.

Millaisia rokotehaittoja on todettu?

Väestöä laajasti rokotettaessa yhteiskunnassa normaalistikin tapahtuvat sairastumiset ja kuolemat saatetaan yhdistää rokotuksiin vain sen perusteella, että ne tapahtuvat rokotuksen antamisen jälkeen. Suomessa kuolee yli tuhat ihmistä joka viikko ja moni sairastuu eri sairauksiin rokotuksista riippumatta.

Automaattisesti viikoittain tapahtuvia sairastumisia ja kuolemia ei voida todeta rokotteiden aiheuttamiksi, vaan tämä vaatii epäiltyjen haittatapahtumien huolellista jatkoselvitystä ja sen jälkeen jatkotutkimuksia, joissa erikseen tarkastellaan kyseisen tapahtuman esiintymistä rokotetuissa ja rokottamattomissa. Tilastoluvut eivät sellaisenaan käy rokotehaittojen tarkasteluun. Olen kirjoittanut tästä aiheesta aiemmin, jo ENNEN kuin rokotuksen alkoivat.

Kuvan lähde: Olli Haataja

Nämä faktat tuodaan kyllä selvästi esiin kaikissa rokotehaittarekistereissä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja myös Suomessa mutta se ei ole estänyt rekisteritietojen väärinkäyttöä.

Edellä kuvattujen jatkuvien rokotehaittojen rekisterien todellisena tavoitteena on saada esiin harvinaiset haitat, jotka eivät tulleet vielä esiin alkuvaiheen kymmenien tuhansien rokotettujen seurantatutkimuksissa. Niissä olevat ilmoitukset vievät asiaa eteenpäin siten, että asiaa selvitetään jatkotutkimuksissa esimerkiksi potilas- ja rekisteriaineistoilla.

Nyt koronarokotteita on annettu jo 10,8 miljardia (10 800 000 000) annosta ja noin 1,5 vuoden ajan, joten haitat tunnetaan varsin hyvin. Myös pitkäaikaiset haitat jo tunnetaan, vaikka toisin näkee väitettävän.

Tavallisimmat rokotehaitat

Tavallisia rokotteiden haittoja ovat paikallinen injektiokohdan arkuus, flunssan tyyppiset oireet eli väsymys, päänsärky, lihaskipu ja vilunväristykset, nivelsärky sekä kuume ja injektiokohdan turvotus sekä imusolmukkeiden suurentuminen. Nämä ovat odotettuja reaktioita, sillä ne kertovat rokotuksen synnyttäneen immuunireaktion. Lisäksi harvoin voi syntyä voimakkaampi allerginen reaktio, joka on helposti hoidettavissa tehokkaalla hoidolla. Tämän vuoksi rokotettua seurataan rokotteen antamisen jälkeen vartin ajan.

Vakavammat rokotehaitat

Vakavia haittoja on todettu harvoin. AstraZenecan rokotteen todettiin aiheuttaneen veren hyytymishäiriön enimmäkseen alle 60-vuotiaille naisille.

Olen kirjoittanut tästä haitasta aikaisemmin ja todennut, että riski oli hyvin pieni ja vastasi vajaan yhden savukkeen polttamista ja on vain kymmenesosa elinikäisestä todennäköisyydestä kuolla salamaniskuun. Tiettävästi Suomessa ehti sairastua vakavaan hyytymishäiriöön 4 potilasta, joista yksi kuoli. Ongelma poistui, kun tätä rokotusta ei anneta alle 65-vuotiaille.

Tätä sinänsä vakavaa haittaa on myös järkevää verrata itse koronataudin haittaan. Koronainfektioon on liittynyt veritulppa 911% potilaista. Sairaalaan joutuneilla veritulpat ovat olleet 1821%:lla potilaista ja tehohoidossa peräti 30%:lla potilaista. Veritulppia onneksi nykyisin osataan estää lääkityksellä.

Toinen todettu merkittävä haitta on sydänlihastulehdus, joita on esiintynyt harvoin ja erityisesti nuorilla miehillä. Rokotuksen aiheuttama esiintyvyys on ollut tutkimuksissa yhdestä tapauksesta viiteen tapaukseen 100 000 rokotettua kohti (Barda et al NEJM, Simone et al JAMA Internal MedicineMevorach et al NEJM ja Witberg et al NEJM. Nuorilla esiintyvyys on suurempi kuin keskimäärin. Sydänlihastulehdus on lähes aina lievä ja paranee muutamassa päivässä itsekseen.

Sydänlihastulehdusta esiintyy väestössä normaalistikin ja infektioiden, erityisesti koronainfektion yhteydessä. Koronavirusinfektion aiheuttama sydänlihastulehduksen riski on moninkertainen rokotuksen aiheuttamaan riskiin verrattuna, myös lievässä koronassa. Kun rokotus nostaa riskin 3-kertaiseksi, koronainfektio nostaa sen peräti 18-kertaiseksi ja se on vaikea-asteisempi. Sairaalahoidossa sydänlihastulehdus todetaan 28 prosentilla koronapotilaista.

Muutkin koronavirusinfektioon liittyvät haitat ovat kymmeniä tai jopa satoja kertoja yleisempiä infektion yhteydessä rokottamiseen verrattuna kaikkien haittojen osalta lukuun ottamatta ohimenevää imusolmukkeiden suurenemista ja harvinaista vesirokkoviruksen laukaisemaa vyöruusua. Keskeiset megatutkimukset, joista näitä haittoja voi tarkastella, ovat: Barda et al NEJM, Simone et al JAMA Internal MedicineMevorach et al NEJM ja Witberg et al NEJM.

Sydäninfarkteista hiljattain esitetty väite oli perätön ja virheellisesti tulkittu perustuen tietyn laboratoriomittauksen ylitulkintaan ilman minkäänlaista kliinistä näyttöä. Aiheesta on julkaistu kolme erillistä varsinaista tutkimusta. Ranskalaisessa, israelilaisessa ja amerikkalaisessa tutkimuksessa on varmistettu, että rokotus ei lisää sydäninfarktien, aivoinfarktien eikä keuhkoveritulppien riskiä. Sen sijaan itse koronainfektio lisää selvästi riskiä näihin sairauksiin, myös pidemmällä aikavälillä.

Tutkimusten mukaan rokottaminen ei lisää keskenmenoja (Zauche et al., Shimabukuro et al. Kharbanda et al., Magnus et al) kun taas koronainfektio raskaana aiheuttaa lisäriskin lapselle. Äidin raskaudenaikainen koronarokotus näyttäisi antavan suojaa myös vastasyntyneelle. Lapsettomuudesta esitetyt väitteet eivät perustu tutkimusnäyttöön vaan väärinymmärrykseen ja ylitulkintaan.

Kuolevatko rokotetut enemmän muihin sairauksiin kuin koronaan?

Kun rokotteiden hyödyistä itse koronainfektioon on massiivisesti näyttöä, on maalitolppia siirretty väitteisiin rokotettujen ylikuolleisuudesta muihin syihin kuin koronaan.

Asiaa on selvitetty useassa megatutkimuksessa, joita olen käsitellyt ennenkin. Yhdysvaltojen CDC:n raportissa seurattiin 11 miljoonan kansalaisen kuolleisuutta rokotuksen jälkeen. Koronaan liittymätön kuolleisuus oli rokotetuilla 66-69% pienempää 7 kk seurannassa kuin rokottamattomilla.

Britannian raportissa kuolleisuus myös muihin sairauksiin kuin koronaan oli rokottamattomilla 2-4 kertaa suurempaa kuin rokotetuilla. Tutkimuksissa havaitut erot eivät selity iällä, sillä julkaistut tilastot ovat ikävakioituja ja sukupuoli ja etninen tausta ovat huomioitu. Kaikissa yli 18-vuotiaiden ikäryhmissä rokotettujen kuolleisuus on pienempää kuin rokottamattomien. Alle 18-vuotiaiden kuolemat ovat niin harvinaisia, että johtopäätöksiä ei voi tehdä. Siinäkään ryhmässä ei rokotetuilla ole havaittavissa lisäkuolleisuutta.

Aivan samanlaisia tuloksia on saatu myös Suomesta. 24.1. 2022 julkaistussa THL:n seurantatutkimuksessa kuolleisuus oli 10 miljoonan rokotusannoksen jälkeisessä seurannassa rokotetuilla selvästi rokottamatonta ryhmää matalampaa, myös toisen ja kolmannen rokoteannoksen jälkeen.

Mitään merkkejä rokotettujen ylikuolleisuudesta koronaan liittymättömiin sairauksieen ei ole havaittavissa.

Ei ole tietenkään uskottavaa, että rokotus koronaa vastaan suojaisi muilta taudeilta ja kuolemilta. Matalampi kuolleisuus rokottamisen jälkeen selittynee ainakin osin sillä, että terveemmät ottavat rokotteita aktiivisemmin sekä mahdollisesti sillä, että saattohoidossa olevia ei ole alkuvaiheen jälkeen enää rokotettu. Toisaalta rokotettujen alempi kuolleisuus näkyy myös nuoremmissa ikäryhmissä, mikä ei tue saattohoidon vaikutusta vaan painottaa ensimmäistä vaihtoehtoa. On toki mahdollista, että matalampaan kuolleisuuteen voi  piiloutua myös rokotekuolemia mutta viitteitä tällaisesta ei ole.

Mitä kertovat väestön kokonaiskuolleisuuden tilastot?

Asiaa voi tarkastella myös kokonaiskuolleisuuden avulla. Euromomo-tietokannasta voi tarkastella kuolleisuuden muutoksia ei maissa, eri aikoina ja eri ikäryhmissä. Tietokannasta voi todeta (ks. maakohtainen Z-score, kuva alla), että Suomessa ei ole ollut merkittävää ylikuolleisuutta koko epidemian aikana missään ikäluokassa (ei siis itse koronataudin eikä rokotteiden vaikutuksesta) vaikka rokotteita on annettu jo 11,4 miljoonaa annosta.

Tämä tilasto kertoo siitä, että Suomessa epidemia on ollut melko hyvin hallinnassa koko ajan. Se ei kerro siitä, että itse koronainfektio olisi ollut vaaraton. Koronataudin vaarallisuutta voi tarkastella samasta tietokannasta katsomalla niiden maiden tilastoja, joissa epidemia levisi laajemmalle yhteiskunnassa.

Alla olevassa kuvassa on esitetty esimerkkinä Suomen, Belgian ja Ruotsin kokonaiskuolleisuuden muutokset ajan kuluessa Euromomo-tietokannassa. Belgiassa ja Ruotsissa, joissa epidemia levisi Suomea laajemmin, nähdään selvää ylikuolleisuutta ajoittuen juuri epidemiahuippuihin. Rokotukset alkoivat 2021 keväällä ja sen jälkeen tilanne on ollut likimain normaali epidemiasta huolimatta. Tämän tilaston perusteella ylikuolleisuus aiheutui itse taudista eikä rokotuksista.

Millaisia rokotushaittatapauksia on todettu terveydenhuollossa?

Olin yhteydessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköihin, joissa mahdollisia rokotushaittoja hoidetaan, kun niitä ilmenee. Sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin yhteispäivystyksessä oli todettu vain tavallisia kuumereaktioita, joihin tarvittiin sairaslomaa. Vakavia haittoja ei ole päivystykseen ilmaantunut.

Lastenklinikalla on todettu yksi sydänlihastulehdus, joka rauhoittui seurannassa. Muita merkittäviä haittoja ei ole todettu.

Varmistin asian vielä sairaanhoitopiirin johdosta, eikä merkkejä vakavista rokotehaitoista ole tullut esiin eikä sairaalassa ole ollut hoidossa rokotehaittatapauksia, sen sijaan koronaan sairastuneita kyllä.

Yhteenveto

Koronarokotteista, kuten kaikista muistakin rokotteista aiheutuu tunnettuja haittoja, jotka ovat kuitenkin ohimeneviä ja lähes poikkeuksetta lieviä. Vakavat haitat ovat toki hyvin ikäviä mutta onneksi harvinaisia ja ne tunnetaan jo tässä vaiheessa. Seurannoissa todettujen rokotehaittojen vuoksi rokotteiden käyttöä on ohjattu niin, että vakavilta haitoilta mahdollisimman pitkälle vältyttäisiin.

On tietenkin selvää, että 100% haitatonta lääketieteellistä toimepidettä ei ole olemassakaan vaan aina tulee tarkastella hyöty-haitta-suhdetta.

Tutkimusnäytön perusteella on selvää, että rokotuksen hyödyt ovat yleisellä tasolla selvästi haittoja suuremmat ainakin aikuisilla. Marraskuussa 2021 ECDC raportoi, että koronarokotteet ovat säästäneet lähes puolen miljoonan ihmisen hengen.

Alla olevasssa kuvassa on laskettu, kuinka paljon Yhdysvalloissa sairaalahoidon tarve olisi ollut pienempi, jos rokotuskattavuus olisi ollut Tanskan tasolla.

———————

Tämän debatin tarina. Miksi se ei onnistunut?

Marraskuussa 2021 minut haastettiin debattiin koronarokotteista. Tein 7.12. 2021 vastahaasteen kirjallisesti toteutettavaan tiededebattiin. Ensimmäinen debatti D-vitamiinista toteutuikin asiallisena ja yleisesti hyväksyttyjä tieteellisen debatin sääntöjä noudattaen.

Joulun alla sain alkuperäisen haasteen tekijöiltä viestin, että myös he haluavat toteuttaa debatin ja suostuvat edellä käytettyihin debatin sääntöihin. Lopulta debatin otsikoksi sovittiin: Uuden teknologian koronarokotteita ei ole todistettu turvallisiksi.

Monien vaiheiden ja viiveiden jälkeen sain kollega Mikael Kivivuorelta debatin ensimmäisen kirjoituksen 28.2.2022.

Sovitun 2 sivun sijaan kirjoitus oli 18 sivun mittainen, josta alkuosassa oli lista erilaisia väitteitä ja loppuosa oli lähteitä, joihin oli liitetty selityksiä ja väitteitä.

Väitteissä esiintyivät mm. termit: raha edellä, väärentäminen, pimittäminen, ihmiskoe, korruptio, aivopesu, vääristely, joukkomurha, immuniteetin tuhoutuminen, geenimanipulaatio, ympäristölle vaarallinen bioase, totalitarismi, skandaali, 5G, ja 6G.

Väitteiden perusteluna käytetyt lähteet olivat erilaisia mielipidekirjoituksia tai videoita eikä varsinaisia tieteellisiä artikkeleita tai raportteja tai esim. erilaisiin saatavissa oleviin tilastoihin tai rekistereihin perustuvia.

Tieteellisessä debatissa lähteenä ei ole normaalia käyttää yksittäisen henkilön kirjoittamaa kommenttia verkkosivuilla tai jotain videota. Lähtökohta tieteellisessä keskustelussa on, että periaatteessa jokainen virke tulee voida perustella asiallisella ja luotettavalla, mieluiten tieteellisellä lähteellä niin, että lukija voi tarkistaa, onko väite paikkansa pitävä.

Sinänsä esitettyjen väitteiden käsittely ei tuottaisi mitään ongelmia, mutta niiden osalta ei voi debatoida tieteellisesti, jos väitteen lähde on vain mielipidekirjoitus. Tällaisessa tilanteessa syntyisi vain kaksi erilaista kantaa, mielipidettä. Tällainen juupas-eipäs-keskustelu ei tuota mitään uutta näkökulmaa käsiteltävään asiaan, kun tavoittena tieteellisessä dabatissa on tarkastella tutkittua tietoa eri näkökulmista.

Millaista tieteellistä keskustelua voisi syntyä esimerkiksi seuraavista väitteistä?

 • Tiedemaailman ja viranomaisten korruptio, aivopesu ja vääristely
 • Ihmiskoe vielä kesken
 • Ampullien tuntematon sisältö – tutkintaa yritetään estää
 • Oikeudellisia todisteita rokotteilla tehtävästä joukkomurhasta

Väitteet ovat yleisiä rokotevastustajien esittämiä syytöksiä mutta niiden perusteeksi ei ole olemassa mitään näyttöä.

Toin esille nämä seikat Mikael Kivivuorelle 1.3.2022. Huomasin, että hän olikin jo aiemmin julkaissut näyttävästi ilmoituksen debatistamme sekä myös debatin 16 sivun viiteluettelon kommentteineen. Lisäksi hänen oma ”debattikirjoituksensa” väitteineen ja lähdeluetteloineen ilmaantui 1.3.2022 hänen omalle verkkosivustolleen.

Näiden syiden vuoksi en voi toteuttaa tieteellistä debattia tästä aiheesta. Olen tilanteeseen pettynyt, sillä aihe on mielestäni tärkeä ja asiallinen debatti voisi tuottaa hyvää keskustelua aiheesta. Aiheen käsittely asiallisessa debatissa olisi ollut varmasti kiinnostavaa.

191 kommenttia

 1. Nuo Kivivuorenkin edustamat salaliittopiirit näkevät maailman uskomuslasiensa läpi suodatettuna, eikä mikään väite, jolla he pitävät maailmaansa eheänä, ole liian äärimmäinen tai epäuskottava…

  Jos he uskovat rokotteiden olevan vaarallisia, mutta tilastot ja tutkimus todistaa toisin, tarkoittaa se, että tilastot on väärennetty ja tutkijat lahjottu, eikä missään nimessä ole mahdollista, että he olisivat itse väärässä. Tätä tukeakseen mitkä tahansa mielipidekirjoitukset tai videot, jotka tukevat heidän uskomuksiaan, nähdään absoluuttisina todisteina, ja tekijänsä nostetaan huippuosaajiksi ja palvonnan kohteiksi. Vastaväitteet taas kuitataan lahjottujen tms. valheina, vaikka kyseessä olisi alan huippututkija…

 2. M. Kivivuori ja A Heikkilä ovat ehkä vihonviimeiset henkilöt, jotka voisivat olla mukana asiallisessa, tiedepohjaisessa debatissa. Vähän vaikea on ymmärtää, mitkä syyt johtivat juuri tuon Kivivuoren valintaan. Paheksun näkyvyyden antamista hänen harhaisille, pahantahtoisille väitteilleen.

  1. Kuten huomasit, en jakanut hänen kirjotuksiaan. Etukäteen ei kuitenkaan kannata tuomita, luukin hänen nyt yrittävän.

 3. Teeppä se debantti heidän sivuilla ja heidän alustalla.

  1. Ei siinä mitään ongelmaa olisi, jos säännöt olisivat samat kuin nyt oli sovittu. Mutta kun ei pidetä kiinni sovituista asiaoista.

 4. Veikkaan ettei kukaan jaksaisi tuota. Moderaattorin hyväksyntää odottaa. Tällä sinun alustalla. Ja sinun poistojasi. Tämän takia tuskin koskaan saat sitä debanttia aikaiseksi. Rokotusten haitoista. Koronan.

  1. Kun edellinen debatti toteutui, yhtään sensurointia tai poistoja ei tehty. Vastapuolen teksti tuli julkaistua sellaisenaan ilman mitään muokkauksia. Minkäänlaista moderointia ei debattimateriaaliin tehty eikä tehdä. Tekstit jukaistiin viiveettä. Kysy vaikka edelliseltä debatoijalta. Väitehän on myös siinä mielessä täysin absurdi, että tuollainen sensurointihan paljastuisi heti ja olisi noloa.

   Ehkä tarkoitat sitä, että olen sinun kommenttejasi kommenttipalstalla moderoinut. Se on kokonaan eri asia. Asiattomat kommenttipalstan kommentit tulen poistamaan jatkossakin. Sinun, tai jonkun muun. Tättä ei ole mitään tekemistä debatin kanssa. Lisäksi kommenttipalstan kommentit eivät ole tieteellistä debattia.

   Tässäkin aiotussa debatissa olisin toiminut täysin avoimesti ja rehellisesti. Jos tuo bebatoijan teksti olisi noudattanut yhteisesti sopimiamme sääntöjä (jotka ovat siis aivan universaaleja ja helppoja hyväksyä), olisin toiminun aivan samoin. Kun näin, että siihen ei ollut mahdollisuuksia, oli pakko todeta, että TIETEELLINEN debatti ei tule onnistumaan. Väitteethän olivat perustelemattomia someassa leviäviä virheellisiä väitteitä, joille ei ole olemassa mitään asiallista perustetta. Niistä ei voi järjestää debattia, joka on tieteellinen.

   Jos olisin nuo julkaissut, olisin vain levittänyt virheellisiä ja perusteettomia salaliitto- ym. väitteitä. Minulla on paljon seuraajia, jonka vuoksi minulla on myös vastuuta siitä mitä hyväksyn blogiini.

  2. En ymmärrä mitä tarkoitat poistoilla. Kuitenkin olet kommentoinut kuudesti tätä julkaisua, enemmän kuin kukaan muu sivullinen.

   Pystyisitkö lukemaan omat kommenttisi uudelleen ihan ajatuksen kanssa?

   1. Vastaan Jesmyn puolesta. Hän tarkoittanee sitä, että hän jätti aikaisempiin kirjoituksiini kymmeniä, ellei satoja kommnentteja, joita ajoittain moderoin pois kun niissä ei ollut varsinaisesti mitään asiaa. Jemy on tainnut jättää jo ainakin 257 kommenttia.

   2. Jo yksi poisto tapahtunut. Ja luin kommenttini. Ajatuksella tai ilman. Poisto oli siis että uskon salaliittoon. Jwlle terkkuja.

   3. Jos olen väittänyt jotain virheellisesti, pahoittelen väärinkäsitystä. Siis et usko salaliittoihin. Asia selvä.

 5. Aztra zenega kommenttisi tai kirjoituksesi, vain yksi kuollut hyytymishäiriöön. Mitkä on oddsit että tunnen henkilön. Viikko rokotuksen jälkeen hän kuoli, veritulppa aivoissa ja keuhkoissa. Meinaan vaan sitä kun hän oli mies. Jo oli yli 60v.

  1. Tämä oli tieto jonka sain.
   En voi ottaa kantaa sinun tapaukseesi tietenkään, sillä sitä on mahdoton varmistaa.

  1. Kommenttisi perusteella kuitenkin vaikuttaa siltä.

 6. Kivivuoren perustelut olivat Knuutille liian vahvoja ja Knuutin oli vetäydyttävä. Kuka tahansa joka seuraa maailman tilannetta, tilastoja ja tieteellisiä julkaisuja tietää, että koronarokotteet ovat vaarallisia ja niiden antaminen suomalaisille pitäisi lopettaa välittömästi. Riittää kun tutustuu Pfizerin tutkimustuloksiin.

  1. Höpö höpö.
   Olen omassa kirjoituksessani käytännössä kaikki Kivivuoren väitteet käsitellyt. Mitä vahvaa Kivivuoren väitteissä muka oli? Ne väitteet, joita en kirjoituksessani käsitellyt olivat erilaisia salaliitto- ym. huijausväitteitä, joista voidaan olla olla eri mieltä mutta jotka ovat enemmän uskomusasioita kuin perustuvat mihinkään näyttöön. Jos haluaa uskoa salalittoihin, voi myös uskoa niihin, mutta missä on näyttö?

   Olen kyllä perehtynyt monenlaiseen tutkimusnäyttöön. Myös tuohon mainitsemaasi dokumenttiin. Ei niistä tule sellaista viestiä, mitä haluat viestittää. Kaikki ns. post-marketing data on samanlaista kuin VAERS tai FIMEAn rekisteridata. Niiden perusteella voidaan lähteä selvittämään niitä tuntemattomia, harvinaisia haittoja mutta niiden perusteella ei voida todeta, että rokote olisi ne aiheuttanut. Pitäisi tämän olla jo päivänselvää, jos vähänkään asiasta jotain ymmärtää. Sorry, Kalevi, mutta olet nyt väärillä jäljillä.

  1. Sinun aikaisempiin kommentteihisi.

 7. Muistatko kirsikointini. Tuossa sinunkin tekstissäsi, tuo pääkirjoitus. En vain tiedä kannattaako niitä kirsikoida koska ei ne mene läpi. Mut jos ni voisin käydä koko tekstin läpi ja etsiä kohdat jotka voisin esille nostaa. Moderoit sitten oman makusi mukaan.

  1. Sinulla on vapaus jättää asiallisia kommentteja ja kysymyksiä. Asiallisia en moderoi pois.

 8. Ihminen jolla immuunijärjestelmä ei ole 100 % toiminnassa, eli on vikaa jossain immuunijärjestelmän kohdassa. Jatkanko..

 9. Jatkanko? Vaikka toi kysymysmerkki puuttuikin. Koronavirus infektion aiheuttama sydänlihastulehduksen riski, tekstisi ja alaspäin kohtaan sairaalapotilailta 28 %. Eli kysymys on rokote nostaa 3 kertaiseksi infektio nostaa 18 kertaiseksi, käytänkö + vai * merkkiä, läpäisyinfektion kohdalla.

  1. Läpäisyinfektion kohdalta tuskin on erillistä riskiesiintyvyyttä. Varmaan syntyy sydänlihastulehdus todennäköisemmin, jos infektio on vaikeampi, tosin sitä esiintyy myös lievissä tapauksissa.

   1. En ymmärrä vastaustasi, tarkoititko että läpäisyifektiosta jos tulee vakava tautimuoto tulee sydäntulehdus ja jos rokottamattomalle lievä tautimuoto, esiintyy myös sydänlihas tulehdusta. Vai toisinpäin.

   2. Tarkoitin, että sekä rokotus että tauti aiheuttaa sydänlihastulöehdusta. Tauti yleisemmin ja vakavammin kuin rokotus.
    Läpäisyinfektiosta en ole nähnyt erikseen tutkimuksia. Luulisin, että aiheuttaa samalla tavoin kuin infektio ilman aiempaa rokotusta tai sitten ehkä lievempänä.

 10. Kestää toi hyväksyntä joten väliheitto.. Mä voin aina vedota tyhmyyteni ja tietämättömyyteen. Korona rokote asiassa, mihin sinä vetoat, jos asiat onkin niin kuin esim sutinen sanoo, saksan rokotukset luultavasti aloitettiin näistä vanhoista ihmisistä joilla heikko immuunipuollustus.

  1. Olen nyt poistanut automaattisen kommenttien hyväksynnän. Sen vuoksi voi kestää jonkin aikaa.

 11. Ja jos haluat vastata minun puolesta, ystävällisesti.. Voisit kerrata miten piikkiproteiini poistetaan elimistöstä.

  1. Se poistuu elimistöstä ihan sillä samalla mekanismilla kuin miten samat piikit poistuvat kun saat virusinfektion. Erona vain on, että infektiossa niitä piikkejä on elimistössä massiivisesti suurempi määrä.

 12. Eipä mun enempää tarvitse jatkaa..Eli immuunipuollustus /järjestelmä poistaa piikkiproteiinin ja rna hajoaa itsestään. Niinkö.

 13. Hei Juhani
  osallistun jos mahdollista debattiin kommenttipalstalta.
  ”Esimerkiksi Britannian raportissa rokottamattomien kuolleisuus koronainfektioon oli 32-kertainen rokotettuihin verrattuna. ” Tästä oli jo aiemmin juttua, tässä verrataan 2X rokotettuja ei-rokotettuihin, jättäen väliin 1 annoksen saaneet. Toinen ongelma on lentokoneista tuttu koronatodistusvaade ”last dose at least 14 days before”. Pari aiheeseen liittyvää viitettä:
  https://www.researchgate.net/publication/358979921_Official_mortality_data_for_England_reveal_systematic_undercounting_of_deaths_occurring_within_first_two_weeks_of_Covid-19_vaccination?channel=doi&linkId=6220b299c4c4fa27cd25201a&showFulltext=true

  Nämä tilastotieteilijät pyytelevät edelleen raakadataa englannissa. Graafeista ja datasta voi päätellä, että 14–21 pv eli 2–3 viikkoa olevat tapahtumat luokitellaan edelliseen kategoriaan. Tästä johtuu mm. ei-rokotettujen ”tapausmäärän” kasvu samaan aikaan, kun rokotukset alkavat. Lisäksi esim. odotetut kuolemantapaukset, sinänsä hyvin stabiili odotusarvo, ovat 20 %-33 % odotusarvosta ao. ikäkategorioissa. Tiedon luotettavuus pitää todentaa…

  Albertan figure 12 alin interaktiivinen sellainen, joudutaan hakemaan web archievista kun se poistettiin eikä palautunut. Se oli hieno! Siitä ilmenee tartunta caset 1. rokotteen ja 2. rokotteen jäljiltä https://web.archive.org/web/20220107094256/https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#vaccine-outcomes
  Caseista silmämääräisesti yli 60 % tapahtuu 20 päivän sisällä ykkösrokotukesta. Kakkonen menee vähemmällä mutta oudon korkealla tasolla aluksi, mutta 180 päivän eli 6kk kohdalla on vastaava piikki caseissa. Kutsutaan sitä ”vaimenemispiikiksi”.

  Kaikissa graafista yhteenvetoa edeltävissä numerotilaistoissa tämä ilmiö ei näy, koska niissä toteutetaan ” 14 days after the n:th immunization date” politiikkaa. Ykkösrokotteen ongelmat eivät näy numeroissa, kakkonen kylläkin (ykkösen kateroriassa alun 14 pv). Tapa pienentää rokotteen (kaikkien) ongelmia ja kuormittaa rokottamattomien ongelmia.

  Tilastoihin täytyy siis suhtautua tulkinnalla, eikä se oli yksinkertaista.

  ”Kaikissa näkyy se, että rokottamattomien riski sairaala- tai tehohoitoa vaativaan tautiin tai kuolemaan on todella paljon suurempi kuin rokotettujen.” Tämä pitää universaalisti paikkansa…

  ”Suoja infektiota vastaan (erityisesti omikronia) on heikompi.” Siis rokottamattomilla? Tämä on kyllä toisin päin, ainakin englannissa ja tanskassa. UK gov viikkoraportit, 4 viikon liukuvat luvut, näyttivät deltan aikaan marraskuussa kaksikertaista eroa rokotettujen cases vs. ei- rokotettujen cases (40v piikissä 2% vs. 1%) . Kuukautta myöhemmin, omicron oli vallannut virusmarkkinat ja tuplaero oli kasvanut 2-> yli 2,5 rokotettujen tappioksi. Lisäksi ikäpainopiste oli siirtynyt nuorempiin, 20+ sekä 30+ olivat edellä 40+ v. Infektioläpäisy oli kasvanut 2 % yli 5 % mainituissa ikäryhmissä! Omicron todellakin läpäisi kaiken puolustuksen, mutta eritoten rokotettujen. Sama kehitys näkyi tanskassa, omicron ohitti immunisointisuojan, eikä se siihen jäänyt kuten ei englannissakaan, rokotus tasoitti tietä omicronille.

  Vakuutusyhtiöistä kuuluu kummia. One America tj kertoo kauppakamarimeetingissä, että työikäisten henkivakuutuskorvaukset ovat 40% enemmän kuin vuotta aiemmin (20=pandemia; 21 =rokotusvuosi).
  10% ylimäärä olisi jo 3 sigmaa eli kerran 200 vuodessa, jolloin 4 keskihajontaa olisi 12 sigmaa! Meteoriittitodennäköisyys? Sama data näkyy kuulemma kollegoillakin. Samalla kun hän kertoo pakottavansa työntekijänsä rokottautumaan, elefantti kokoushuoneessa leyhyttelee korviaan: mitä jos rokotteilla olisi tämän kanssa tekemistä, sehän se on se muutos 20/21?

  Saksan vakuutusyhtiö hallituksen pj otti asian esille lääkäreiden laskujen perusteella. Paikallinen VAERS (vaccine adverse effects registering system) on on pakollinen mutta ylimääräinen toimi lääkäreille, kuten kai muuallakin. Laskutustieto on kuitenkin tarkkaa, ja aliraportointi vaikutti olevan lähes 10 kertainen paikalliseen THL tietoon verraten. Tässä blogisti on tehnyt kauniit graafit ja analyysin asiasta

  Minulle on jäänyt yleisvaikutelmaksi se, että a) rokotteet eivät ole niin tehokkaita kuin väitetty b) haittojen määrä näyttää suuremmalta kuin ymmärretty.
  Asiat varmaan selkenevät ajan kanssa, esim. Saksa vakuutusdata oli vain vähän yli puolet vuodesta 2021.
  JR

  1. Sallittakoon oma tulkintasi pohdintana.
   Yksi asia kiinnitti huomiotani. Puhut ikään kuin rokotus altistaisi omiksronille. Sille ei löyty todellista tukea. Mikä sellainen mekansimi voisi täsän selittää?
   Suomenkin tuoreet tilastot osoittavat, että rokotus suotaa omikron-tarunnallta,(mutta heikosti) mutta erityisesti vakavalta taudilta. Myös muissa maissa (Tanska, UK) dataa on huollisesti analysoitu ja todettu vastaava kuin Suomessa. Raakadatan perusteella tehdyt omalaatuiset tulkinat menevät usein pieleen sen vuoksi, että niissä ei oteta huomioon lukuisia asiaan vaikuttavia sekoittavia tekijöitä. Rokotusten ja tartuntojen ikäjakauma on yksi tekijä sekä erilaiset yhteiskunnan toimet. Lisäksi riskitekijät. Niitä ei voi DIY-tilastoissa huomioida, sillä tietoa niistä ei ole saatavissa.
   Oma yleisvaikutelmasi perustuu siis ns. insinöörilogiikkaan eikä mielestäni ole likimainkaan yhtä luotettavaa kuin lukuisian kansainvälisten asiantuntijoiden tuottamat johtopäätökset. Sorry vaan mutta miten kuvittelet olevasi asiantuntivampi kuin ne jotka näiden kanssa ammatikseen työskentelevät?
   ps poistin linkit ei-tieteelliseen materiaaliin.

   1. Kiitos vastauksesta Juhani, jospa saisin jatkaa parin kysymysmerkkisi tiimoilta (ja se Saksan data).

    otetaan gov.uk data avuksi ja verrataan ikäryhmää 40-49v infektiotasolla (table 13):
    – marraskuun 4 viikkoa (delta): 2xrokotettujen läpäisy 2%, vs ei-rok infektiot 1%. (kerroin 2)
    – tammikuun 4 viikkoa (omicron): 3xrok 5,02% vs. 2,28% (kerroin 3)

    Raakadataa kuten mainitsit, ja rokotetut saavat sen 14pv ”edun” jollion heidät lasketaan edelliseen kategoriaan. Rokotuskattavuus oli kaikissa ajanjaksoissa tasaantunut. Joulukuu oli muutoskuu delta-omicron… lisäksi tarttuvuus oli huipussaan juuri tuolloin! ikäpainopiste siirtyi pois tästä 40-49v nuorempiin omicron myötä.

    Pointsini on se, että ERO KASVAA KOKO AJAN rokotettujen tappioksi. Siis vaikka boosteri ! Jos data 2 x rokotetuista otettaisiin huomioon, ero vain kasvaisi kun ei-rok populaatio muuttuu hyvin vähän (ja tietysti sairastaneet saavat immuniteetin pienentäen todellista taustapopulaa). Siis: omicron tarttuu helpommin rokotettuihin, mitä muuta tästä voisi päätellä? https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports#history

    Saksan sairaskassan julkinen kirje heidän THL sai aikaan myrskyn ja potkut kirjailija hall. pj. Keskeinen on kuva koodilla 88.1, jossa Quarter lääkärikäyntien keskiarvo hypähtää stabiilista <4000 q1 28 000 ja q2 100 000, siis rokotusvuoden 2021 aikana. "Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert". Muutos on merkittävä, ja tapausmäärä 8-10 kertainen "THL" -rekisteriin. "THL" selitti että esimerkiksi korona infektio rokotuksen jälkeen ei ole heille raportoitava asia, mutta lääkärit sellaisen diagnoosin varmasti laskuttavat vakuutusyhtiöltä. Hieno ja uskottava selitys! Infektio jälkeen rokotuksen, jonka pitäisi estää infektio, ei ole sivuvaikutus!
    https://bkk-provita.de/wp-content/uploads/2022/02/Pressemitteilung-der-BKK-ProVita-vom-25.02.2022.pdf

    Kun tähän vielä lisätään se, että Saksassa (ja viittasin usaan) kuolleisuus pandemiavuonna 20 on pienempää kuin rokotusvuonna 21, niin sehän mnee väärinpäin! Jos siis rokotukset ovat tehokkaita, ja tauti vielä tehokkaampi omassa duunissaan.

    Kun liian moni signaali alkaa tökkiä, niin tulee tarve tehdä tarkistuksia "asiantuntijoiden" puheista. Aika moni asia on muuttunut matkan varrella, ts oikein mikään alussa kerrottu ei ole pitänyt paikkaansa. Ei edes koronapassin voimassaoloaika. Jolla ei lisäksi tehnyt mitään ilman tukevaa nekkutikkutestiä mm. lentoliikenteessä. Epäilen, että tuo englannin data oli juurisyy ensimmäiselle sooloilijalle eli portugalille, jonka turisteista englantilaiset ovat leijonanosa. Ne eivät vain halunneet koronapassilla tulevia taudinlevittäjiä, rokottamattomat taas joutuivat ennakkotestiin. Ratkaisu: testataan kaikki.

    JR

   2. Vielä kerran, noiden raakadatojen tulkinnasta jostain tietystä maasta ja jostain valitusta väesöryhmästä ja jostain ajanjaksosta saa helposti tuloksia, joita pääsee ihmettelemään. Kuten mainitsin, erilaiset sekoittavat tekijät, kuten ihmisten käytös epidemiarajoitteiden muuttuessa, perustasoharha, riskitekijät jne ovat mahdottomia ottaa huomioon. En siis väitä, että numerosi olisivat virheellisiä vaan väitän, että niistä ei vain luotettavasti voi tehdä tuollaisia johtopäätöksiä kuin teet. Jos johtopäätöksesi olisi totta, sen pitäisi näkyä kaikkialla, Britanniassa, Tanskassa ja Suomessa. Kun ei näy, on todennäköisesti kyseessä sekoittavat tekijät.

    Puhut jostain ”edusta” vaikka todellisuudessa on täysin päivänselvää, miksi suoja alkaa ei päivästä 1. vaan esim kolmen viikon tai viikon kuluttua annoksesta. Et voi olla niin tietämätön, että et tällaista perusasiaa tietäisi.

    Sanot, että ”mikään ei ole pitänyt paikkaansa”. Tämä väitteesi on virheellinen. On siis totta, että rokotteiden suojateho on muuttunut mutta se on tapahtunut kun tuli uusia virusvariantteja. Siihen saakka suoja myös infektiota kohtaan oli hyvä. Kun virus muuttui, myös viesti rokotteista muuttui sen mukaan. Eihän tuossa ole mitään vääristelyä ollut. Enemmänkin tuollaiset kommenttisi ovat jälkiviisastelua.

    Mitä tekemistä muuten koronapassilla on tämän rokotetehon kanssa? Sehän on ihan erillinen poliittinen päätös. Senkin osalta voi todeta, että se oli rationaalinen ennen omikronia. Kun Omikron tuli, passista luovuttiin, koska pohja putosi.

 14. Tää jos olisi viimeinen. Jr viestiin vedoten, oma ymmärrykseni, on mikä on, monet sanonu monessakin paikassa saman asian, eli rokotukset alkoi, tauti määrät lisääntyi, joo tilastollisestikkin, eikö, mut sun vastaus on ollut ja on nytkin, ettei asiat liity toisiinsa. Niinhän. Ihan oikeesti toivoisin että ainakin minun osalta olisi viimeinen. Mut epäilen.

  1. Eihän tietenkään rokotusten aloituksen ja tautimäärien muutoksien välille voida vetää mitäänm yhteyttä, jos rokotuskattavuus on selvästi alle laumasuojan rajan. Ennen omikronia, tuo laumasuoja olisi saavutettu noin 90% kattavuudella, omikronin yhteydessä laumasuojaa ei voida edes saavuttaa.

 15. Ja jatkoa tuosta sinun tekstistä,, tavallisimmat rokotus haitat.. Pistoskohta kipeä, flunssan oireet,, omaa kirsikointini tietysti,, eli jos ihmisellä flunssa ei edes influenssa,, kuinka ihmisen vointi on sillä hetkellä.. Joo kipeä ja nämä flunssan oireet jotka luettelit. Siis tuleeko ihmiselle flunssa rokotuksesta.

  1. ”flunssan oireet” tarkoittaa siis sellaisia oireita, joita yleensä ihmisillä on flunssan yhteydessä.

 16. Väli heitto, vastauksesi Jr lle puhut ikään kuin rokotus altistaisi omrikonille. Jos rokotteen teho omrikonia vastaan on olematon verrattuna, rokottamattoman aikaisempaan tartuntaan eli deltaan. Omasta mielestäni aika looginen korrelaatio. Enkä ole lähelläkään insinöörikoulutusta. Pelkkä peruskoulu.

  1. Rokotteen teho omikron-infektiota vastaan ei ole olematon mutta heikko. Ei siitä seuraa kuitenkaan sitä, että rokottaminen altistaisi infektiolle.
   Rokotteen teho oli deltaan saakka hyvä myös infektiolle.
   Joka tapauksessa rokotteen suoja vakavaa tautia kohtaan on ollut kaikkien varianttien osalta vielä hyvä.

   1. Tähän pakko vastata, eli rokotus, käykö huonolla rokotteella,,? Siis ei nyt olematon teho omrikonia vastaan, mutta aika huono. Ja rokotus jonka teho alkaa vasta 1viikon-3viikon päästä. Sitäkö tarkoitit. Rokottaminen altistaisi infektiolle. Vaikka sen ensimmäisen piikin jälkeen ja otetaan se laskennallinen aika mukaan, että olet rokotettujen kirjoissa.

   2. Höpötät taas. Rokotuksen reaktio syntyy aina muutaman päivän tai viikon aikana piikin jälkeen. Näin elimistö toimii. Ei rokotus kuitenkaan altista taudille mutta suojaa ei tietenkään heti piikin jälkeen ole. Tämä on ihan peruskauraa.

 17. Immuunivaste asiassa eli jos immuunivaste alenee. Millaisia oireita ihminen saa,, immuunivaste ilmeisesti kuitenkin liittyy rokotteisiin vain. Ja nimenomaan korona rokotteiden näihin boostereihin ja rokotus aikaväliin. Onko mahdollista että alentunut immuunivaste, siis jos ihmisellä alentunut immuunivaste liittyykö se aina rokotuksiin ja väliin. Vai onko mahdollisesti jotenkin muutenkin alentunut immuunivaste.

  1. En ymmärrä mitä tarkoitat. On olemassa kaksi immuunikomponenttia. ns Innate ja sitten hankittu. Rokotuksilla voidaa saada aikaan hakittu immuniteetti ilman sairastamista.

 18. Tää oli se monirokottaminen alentaa immuunivastetta. Euroopan lääkeviraston varoitus. Niinkuin muistat. Eli oireet ihmisellä jolla alentunut immuunivaste? Voiko tulla alentunut immuunivaste muutenkin kuin monirokottamisen la. Monirokottaminen liian pienellä aikavälillä tai vaan jos rokotus ei enää yksinkertaisesti omrikonin kyseessä ollessa ainakaa leviämistä estä.

  1. Ei se niin ollut vaan todettiin, että liian tiheässä rokottamisessa tuo immuunirekatio voi jäädä vaimeammaksi. Ei ole olemassa tutkimusnöäyttöä, että rokotus heikentäisi immuunivastetta.

 19. Mahtavaa, miten olet, Juhani Knuuti, jaksanut vastailla näihin lukuisiin kommentteihin👍🙂

  Luin debatti 2 ja pidin siitä. Todella hyvin ja yksityiskohtaisesti perusteltu rokotteen kannattavuus. Kiitos! 😊

 20. Oikeesti haluaisi nähdä debantin tästä otsikon aiheesta. Pois lukien tietysti salaliittoon, liittyvät aiheet. Ja tietysti minulta osallistuminen kielletty. Siis joku esto päälle. Sinun kanssa debatoija voisi olla kuka vaan, kuka kuitenkin ymmärtää asiat, joita debanttia käsitellään. Mutta aiheet voisi olla, samat kuin alkuperäisen vastustajan, Poislukien tietysti salaliitto asiat. Virheellisiä väitteitä liittyen lääketieteeseen, ne kannattaisi käsitellä, no niitähän löytyy mut ainoastaan, rokotusta vastustavien puolelta. Debantti vastustajasi oli kuitenkin lääkäri ja kollega, joten reilua olisi käsitellä aiheita joita lääkärit ovat huomioineet, ei puoltavia rokotuksen puolesta.

  1. Olen itsekin harmissani, että debatti meni pieleen. Ensimmöinen onnistui mielestäni hyvin ja tulin optimistiseksi. Mutta eihän se sitten onnistunut, kun vastapuoli ei noudattanut mitään asiallisia ja itsestään selviä aperussääntöjä.

   1. Perussäännöt pitäisi olla kaikille selvät ja samat. Eikö. Debantti tai ei.

   2. Säännöt on kirjoitettu ja niitä tietenkin pitää noudattaa. Ja samat säännöt kaikille.

 21. Kiitos taas hyvästä kirjoituksesta.

  Seurasin ja hieman osallistunutkin, aikaisempaan ”Sinut on haastettu” -kirjoituksen keskusteluun. Se jumiutui ikävästi termien uudelleenmäärityksiin ja siten varsinainen asia jäi hieman kesken. Tässä oli mukana nekin asiat, joita odotin näkeväni siellä mutta kattavampana kuin mitä olisi voinut olla kommenttina.

  Tämä herätti myös kiinnostuksen tuohon Kivivuoren kirjoitukseen. Aika erikoinen listaus erilaisia väitteitä, joilla hän koettaa ”kyllästää” ja uuvuttaa vastapuolen. Ja varmaan vakuuttaa omaa väkeään. Ei se osoittanut halua keskustella mistään.

  Lääkäri, joka ei ole erikoistunut, ei kai varsinaisesti ole saanut koulutusta tieteen tekemiseen. Silti akateemisesti koulutetun odottaisi pystyvän parempaan perusteluun. Nämä jutut ovat minusta surkeasti perusteltuja ja osaa ei vaivauduttu perustelemaan lainkaan.

  Vastaavia väitteitä oli esillä aikaisemmin Qanonin toimesta: joukkomurhaa ja tulevia massiivisia oikeusjuttuja kuolemantuomioineen. Taitaa jäljet johtaa samalle sylttytehtaalle? Ei tullut niitä edellisiä juttuja, eikä tule näitäkään. Vuoden tai kahden päästä on taas uudet jutut ja taas odottaa oikeudenkäynnit ja kovat tuomiot. Eikä tule niitäkään.

  1. Ihan samat ajatukset itselläni. Odotin asiallista debattia, varsinkin kun spostikeskustelu oli hyvin asiallista ja kohteliasta molemmin puolin.
   On totta, että lääkäri ei välttämättä ole tieteentekijänä ammattilainen mutta kyllä perusasiat tulisi olla hallussa sillä juuri tuota kriittistä tiedonhakua painotetaan.

 22. Viittaukseni ja toinen eli terveillä toimii.. En ymmärrä sinua enää.. Luullut oikeesti et sun ongelma on ainoastaan.,et toi tutkittu tieto on vain oikeaa. Ei enää vaikuta siltä.. Ikävää, joo ei minun järkeni riitä näin monimutkaisia asioita pohtimaan. Ja joka tapauksessa, liian myöhäistä. Ei tarvitse vastata enää eikä edes julkaista. Mulle ihan sama. Kysyn muualta jos joskus jonkun löydän joka minulle asian selittää.

  1. Minun on vaikea pysyä ajatuksenjuoksussasi mukana mutta, jos keskustelu ei ole mielestäsi hyödyllistä, ei täällä ole mitään syytä jatkaa. Olet kyllä jo ”oman osuutesi” tehnyt, sillä olet lähettänyt kommentteja jo liki 200.

 23. 😀 Sä oot kyl aika kova. Joku sulle argumenteista joskus viittas.en nyt muista missä ja mistä asiasta. Joo monesti höpötän, esim jos vastaus viipyy, tokihan sulla muutakin tekemistä.. Tai jos tulee poistoja, kuten tälläkin blogilla. Tai jos et vastaa ensinkään. Vaikken ymmärräkkään asioita, eikö ne kannattaisi selittää, kuitenkaan ole mielestäni salaliitto asioihin selitystä pyytänyt.

  1. Jesmy, asia on todellakin niin, että minulla on valitettavasti työtkin tehtävänä enkä tee tätä kuin harrastukseksi. Minulla on fiilis, että sinulta tulee aina 10 kpl uusia kysymyksiä tai kommentteja kun yhteen vastaan. Kommenttisi eivät ihan oikeasti näytä etenevän loogisesti niin, että niihin olisi mielekästä käyttää hurjasti aikaa ja että syntyisi oikeaa keskustelu, joka olisi mielekästä.

   Jos tämä ei toimintani ei sinulle riitä, sinulla on täysi vapaus mennä keskustelmaan muihin blogeihin, eikö totta?

 24. Jos nyt kysyn yhden kysymyksen enää, vaikka sen tajuaminen, johtuen omasta tietämättömyydestäni,voi olla vaikeaa, jos kuitenkin siihen voisit vastata, ja toinen mikä ei edes ollut niin tärkeä oli se johon viittasin Jr n tekstiin, johon vastasit. Käykö tälläinen, en tiedä voitko palauttaa tekemäsi poiston ja vastata siihen, vai teenkö kysymykset uudestaan. Odotan vastaustasi, ja jos asia sinulle käy, niin sen jälkeen teen vain sen yhden kysymyksen jossa kaksi kohtaa. Ja vastaat niihin jos viitsit.

  1. Ihan oikeesti. Ei minulla ole mitään hajua mistä kysymyksestä nyt edes puhut.
   Käsittelen näitä kommentteja blogin ns. back-end-puolella, jossa saan kommentteja jatkuvana ketjuna jokaisesta aiemmistakin kirjoituksestani, joita on jo liki 200.

   Jos haluat vastauksen kysymykseen, sinun tulee kyllä ihan itse omin kätösin kirjoittaa se kysymys omaan kommenttiisi eikä olettaa, että alkaisin etsiä ja pohtia, mistä kysymyksestä on nyt puhe.

 25. Itse odotin myös tätä debaattia kovasti. Ja hienoa Juhani jaksat vastata näihin lukuisiin kysymyksiin. Pakko sanoa omalta kohdaltani, että tämä sinun rauhallisuus ja selkeät selitykset komentteihin ovat ravistelleet pienetkin epäilykset rokotetta kohtaan, mitä ehkä hieman tässä ajan saatossa ruvennut tulemaan. Itseäni ainoastaan mietityttää tämä rokotteen tulevaisuus. Onko mielesätsi nyky omrikonin kanssa elettäessä iso rokoite kattavauus vieä kuinka tärkeä, vai ns. influessa rokotus tyyliin yritettäisiin rokottaa mielummin riskiryhmäläisiä? Vai onko rokotuksen hyöty edelleen esim. nuorissa aikuisissa tai vaikka +12 v lapsissa niin hyvä , että niitä kannattaa rokottaa?

  1. Kiitos palautteesta.
   Tuosta jatkosta ei kyllä ole mitään kunnon tietoa. Voisin kuvitella, että tilanne muistuttaisi influenssaa, jossa kerran vuoden rokotetaan riskiryhmät. En pidä todennäköisenä, että koko väestö alkaa saamaan kerran vuoden tehosteen 12-vuotiaisiin saakka. Omikron-muunnos on kuitenkin osittaisen immuniteetrin hankkeineille niin lievä, että ainakaan siihen ei tarvita tehosteita kuin immuunipuutteisille.
   Mutta. Kukaan ei voi tietää jos tulee vaikka sitten iso-o eli omega tämän o-mikronin jälkeen. Jos tuo muunnos olisikin niin erilainen, että osittainen immuniteetti ei riitä ja tauti olisi vakava, jouduttaisiin kyllä tehosteisiin tai uusiin rokoteversioihin. Ennustaminen on vain niin epävarmaa, että on parempi olla optimisti ja olettaa, että epidemia on pikku hiljaa vaipumassa taustalle. Loppumisesta ei kannata haaveilla mutta jospa pääsisimme normaalimpaan elämään….

 26. Hyvä Juhani
  vielä kerran jos palataan. Puhuin jostain ”edusta”… edellisessä vaihdossa.
  Tarkoitin tilastollista etua. Universaali tilastokäytäntö näyttää olevan 2 viikon venymä edellistä ryhmästä, kas näin yksittäisen henkilön migraatiota ja luokitusta:
  …oooo1ooiiiiiiii2iizzz…zzBzzpppppp…
  yksi kirjain vastaa viikkoa, o=ei-rokotusta, i=yksi rokotus, z=kaksi rokotusta ja p=Poosteri. Rokotushetket 1,2, B jonka rokotuksen jälkeen ollaan aina 2 viikkoa edellisessä kategoriassa.

  Edellisestä viestistäni tippui kolmas alin rivi englannin datasta pois:
  otetaan gov.uk data avuksi ja verrataan ikäryhmää 40-49v infektiotasolla (table 13):
  – marraskuun 4 viikkoa (delta): 2xrokotettujen läpäisy 2%, vs ei-rok infektiot 1%. (kerroin 2)
  – tammikuun 4 viikkoa (omicron): 3xrok 5,02% vs. 2,28% (kerroin 3)

  ekassa verrataan siis (z+p) / o, kahdessa seuraavassa p/o. Vertailusta tippuu siis aina i, ja näissä kahdessa viimeisessä i ja z. Ei-rokotettujen o ryhmää parantaa infektioista selvinneet ja siten immun hankkineet.

  Eka ongelma on parin viikon 1. rokotettujen siirto rokottamattomiin. Albertan datasta näkyi, että reilusti yli puolet infektioista tulee 2-3 viikon aikana. Tilastoissa tämä näkyy rokottamattomien sairastumispiikkinä, rokotus roll-out alkaessa, seuraten siis rokotusta mitä he eivät saaneet (o jälkeen 1 edellä). Tämä vaimenee ajan myötä, kun ykkösrokotettavia on aina vähemmän.

  Toinen ongelma on vain viimeisen rokotussarjan vertaaminen ei-rokotettuihin. eli z/o tai p/o. Tästä jäävät taas ykkösrokotetut pois, mutta heidän 2 viikon ongelmat löytyvät ei-rokotetuista o-sarjalaisista. Tämä parantaa rokotushyötyä, samalla kun o-sarjalaisten kasvava immuniteetti toimii toiseen suuntaan vähentäen uudelleen sairastumisia.

  käyköön tämä esimerkkinä tilastojen tulkinnan hankaluudesta, vaikka englannin data on yksi tarkimmista. Pointsi on kuitenkin se, että väestösuhteellistettu ero kasvaa koko ajan rokotettujen vahingoksi (omicron), kaikissa ikäryhmissä yli 20v. Infektioissa mitaten, pari mittaria kuten sairaalahoidot ovat rokotettujen eduksi (huom. em. jakosuhteet ja puute siinä). Tulkintani: omikron tarttuu helpommin rokotettuihin. Rokotus suojaa sairaalakäynneiltä jonkin verran.
  JR

  1. Tämä asia on paljon yksinkertaisempi kuin haluat kuvata. Perustelu on päivänselvä. Kun saat 1. rokotteen lasketaan rokotussuoja alkavan 21 vrk annoksesta. Sitä ennen rokotteen vaikutus ei ole vielä riittävä, että voitaisiin asioida rokotteen suojaa. Kun saat 2. ja 3. rokotteen tuo viive on 1 viikko. Sitä ennen henkilö on saanut joku vain 1 rokotteen (jos kyseessä toinen piikki) tai 2 rokotetta(jos kyseessä on 3. piikki).
   Näin ollen rokottamattomaksi luokitellaan kaikki rokottamattomat sekä ne joiden eka piikistä on allae 3 vk.
   1. rokotteen saaneiksi ne, joilla on 1 rokote saatuna eli 3 vk aikaisemmin mutta toinen rokote alle 1 vk, jne.
   Eihän tässä pitäisi olla mitään erikoista tai mitään sellaista joka vääristäisai tuloksia.

   Rokotehaittojen osalta luokittelu alkaa tietenkin heti rokotteen antamisen jälkeen, mikä on myös täysin oikein.

   En pääse yhtään jyvälle missä tässä on puute tai vääristymä. Suojateho ei vain ala heti piikin jälkeen vaan viiveellä.

   1. Rokotus suoja alkaa vasta 21 pv rokotuksesta, sitä ennen rokotteen vaikutus ei ole vielä riittävä.. Oikeestikko pitäisi se 21 pv olla siellä kaninkolossa?

   2. Eka piikistä teho tulee hitaammin, tehosteista nopeammin.

 27. Hyvä Juhani
  Kiitos jällen kerran keskustelun jatkamisesta, opin tässä odotteluaikana jotain uutta …

  Ehkäpä voit selventää tämän, kokonaiskuolleisuudesta on kyse (eikä vain koronaan liittyvistä). Olet viitannut kahdesti Britannian dataan -joka linkkaa syyskuun loppuun. Samalta sivulta löytyy linkki ”recent” ja sieltä excel taulukko kattaen raakadatan koko vuosi 2021. Table 3 sisältää kuukausijaon rokotustilanteen mukaan, otetaan kaksi otosta kuolleisuus per 100 000 person years (ja rokotusstatus 21 pv h-hetkestä 1,2, ja B -rokotukset) :
  unvaxed 21d1 21d2 21dB ever average
  July 1551,6 885,4 6007,5 1757,9 891,2 0,0 0,0 926,5 1590,3
  Nov. 1594,2 3010,9 3640,4 1850,4 2480,7 548,9 689,4 1031,5 2036,8

  otettu siis esimerkiksi heinäkuu ja marraskuu, lkm per 100 000 person years. Oltiin roll-outin keskellä heinäkuussa, ja marraskuussa jo boosteridataa syyskuun jäljiltä. AVERAGE on oma laskelma, muut suoraan excelistä.

  Ei-rokotetut ovat aika stabiili 1,6%. Rokotetut vaihtelevat ajan mukaan, kategoriat vaihtelevat 21 pv ja 6kk välillä. Pari huomiota. Vaihtelu rokotettujen kategoriassa 0,9-6,0%. Suhteellisesti hankalinta on ykkösrokotuksen jälkeen n.3,0%-6,0% , eli enemmän kuin ei-rokotetut. Ever vaxed -kateoria näyttää olennaisesi pienempää lukua kuin isoin kategoria (lkm) rokotetuista: yli 21 pv 2. rokotuksesta. Näyttää siltä, että murtoluvut on laskettu yhteen periaatteella ”nimittäjät alas ja osoittajat ylös”. Tämä ever kategoria ei voi pitää paikkaansa?

  Marraskuussa jos olit ei-rokotettu, 1,6% kuolleisuus todennäköisyys. Jos olit 1-2 kertaa rokotettu, 1,8%-3,6% oli per 100k years todennäköisyys. Boosteri paransi tilannetta 0,6% todennäköisyyteen, parin kuukauden ajaksi ainakin (alku 15.9.2021).

  Tilastot ovat hankalia… mutta tämä ei näytä hyvältä rokotettujen suhteen. Kokonaiskuolleisuus isompi…?
  JR

  1. Nyt täytyy myöntää, että en kyllä pysy ajatuksenjuoksussasi mukana.
   Teet omia DIY-laskelmia julkaisujen datasta ilman, että sinulla on pääsy varsinaiseen raakadataan. Sen sijaan jätät huomiotta ajantasaiset seurantatilastot monista maista. Nämä ovat täysin ristiriidassa väitteittesi kanssa.

   Esim https://ourworldindata.org/covid-deaths-by-vaccination kertoo esim Sveitsin, Chilen, Yhdysvaltojen ja Englannin osalta.
   Suomesta on olemassa tammikuun loppuun oleva tilasto tässä ja havainnot samat: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19inci/summary_cov19incisummary
   Lisäksin 10.3.on tuorein STM:n raportti: https://stm.fi/documents/1271139/112650166/STM+THL+COVID-19+tilannekatsaus+10.3.2022.pdf/395820ae-b0cf-fc75-323e-06298202e5ed/STM+THL+COVID-19+tilannekatsaus+10.3.2022.pdf?t=1646896508974

   Rokotettujen kuolleisuus on kaikissa näissä tilastoissa selvästi pienempää kuin rokottamattomien. Miksi yrität jatkuvasti tulkita ja väänrää yhtä aikaisempaa julkaisua jotenkin niin, että yrität löytää siitä tukea omalla tulkinnallesi mutta et ota huomioon tutkimusnäytön ja jatkuvuien tilastojen kokonaismassaa? Etkö luota kyseisen tutkimuksen tekijöiden tekemään analyysiin vaan omiin DIY-laskelmiisi?

   1. Hei, katsoin one-world dataa. Ne ovat jättäneet 1 kerran rokotetut pois kaikista vertailuista, myös englannin suhteen. Tuossa ”virallisessa” rimpsussa suurin kuolleisuus 3-6% oli juuri ykkösrokotetuissa. Lisäksi ”virallinen” excel näytti aika stabiilia 1,6% ei-rokotetuille loppuvuoteen, oneworld tuplat… tilastot huokaus.

    Saksalaiset on tutkineet omia kuolemiaan 20 vs. 21. Pandemiavuosi +-0 (2020), pandemia+rokotusvuosi 21 on plussalla huhtikuusta lähtien joka kk. Myöhäissyksyllä päästään sitten jo reilusti yli 10% excess. linkki proffan ja matemaatikon pdf julkaisuun https://osf.io/v62dw/download

    One American tj kutsui samoin syksyn 10% excessiä ”kerran 200 vuodessa, 3 sigmaa”. Oletan Saksan tilanteen olevan suhteessa saman. Ikäryhmistä nousee 40+ kategoria esiin piikkipaikalta, kuten se on ollut englannin läpilyöntilastoissakin tartuntojen suhteen…

    Olisi kiva tietää, mistä näin suuret poikkeamat johtuvat. Toisin kuin tuo tj teki, rokotusten vaikutus tähän poikkeamaan tulee arvioida yhtenä potentiaalisena tekijänä. Rokotusaikataulujen, erityisesti 1. ja boosteri, ja lisääntyvän kuolleisuuden kehityksen välinen korrelaatio on vahvahko.
    JR

   2. Olipa se omituista, että 1. rokotus olisi jotenkin enemmän haitallinen kuin seuraavat. Yleensä on juuri päinvastoin. Niin myös kokemukset ympärillä kertovat. 1. rokotteen teho tietenkin heikko. Sen vuoksi on tarvittu tehosteita.
    Minulla on sellainen tuntuma (en ehdi paneutua joka detaljohin, jotka nosta esiin aikapulan vuoksi) nyt että tulkitset monenlaista kohinaa datassa omalla tavallasi.

 28. Haluatko jatkaa, valistaisit minua eräässä toisessa asiassa joka liittyy sairaalassa oleviin tehohoito potilaisiin.

  1. Kommentit kannattaa rajata blogissa käsiteltävään aiheeseen.

 29. Joo, mistä voisin saada tietoa tietoa miten korona potilaita tehoosastolla hoidetaan tai mitä metodeja käytetään hoidossa heillä. Esim lääkitys hengityskone ym, mutta muutenko käy että kysyn blogin aiheesta. Minulta se on vain sitä kirsikointia ja siitä johtuvaa tajunnanvirtaan. Ei loogista, tiedän sen.

  1. Kannattaa perehtyä viranomaisten tiedotteisiin. Mulla ei ole suoraa linkkiä tähän.

 30. Hei, kysyit miksen ota tutkimusnäytön kokonaismassaa huomioon, miksen luota tutkijoihin?

  ”mikään määrä tutkimusta ei voi osoittaa minun olleen oikeassa, mutta yksikin riittää osoittamaan minun olleen väärässä”. Einstein se siinä.

  Mutta otetaan hieman tuoreempi kummallisuus, johon liittyy kaksi tutkijaa Tess Lawrie (myös hoitava lääkäri) ja David Hill. Olivat tehneet omat metatutkimuksensa lääkkeestä joka alkaa I ja päättyy -mectin. Tarkoitus oli tehdä yhteistyötä ja nopeasti, koska lääke näytti tehokkaalta, mutta jotain tapahtui ja Hill julkaisu omissa nimissään yhteenvedon. Joka spinnattiin lopussa ”ei voi antaa suosituksia, tarvitaan laaja rct ennen johtopäätöksiä…”. Tämä vaikutusvaltainen julkaisu käytännössä tappoi -mectin käytön erityisesti länsimaissa. Etelässä sitä oli popsittu miljarditolkulla loislääkkeenä, ja tämä siis jatkui.

  https://rumble.com/vwfia3-a-letter-to-andrew-hill-dr-tess-lawrie-oracle-films.html
  Videoitu keskustelu näiden kahden välillä on tietoinen nauhoitus. Hill kertoo ulkopuolisista vaikuttajista, muttei nimeä heitä. Eräs ”tonkija” tajusi katsoa metadataa ensimmäisten julkaisuluonnosten pdf:stä, ja sieltä löytyi tuttu proffa, joka on WHO neuvoja rokotusasioissa…
  Tämä on tiedevilpppi, haamukirjoittajia oli useita.

  Tammikuinen julkaisu on näköjään retracted. Mutta se sai viiveen aikaan, mikä lienee ollut tarkoitus. Rokotteen hätälupa vaati sen, ettei ole toimivaa lääkitystä.

  Tämä vastannee kysymykseesi? Otetaan vielä Stanfordin Ioannidis ja hänen suosituin julkaisunsa ”why most medical research is flawed?”. Näitä tutkimuksia täytyy todellakin lukea suolapurkin kera…
  JR

  1. Huomaan, että tuot esiin erilaisia ”epäilyttäviä” juttuja, jotka liittyvät jotenkin ja johonkin. Kuvitteletko, että ivermektiinin kohtalo olisi ollut jotekin tuolla tavalla sinetöity? Todellisuudessa kysymys on vain siitä, että ei ole riittävää näyttöä sen tehosta. Ei tässä ole kymysys lainkaan rokotteista, onhan eri lääkkeille ja rokotteille saatu lupia, jos näyttö on olemassa eikä siihen tarvita sitä ettei olisi toimivaa lääkitystä.

   Nostat esiin tiettyjä henkilöitä ja heidän kantojaan. Olipa kyseessä kuka hyvänsä, asiantuntijan mielipide on tutkimustiedon hierargiassa aivan alimmaisena. Ei niillä voi perustella mitään vaan tulisi olla asiallinen näyttö. Tällä tavalla sinä mielestäni ajat itseäsi vain kaninkoloon, kun yrität löytää erilasia mielipidekirjoituksia, joihin haluat uskoa sen sijaan, että kävisit läpi laadukasta tieteellistä näyttöä.
   (ps poistin linkin videoon)

   1. ”Ei tässä ole kymysys lainkaan rokotteista, onhan eri lääkkeille ja rokotteille saatu lupia, jos näyttö on olemassa eikä siihen tarvita sitä ettei olisi toimivaa lääkitystä.”
    Hieman erikoinen asettelu lauseelle tuossa Juhani sinulta. Tarkoitatko, että jollekin rokotteelle on myönnetty käyttölupa vaikka jokin muu toimiva lääkitys olisi olemassa ja se lisäksi vielä tunnustettaisiin?
    Jos ehkä tarkoitat hätäkäyttölupaa niin kertoisitko mille rokotteelle on myönnetty hätäkäyttölupa, vaikka muu toimiva lääke olisi tiedossa?
    Lisäksi, ns off-label käyttöön on mahdollista (myös Suomessa) määrätä lääkitys. Kun kaksi vuotta on pauhattu että koronaan ei ole mitään hoitokeinoa, paitsi sitten se ”pelastuksen tuova” rokotus niin yritätkö nyt siis väittää, että koko tänä aikana olisi Suomessakin testailtu muita hoitokeinoja, mutta täysin tuloksetta?

   2. Minusta sekoitat asioita. Lääkkeiden hyväksyminen ei suoraan liity rokotelupiin tai hätäkäyttölupiin.
    Onhan koronatautiin jo olemassa monia hyvksyttyjä lääkkeitä (hepariinit, kortisonit, erilaiset viruslääkkeetm, vasta-aineet jne) mutta edelleen tulee uusia rokotteita saataville. Eivät nämä sulje toisiaan pois eikä niiden käyttöaihe ole samanlainen. Lääkkeet ja rokotteet itse asiassa täydentävät mahdollisuuksiamme torjua epidemian haittoja. Rokotuksille synnytettävä luonnollinen vastustuskyky on vain useimmiten se parempi vaihtoehtop sillä sillä voidaan estää sairastuminen (tai omikronin osalta vakava sairastuminen) kun taas lääkkeet tulevat aina jälkijunassa. Ehkäisevää lääkitystä ei ole vielä olemassa. Jos sellainen kehitettäisiin, se kyllä täydentäisi mahdollisuuksuiamme mutta ei kyllä korvaisi rokotteita.

    En oikein pääse jyvälle miksi näin väität muutoin kuin että olet lukenut liikaa disinformaatiota netistä. Nythän on väitetty, että esim ivermektiiniä se sen vuoksi sallittaisi mutta se on pötyä. Ivermektiinin ainoa ongelma on, että näyttö sen tehosta on riittämätöntä. Tämä lukee Fimean, EMAn ja FDA:n sivuilla mutta ilmeisesti ne eivät ole mielestäsi luotettavuia lähteitä?

 31. 5. Mitä tarkoitat. Vastauksessasi Jr lle 1 rokotteen teho tietenkin heikko. Rupee nyt häiritsemään toi 1 rokotus, varsinkin toi vastauksesi Jr lle.

  1. 1. annos ei vielä synnytä riittävää tehoa. Sen vuoksi tarvitaan 2. annos ja nyt vielä tuo tehostekin (3. pienempi annos). Sen sijaan lisätehosteita ei taas näytä olevan olennaista hyötyä.

 32. 6. Milloin tuo on ollut tiedossa jottei 1 annos tuo riittävää tehoa, eikö asian pitäisi olla juuri toisin. Tässäkö se ongelma sitten on tässä 1 rokotuksessa.

  1. Alun perinkin 2 annosta oli todettu tarvittavan. Esim hepatiitti tarvitsee 3 annosta ja myös jäykkäkoutistus alkuun ja sitten tehosteet. Ei tässä ole mitään uutta.

 33. Minulle nousee hiukan hämmentävänä huomiona näistä sinun teksteistä se, että linkkailet kohtalaisen paljon omiin kirjoituksiisi, sen sijaan että esim kertoisit mistä kysymyksiinsä vastauksia etsiviät ihmiset voisivat itse löytää tietoa. Joku psykiatrian diagnoosi kai sillekin ilmiölle löytyy. Tiedä näistä.
  Mutta asiaan, miksi on Juhani niin että kirjoittelet lähinnä veritulpista ja sydänlihastulehduksista kun aiheena on k-piikkien haittavaikutukset?
  Selailin Pfizerin tähän mennessä julkaistua dataa ja siinä noiden kahden lisäksi noin 1240 muuta haittavaikutusta listattununa.
  Voisitko kertoa minkälaista tietoa sinulla on näistä muista listatusta haittavaikutuksista?

  https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
  Oheisen linkin sivulta 30 lähtien alkaa listaus.
  Osaisitko avata asiaa? Ovatko nämä asiat totta vai ei?
  Minulle kaikki tuo kaikki viestii jostain ihan muusta kuin että k-piikki on ”täysin turvallinen”

  1. Käytän omia kirjoituksia vain jos olen asian tutkimusnäytön itse juuri toisessa kirjoituksessa analysoinut. Tällöin tieteelliset lähteet löytyvät sieltä eikä ole mieltä toistaa samaa tekstia uudelleen.

   Syy miksi käsittelen tiettyjä haittoja on yksinkertaisesti se, että niitä on julkaisuissa havaittu enemmän rokotetuilla kuin rokottamattomilla kun on tehty asiallinen tutkimus. Pfizerin data on ihan vastaavaav kuin Fimean rekisteri tai VAERS. Siellä luetellut haitat eivät ole automaattiesti rokotteiden aiheuttamia vaan seurannassa todettuja. Niitä todetaan yhtä lailla rokottamattomissa. Vain niitä kannattaa analysoida, joita on enemmän rokotetuissa kuin rokottamattomisssa. Nuo tietokannat eivät kerro syy-seuraus-suhteesta vaan niiden tarkoitus on saada kiinni varsinaisten tutkimusten jälkeen harvinaiset haitat. Ne antavat signaalin tutkia asiaa lisää mutta niitä tietoja ei voida sellaisenaan käyttää merkkkinä rokotteen aiheuttamasta haitasta. Tämä on olennainen ero, jota nyt aktiivisesti yritetään unohtaa vaikka tulisi olla päivänselvää kuin näissä rekisteriessä tuo asiaa suoraan sanotaan.

   1. Jatkan nyt tähän, koska 18.3.2022 klo 08:09 julkaisemaasi kommenttia ei voi kommentoida.

    ”Minusta sekoitat asioita. Lääkkeiden hyväksyminen ei suoraan liity rokotelupiin tai hätäkäyttölupiin.”
    Kysyn nyt uudestaan, koska et vastannut aiempaan kysymykseeni suoraan.
    Mille rokotteelle on myönnetty HÄTÄkäyttölupa, vaikka muu TOIMIVA lääke olisi ollut olemassa siihen tautiin mitä rokotteen olisi tarkoitus ehkäistä?

    Sitten vielä tämä kysymykseni: ”Lisäksi, ns off-label käyttöön on mahdollista (myös Suomessa) määrätä lääkitys. Kun kaksi vuotta on pauhattu että koronaan ei ole mitään hoitokeinoa, paitsi sitten se ”pelastuksen tuova” rokotus niin yritätkö nyt siis väittää, että koko tänä aikana olisi Suomessakin testailtu muita hoitokeinoja, mutta täysin tuloksetta?”
    Et vastannut tuohonkaan kysymykseen vaan jaarittelit jotain ihan muuta ja lisäksi vedit disinformaation lukemis-kortin.
    Elikkäs, kyllä vain, tarkoitin off-label käytön lääkkeillä mm ivermektiiniä. Yrititkö siis aiemmassa kommentissasi sanoa, että ivermektiiniä on Suomessa kokeiltu koronan hoitoon, mutta tuloksetta?

    p.s mielestäni sekoitat asioita

   2. Ensimmäinen kysymyksesi on nyt muotoiltu niin, että siihen ei voi missään tilanteessa vastata myönteisesti. Hätäkäyttölupia myönnetään tosi harvoin ylipäätään. Sitten pitäisi olla sellainen sairaus, johon olisi toimiva ja tehokas lääke olemassa. Miksi haettaisiin hätäkäyttölupaa, jos olisi toimiva ja tehokas hoito. Vastaava esimerkki siitä, että on olemassa tehokas hoito, on kohdunkaulan muutokset ja siihen on kuitenkin kehitetty rokote. Mutta ei siihen hätäkäyttölupaa tarvittu.
    Yrität tällä omituisella kysymyksenasettelulla vihjata, että esim ivermektiiniä olisi mollattu sen vuoksi, että muuten ei olisi saatu käyttölupaa. Olet harhainen ja väärässä. Syy ivermektiinin käytttösuosituksen puuttumiseen on puutteellinen näyttö tehosta. Nythän se on osoittautumassa vieläpä todeksi kun McMaster-yliopiston satunnaistettu tutkimus ei havainnut ivermektiinistä mitään hyötyä. FDA, Fimea, EMA, CDC ja WHO eivät suosittele edelleenkään ivermektiiniä vaikka rokotteiden teho infektion estossa on omikronin myötä heikentynyt.

    Off-label -käyttö ei synnytä mitään luotettavaa tai merkittävää tietoa hoidon tehosta. Päinvastoin, laaja off-label -käyttö vain tekee hankalaksi oikean näytön saamisen.

   3. Analysoisitko ystävällisesti myös hieman VAERSn dataa k-piikityksen jälkeisten sikiökuolemien määrästä.

    Vai viittaatko tällä kommentillasi siihen, että niillä ei ole merkitystä, koska ne eivät ole harvinaisia ja sinun mielestäsi vain harvinaisia tulee tutkia?
    ”Nuo tietokannat eivät kerro syy-seuraus-suhteesta vaan niiden tarkoitus on saada kiinni varsinaisten tutkimusten jälkeen harvinaiset haitat”
    Ai niin, niistä ei taida vielä olla asiallista tutkimusta. Samoin kuin ajan ja valeuutisten virtaan hukkuneista tiedoista urheilijoiden menehtymisistäkään.

    Ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan-sanonta on saanut nykyaikana hieman fataalimman merkityksen.

   4. Tiedän mihin pyrit. Olet vain valitettavasti tulkinnut jälleen dataa omalla tavallasi. Kun rokotettuja on verrattu rokottamattomiin, ei sikiökuolemissa ole eroa. Rokotteet eivät aiheuta sikiökuolemia, se jo tiedetään. Mutta jos ei ole kontrolliryhmää, kuten näissä haittailmoitusrekistereissä, voidaan saa täysin virheellinen käsitys, sillä sikiökuolemat eivät ole suonkaan harvinaisia. Ilman vertailuryhmää ei voida saada mitään käsitystä asiasta.

 34. Niin kun musta tuntuu nyt et olet minua huijannut jo jonkun aikaa. Ja kestänyt miettiä miksi näin on. Vain tutkittu tieto oikeaa. Oma ajatus ollu et joku mättää. Noi rokotekattavuus 123 rokotus, iät joita rokotetaan. Hoitoa tarvitsevat suuret määrät. Siis joku mitä en tajua. Läpäisy infektio. Ja nyt toi 1 rokotus ei tarpeeksi tehoa jää vaikutus vaimeaksi. Miten tää oikeesti voi olla näin vaikeeta tajuta minulle. Jos olet terve et saa tuota flunssan oire reaktiota, jos sulla jotain vikaa saat ne flunssan oireet. Rokote reaktiona. Johtuuko läpäisy tuosta asiasta.

  1. Suosittelen ihan ajan kanssa ja rauhassa perehtymään rokotuksiin ja niiden käytäntöihin perusasioiden tasolla ja palataan sitten. Valitettavasti minulla ei ole aikaa alkaa kerrata ihan perusasioita vaan se edellyttää itseopiskelua.

 35. Nyt en tiedä mitä sanoa, tiedän tarkoituksesi, poistoilla mitä teet, jotten olisi viisas, ei väliä, minulle. Joku voisi vaikka kommentoida että busted. Joku sun vanha blogi, siis Luen paljon sun blogeja, siis kirsikointi ja omadiagnoosia, oliko nyt psykologinen sidonnaisuus. En halua uskoa salaliittoon, ei olisi mitään järkeä koko maailmassa silloin. Etsin tietoa, joo kirsikoivan ongelma sitä toista ei rokotusta puoltavaa tietoa.

  1. Luepas uudelleen tämä kommenttisi. Kyseessä on aika vaikeasti avautuvaa tajunnanvirtaa. En kykene osallistumaan kekusteluun.

 36. Tää mulla viimeinen jos noi kaks edellistä voisi mennä läpi, joo sun blogi, sulla vastuu ja oikeus moderoida. D vitamiini ei d metodi. Niinhän, ei niin tärkeää minulle. Ihan sama tai molemmat yhdessä. Joka tapauksessa, mun aika lopettaa ja pyytää anteeksi, mulle toi tiedonjano meni liian pitkälle, koska vain peruskoulu. Joten anteeksi, aika monta kertaa pyytänyt anteeksi ja aina sitä tarkoittanut. Mulle homma selvä. En halua enää kirsikoida. Koska tieto minun tapauksessa lisää tuskaa. Olen mikä olen.

  1. Ei itseä ole mitään syytä hävetä eikä edes pyydellä anteeksi. Mutta pointtini on vain se, että minun on vaikea keskustella kun en pysy ollenkaan mukana mitä tarkoitat useimmissa kommenteissa.

 37. Miksi menee d metodi läpi muttei dialyysi. Halusin vain tietää käytetäänkö sitä.

  1. Dialyysiä voidaan käyttää teholla jos munuaistoiminta menee liian heikoksi, ei muuten.

 38. Hyvä Juhani

  Viimeinen huomioni tilastoista, kysyit aiemmin mekanismista. Laitan siitä erillisen mielipiteen, jos sopii.

  Jos mitataan cases tai kuolemia, niin näissä on vissi ero. Caset jatkaa elämäänsä ajassa eteenpäin ryhmiin, mutta kuolleet poistuvat riveistä.

  Esim. ”kärpässienirokote”. tappaa 30% ensirokotuksessa ml. normikuolleisuus 1,2%, mutta jäljellejääneet 70% säilyvät, ja normikuolleisuus PIENENEE alle 1% koska osa tulevista ”heikoista” meni rytäkässä. Verrattaessa kuolleisuutta 2. vaihe vs. ei rokotetut, tämä näyttää hyvältä rokotteelta.

  Vertaa ”pulkkosienirokote”, joka ei vaikuta ensivaiheessa kuin normikuolleisuuden verran 1,2%, mutta toisessa rokotuksessa menee 30% ml 1,2%. Tämä näyttää huonolta rokotteelta 2-vaihe vs. ei-rokotetut, koska populaatio oli lähes 100% ennen 2. rokotusta.

  Kuitenkin sama 30% jäi matkalle.

  Katsotaan vielä kerran sitä englannin dataa marraskuulta
  Nov 2021 excell rivi kokonaiskuolleisuus ikävakioituna, jota jo käsiteltiin:
  1594 per 100k ei-rokotetuille; pyöristetään tämä 1,6%, josta 0,4% covid related ja 1,2% muut syyt.
  kertoimet 1594 luvulle < 21pv ja yli 21pv rokotetuille
  1st 1,9 2,3
  2nd 1,2 1,6
  boost 3rd 0,34 0,43

  Jos verrataan vain buustattuja ja ei-rokotettuja, niin hyvältä näyttää 0,4/1,6 75% teho. (oneworld). Entäpäs nämä matkalle jääneet? Jokainen kerroin on isompi kuin ei-rokotettujen perusarvo, noin 2 kertainen ykkösen jälkeen, ja noin 1,4 kertainen eli +40% kakkosen jälkeen. Tämähän oli 12 sigmaa, kun puhutaan kuolleisuudesta, joka on hyvin ennakoitavissa vähäisillä vaihteluilla…

  Hajahuomio ennen boostereita kesä 2021: kaikki 2nd rokotusarvot alle 1%, nousu alkoi boostereiden intron myötä. How come?
  JR

  1. Oletuksesi toimii vain jos oikeasti rokotuksiin kuolisi merkittävästi ihmisiä. Mutta kun näin ei ole vaan samat ihmiset saavat sitten niitä tehosteita. Suomessakin on vain yksittäisiä tapauksia ja ne ovat olleet tuon AZ-rokotteen alkuvaiheen veritulppaongelmat. Suomessa yli 90% yli 50-vuotiaasta väestöstä on rokotettu ja yli 80% 12-50-vuotiaista. Rokotusannoksia on annettu maailmalla yli 11 miljardia. Kyllähän nämä kuolemat olisivat jo näkyneet, jos niitä olisi ollut muuten kuin disinformaatiosivustoilla. Kuten kirjoituksestani voit todeta, ei sairaaloissa ole vakavia rokotushaittoja juuri näkynyt.

 39. Kommentointi odottaa hyväksyntää mutta kirjoitan silti, eli toi dialyysi, kotihoitona eli veridialyysi, näen uhkan joka voi olla mitä vain, suurin uhka ne paakkuuntuneet verihiutaleet, joten marevaani tai jotain muuta, d vitamiini tai se Singaporen yhdistelmä. Ja puhdistus suunta onko normaali verenkierto suunta tai pitäisikö elintärkeitä toimintoja varmistaa jottei tule niihin tukoksia. Uhka ja toinen uhka, Roberte niro ja heräämisiä. En tiedä ja tajunnanvirta, tai Virtani luulen Stephen Hawking kohtalo ilman sitä viisautta.

  1. Ei veridialyysiä tehdä kotona. Eikä sitä muutenkaan tarvita koronainfektiossa.

 40. Hemodialyysiä tehdään kotona sekä sairaalassa, puhdistetaan verestä mm kuona-aineita. Hemo=veri

  1. Kyseessä on peritoneaalidialyysi kun tehdään kotona, ei veridialyysi.

 41. Hyvä Juhani
  millä mekanismilla omicron tarttuu helpommin rokotettuihin?
  laitetaan joitakin faktoiksi lueteltavia ”legoja” pöydälle numeroituina ja yritetään rakentaa niistä johtopäätös hypoteeseja kirjainluettelona.
  Tässä liikun heikoilla jäillä, kyse on lähinnä lukemisen ymmärtämisestä ja ymmärtämisen ymmärtämisestä, hieman logiikalla maustettuna.

  1. OAS, original antigenic sin on termi vuodelta 1960, jolloin tutkittiin influenssa aaltoja. Immuunijärjestelmä on eräänlainen yhden tempun poni, joka vastaa uusiin patogeenisiin haasteisiin ensin samalla tempulla, ja oppii vähän ja hitaasti uusia temppuja. Asia todennettiin aikoinaan sisäoppilaitoksissa, jossa ensimmäinen rokotus naiviin potilaaseen oli hyvin tehokas, mutta seuraavan kauden rokotus neutraali tai vähätehoinen.
  2. Viitattu englannin viikkoraportti sisältää myös analyysin verenluovuttajista. 96 % on S(piikki) proteiinin antibodeja, 30 % taas N(ukleotidi) vasta-aineita. Tämä tarkoittaa sitä, että 30 % on kohdannut taudin ja omaa sekä N että S vasta-aineita, 66 % on ”vain” rokotettu piikkiproteiinilla, 4 % ei ole saanut systeemistä infektiota. Tämä otos ei edusta koko kansaa.
  3. Limakalvolla (mucus) on IgA immunoglobuliineja, verenkierrossa IgM. Jälkimmäinen tulee tulehduksen (kuumeen?) kera, ja niitä voi myös levitä mucukseen mutta pieninä pitoisuuksina. Edellinen ei aiheuta tulehdusta, eli ne, jotka pystyvät rajoittamaan patogeenin nieluun, selviävät vähemmällä. Kenties oireeton sairaus tarkoittaa juuri tätä, ensimmäisen vaiheen torjuntavoittoa? Mutta jonkin sillanpääaseman virus saavuttaa ja lisääntyy, ja leviää siten ympäristöön?
  4. On mahdotonta olla kohtaamatta virusta, vaan kyse on puolustautumiskyvystä. Esim. normimaskit eivät toimi aerosoleja vastaan, elleivät ne ole erittäin tiiviisti asennettu ja ilma + aerosoli ei löydä helpointa tietä sivuitse vaan pakotetaan kankaan läpi.
  5. Englannin raportista löytyy myös maininta, jossa sairastettu tauti ensin antaa laajemman suojan kuin ”kaksi rokotusta ennen tautia”. Tämä olisi loogista OAS kanssa. Eli N-antibodien määrä on isompi sairaudesta selvinneillä, rokotus vaimentaa N antibodi kehityksen.
  6. Vastikään rhesus apinoilla tehty boosteritesti noudatteli OAS sääntöjä; omicron specify boosteri ei parantanut verrattuna wuhan boosteriin, pikemminkin se oli siitä osamäärä. Käyttivät myös sanaa ”OAS”… Tämä on huono uutinen.
  7. Englannin data ennen omicronia oli siis 2% läpilyönti infektio vs. 1% ei-rokottamattomilla. Nämä luvut tuplaantuivat ja triplaantuivat, eli sekä suhteellinen että absoluuttinen ero kasvoi rokotettujen tappioksi.
  A. ei-rokotetuissa täytyy olla kasvava määrä taudista selvinneitä (vaikka heidän lkm ei kasvakaan) ja sitä kautta laajan, myös ötökän vartalon (N) tunnistava immuniteetti. Kun taas rokotetuissa S dominantti puolustus on voimaton omicronin mutatoitunutta ”jalkaa” vastaan, eikä OAS mukaan ”immu-poni” tahdo enää oppia. Tällä voisi selittää havaitun ilmiön.
  B. Tämä voi johtaa ikävään kierteeseen, toistuviin infektioihin
  C. Rokotus antaa väliaikaista suojaa suurella määrällä S antibodeja, jotka vaikuttavat myös ensipuolustuslinjassa eli limakalvoilla, mutta pieninä pitoisuuksina. Pitoisuuden hiipuessa myös suoja hiipuu.
  D. Paras suoja on taudista selviäminen, joka antaa laajan suojan ja kehittää OAS, eikä sitä seuraava mahdollinen rokote vaikuta ainakaan negatiivisesti suojaan. Tuskin kovin positiivisestikaan. Toisinpäin, rokote ensin ja läpilyöntitauti sitten, OAS toimii tässä jarruna.
  E. Aika monta 3 rokotettua kaveriani on saanut tartunnan. Samoin, keskitysleiriä leikkineet Australia ja Uusi-Seelanti ovat rokottaneet infektion viiveaikana ”kaikki”, mutta maailman ennätystä pukkaa case -mielessä. Rokotus ja boostaus on siten tehoton omicronin edessä. Tennispelaajan vierailun aikana, Aussien tartunnat lisääntyivät 20 000 -> 100 000 per päivä. Ei olisi pitänyt päästää sitä maihin, vain valuuko niillä veri päähän ollessaan väärinpäin pallolla?
  F. Maailma on erittäin tylsä paikka näiden ”toimenpiteiden” takia, jotka parhaimmillaan viivästyttävät väistämätöntä.
  G. Vajaa immuniteeti S proteiiniin perustuen ei tule toimimaan, todennetusti, eikä loogisesti, mutatoituvan ”jalan” kohdatessaan.
  H. On erittäin ikävää, jos rokotus ei estä tartuntaa mutta estää immuniteetin kehityksen. Poni ei enää opi.
  I. Espanjan tautia ei nähty pelkällä mikroskoopilla. Se kesti 2,5 vuotta. Kesällä nähdään riittikö tämä koronalle vai…? Jotenkin tuntuu (ei voi tietää) siltä, että espanjatauti loppui a) miedontuneen viruksen myötä, joka b) kuitenkin tartutti laajasti c) teki luontaisen immuniteetin ja sitä kautta lopulta laumasuojan. Sen ajan lakanakangasmaskit olivat vielä huonompia kuin nykyiset (huonot) maskit.
  JR

 42. Nyt kyllä tahtoisin linkin, jossa perustietoja voisi päntätä, siis itse voisin. Siis jottei tulisi Juupas eipäs tilannetta. Rupee usko jo menee koko hommaan, niin vaihda blogia, varmaan sanot, en löydä toista kuin joku vastapuolen blogi, en usko salaliittoon, enkä aiheisiin joita niissä käsitellään. Ei suoraan sanottuna pää kestä. Peritonedialyysi, ei voisi vähempää kiinnostaa edes suomennos. Siis mitä se tarkoittaa. Välillä tuntuu jotta sulla joskus joku tuuraaja.

   1. Itse asiassa toi peritonedialyysi myös puhdistaa elimistöä, joten ehkä yhtäaikainen käyttö voisi olla parempi. Tosin vaatii pohdintaa.

   2. Ehkä ei kuitenkaan ole mikään detox-juttu terveille.

 43. Ok, back-end , näetkö tänne puolelle, joko sut on kaapattu tai joku sua luvattomasti tuuraa. Siis näetkö kommenttisi sekä hyväksytyt kommentit. Jos et näe katso jollain toisella laitteella.

  1. ei kaapattu mutta päästän läpi vain kommentit, joissa on jotain relevanssia.

 44. Mä kirjoitan sinulle ja vain sinulle, en edes odota hyväksyntää. Eihän tässä ole sitä logiikkaa mitä muut ymmärtäisi.

  1. Tämä on hiukan erikoinen kirjeenvaihtokaveruus. 😉

 45. Ja jotenkin tuntuu taas siltä jotta huiskaset tärkeimmät sinne roskiin edes ajattelematta asiaa. Miten jos ilo ja huolettomuus, näistä asioista joita olemme miettineet jo yli 2 vuotta, siis ilman näitä huolia, olisimme niinkuin ennenkin. Toki huolia olisi, muttei tälläisiä uhkia, joita viimeksi oli 1 ja 2 maailmansodassa. Jos siinä lääke koronaan. Ainakin joku sanonta terve mieli terve vartalo, mikä pitää mielestäni paikkaansa myös toisin päin. Terve vartalo.. terve mieli. Pitäisi olla enemmän iloa kuin huolia. T huolestunut kansalainen.

  1. Jesmy, olisiko aika jo pistää tajunnavirta tauolle? Lähetät 10-20 viestiä joka päivä, eikä ne liity blogikirjoituksen aiheeseen mitenkään.

 46. Yks vielä. Aiotko pitää kuitenkin vielä debantin,, em ehdoin, em aihein. Em alustalla. Olisi mielenkiintoista seurata miten se menee. Lupaan vain seurata.

 47. Ok, käykö pikadepantti, tämä sivu kokonaan aiheena., 5 kysymystä kumpikin, muutama tunti aikaa siis koko hommaan, voi mennä tietysti nopeamminkin. Viisi vastausta. Ei jatkokysymyksiä, jos en ymmärrä ni en ymmärrä. Haluaisin pienen edun johtuen koulutuksestani, ja ”en” löydä vastauksia välttämättä niin nopeasti. Niin siis se etu olisi jotta saisin nähdä sinun kysymykset ensin, sinun ja muiden txt ehkä minua avittaa. Ja mahdollisesti jos ottaisit myös sen etten osaa tätä tieteellistä sanastoa. Haluaisin tuomariksi sellaisen,, vaikka nimimerkin, joka kuitenkin olisi tuttu näiltä sivuilta joilla olen vieraillut, siis jotenkin osallistunut. En ehkä halua sellaista kuka on rokotusvastainen, vaan ehkä ennemminkin sinun puolellasi. Ja anteeksi tietämättömyyteni jo etukäteen, siis jos asia kävisi sinulle, joudun ihan lonkalta ja huonon muistini mukaan niitä vastauksia antamaan. Joten se siitä loogisuudesta. Mut kuitenkin. Tainnu tämäkään nyt kovin loogista tai järkevää olla, jopa uhkarohkeeta.

  1. Valitettavasti en ehdi tällaiseen. Minulla on ihan oikea työkin, joka ei taida olla vähiten vaativa.

 48. Ok, nojaa taisit huomata asian. Oisin vedonnut tähän dilemma juttuun jota sanoin d-depantissa, ja olisin 5 kysymykseen antanut vastaukseksi, sen todistuksen taakka on väitteen esittäjällä, luultavasti kysymyksiä en olisi edes tehnyt vaan olisin tuomarin pyytänyt julistamaan tasapelin. Tälleen mun mielestä menee nää ad hominem ym ym, mut jossai oliko logiikan säännöt tai käskyt, sekin selitetään.

 49. Off labelin käyttö vastauksesi kaarinalle, jos saisin tarkennusta asiaan. Verrattuna mihin lääkkeeseen. Siis tulee jatkokysymys, mutta vasta kun saan vastauksen.

  1. Off label -käyttö tarkoittaa lääkkeen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin lääkkeen hyväksyttyyn käyttöaiheeseen. Esim nyt ivermektiiniä käytetään loisten häätöön tietyllä annoksella ja off label -käyttö tarkoittaam että lääkettä käytetään koronainfektion estoon tai hoitoon suurella annoksella vaikka se ei ole hyväksytty käyttöaihe. Tällaisesta käytöstä ei saada olennaista tietoa hoidon tehosta.

 50. Siis toi kohta,, päinvastoin laaja off-label käyttö tekee hankalaksi oikean näytön saamisen? Ja anteeksi että tää vaan jatkuu. Yritän rajata mahdollisimman vähiin kysymyksiin.

  1. Jos jotain lääkettä käytetään laajasti hyväksymättömään käyttöaiheeseen, on vaikea tehdä tutkimusta, jossa kyseistä lääkettä verrataan lumelääkkeeseen ja tämä tarvitaan tehon osoittamiseksi.

 51. Ok, siis jotta ymmärtäisit minua, johdattelen asiaa. Kipu on paranemista, sähköistä vuorovaikuttamista. Hermot. Jos otat esim päänsärkyyn Buranaa se helpottaa ja lopetat se voi tulla takaisin, siis ei heti vaan joskus, mutta henkilö joka kärsii alituiseen päänsärystä, eikä saa apua edes buranasta, voidaan todeta jotta sinulla jokin joka ei ole parantunut, hermo. Tai vaikka haamukivussa pois mennyt raaja. Hermo sairaudet, mm aivosumu joidenkin korona potilaiden oireita, ja joidenkin longconvid potilaiden oireita jopa mieliala-lääkkeiden, siis määrätty, en tiedä auttaako, Hoidettu. Siis jotta ymmärtäisit minun ajatusmaailmani. Mitä lääkettä he käyttäneet. Mikä vaikuttaa tuohon resepteroiden korjaamiseen.? Nojaa palatkaamme alkuperäiseen kysymykseen. Eli vastakkain on ilmeisesti, iverktiini ja korona rokote. Ja sama kysymys sekä vaihdat hoitoasiat toisinpäin.

  1. Kipu on oire, joka on merkki jostain vaivasta tai sairaudesta, ei paranemisesta.
   Rokotteet ja lääke eivät ole toistensa poissulkevia eikä vastakkain ole ivermektiini ja koronarokote. Rokotteesta vain saattuu olemaa näyttöä tehosta mutta ivermektiinistä ei, joten juuri sitä lääkettä ei ole järkevää käyttää vaan käytetään muita lääkkeitä, joista on näyttöä.

 52. Jep käytetään muita lääkettä joista näyttöä. Ok. Pitäisi palata pandemian alkuun, koska en enää asioita muista, ja en edes ihan alussa tiennyt covidista mitään, jos tiedän nytkään. Esim toi lumelääke josta luin joskus syksyllä, ainut mitä ihmettelin, silloin, eli joku lumelääkitys ryhmässä oli kuollut joku vai oliko niitä jopa muutama, mietin asiaa monesti, sattumaa? , kyllä, no sitten tuli mieleen, plasebo ja myöhemmin nosebo. Niitäkään oikeesti ymmärrä. Siihen lääkkeeseen takaisin, sipralex, ehkä siis sinnepäin oleva sana. Se siis vaikuttaa aivoissa, korjaamalla. hermoradat kehossa, jotain muuta tarvitaan, ehkä pitkäaikaiskäytössä tauko lääkkeestä, veikkaus liittyy vitamiinin en tiedä, tarkalleen mihin vitamiinin ym hivenaineisiin. Siis jotta vaikutus olisi ympäri kehon ja jotta nämä hermoradatkin jopa korjaantuisivat. Rakennusainetta.

 53. Mainos sivun alussa? Joko olen kyllästynyt jo kaikkeen, kirsikointiini, joka tapauksessa, pitäisi lopettaa, vaan onko minusta siihen ennenkuin asian ymmärrän. Jotenkin tuntuu, samalta kuin sananlasku, ei vanha koira uusia temppuja opi. Mut tosta mainoksesta mitä hyötyä on hakea terveitä aikuisia lääke tutkimuksiin. Ei enempää kuin nämä 2 tänään.

  1. en ole tietoinen mistään mainoksesta. Minulla ei ole mainoksia.

   1. Sellaisena kuin minä tämän näen tässä ja nyt ”blogit. ts. fi” kautta, niin alussa on CRTS:n mainos, jossa haetaan terveitä aikuisia lääketutkimuksiin. Mutta entä sitten…..? Ei tutkimushenkilöt puissa kasva, jollain tavalla ne pitää löytää.

   2. OK, kiitos tiedosta. Nuo mainokset eivät ole minun eikä liity minun toimintaani lainkaan. Ne ovat blogialustan eli Turun Sanomien mainoksia. Minä en saa tästä blogista mitään taloudellista etua.

 54. Olisiko lääke- ja/tai rokotetutkimukset sopiva aihe joko tälle sivulle tai ”Vastalääke” sivulle. Vai onko joskus ollut, en muista? Lukijoillanne voisi olla kiinnostusta ja niistä näkyy kirjoitettavan aika paljon kaikenlaista. Jesmykin edelle ihmettelee että miksi terveellä ihmisellä tehdään lääketutkimusta. Voisi olla esim. imeytymisen selvittämistä? Toki jos oikeasti tietoa haluaa, niin kyllä sitä aika helposti löytää.

  1. Erinomainen ehdotus.
   Tutkimuksista ja niiden tekemisistä on kyllä puhuttu ja myös lääketutkimusten rahoituksista mutta tuollaista perusasiaa on vähemmän käsitelty tässä blogissa.

 55. En olisi uskonut että jw lle kiitos sanoisin, mutta kiitos selvennyksestä. Mutta jatkoi entäs sitten. Pitää miettiä miksi haetaan terveitä ihmisiä lääke kokeiluun, ja kuinka pitkäksi aikaa. Ja kuinka iso ryhmä. Nojaa, mutta eilisistä kysymyksistä mietin tuota noseboa ja plaseboa, ensin jos luen ollessani kipeä, lääkärikirjaa, ja tulen johonkin tulokseen että toi mulla varmaan nyt on, niin tämä kuitteelinen tulkintani, koska en ole lääkäri, niin kumpaa se on noseboa vai plaseboa, vai joku muu kenties ”puhutaan luulotaudista” kumpaa luulotauti on noseboa vai plaseboa. Kolmas askarruttava asia, tekoäly, johtuen tulevaisuuden suunnitelmista, ja uutisista, joo tekoälykin auttaa sen verran kuin sitä dataa on sinne asennettu. Tekoäly sitten kun se on tarpeeksi kehittynyt ja levinnyt, voi tulla ongelmia tai ei niin kauan kuin ihminen kuitenkin sen lopullisen päätöksen tekee. Ihmetyttää tää automaattinen kirjoituskin tuohon toiseen placeboon, ehdotti baseball sanaa, mihin sekin liittyy. Mut kuitenkin jwlle kiitos, sain jotenkin jatkettua tarinaa, eli tarvitsen muidenkin mielipiteitä. Ei tutkimus henkilöt puissa kasva, jollain tavalla ne pitää löytää. Mainonta joo mitä pitää löytää, riippuen mistä, puusta, ei vaan ihmisistä, minkälaisista ihmisistä. Siinä pitää ottaa huomioon suomen ja maailman tilanne. Kokonaisuudessaan.

 56. 21pv kaninkolossa, milloin olet lakannut… Älä hyökkää ihmistä vaan väitettä vastaan. Noi minunkin pitäisi oppia, ei enempää kuin nämä kaksi tänään. Siis siksi ei enempää, koska en halua 20 kirjoituksella sinua häiritä, ja siksi koska en näe muitten kirjoituksia, tarpeeksi…

 57. Hei, tuore Britannian data tältä tammikuulta, table 1.

  From the Ons referencetable, 1.1.21-31.1.22
  jan 2022 all causes data deaths person y age-adjusted mortality
  2022 January Unvaccinated 1977 483972 1662,6
  2022 January 1st, 21 d 625 157406 3554,8
  2022 January 2nd, <21 d 33 31767 2108,2
  2022 January 2nd, 21d 6 m 6146 223234 4584,6
  2022 January 3rd B, 21 d 28569 1865182 897,2
  2022 January Ever vaxed 36844 2823160 1036,7

  Tuo rokottamattomien kuolleisuus on pysynyt stabiilina 1,6%, rokotettujen kuolleisuus on pikku hiljaa kasvanut.

  Miten ne kuitenkin saavat ever vaxed kategorian noin pieneksi?

  Samoin, jos ihmisiä kuolee suhteessa tuplasti 1. rokotteen jälkeen, niin eikö tämän pitäisi parantaa kuolleisuutta henkiin jääneiden keskuudessa? Nyt huippu on 2nd rokotuksen jälkeinen 4,5%.

  Tekstissä mainittu ”Britannian raportissa kuolleisuus myös muihin sairauksiin kuin koronaan oli rokottamattomilla 2-4 kertaa suurempaa kuin rokotetuilla.” näyttäytyy lähinnä toisin päin tässä tilastossa, paitsi ever vaxed yhteenvedossa?
  JR

  1. Valitettavasti minulla ei ole nyt aikaa alkaa perata noita raakalukuja lähiaikoina. Kysyn vain uudelleen, etkö luota eri maiden asiantuntojoiden johtopäätöksiin noista tilastoista kun yrität niitä itse laskea ja pohtia laskelmiesi tuloksia? Minusta oikeampi tapa toimia raakalukujen kanssa olisi kysyä niistä itse lukukjen tuottajilta eikä minulta, joka en ole niitä tuottanut.
   Itse kyllä luotan enemmän saatavissa oleviin tilastoihin ja niistä tehtyihin tulkintoihin, koska niiden haltijat kykenevät ottamaat perustasoharhan ja sekoittavat tekijät paremmin huomioon, kuin että alkaisin etse taskulaskimella laskemaan rajatusta datasta.

 58. Hyvä Juhani, ehkäpä sallit minun selventää…

  Viittasit yllä artikkelissa hieman vanhaan dataan:
  syyskuu 9kk koronamortaliteetti 849 / 26 = ca. 32 kertainen kuolleisuus ei-rokotetut / 2nd rokote.

  Tuoreempi tieto saman lähteen päivityksestä koko vuodelle
  joulukuu 12k tämä suhde oli 942 / 46 = ca 20 ei-rok/ 2nd
  uusi kategoria ”ainakin yksi rok ” 942 / 57 = ca 16 ei-rok / ever

  22 tammikuu 1kk ollaan tilanteessa 558 / 789 = ca 0,70 ei-rok / 2nd. Kuolemia 2nd ryhmässä 50% enemmän, ja henkilövuosia noin puolet.
  ja uusi kategoria ever vaxed 558 / 106 = ca 5 ei-rok / ever. Kuolemien ja henkilövuosien kertoimet 5,7 ja 5,8 (ja tämä vain lisätieto, varsinainen tieto jakolaskuissa).
  suhdeluku tuntuu pienenevän voimakkaasti ajan funktiona.

  Jos katsotaan tammikuun kokonaiskuolleisuus, saadaan 1662 / 1036 = ca. 1,60 ei-rok / ever.

  Tilanne muistuttaa taistelukentän juoksuhautaa, jossa kuolleisuus on 1,6%. Jos pääset miinakentän yli bunkkeriin, mahdollisuutesi paranevat 1% :in.
  Mutta miinat (covid) ja luodit (muu kuolemansyy) tappavat matkalla. Joka vyöhykkeellä (rokotusten väli) todennäköisyytesi kuolla on 2-3 kertainen siihen verraten, että jäät juoksuhautaan makaamaan.

  Yleisesti esitetään vain ”bunkkerin ja juoksuhaudan” vertailu, korostaen ”miinoja”, kuten englannin data teki, ja jätetään matka huomiotta. Näin siis expertit yleisesti. Mitä vikaa tehdä analyysiä virallisesta datasta, kun ei sitä muuten saa? Data ei näytä niin hyvältä kuin sen pitäisi, ja miten ”expertitt” sen esittävät.

  JR

  1. Jotenkin tulee sellainen olo (sorry) että et lue kommenttejani vaan toistat edelleen omien raakalukujen excelöintiä.
   Ongelmana noissa raakaluvuissa on, että jos ei tiedä tarkemmin niiden taustalla olevista väestöistä, ei voi tehdä asiallisia laskelmia tai johtopäätöksiä. Perustasohara on yksi mutta vain yksi. Kyseisten väestöjen vertailu edelyttäisi tietää henkilöiden riskitekijät ja iät, jotka vaikuttavat todella paljon. Rokottamattomat ovat useammin nuoria ja terveitä kun taas rokotetut iäkkäitä ja muutoinkin sairaita. On tietenkin selvää, että iäkkäämmät kuolevat todennäköisemmin kuin nuoret ja terveet ja vertailu tulee tehdä ikävaikioinnin jälkeen ja mielummin vielä niin, että riskitekijätkin otetaan huomioon.

   Kun näin on tehty eri maissa, on edelleen selvää, että rokotus ja tehoste suojaa kuolemilta aivan selvästi. Katso vaikka tästä eri maiden tuoreita tilastoja: https://ourworldindata.org/covid-deaths-by-vaccination
   Sen sijaan, että teet taskulaskimella omia laskuja, miksi et usko noihin ammattilaisten lukuihin?

 59. Kuin tyhmä juttu mun pitää kirjoittaa jotta se menee läpi. 😀. Ok kolme lapsistani on sukua kuninkaalle. Suosikki sarjani oli aikoinaan viikingit. Olin todella otettu kun sain selville, eräältä ihmiseltä että sukututkimuksista selvinny jotta lapseni sukua Birger jaarlille sekä itselleen ragnar lohtbrokille. Nämä historia jutut tosia, kuin myös tämä kalajuttu. Muistin väärin sen huivijutun joten korjaus se oli nenäliina. Ps jos joskus kirjoittaisin kirjan, niinkuin pappani teki, sieltä siperiasta. Saanko käyttää näitä täällä olleita tekstejä jotka siis omia, niin hyväksi, siis pelkästään omia txt, ko ne kuitenkin minun kirjoittamiani. Joo papan kirja ei menny sensuurista silloin läpi, naapurimaa Neuvostoliitto ja silloiset suomen päättäjät eivät sitä hyväksyneet. Eipä muuta, minä ainakin opin paljon tästä puolesta vuodesta. Keskity sinäkin töihisi ja läheisiisi. Tiedän että työsi on vaativaa. Et halua että tänne kirjoitan. En enää kirjoita…

  1. Jo jopas. Aikamoisia juttuja, jotka tosiaankaan eivät liity blogin aiheeseen mitenkään.
   Sukututkimus on sikäli mielenkiintoinen, että kun joka sukupolvessa haarautuu kahteen vaihtoahtoiseen haaraan niin jo 20 sukupolvessa olisi vaihetoehtoja jo 1 048 576 yli miljoona. Noista voi valita mieleisen, esim sen, jossa on kuninkaita tai murhaajia.

   1. No 😂 oli se hyvä että joku menee läpi. Siis toi on oikea vastaus sinulta toi yli miljoona, mutta kun lasket, sieltä lothbrokista päin, niin luku paljon suurempi. Ja selvennykseksi, minä en ole sukua kuninkaalle eikä edes kaikki lapseni.

 60. Ja kirsikointini iski jälleen. Tiedä meneekö mikään enää läpi. Vastauksesi Jr lle. Olet taas aivan oikeassa… Kyseisten väestöjen vertailu edelyttäisi tietää henkilöiden riskitekijät ja iät, jotka vaikuttavat todella paljon. Kun rokotetaan tämä kaiken pelastava taikaluoti.. Mrna rokote. Mikä monelta unohtuu jfk tapauksessa. Oliko tarpeeksi huono…

 61. Siis kaikista eniten toi arpominen ärsyttää, nytkään et tienny mitä päästät läpi, ja väärin päästit. Eikö sinne saa kommentointi estetty moderointia päälle. Kävisi minulle ku kyllästyttää jo. Ei voi tulla loogista keskustelua jos joutuu miettimään minkä päästät läpi. Siis sivun alusta asti.

  1. Olen jo monta kertaa sanonut, että kommentointi on blogin aiheesta keskustelua varten. Ei satunnaista ajatusvirtaa. Kannattaa lopettaa, jos ei ole kommentoitavaa itse asiaan.

 62. Ja Jr lle, jos olisin Suomessa, ainut missä olisi järkeä, jotta olisin syntynyt pohjalaaseen sukuun ja tietysti rokotus vastaiseen, totaalikieltäytyjäksi. Mutta kuitenkin rivissä mentäs ja sanottas, this Is suomi. Ja potkaistas se viestintuoja sinne kaivoon. Sekä solat tehtäs ja joka solaan se 300 ukkoa… Joko oli tarpeeksi sekava.

 63. Yks vielä jotta kaiken ehkä ymmärtäisin. Jos kuolee koronaan, niin miten ihminen kuolee. Onko se korona virus joka leviää joka paikkaan kehossa ja tuhoaa kaiken elintärkeän. Ja jos niin kuinka asia todettu tai jopa tutkittu ja todistettu… Jotta tutkittu tieto olisi oikea… Jos ni selitys mielellään suomeksi.. Tai enkku linkkikin kävisi, veikkaan että Jr sen osaa suomentaa paremmin kuin sinä Juhani. Mut kuitenkin siis linkki olisi hyvä.

  1. Jos saa vaikean koronataudin, tulee pahoja keuhkovaurioita ja sitten hapenpuute. Voi tulla myös veritulppia eri elinten suoniin. Kaikki nuo voivat johtaa sitten monielinvaurioon, jossa koko elimistö pettää.

 64. Tai oikeestaan unohda toi edellinen, en löytänyt mitään artikkelia, jota olisin kirsikoinut.meinasin että edes jälkitauteja koronan joihin kuollaan,, olisi joku bakteeri. Mut en löytänyt aiheesta mitään edes enkuks, jotain x kromosomista 1 tai 2, ja estrogeenistä joka naista suojaa. Siis johdatti mut johonkin alkuvaiheen tutkimuksiin jota joku bastard niminen kommentoi, taida toi nimi olla oikein. Jos Juhani jostain Linkin löydät ni pliis älä laita sitä tänne. En oikeesti jaksaisi enää.. Muista kuka sun blogeissa vissiin meinas, jos syy mihin korona potilas kuolee oiskin jokumuukuin korona ja pcr mittalaite alunperin bakteeriin tarkoitettu. Ja siitä tuli sit mieleen se I mectiini. Heippa ja Jrlle samoin.

  1. Ns jälkitaudit eli bakteeri-infektiot voidaan kuitenkin hoitaa antibiooteilla mutta itse virukseen tai sen aiheuttamiin elinvaurioihin on vähemmän tehtävissä.

 65. detox? Terveille? Peritonedialyysi ja hemodialyysi, sinne teholle tai sairaala potilaille. Kuonat veks. Sitä tarkoitin. Mutta vaatii pohdintaa. Ja joittenkin viisaitten. Ei mun. Siis kuonat pois myös sieltä immuunijärjestelmästä joissa, niitä Taistelujäämiä ehkä liikaa, ja immuunijärjestelmä ei enää kykene niitä poistamaan. Tukoksia.

  1. Kuonat ovat mielikuvituksen tulosta ja detox, jota markkinoidaan on 100% huuhaata.

 66. Hyvä Juhani
  luen kyllä kommenttisi ja linkkisi ourworldindata. Siinä on sama ongelma jota olen jo edellä kuvannut. Koska isoista exceleistä keskustelu ei oikein johda mihinkään, etkä kommentoinut omicron mekanismia mitenkään, jota olisin kyllä toivonut, niin vielä viimeinen kommentti ilman laskutoimituksia. Puhutaan luvusta 32, covid kuolleet englanti ei-rokotetut vs rokotetut, joka 32 on ”asiantuntijoiden laskukoneesta” ja jonka olet viitannut artikkelissa ” Esimerkiksi Britannian raportissa rokottamattomien kuolleisuus koronainfektioon oli 32-kertainen rokotettuihin verrattuna..” Kerroin on hieman iso, mutta se on kuitenkin olemassa merkittävänä, katsotaanpa.

  Luku tulee siis ¾ vuodesta 1-9. 2021 ei-rokotetut / 2:sti rokotetut, kuolintodistuksessa joko koronan kanssa tai koronan takia.

  Ajoitus: Tammikuu oli alku, mutta samalla se oli silloisen tautiaallon loppu, joka nosti kuolleisuutta merkittävästi. Rokotukset olivat vasta alkamassa, vanhoille ja immunoheikoille, ja tämä näkyi person-years seuraavasti: 3M ei-rokotettua alle 30k 2nd vaxed; 1% siis verrokkiryhmässä vrt ei-rok. Yli 2/3 kuolemista ei-rokotetut ryhmässä tapahtui tammikuussa, ja asiat tasaantuivat vasta maalikuusta alkaen. Ykkösrokotettujen kuolemia ei otettu huomioon tässä ollenkaan, vaikka juuri tammikuu oli kaikkein huonoin tässä suhteessa. Asian yksinkertaisin selitys löytynee juuri rokotusjärjestyksestä; vain heikoimmat saivat ensimmäiset rokotukset.
  – vertailu pitäisi aloittaa myöhemmin kahdesta syystä: tautiaalto vaikutti alussa 99% ei-rokotettuihin, ja rokotus roll-out oli alkutekijöissään. Kerroin 32 pienenisi tällä. Ehkäpä näitä hengitystieinfektioita kannattaisi tarkastella virusvuosittain heinä-kesä.

  Tilastointitapa: lentokoneista tuttua koronatodistusvaadetta ”14 vrk valmiin jälkeen” on siis käytetty tämän tunnusluvun kehityksessä. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että 2 viikon aikana ilmenneet ongelmat on dumpattu edellisen ryhmän synneiksi. Siis alle 2 vko ekasta rokotuksesta ongelma -> rokottamaton. Tämä oli julkituotu tapa Kanadan datassa, johon viittasin aiemmin, ja englanti harrasti samaa; koska rokotus toteutettiin ikäluokittain, 80 v ongelmat rokottamattomien keskuudessa alkoivat heti 1. rokotusten jälkeen. 70-vuotiailla sama käyrä, ajallisesti myöhemmin, mukailleen jälleen rokotusten aloitusta. Kanada julkaisi myös graafin, josta näkyi caset 1. rokotusten jälkeen ja ongelmista yli 60% painottui ihan alkuun, tasaisella ikäjaolla, sama kuolemien suhteen, mutta vanhoihin painottuen. https://web.archive.org/web/20220107094256/https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#vaccine-outcomes
  – tilastointia häiritsee 2 viikon sääntö, joka nostaa kerrointa 32. Koska tässä käytetään verrokkina 2nd vaxed, niin sama tapa parantaa 2nd vaxed tunnuslukua ja nostaa kerrointa 32.
  – reilumpi vertailutapa olisi ever-vaxed eli ainakin kerran rokotteen saaneet.
  Taistelukenttävertaus: älä vertaa vain juoksuhautaa ja suojabunkkeria, laske ruumiit myös siinä välissä kentällä.

  Entäpä loka, marras ja joulukuu. Tällöin alkoivat boosterit, ja samalla logiikalla vertailu pitäisi tehdä viimeiseen rokotukseen. Mutta katsotaan ei-vaxed ikävakioidut kuolleisuusluvut per aikayksikkö: 313, 406, 462. Ja sama litania 2nd vaxed: 92 221 367. Luvut alkoivat siis nousta rokotettujen parissa, ja tässä saattaa olla valumaa booster <2vko. Joka tapauksessa suhdeluku lopussa ilman laskinta on 46/36 noin 1,28.
  – jos boostereissakin on tämä 2 viikon sääntö, niin pienentää suhdelukua. Parempi olisi koko ajan käyttää ever-vaxed eli ainakin yhden saaneet.

  Intuitio: Edellä on käsitelty ”korona kuolintodistuksessa”, entäpä sitten ilman? intuitiivisesti koronan tappaessa enemmän ei-rokotettuja ja suojatessa rokotettuja, muun syyn kuoleman pitäisi kasvaa rokotettujen joukossa? Näin ei käy, vaan sekä koronakuolemat että muun syyn kuolemat ovat suurempia ei-rokotettujen parissa, tasaantuen syksyllä 130% tietämille (vertailuarvona ever-vaxed). Tämä on isohko ero.
  – rokotus tuottaa ihmeen ja suojelee rokotettuja myös kuolemilta muihin syihin? Vai johtaako 2vkon sääntö siihen, että luokitusvirhe lisää ei-rokotettujen yhteisöä tässäkin?

  En väitä muuta kuin sitä, että 32 kuolemankertoimena on aivan liian suuri, vaikka kuinka tulisi expertin laskimesta. Mitä se on, en tiedä, näistä tilastointiin liittyvistä ongelmallisista tavoista johtuen.
  JR

  1. Muutama jatkokommentti:
   – Myös omikronin jälkeen tulleet tilastot eri maista näyttävät, että rokotuksen suoja vakavaa tautia vastaan on hyvä vaikka itse infektion suoja on heikompi.
   – Tuo luokittelu rokotettu vs ei-rokotettu on tehty yleisesti niin, että 21 vrk ekan jälkeen henkilö muuttuu kerran rokotetutksi ja sitten seuraavien annosten jälken viive on 7 vrk. Tämä on itsestään selvää eikä vääristä mitään, sillä rokotusten teho ei tule tietenkään heti vaan sen synnyssä on merkittävä viive. Jos tänään rokotteen saanut henkilö luokiteltaisiin rokotetuksi, se vääristäisi dataa. Huomaa, että nuo viiveet ovat käytössä vain rokotteen tehon osalta, ei haittojen osalta. Haitat tulevat kyllä kirjatuksi tuona aikajaksona mutta sairastuminen koronaan ei.
   – Se, miksi rokottamattomien kuolleisuus näyttäisi olevan koholla muihinkin kuin koronaan, tulkitaan kyllä eri tavalla kuin väität. Minä en ole ainakaan väittänyt, että koronarokote suojaisi muiltakin sairauksilta vaan, että valikoitumista ei voida täysin eliminoida. Olennaista viestissä on se, että väitteet rokotettujan kokonaiskuolleisuuden noususta muihin kuin koronaan, eivät kyllä tilastojen mukaan pidä paikkaansa.
   – En ole missään vaiheessa väittänyt että jurui tuo luku 32-kertainen olisi se varma totuus. Sen luvut ovat jotkut saaneet jostakin tilastosta. Olen nähnyt paljon pienempiä lukuja mutta yhtä kaikki, kaikissa asiallisisssa tilastoissa rokotetut ovat paremmin suojassa koronakuolemalta kuin rokottamattomat ja että rokotteen teho riippuu annoksien määrästä ja viiveestä viimeiseen annokseen.

   Olemmeko näiden seikkojen osalta samalla linjalla?

 67. Uutinen n vuoden takaa. Laskuista jätetään pois ns läpäisyinfektiot joita esiintyy ensimmäisen 2 viikon aikana. 15.4.21. Iltasanomat. Tais olla Pfizer rokote. Läpäisy on huono sana. Oikeesti jaksa lukea tai pähkäillä. Mistä laskuista…

  1. Kyllä, mutta jo kuukaisia Suomessa ja kansainvälisesti ollut tuo 21 tai 7 vrk odotusaika rokotetehon synnylle.

 68. Kiitos asiallisesta vastauksesta, Juhani. Osittain samoilla linjoilla, mutta sukellettuani näihin tilastoexcelin sielujen syövereihin, alan menettää uskoani tähän esittämääni dataan…

  Pari englannin matematiikan proffaa näyttivät, että sama efekti saadaan aikaan viikon systemaattisella raportointiviiveellä kuin kuvaamallasi ”immunisuojan odotusaika 7vkr”. Tässähän ei-rokotettujen populaatio pienenee joka viikko, eli nimittäjä. Osoittajaan osoitetaan edellisen viikon ”kuolleet tms”, eli osoittaja suurenee (suuremman taustapopulaation kuolemat). Dynaamisessa tilanteessa esitetään koko ajan liian suurta tunnuslukua, kunnes rokotuskattavuus lähenee 100%. Huom. rokotustehon vaimeneminen saa kierroksia samasta ilmiöstä, näyttäen suurempaa droppausta.

  ” Jos tänään rokotteen saanut henkilö luokiteltaisiin rokotetuksi, se vääristäisi dataa. Huomaa, että nuo viiveet ovat käytössä vain rokotteen tehon osalta, ei haittojen osalta. Haitat tulevat kyllä kirjatuksi tuona aikajaksona mutta sairastuminen koronaan ei.”

  Jos saan näyttää kuvaparin englannin alkuvuoden datasta (proffien tekemä), niin ongelmien siirtäminen aiempaan ryhmään tulee näkyväksi ja ilmeiseksi:
  https://1.bp.blogspot.com/-Hs8BojI087w/Yac-icZUOtI/AAAAAAAABt0/Xz3BQklpjpsg4ruywqw2KnFCS2aKPHexACLcBGAsYHQ/s780/Picture4.jpg
  https://1.bp.blogspot.com/-_lmqmTrrPn8/YadBgicV6xI/AAAAAAAABuI/36iziaH3fgQWwq2alw8GjnOEIm-iUYH6wCLcBGAsYHQ/s2048/Picture3.jpg

  Huomaa aikaviive ikäryhmien välillä, piikit vko6 ja vko11. Tämä vastaa ko. ikäryhmän rollout tahtia. Ei-rokotetut kehittävät ongelmia rokotteista, joita he eivät saaneet. Tässä lasketaan kokonaiskuolleisuutta, samanlainen käyrä saataisiin esim. nopeasta läpilyönti-infektiosta, oletan. Läpilyönti kategorisoituisi ei-rokotettujen joukkoon.

  Mutta vaikka tämä retki excel tilastoihin on ollut antoisa, olen samalla menettänyt datan todistusvoimaan uskoa.

  Kun vertasin joulukuun populaatioita toisiinsa, ei-rokotettujen henkilövuodet vs ever-vaxed kategoriaan olivat noin 15 % (summasta), eli rokotuskattavuus n. 85%. Englanti julkisti tähän viikkoon asti tiedon taudin yleisyydestä testien perusteella, ja ollaan 8% ja matkalla ylös! Jos tauti kestää alle viikon, niin kahdessa viikossa kaikki ei-rokotetut ovat saaneet taudin! Paitsi että tämä prosentti on ollut 4-6% koko alkuvuoden, syksyllä oltiin 2% tasoilla pitkään. Taudin yleisyys on kai ennenäkemättömän korkealla, samoin kuin läpilyönti-infektioiden määrä. Tämä poikennee Suomen tilanteesta.
  JR

 69. Mielenkiintoista keskustelua täällä! Olen löytänyt monen monta hyvää linkkiä blogin pitäjän esittämänä. Kiitos niistä!

  Verkossa kiertää eräs käsitys rokotteista liittyen seuraavaan artikkeliin:
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008699108.html

  Tässä jotkut väittävät HUSin diagnostiikkajohtajan Lasse lehtosen sanovan, että kun aikaa kuluu tarpeeksi (=liikaa) edellisestä rokotuksesta, niin ko. henkilö siirtyy tilastoissa rokottamattomien kategoriaan.

  ”Sairaalahoitoa tarvitsevat tyypillisesti iäkkäät henkilöt. Monella on perussairauksia. Täysin rokottamattomia sairaalapotilaista on nyt noin 25–30 prosenttia, mikä Lehtosen mukaan selittyy sillä, että iäkkäiden kolmansista rokotuksista on kulunut jo jonkin verran aikaa ja rokotussuoja hiipuu.”

  Sain vahvistuksen henkilöltä itseltään, että näin ei ole.

  Uusin rokotteiden ylikuolleisuutta lisäävä ”dokumentti” löytyy täältä.
  https://jarjenaani.fi/wp-content/uploads/2022/04/Ylikuolleisuusanomalia2021-1.pdf

  Siinä on ”osoitettu”, että jostain syystä vuonna 2021 viikoilla 25-42 esiintyy ylikuolleisuutta. Dokumentti väittää, että syy täytyy olla rokotteissa. Kun en ole tilastojen enkä terveyspuolen asiantuntija, tuon tämän tänne, jos vaikka joku muu osaisi kommentoida. Ehkä jopa blogin pitäjä.

  Siinä on siis kaksi asiaa, jotka kaipaavat tarkempaa tarkastelua: onko merkittävää ylikuolleisuutta ja jos kyllä, niin mistä se johtuu?

  1. Mielestäni tuota Lehtosen haastattelun kohtaa on tulkittu ilmeisen tarkoituksellisesti virheellisesti. Toki kommentti on huolimaton mutta ei hän sano siinä, että rokotettu muuttuisi rokottamattomaksi vaan pohtii syitä, miksi nousua tapahtuu. Puhutussa haastattelussa helposti syntyy epäloogisia virkkeitä. Näin minä tuon kommentin tulkitsen. Ei Lehtonen ole päättämässä rokottamattomien/rokotettujan luokittelusta muutoinkaan.

   Tuossa artikkelista on hyvä huomoida muutama seikka, jotka vaikuttavat tulkintaan 1) Kyseessä on ikävakikoimaton kuolleisuus, mikä on keskeinen tekijä 2) Kyseessä on oma matemaattinen laskelma, jota kutsutaan ”malliksi” vaikka se ei ota tilastollisesti huomioon tavallisiin malleihin kuuluvia sekoittavia tekijöitä (kuten ikää ja kausivaihtelua) 3) Muiden ammattimaisesti tuotettujan tilastojen havainnot eivät oikeasti tue tämän artikkelin viestiä. Jos nyt katsoo EuroMomon kuolleisuustilastoja, ei tuollaista selvästi poikkeavaa muutosta ole todettavissa missään ikäluokassa. 4) Luotuja laskelmia puolustetaan siilä, että muiden antamissa tilasoissa olisi heikkouksia tai rajoitteita, kuten vaikka Euromomossa. Ne ovat kuitenkin ammattilaisten tekemiä tilastoja joita käytetään päätöksenteon tukena kautta Euroopan. En ole matemaatikko enkä tilastoasiantuntija, jonka vuoksi luotan kyllä enemmän kansainvalisten ammattilaisten tilastoihin kuin tällaisiin DIY-tekijöihin.

   Lopukksi, ei siinä sanota suoraan, että heidän toteama ylikuolleisuus johtuisi rokotteista. Jos muutos kuolleisuudessa olisikin totta, nuo tilastot eivät anna selitystä siihen, mikä muutoksen aiheuttaa. Yhdistämien rokotteisiin on enemmän spekulaatiota. Toki kirjoituksesta paistaa läpi, että tällä tarkoitushakuisella viestillä tuota juttua on kirjoitettu.

   1. Tosin virallisissakin tilastoissa on kummallisuuksia. Joku väitti Worldometerin perusteella että ”vakavia koronatapauksia on Suomessa vain (oliko se nyt 0,4 %). Ihmettelin, mistä tämä lukema oli noiduttu.
    Luku oli saatu siten että k.o. hetkellä tehohoidossa olevien määrä oli jaettu sillä luvulla joka saadaan kun vahvistettujen koronatartuntojen määrästä vähennetään kuolleet ja parantuneiksi todetut.
    Ja tuo ”parantuneiksi todetut” oli käytännössä täyttä puppua, koska useimpia koronan saaneita ei erikseen todeta parantuneiksi. Ja jakaja siis moninkertainen todelliseen verrattuna. Minä tein jonkinlaista maallikkojakolaskua käyttämällä jakajana viimeisen kuukauden havaittuja tapauksia, joka olimurto-osa tuosta lukemasta.

   2. Juuri näin. Ei sanota suoraan, ja pieninkin viittaus rokotteisiin jätetään kertomatta. Tarkoitushakuisesti. Tuota käytetään nyt ”todisteena” rokotteiden aiheuttamasta ylikuolleisuudesta. Kiitos kommenteistasi!

 70. Kiitos Juhani hyvistä teksteistä ja kommenteista. En ymmärrä miten jaksat salaliittolaisten juttuja oikoi, mutta uskon siitä olevan yleistä hyötyä.

 71. Näköjään jatkat taas, olisin kysynyt yhteyttä jenssenin rokotteen ja 1-6 vuotiaiden lasten maksasairauksiin.. Näetkö mitään yhteyttä ja onneksi Suomessa ne lopetettiin..

  1. En ole perehtynyt Janssenin rokotteeseen, sillä sitä ei ole käytetty Suomessa.

 72. Sairaalahoitoa tarvitsevat… tyypillisesti iäkkäät henkilöt. Monella on perussairauksia. Täysin rokottamattomia sairaalapotilaista on nyt noin 25–30 prosenttia,,, ,mikä Lehtosen mukaan selittyy sillä, että iäkkäiden kolmansista rokotuksista on kulunut jo jonkin verran aikaa ja rokotussuoja hiipuu. Nii tää nyt on kopypastattu.. Arin Linkistä.. Aikonut oudosti muotoiltu lause,, onko klikin päästä jostain, vai edelleenkö iltasanomat jotenkin kyseenalaisesti aloittaa perinteisen lietsontansa… Niinkuin esim viime vuonna.. Ja ketä ne uutiset kiinnostaa, meitä tavallisia kansalaisia.. Jos asiaan vaatisi esim hus oikaisua, asia varmaan olisi toinen.. Onko oikaisuvaatimusta tullut? Pidätkö Juhani edelleen näitä mrna rokotteita hyvinä tai edes tarpeellisina, variantteihin nähden.. Tämä sanonta.. Suojaa vaikealta tauti muodolta ja jopa kuolemalta, siis rokote, miten se on todettu. Siis voiko sitä edes todeta millään, vai onko tosiaan niin ettei ole kuolemia tai tehohoidossa muita kuin rokottamattomia. Tuota toista tilastoa en edes katsonut, luultavasti ymmärrä siitä mitään. Jotenkin luulen ettei ne rokotteet suojele heitä ketkä ovat immuunipuutteisia, mikä sen piikkiproteiinin siitä rokotuksesta johtuvan poistaa heikolta ihmiseltä. Tai jos rokotussuoja ei ole terveellä vielä alkanut ja kuljet niinkuin se olisi alkanut jo. Tai no tää nyt on sellanen, mitä nyt ei taaskaan ehkä kannata julkaista, mut päätä itse. Tai sitten sulla vastaus näihin, se ois ihan ok…

  1. Lainaamasi kommentti haastattelusta lienee lapsus, joka syntyy helposti kun puheessa epäloogisuuksia on vaikea välttää. Rokotettu ei muutu rokottamattomaksi.
   Kyllä rokotus suojaa edelleen varsin hyvin vakavalta taudilta, myös uusien varianttien osalta. Tämä on todettu lukuisia kertoja kun verrataan rokotettujan ja rokottamattomien riskiä sairastua vakavaan tautiin.

 73. Onko sinulla, Juhani, tällaisesta tietoa?

  (Linkki poistettu)

  Puhuisi sen puolesta, että ihan nuoria ei kannattaisi rokottaa.

  1. Tuo lähde on niin epäluotettava, että luokittelisin sen kaikki tiedot lähinnä disinformaatioksi. Sivuilla puhutaan mm. Ukrainan sodasta muka NATOn aloittamana sotana ja jaetaan selvää Venäjän propagandaa.
   Jos tuo väite rokotettujan lasten suuremmasta kuolleisuudesta pitäisi paikkansa, se kyllä näkyisi Suomen ja muiden maiden tilastoissa. Kun ei näy, pidän sitäkin vain disinformaationa. Tulee pitää mielessä, että tällaisella disinformaatiolla pyritään aiheuttamaan hämmennystä ja epävakautta länsimaissa.
   (ps poistin linkin)

   1. Kiitos nopeasta vastauksestasi! Ilman muuta hyvä, että poistiy linkin, ettei leviä lisää.

 74. Ja toisekseen.. Mihin sinä uskot,, minkälainen tilasto sinulle pitäisi tuoda pöydällesi jotta uskoisit,, jotain vialla.. Eihän tämän pitäisi edes olla mahdollista… Ja nää sun poistot.. Ei mitään järkeä,, valitset vain sinulle sopivat ja sun ideologiaan sopivat.. Hei mut elämä on..

  1. Jesmy, olet ainoa, jonka kommentteja poistan. Muilta on vain aivan yksittäisiä parjauksia poistettu.
   Sinun kommentteissasi on sellainen ongelma, että joko niissä ei ole mitään järkeä tai silloin kun niissä on järkeä, ne eivät liity käsiteltävään aiheeseen millään tavalla.
   Jos tämä ei kelpaa, voit jatkaa keskustelua muissa blogeissa, jos niissä on mielestäsi parempi moderointi.

 75. Mun kommenteissa järkeä? 😀 ehkä korkeintaan jotain relevanttia… Ei vaan, mul ehkä vaikeuksia ymmärtää vain tiettyjä poistoja mitä teet,, mut logiikkaa jos on ni nekin ymmärtää.. Mut jos päästät ns bullshitit läpi ja moderoit muuten ni jää epäilys sun pätevyydestä asiaan,, tai kyse ainoastaan ideologiasta joka ei toimi…ja jotenkin en usko sinua tässäkään asiassa jotta olisin ainut jonka kommentteja poistelet.. Enkä tarkoita nyt tätä blogia… Sanos yksi 100 varma asia, ilman jotain tilastoa sellainen joka ei mrna assa tule koskaan muuttumaan ja olisi nimenomaan hyväksi rokotteelle ja kohteelle.. Siis ihmiselle.. Jos nyt satun kysymään nämä poistetut kysymykset joltain virologilta, jotka sinun mielestä vähintäänkin jargonia ni haluatko kuulla vastauksen.. Siis tietystihän moderoit sen.. Mut kuitenkin sen luet.

  1. Minulle on rehellisesti sanottuna aivan sama mitä mieltä olet moderoinnistani ja mihin uskot. Minä vain kerron sinulle ja muille millä tavalla moderoin, uskoit sinä siihen tai et.

 76. Ja vielä… Jos nyt tulee ns perinteinen heikennetty tai tapettu virus. Rokote. Mistä se rokote tehty Wuhan vai joku muu variantti.. No kuitenkin jos alkuperäinen virus siis lähellä tapaus nolla.. Sitä ei saa kokeilla jo rokotettuihin.. Koska eläinkokeissa nämä eläimet kuolivat kun kohtasivat aidon viruksen… Eikö ole aika lapsusta.. Tai omicronrokote joka syksyllä valmis,, mrna joka ei estä kuin sen vakavan taudin jos sitäkään.. Pitäskö sun oikeesti jo herätä..

  1. Yhden kommentin tähän annan: Älä levitä virheellistä tietoa, että muka kaikki eläimet kuolivat rokotteeseen. Se ei pipä paikkaansa vaan kysymyksessä oli vain se normaali tilanne, että kun tutkimus oli päättynyt, eläimet lopetettiin. Ne eivät kuolleet rokotteeseen.

 77. Sori vielä yksi,, invitro, jotenkin sinnepäin oleva sana.. Mitä se tarkoitti.. Tässä mrna tutkimuksessa.. Oliko se koeputkessa tehty tutkimus.. Ja ei jotenkin hyvää asiaa.. Tai voiko siitä tehdä minkäänlaista johtopäätöstä mihinkään suuntaan. Puolesta tai vastaan.. Eli tarkoitan mikä siihen invitroon on seuraava toimenpide jotta voisi johtopäätöksen tehdä..

  1. In vitro tarkoittaa siis koeputkessa tehtyä tutkimusta. In vivo on elävässä oliossa, voi olla myös koe-eläin. Lisäksi yleinen ilmaisu on ex vivo eli koe on tehty elävässä eläimessä mutta sitten kudoksia on tutkittu eläimen kuoleman jälkeen.
   Kaikista saadaa hyvää tietoa, jonka merkitys riippuu siitä mitä tutkitaan.

 78. Jep.. Mut vielä yksi,, tutkimus oli päättynyt ja eläimet lopetettiin. Eläimet eivät kuolleet rokotuksiin.. Eli exvivo,, miten se meni… Ts onko vielä joku mistä todetaan, nämä vähän pidemmät haittavaikutukset.. Ja mikä se koe-eläin on näissä mrna tutkimuksissa.. Ja eikö tuosta exvivosta nimenomaan ole jo tutkimuksia, ei niinkään hyvää mrna rokotuksen kannalta..

  1. Ainoa viesti tuosta eläintutkimuksesta on, että eläinte kuolemista ei voi tehdä johtopäätöksiä ja se, että koska pidempää seurantaa ei ollut, sitä tietoa ei ole olemassa eläimistä.

 79. Invitro invivo exvivo,, kauanko nämä kestää ns perinteinen rokotus kehitys.. Ja kauanko kesti mrnaassa.. Onkohan perinteinen 15 v,, paljon turvallisempaa, tässä mrna kehityksessä.. Jos koeeläimetkin lopetetaan lopuksi.. Eikö se nimenomaan ollut siinä exvivossa jotta maksaan kertyi jotain mitä ei pitänyt. Ja jos suhteellisen lyhyt aika jolloin tutkimuksia tehty perinteiseen verrattuna,,, onko tutkimuksessa noiniiku mitään virkaa.. Ts vertaistutkimus ilman mitään tieteellistä pohjaa.. Ja jos tutkimus jälkikäteen osoittaa jotta kerääntyy maksaan jotain. Eikö asian pitäisi saada huomiota enemmän.. Ts jäikö jotain mitä tehtiin väärässä järjestyksessä, huomioimatta ja aloitettiin ihmiskokeet ennen aikojaan.. Kiireellä. Siis jos vaikuttaa toistolta nää kommentit, ni sori vaan.. Taitaa nää asiat ny pääasiassa olla olla tiedossa, mut kuitenkaan ei.. Onko mitään negatiivista sanottavaa sinulla Juhani.. Mrna rokotuksiin liittyvää.. Vai onko se vain 99.99% hyvää.?

  1. Samaa asiaa jauhat. Lue THL:n tai Fimean sivuilta miten rokotekehittely kesti lyhyemmän aikaa. Olen myös tätä nopeutta käistellyt tässä blogissa.

 80. Ok samaa jauhan.. Ylempänä täysin rokottamattomia sairaalapotilaista 25-30 %.. Mitä nää 70% ovat ja moniko noista 25-30% olevista kuuluu ryhmään 21 tai 7 päivää.. Ja moniko everwaxed…..ryhmään?

 81. Ei olisi Peltosen twiittiä pitänyt katsoa… Mitä hyvää te näette noissa taulukoissa, siis yhdessäkään.. Jos niinku laittaa palikat päällekkäin, vaikka olisi jopa otettu huomioon 21 ja 7 pv. HÄH. Ja eihän taulukko voi pitää paikkaansa jos vain 25-30% on rokottamattomia sairaalahoidossa olevilla.

  1. Perustasoharha. Opiskele se. Vaikka mun blogista tai Hesarista.

 82. Perustaso harha,, niinkö,, taulukossa mortality.. Selitätkö.. Tai tartunnat.. Eikö ne kaikki ole rokotettuja,, on sit 1 2 3 rokotettuja.. Kyl mä ton harhan tajuun.. Mut kyse on rokotetun ja rokotteen ehkäsystä siihen vakavaan tautimuotoon.. Ja kuolemaan.. Siis jos kaikki olisi rokotettuja ni millä sen viimeisen pykälän selittäisit,, olisi vain yksi pykälä täysin rokotettu ja boosteri.. Ei mene läpi.. Siis yhteensä 1 rokotus ja jotta rokotussuoja täydellinen 2 rokotus. Plus 1 boosteri.. Ja kaiken järjen mukaan asiassa huomioitu 21 ja 7 pv… Siis nythän tää taas laantuu kesäksi mut jos olisi syksynä alkanut tämä mortality taulukko ja nimenomaan tämä suuri ikäryhmä,, sekä olisi n 8 kk peräjälkeen suuret ikäryhmät pitäneet suurta kuolleisuutta, ni olisitko sanonut perustasoharha,, ei ole perustasoharhaa jos katsot vain sitä suurta ikäluokkaa.. Mutta jos tarkoitit tuota eihän taulukko voi pitää paikkaansa, sairaalahoidossa, perustasoharha,, se nyt oli hätäsesti heitetty.. Mortality taulukossa voi rokottamattomia olla näitä 7 21 pv kategoroituja, sekä joille ei enää rokotuksia suositeltu enää.. Perustasoharha,, kuinka moneen kommenttiin se liittyy näissä menneissä blogeissa.. Tarkistatko,, tai uutisoinnissa.. Niiko esim viime vuodelta rokottamattomat sitä ja rokotetut sitä.. Kysyn vaan,, ja nyt rokottamattomat sitä, 1 rokotettu sitä 2 rokotettu tätä ja boosteri ni hyvä tulee tai toinen boosteri vielä varmuudeksi.. Tilastot ja tilastointi muuttuu.. Ei hyvä..

 83. Tässä YLE oli julkaissut huhtikuun tilastot (sairaanhoito, tehohoito, kuolemat) ja siinä hyppäsi silmille se, että monessa kategoriassa yhden rokotteen saaneet olivat ”yliedustettuina” — tapauksia enemmän kuin kokonaan rokottamattomilla. Selvimmin ikäluokan 30-49 tehohoitotapauksissa ja yli 70-vuotiaiden kuolemissa.
  Mikähän tällaisen voisi saada aikaan? Maallikon ajatuksia:
  1) noita vain kerran rokotettuja on suhteessa vähän (puolesta kolmeen prosenttiin ikäluokasta riippuen), ja kyse on sattumasta? Liian pieni otos. Toisaalta nimenomaan tehohoitotapauksia on eniten juuri tuossa nuoremmassa ikäryhmässä, jossa myös näitä vain yhden rokotuksen saaneita on suhteessa eniten.
  2) Vain kerran rokotetuissa on paljon niitä, jotka oikeasti ovat saaneet jonkin hurjan rokotereaktion, ja tämä samalla liittyy johonkin joka altistaa myös saamaan itse taudin pahana?
  3) Siitä ainoasta rokoteannoksesta on jo niin kauan, että teho on mennyttä?

  1. Tuloksia tulee tarkastella ikäryhmittäin, muuten tulos vääristyy sillä rokotuskattavauus on erilainen eri ikäryhmissä.
   Mielestäni ei ole ollut mitään selvää viestiä siitä, että kerran rokotetut olisivat suuremmmassa riskissä kuin kokonaan rokottamattomat, kun huomioidaan sekoittavat tekijät. Mutta lienee selvää, että infektion estossa yksi annos vuosi sitten ei nyt enää kyllä auta pätkääkään, ei myöskään vakavan taudin estossa.

   1. Ikäryhmittäin (sillä tarkkuudella kun ne siitä graafista näkyivät) minä tarkastelinkin. Ja lukemathan ovat sataatuhatta ryhmään kuuluvaa kohti, eivät absoluuttisia.

    Aloin pohtia onko siinä ”kerran rokotettujen” ryhmässä jotain erityistä, kuten tosiaan jokin tekijä joka altistaa sekä pahalle rokotusreaktiolle, jolloin ei uskalleta antaa toista piikkiä, että sille että itse tauti tulee pahana. Vai mennäänkö tässä jo niin pieniin absoluuttisiin lukuihin että tilastot ovat mitä sattuu. Koko väestöstä noita yhden rokotteen saaneita on (taulukosta katsoen) alle 180000.
    Siitä ykköspiikistä taitaa useimmilla joka tapauksessa olla jo niin pitkään, että teho on mennyt (vuoden verran, huoks…)

Kommentointi on suljettu.