Terveys & tiede

Covid-PCR-testaus ei ole epidemian syy mutta sitä käytetään kyseenalaisella tavalla matkustajilla

Covid-infektion diagnostiikassa käytetty PCR-testaus synnyttää edelleen perusteettomia väitteitä, joita jaetaan laajalti somessa.

Anti-PCR-fanaatikoiden tyypillisin virheellinen väite on, että suuri osa tai jopa kaikki todetuista Covid-19-infektioista olisi vain PCR-testauksen synnyttämiä vääriä positiivisia testituloksia, eikä varsinaista epidemiaa olisikaan. Nämä väitteet eivät kuitenkaan kestä kriittistä tarkastelua.

Kirjoitin Covid-PCR-testauksen tarkkuudesta aikaisemmin blogissani 19.10.2020. Kirjoituksessani käsittelin testin herkkyyttä ja tarkkuutta ja tulin siihen tulokseen, että epidemia ei mitenkään voi selittyä väärillä positiivisilla testituloksilla.

PCR-testin Ct-arvo

Kun aikaisemmat virheelliset väitteet eivät ole kestäneet kriittistä tarkastelua, on kritiikin kohteeksi otettu PCR-testin Ct-arvo. Ct-arvo kertoo kuinka monta sykliä testin annetaan monistaa näytteessä olevaa RNA:ta.

Mikäli testi tulee positiiviseksi jo matalilla syklitasoilla, on näytteessä paljon viruksen RNA:ta. Jos se tulee positiiviseksi vasta kovin korkeilla syklitasoilla, RNA:ta on vähän. Paljon monistettaessa väärien positiivisten tulosten riski luonnollisesti kasvaa.

On syytä huomata, että Ct kertoo mitä näytteessä on – ei mitä potilaassa on. Jos näyte on otettu huonosti voi Ct olla korkea vaikka ihminen täynnä virusta. Tästä syystä myös samalta henkilöltä eri päivinä otetuissa näytteissä voi olla erilainen Ct.

Taudin edetessä ylähengitysteissä voi olla vähän viruksen RNA:ta mutta virus lisääntyykin keuhkoissa tai muualla.

On väitetty, että PCR-testeissä käytetään liian suuria syklimääriä, ja tämä aiheuttaisi paljon virheellisiä positiivisia tuloksia. Väite perustuu kuitenkin väärinymmärrykseen.

Testauksessa syklien määrän katto on yleensä enintään 40-45 sykliä. Tämä luku ei kuitenkaan tarkoita sitä, että positiivisiksi tulkittujen tulosten osalta olisi käytetty ja tarvittu noin monta sykliä.

Esimerkiksi kotimaisessa vielä julkaisemattomassa raportissa todettiin, että positiivisissa PCR-tuloksissa Ct-luku oli 11-32. Positiivisista näytteistä 78 %:lla Ct-luku oli alle 25, 17%:lla 25-<30 ja vain 5 %:lla >30.

Saman suuntaisia lukuja on Britanniasta, jossa positiivisten tapausten Ct-luku oli 25 paikkeilla (ks kuva alla).

Myös WHO:n on väitetty todenneen, että testeissä käytetään liian paljon syklejä, mutta tämä väite ei pidä paikkaansa.

Miksi Ct-arvoja sitten ei julkaista tuloksen mukana? Syy on yksinkertaisesti se, että ei ole olemassa mitään universaalia standardia, jolla tuota arvoa voisi arvioida eikä sitä voida sellaisenaan käyttää testin laadun kriteerinä. Sen vuoksi luvun julkaisemisessa ei ole järkeä.

Toki yksi vakuuttava argumentti nykyisen testauksen luotettavuuden puolesta on se, että testejä tekevät Suomessa ammattilaiset, jotka osaavat kyllä tulkita testin tuloksen asianmukaisesti.

Voiko vääriä positiivisia silti olla merkittävästi?

Mikään testi ei ole 100 % herkkä ja tarkka. Siten on selvä, että sekä vääriä negatiivisia että vääriä positiivisia tuloksia tulee. Kysymys on enemmän niiden yleisyydestä ja merkittävyydestä.

Edellisessä kirjoituksessa syksyllä tarkastelin testimäärien ja positiivisten havaintojen suhdetta. Koska ei ole olemassa mitään luotettavaa kultaista standardia, johon PCR-testiä voisi verrata, uskottavimmat arviot väärien positiivisiten ylärajasta saa niistä maista, joissa tautia on ollut todella vähän mutta testausta tehty paljon.

Syksyllä tulin tulokseen, että vääriä positiivisia voi teoriassakin olla Suomessa maksimissaan 0,14 %. Tämän arvion lähtökohtana oli, että tiettynä aikana syksyllä kaikki todetut positiiviset olisivatkin olleet vääriä positiivisia, mikä ei tietenkään voi pitää paikkaansa.

Miltä tilanne näyttää nyt?

Valitsin tarkasteluun Uuden Seelannin, jossa on tehty paljon testausta mutta tautia on ollut hyvin vähän. 22.1.2020 ja 3.2.2021 välisenä aikana Uudessa Seelannissa on tehty yhteensä 1 366 505 testiä väestössä sairaaloiden ulkopuolella. Näistä positiivisia oli 1907 kpl. Tämä tarkoittaa, että positiivisia testituloksia oli 0,1396 %.

Leikkikäämme samaa ajatusleikkiä, kuten yllä, ja olettakaamme, että kaikki nuo Uuden Seelannin positiiviset tulokset olisivat olleet vääriä positiivisia. Tämä ei tietenkään voi pitää paikkansa, sillä Uudessa Seelannissakin monella testipositiivisella todettiin todellinen kliininen Covid-tauti. Siitä huolimatta voimme kokeilla tuota teoreettista positiivisten tulosten ylärajaa Suomen testaus- ja tuloslukuihin.

Kun Suomessa on testejä tehty 3.2.2021 mennessä 2 880 100 kpl, vääriä positiivisia voisi teoriassa olla 4020 kpl, jos edellä kuvatut kaikki Uuden Seelannin todetut infektiot olisivat olleet vääriä positiivisia ja testi olisi toiminut samoin Suomessa.

Suomessa on todettu yhteensä 46 049 kpl covid-infektioita. Siten näistä yli 42 000 ei voi selittyä PCR-testin virheillä edes teoriassakaan.

Vaikka lukuja yrittäisi tulkita kuin piru raamattua, epidemia ei voi mitenkään olla väärien positiivisten PCR-testien aiheuttama.

PCR-testien kyseenalainen käyttö

PCR-testejä käytetään kuitenkin lisääntyvästi kyseenalaisesti. Osana valtioiden matkustusrajoituksia on otettu käyttöön PCR-testit. Esimerkiksi lennolle pääsee vain tuore negatiivinen PCR-testi mukanaan. Jotkut maat vaativat vielä toisen pikatestin lentokentällä.

Tästä on syntymässä merkittävä ongelma niille, jotka ovat sairastaneet Covid-infektion. PCR voi pysyä pitkään (viikkoja) positiivisena infektion jälkeen, vakavissa infektioissa pidempäänkin. Yhdestä mittauksesta ei tiedä onko infektio alkuvaiheessa vai hiipumassa pois.

Mikäli sairastuminen on tapahtunut kotimaassa, seurauksena on vain, että matkustaminen jää tuoksi aikaa tauolle. Todellinen ongelma tilanteesta syntyy, jos sairastuu matkan aikana. Tällöin sairastunut jää vieraaseen maahan jumiin epämääräiseksi ajaksi, vaikka ei enää olisi tartuttava.

PCR-testi havaitsee Covid-19-viruksen RNA:ta eikä positiivinen testitulos sinänsä kerro, että kohteessa olisi enää elävää ja tartuttavaa virusta.

Osa maista näyttää vaativan negatiivista PCR-testiä myös niiltä, jotka ovat todistetusti infektion sairastaneet oireisena ja siitä toipuneet ja kotiutettu sairaalasta ei-tartuttavana.

Tilanteesta syntyy toistuvien testien ja odottelun kierre toipilaalle, joka ovat selvinneet taudista.

Irrationaalinen PCR-testin vaatiminen sairaudesta toipuneelta on merkki siitä, että rajoitusten asettajat eivät ole ymmärtäneet, mitä PCR-testi kertoo.

Sain kuluneella viikolla tietooni monista tällaisista henkilöistä, jotka ovat jumissa vieraassa maassa eikä sairaaloiden tai terveydenhuoltoviranomaisten antama todistus tartuttavuuden päättymisestä riitä lentoyhtiöitä ohjeistaville viranomaisille.

Onneksi tällainen omassa kollegapiirissäni tapahtunut ongelma saatiin tällä viikolla ratkaistua maan konsulaatista saadulla matkustuksen poikkeusluvalla. Järjetöntä tässä oli se, että ylipäätään piti poikkeuslupaa anoa.

Se, että sairastuneet pysyvät positiivisina, ei liity varsinaisesti siihen, että olisi väärä positiivinen testitulos. Viranomaisille tulisi kuitenkin olla selvää, että positiivinen Covid-PCR-tulos ei kerro, onko tartunta tuore vai muutama viikko aiemmin tapahtunut.

Kommentointi on suljettu.