Terveys & tiede

Antti Heikkilän kirjan kritiikistä seurasi parjausta ja salaliittoväitteitä

Kirjoitin edellisessä blogissani kritiikin Antti Heikkilän Lääkkeetön elämä –kirjan terveysväitteisiin. Kritiikissäni käsittelin kirjan sisältöä tutkimusnäytön valossa.
Kirjaa mainostettaessa sen väitettiin perustuvan ”vankkaan tieteelliseen faktaan”. Kirjan ei kerrottu olevan romaani taikka fiktiivinen tarina vaan nimenomaan tietokirja. Tämän vuoksi normaali tieteellinen arviointi oli kirjalle oikea lähestymistapa.
Kritiikkini kohdistui kirjan ydinfilosofiaan. Tämän filosofian keskeiset teesit ovat: ”Lähes kaikki terveysongelmat liittyvät ravinnon liiallisen hiilihydraattien ja linolihapon seurauksena syntyneeseen insuliiniresistenssiin, joka aiheuttaa lähes kaikki sairaudet masennuksesta syöpään. Näiden ainoa hoito on ketogeeninen ruokavalio.
Kirjoituksessani osoitin, että kaikki nämä väitteet ovat tutkitun tiedon valossa virheellisiä. Kritiikkini ei kohdistunut itse VHH- tai ketodieettiin, vaan kirjassa niihin liitettyihin perustelemattomiin terveysväitteisiin. Vaikka kritiikkini oli asianmukaisen tiukkaa, missään kohdassa kirjoitustani en käsitellyt kirjoittajan henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Odotin luonnollisesti, että Antti Heikkilä osoittaisi missä kohtaa väitteeni olisivat virheellisiä. Tieteellisen toiminnan ydin on, että kritiikki on tervetullutta ja väitteiden tulee kestää kriittinen tarkastelu. Jos ne eivät kestä, hypoteesi on ollut virheellinen.
Millä tavalla Antti Heikkilä vastasi kritiikkiin? Alla olevat kuvankaappaukset ovat suoraan joko Heikkilän Facebook-sivuilta taikka hänen blogistaan.

Ad hominem

Heikkilän välitön reaktio oli henkilöön kohdistuva parjaaminen. Parjaaminen ei edes kohdistunut vain minuun vaan myös kolmansiin osapuoliin, jotka eivät olleet blogissani ja kritiikissäni osallisina. Haluan korostaa, että kaikki henkilöihin kohdistuvat väitteet ovat virheellisiä.
Yhdessäkään kohtaa Heikkilä ei edes käsittele kritiikkiäni terveysväitteisiin. Kaikki kritiikki yritetään siis kumota henkilöön kohdistuvalla parjaamisella. Eikö kritiikkiin kannattaisi vastata käsittelemällä ne kritiikin kohteena olevat väittämät?

Kun Heikkilän Facebook-seuraaja pyysi häntä vastaamaan kritiikkiin, seurauksena oli kommentin poisto ja myös kommentointioikeuden poistaminen. Näin on tapahtunut muillekin säännöllisesti ja parhaimmillaan jopa muutamissa sekunneissa kommentin jättämisestä.

Syöpä

Alla olevassa kommentissaan (muun tavanomaisen parjaamisen lisäksi) Heikkilä kertoo, ettei ole koskaan väittänytkään ketodieetin riittävän syövän hoidoksi.

YLE haastatteli Heikkilää ja haastattelussa hän aivan selvästi kertoo hoitavansa syöpäpotilaita lääkkeettömästi (!) ja ketogeenisellä ruokavaliolla. Haastattelussa hän toteaa, että yleiset syövät johtuvat pohjimmiltaan väärän ruokavalion aiheuttamasta insuliiniresistenssistä. Hoito tähän on ketogeeninen ruokavalio.
Alla lisäksi Heikkilän YLEn haastattelussa antamiaan kommentteja syövän hoidosta.

Lisää muita syöpään liittyviä Heikkilän virheellisiä väitteitä löytyy myös tämän linkin takaa. Heikkilän kirjassa on kirjoitettu seuraavasti: ”Jotkut potilaat eivät ole halunneet virallisia hoitoja, ja tätä päätöstä olen kunnioittanut. Jotkut ovat pärjänneet erittäin hyvin pelkällä ruokavaliolla”.
Uskomatonta, että Suomessa lääkäri on hoitanut syöpäpotilaita pelkällä ruokavaliolla. Juuri tällaisista tilanteista on tutkittua tietoa, että kuolleisuus syöpään kasvaa jopa kymmeniä prosentteja, jos potilas ei ota vastaan lääketieteellistä syöpähoitoa diagnoosin jälkeen. Ketogeeninen ruokavalio ei todellakaan ole sitä.
Tietenkään ketään ei voi pakottaa ottamaan hoitoja mutta antamalla ymmärtää, että ruokavalio olisi käypä vaihtoehto, ollaan vakavan hoitovirheen piirissä. Tekstistä tulee monessa kohdin esiin kanta, että virallinen syöpähoito ei olisi välttämättä tärkeä tai hyväksi syöpäpotilaille.

Olli Haatajan laatima lista Heikkilän kirjojen virheellisistä syöpäväitteistä

Heikkilän kommentit aivan selvästi osoittavat, että hän on ristiriidassa itsensä kanssa. Hän väittää selvästi lääketieteellisten syöpähoitojen olevan vaarallisia ja tehottomia. Toisaalla hoidoksi tarjotaan lääkkeiden sijaan ketodieettiä syövän hoidoksi virheellisin perustein. Silti hän väittää, että hän ei ehdota ketodieettiä syövän hoitoon.
Lääketieteellisistä syöpähoidoista, niiden tehosta, eduista ja haittavaikutuksista on massoittain tutkimustietoa. Ketogeenisestä ruokavaliosta taas syövän osalta ei ole ainoatakaan ihmisillä tehtyä tutkimusta yhtä pientä pilottia lukuun ottamatta (ks edellinen kirjoitukseni).

Salaliitto

Sen sijaan, että Heikkilä kertoisi, mihin tutkimusnäyttöön hänen kirjansa väitteet perustuvat ja missä minun kritiikkini oli virheellistä, hän kehittääkin salaliiton.
Heikkilän Facebook-seuraaja oli havainnut, että Roche on tehnyt sopimuksen Turun yliopiston ja Tyksin kanssa.
Tämän uutisen perusteella yhtäkkiä minun kritiikkini Heikkilän kirjan väitteisiin ja juuri aloitettu Vastalääke-yhdistyksen opiskelijoiden koulutus liittyvätkin salaliittoon, jossa Roche rahoittaa näitä toimintoja Turun yliopiston kanssa hyökätäkseen Heikkilän kimppuun.
Hui! Ihan oikea BigPharma-salaliitto.

Todellisuudessa yliopiston rehtorit eivät olleet edes tietoisia opiskelijoiden koulutuksesta, kuin vasta sitten kun lukivat siitä lehdestä. Koko koulutusidea lähti luentotilaisuudestani opiskelijoille viime keväänä ja tämän jälkeen otimme yhdessä yhteyttä Kansanvalistusseuraan (KVS).
Tämän jälkeen KVS, Lääkärien sosiaalinen vastuu ry sekä uusi opiskelijoiden perustama yhdistys Vastalääke ry hakivat koulutusrahaa kesäkuussa OKM:stä. Kun OKM myönsi syksyllä rahoituksen hankkeelle, koulutuksen alkamisesta tiedotettiin.
Olen kuvannut tämän Vastalääkkeen tarinan aikaisemmassa kirjoituksessani. Kukaan ei tästä porukasta ole saanut senttiäkään rahaa Rochelta. Ei yksikään. Eikä tule saamaan. Eikä tulee saamaan myöskään muulta teollisuudelta sillä kyseessä on vapaaehtoinen talkootyö tavoitteena tarkastella terveysväitteitä tutkitun tiedon valossa.
En edes ymmärrä miksi Roche olisi edes koko asiasta kiinnostunut? Todennäköisesti yliopiston rehtorit taikka Rochen sopimuskumppanit eivät edes tiedä kuka on Antti Heikkilä, saati sitten, että ryhtyisivät rahoittamaan tällaista toimintaa.
 

”Antti Heikkilän mukaan todellinen syy kirjan kritiikkiin on salaliitto, eivät kirjassa olevat virheet.”

 
Yliopiston johto tuli todennäköisesti tietoiseksi Vastalääke-hankkeesta vasta kun tulimme julkisuuteen lehtihaastattelussa lokakuussa, sillä hankehan ei ollut yliopiston organisoima. Toki myöhemmin sekä yliopiston että sairaalan johto ovat suhtautuneet hankkeeseen suopeasti.
Ilmeisesti Heikkilä kuvittelee, että yliopiston johto jotenkin ohjeistasi tutkijoita ja opiskelijoita jollakin ihmeellisellä tavalla kaikenlaisissa asioissa. Asiantuntijaorganisaatiossa toimitaan kuitenkin hyvin autonomisesti. Alla jatkokommentti Heikkilän Facebook-sivuilta.

Mitä tulee Rochen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen, sain sen tietooni vasta tuon samaisen uutisen luettuani nyt lokakuussa.
Kysymyksessä on ylätason ns. puitesopimus, jossa raha ei vielä liiku vaan sen pohjalta voidaan tehdä varsinaisia tutkimussopimuksia. Sopimusneuvottelut kestävät yleensä kuukausia, ellei vuosia. Minulla ei ole sopimuksen kanssa mitään tekemistä.
Puitesopimuksessa on sovittu yhteistyöstä muun muassa kliiniseen lääketutkimukseen ja koulutukseen liittyen. Erityisinä painopistealueina sopimuksessa ovat neurologisiin sairauksiin liittyvät hankkeet sekä yhteistyö Läntisen syöpäkeskuksen, Auria tietopalvelun ja Auria Biopankin kanssa.
Heikkilä esittää toisenkin salaliittoväitteen. Heikkilä väittää Vladimir Heiskasen keräämän listan hänen terveysväitteidensä virheistä olevan tehty yliopistojen käyttämälle ”pohjalle”.
Kyseessä on Google Docs. Olisiko siis salaliitossa mukana myös Google?!
 

 
Heikkilän mukaan Vladimir Heiskanen ei muka mitenkään ole voinut yksin tätä virhekartoitusta tehdä, vaikka somessa tämä prosessi on ollut päivänselvästi esillä.
Työhän on kestänyt jo vuosia ja uuteen kirjaan hän kertoo käyttäneensä lisäksi pari päivää. Tämä kertoo paljon juuri Vladimir Heiskasen osaamisesta ja tehokkuudesta.
Minulla tai lääketieteen opiskelijoilla ei ole ollut mitään roolia virhetietojen keruussa, olen ainoastaan kommentoinut muutamaa väitettä.
Nämä kaksi vainoharhaista salaliittoväitettä kertonee tästä aiheesta riittävästi.

Uhriutuminen

Toinen tapa puolustautua asialliselta kritiikiltä on uhriutuminen. Alla on esimerkkejä siitä. Samaan kommenttiin on saatu sisällytettyä parjaamista, perättömiä väitteitä uhriutumista ja salaliittoja.
Kommentit voinee jättää omaan arvoonsa mutta voin tarkentaa, että teen myös potilastyötä sekä Tyksissä että Mehiläisessä. Viimeksi toissapäivän, eilen ja tänään (tätä julkaistaessa). Professorin ja ylilääkärin työ ei tietenkään mahdollista pelkkää potilastyötä.
 

 
Tosiasiassa sillä, olenko minä kliinisessä työssä tai en, ei ole mitään merkitystä nyt käsiteltävän asian osalta. Kysymys on kirjassa olevista virheellisistä terveysväitteistä, joita olen kritisoinut. Niistähän meidän pitäisi keskustella eikä siitä mitä kukin tekee päivätyökseen.
Väitän, että osaan tutkimustiedon hakemisen ja niiden analysoinnin. Vai olisiko Suomen Akatemia tehnyt niin massiivisen virheen, että olisi nimittänyt tutkimusryhmämme johtamakseni Verenkierto- ja aineenvaihdintasairauksien tutkimuksen huippuyksiköksi ja myöntänyt miljoonarahoituksen, vaikka emme osaisi edes tiedonhaun perusteita?
Uhriutuminen on kätevä tapa selittää hankala tilanne kannattajilleen. Todellisuudessa tuo kritisoijiin liitetty kuvaus sopii täydellisesti juuri Heikkilän omaan linjaan, jossa keskustelu estetään ja kriitikot haukutaan henkilökohtaisin parjauksin. Uhriutumisen voi viedä äärimmilleen väittämällä, että on uhattu jopa murhalla. Vaikea uskoa, että joku vaivautuisi.
 

 
Lopulta Heikkilän kommenteissa päästään myös ristiretkiin, salaliittoon ja Italian renessanssin kautta Jumalaan ja rovioihin. Sitten taas uudelleen salaliittoon, epäpyhään liittoon ja lopulta jopa Saatanaan.
Heikkilän mielestä Turun yliopisto siis palvelee Saatanaa, koska minä kritisoin hänen kirjansa virheellisiä väitteitä.
 

Takin kääntö?

Väitteissä toistuu usein se, että kohta maailman asiantuntijat kääntävät takkinsa. Ilmeisesti se tarkoittaa sitä, että asiantuntijat kautta maailman tulevat Heikkilän kannalle? Alkuperäiset kirjan terveysväitteet perustuvat seuraavaan:

 
Kysymys kuuluu: Voiko näiden väitteiden osalta tieteellinen tulkinta mullistua niin paljon, että takki kääntyisi? Selkeä vastaus on, että ei voi.
Tieteellinen tutkimusnäyttö on kumulatiivista eli uusi tieto tulee entisen tutkimustiedon lisäksi. Se yleensä kykenee lähinnä hienosäätämään tulkintaa, jos tutkimustietoa on paljon jo olemassa. Noista terveysväitteistä tiedetään niin paljon, että tulkinnat eivät mitenkään voi mullistua siihen suuntaan, jota Heikkilä tarjoaa.

Yhteenveto

 
Kirjan kustantanut kustannusosakeyhtiö Otava ei ole ottanut kantaa julkaisemansa Lääkkeetön elämä -kirjan kritiikkiin, vaikka on ollut siitä tietoinen elokuusta lähtien.
Mielenkiinnolla odotan, saako Otava tällä kertaa Skepsiksen myöntämän Huuhaa-palkinnon. Ainakin se ansaitsisi sen.


Lisäys 8.11.2018. Antti Heikkilä jatkaa parjaustaan tämän artikkelin julkaisun jälkeen.
Heikkilä väittää minun repostelleen häntä pitkään. Todellisuudessa en ole hänestä kirjoittanut, kuin nämä kaksi tuoretta kirjoitusta. Sen sijaan hän kyllä on parjannut minua lukuisia kertoja omassa blogissaan niiden 4 vuoden aikana kun olen ylipäätään blogiani pitänyt.
Nyt väitteessä on uusi salaliitto sen pohjalta, että joku oli tehnyt tämän viimeisimmän blogikirjoitukseni stimuloimana feikkiuutisen Facebookiin. Tuon vitsin kanssa minulla ei ole mitään tekemistä, mutta eihän sillä taida olla merkitystä. Nyt mainitaan myös syrjäytyneet nuoret ja natsit!
Paljon viitataan myös Huuhaa-palkintoon. Mahtaako hän jo ennakoida, että hänen kirjansa olisi ehdokkaana? En tiedä, sillä on ole siitä päättämässä.


Muistutan jälleen kerran, että tässä kirjoituksessa EN LAINKAAN ANALYSOINUT VHH- TAI KETORUOKAVALION SOPIVUUTTA JA HYÖTYJÄ ESIM LIHAVUUDESSA TAIKKA DIABETEKSESSA.
Kirjoitus kohdistui vain ja ainoastaan Heikkilän kirjan virheellisiin väitteisiin ja edellisestä kirjoituksestani syntyneeseen palautteeseen. En tule hyväksymään kommentteja, jotka eivät kohdistu tämän kirjoituksen aiheeseen. Se sijaan kaikki kommentit liittyen kirjan terveysväitteiden oikeellisuuteen tai virheellisyyteen ovat tervetulleita.
 
 
 
 

Kommentointi on suljettu.