Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Heli Launto

Yhtiön vai osakkaan rahat?

Kiinteistöliiton lakineuvonnassa tulee yllättävän usein puhuttua siitä, kuuluuko jokin kustannus osakkaiden itsensä vaiko taloyhtiön maksettavaksi. Tällöin ei aina muisteta sitä, että käytännössä kyse on yhdestä ja samasta asiasta. Taloyhtiö ja sen varat on yhtä kuin osakkaat ja heidän varansa. Harvalla taloyhtiöllä nimittäin on muita tuloja kuin vastikkeet. Joillain taloyhtiöillä saattaa toki olla omistuksessaan tiloja, joista saadaan vuokrauksen kautta lisätuloja.

Kunkin osakkaan vastikkeenmaksuvelvollisuus perustuu yhtiöjärjestykseen. Osakkeiden ostoa harkitsevan kannattaakin tutustua huolella yhtiöjärjestykseen, jotta oma vastikerasitus ei tule yllätyksenä. On hyvä muistaa se asunto-osakeyhtiölain periaate, että maksuvelvoitteen ei tarvitse olla suorassa suhteessa siihen, paljonko kustannuksia tietystä huoneistosta yhtiölle aiheutuu. Vastikkeenmaksurasitus saadaan yhtiötä perustettaessa määritellä yhtiöjärjestykseen melko vapaasti. Vastikkeessa ei siis makseta suoraan omasta huoneistosta aiheutuvia kustannuksia, vaan omaa osuutta kaikista yhtiön yhteisistä kustannuksista.

Asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty tarkasti, mitä kaikkia kuluja tästä yhteisestä kassasta maksetaan. Pääasiassa kyse on kiinteistön ja rakennusten käytöstä, kunnossapidosta ja perusparannuksista aiheutuvista kustannuksista. Myös tiettyjä hyödykkeitä, esim. laajakaista, voidaan hankkia vastikevaroilla.

Asumiskustannusten ollessa jyrkässä nousussa kannattaakin muistaa, että se mitä pystytään säästämään taloyhtiön kustannuksissa, on suoraa säästöä jokaisen osakkaan kukkarolle. Esimerkiksi lämpötilan laskeminen yhdellä asteella vaikuttaa yllättävän paljon energiankulutukseen ja sitä kautta lämmityslaskuun, joka sekin maksetaan yhteisistä varoista. Säästökohteita voi löytyä monistakin paikoista, esim. valaistuksen ajanmukaistamisesta, ilmanvaihdon säätämisestä tai saunomisen tehostamisesta. Säästötalkoot hyödyttävät kaikkia!