Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Heli Launto

Yhtiökokoukset virtuaalisiksi

Etäkokoukset eivät ole taloyhtiöissä täysin uusia asia, vaikka niitä alettiinkin laajemmin käyttää vasta koronapandemian aikana. Asunto-osakeyhtiölaki on jo pitkään mahdollistanut erilaisten etäosallistumiskeinojen käytön yhtiökokousten pidossa. Varsinaisen fyysisen kokouksen lisäksi on voinut olla mahdollisuus osallistua etukäteen postin välityksellä tai varsinaiseen kokoukseen tietoliikennevälineen avulla. Etäyhteyksien tosiasiallinen käyttö on vaihdellut hyvinkin paljon riippuen esim. taloyhtiön koosta sekä osakkaiden ja hallinnon innokkuudesta ja teknisistä valmiuksista hyödyntää etäosallistumisen keinoja. Vasta maailmanlaajuinen pandemia pakotti lähes kaikki taloyhtiöt käyttämään näitä vaihtoehtoisia osallistumiskeinoja, jotta tarpeelliset päätökset saatiin tehtyä fyysisten kokoontumisrajoitusten voimassaollessa.

Koronapandemian jälkimainingeissa asunto-osakeyhtiölakia päädyttiin muuttamaan siten, että etäkokousten käyttö olisi entistä helpompaa ja mahdolliseksi tuli myös se, että tietyissä tilanteissa yhtiökokous voidaan pitää täysin etänä ilman fyysistä kokouspaikkaa. Kokouksen pitotavan päättää hallitus, jonka on otettava huomioon asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräykset.

Alle 30 huoneiston yhtiöissä ei ole jatkossakaan lakisääteistä velvoitetta etäyhteyden järjestämiseen. Sen sijaan sitä isommissa yhtiöissä 10 prosentin osakasvähemmistölle on vaatimuksesta tarjottava mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä.

Yhtiöjärjestyksessä voi olla valmiiksi etäosallistumista koskevia säännöksiä, jotka ovat lähtökohtaisesti edelleen yhtiötä sitovia. Yhtiöjärjestykseen voidaan myös lisätä määräys osakkaan oikeudesta etäyhteyden käyttämiseen tai päinvastoin etäyhteyden käyttämistä rajoittava tai kieltävä määräys. Eräs suurta mielenkiintoa herättänyt kysymys on mahdollisuus pelkän etäkokouksen järjestämiseen ilman fyysistä kokouspaikkaa. Tältä osin tilanne on se, että pelkkää etäkokousta koskeva yhtiöjärjestysmääräys voidaan kyllä lisätä yhtiöjärjestykseen, mutta 10 prosentin osakasvähemmistöllä on tällaisissakin yhtiöissä oikeus vaatia osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen myös kokouspaikalla.

Mikäli etäosallistuminen yhtiökokoukseen kiinnostaa, kannattaa hyvissä ajoin ennen kokousta olla yhteydessä yhtiön hallintoon ja kysellä tästä mahdollisuudesta. Valtaosassa yhtiöitä tähän on jo hyvät valmiudet.