Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Heli Launto

Yhtiökokoukseen kannattaa osallistua

Taloyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Jokaisessa taloyhtiössä järjestetään vuosittain ainakin yksi yhtiökokous, mutta niitä voi olla kaksi tai tarvittaessa useampiakin. Hallitus huolehtii yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja toimittaa kaikille osakkaille kirjallisen kutsun vähintään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsussa on mainittu kaikki käsiteltävät asiat ja osakas voikin luottaa siihen, ettei kokouksessa voida tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

Osakkaan kannattaa ehdottomasti osallistua yhtiökokoukseen tai tarvittaessa lähettää sinne oma edustajansa. Kokouksessa päätetään osakkaalle tärkeistä asioista, esim. isommista korjaushankkeista, vastikkeen suuruudesta ja hallituksen valinnasta. Kokouksessa käydään myös vuosittain läpi sitä, millaista korjaustarvetta yhtiössä on odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana.

Osakkaalla on yhtiökokouksessa oikeus esittää kysymyksiä yhtiön toiminnasta ja kokouksessa käsiteltävistä asioista. Lisäksi osakkaalla on mahdollisuus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Tällöin hänen tulee lähettää kirjallinen pyyntö asiasta yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle niin hyvissä ajoin, että se ehtii mukaan kokouskutsuun.

Valtaosa asioista päätetään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksinä eli yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Tietyt päätökset edellyttävät ns. määräenemmistöä eli yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lähtökohtaisesti yksi osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa, joten mitä enemmän osakkaalla on osakkeita omistuksessaan, sitä suurempi on hänen päätösvaltansa.