Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Taloyhtiöiden kustannukset nousseet

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänäkin vuonna voimakkaasti. Alueellisia eroja löytyy runsaasti ja yhtenä muutoksiin vaikuttavana tekijänä kiinteistösähkön vertailulukema laski viimevuotisen kaksinkertaistumisen jälkeen.

Kustannukset nousivat eniten Liedossa 6,1 prosenttia ja Loimaalla 5,9 prosenttia. Turussa nousua oli 4,7 prosenttia, Kaarinassa 4,5 prosenttia, Raisiossa 4,4 prosenttia ja Naantalissa 4,3 prosenttia. Hiukan maltillisemmin kustannukset nousivat Paraisilla 2,1 prosenttia ja Uudessakaupungissa 1,8 prosenttia. Salossa linja oli koko valtakunnallisesta vertailusta poikkeava ja kustannukset laskivat 3,6 prosenttia.
Varsinais-Suomessa vertailun kallein kiinteistökustannus oli Raisiossa 3,49 euroa neliöltä kuukaudessa. Toisena tuli Kaarina 3,46 euroa neliöltä ja kolmantena Turku 3,41. Naantalissa ja Paraisilla kustannus oli 3,40 euroa neliöltä. Liedossa kiinteistökustannukset nousivat 3,35 euroon neliöltä. Uudessakaupungissa kustannus oli 3,01 ja Loimaalla 2,92 euroa neliöltä. Salossa kiinteistökustannukset olivat alueen edullisimmat 2,78 euroa neliöltä.

Kallistunut kaukolämpö nosti kustannuksia kaikkialla muualla paitsi Salossa

Turun seudulla kustannusnousu johtui pääosin kaukolämmön kustannusten noususta. Kaukolämmön kustannus nousi vertailussa 13,5 prosenttia Turussa, Kaarinassa, Raisiossa ja Naantalissa haukaten jo 1,75 euroa huoneistoneliötä kohti. Suhteellisesti kovin korotus 19 prosenttia nähtiin Liedossa. Lietolaisten lämmityskustannus nousi 1,58 euroon neliöltä.

Kaukolämmön kustannus nousi kovasti myös Uudessakaupungissa, jossa nousua oli 9,5 prosenttia ja kaukolämmön hinta 1,35 euroa neliö. Lähes vastaavat nousuprosentit näkyivät myös Loimaalla 8,8 ja Paraisilla 6,3 prosenttia. Salossa jätettä polttoaineena käyttävä voimala pystyi laskemaan kaukolämmön hintaa ja lämmityksen kustannus oli koko vertailun 2. edullisin 1,10 euroa neliö.

Jätehuollon vertailuhinnat nousivat suhteellisen paljon. Liedossa ja Paraisilla nousua oli 12-14 prosenttia. Raisiossa ja Naantalissa jätehuollon kustannus nousi 8-10 prosenttia. Hiukan pienemmät jätekustannusten nousut olivat Kaarinassa 6,4 ja Turussa 5,9 prosenttia. Salossa kustannus pysyi lähes entisellä tasolla ja Uudessakaupungissa kustannukset laskivat. Loimaan kustannusnousun vertailtavuutta häiritsee sen sisältämä astiapalvelun kustannus. Jätehuollon kustannusten nousun taustalla on jätelain uudistuksen toimeenpano. Lajittelu ja keräysvelvoitteiden muutoksen arvioitiin jo viime vuonna nostavan jätehuollon kustannuksia. 

Sähköenergia halventunut

Sähkömarkkinoilla vaihtelut ja muutokset ovat olleet erittäin suuria Venäjän sotatoimien aloituksen jälkeen. Vuonna 2022 Indeksitalon kiinteistösähkön vertailukustannus nousi peräti 106 prosenttia. Vuodenvaihteen 2022/2023 korkeat hinnat asettuivat Suomessa lämpimän talvikauden, tuulivoiman ison tuotantomäärän, sähkönsäästötoimenpiteiden sekä Olkiluoto 3-voimalan säännöllisen tuotantoajon alkamisen seurauksena. Valtakunnallisessa vertailussa sähköenergian hinta on tälle vuodelle 34 prosenttia viime vuotta matalampi. Sen sijaan siirron perusmaksu on noussut keskimäärin 5,7 prosenttia, siirron verkkohinta 4,2 prosenttia ja energian perusmaksukin 2,6 prosenttia edellisvuodesta.

Juuso Kallio, toiminnanjohtaja

”Juuso Kallio työskentelee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana. Vapaa-aikanaan hän ihastelee rakennetun ympäristön kauneutta ja haaveilee purjehtimisesta.