Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Pidä pelastussuunnitelma ajan tasalla

Koska taloyhtiösi pelastussuunnitelma on päivitetty? Ovatko kaikki tiedot ja yhteystiedot ajan tasalla? Pelastuslain uudistuessa ensi vuoden alusta, on taloyhtiöissä nyt hyvä hetki käydä pelastussuunnitelma läpi, ja varmistaa sen ajankohtaisuus.

Pelastussuunnitelma tulee lain mukaan laatia asuinrakennukseen, jossa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Taloyhtiössä sen laatimisesta vastaa hallitus. Suunnitelmassa selostetaan vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätökset, rakennuksen turvallisuusjärjestelyt sekä annetaan toimintaohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Suunnitelman tarkempi sisältö määräytyy taloyhtiökohtaisesti. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Se on hyvä tarkistaa vähintään vuosittain. Päivitystarve saattaa syntyä, jos kiinteistöllä on tehty muutostöitä, mutta myös, jos asukas ilmoittaa havaitsemastaan vaaratilanteesta. Asukkaita on hyvä kannustaa tähän!

Pelastussuunnitelmassa asukkaille on hyvä antaa toimintaohjeet ainakin hätäilmoituksen tekemiseen, tulipalotilanteessa toimimiseen, yleisen vaaramerkin tunnistamiseen ja suojautumiseen sekä ohjeet siitä, kuinka selviytyä muutaman vuorokauden ajan kotona erilaisissa häiriötilanteissa. Hallituksen tulee tiedottaa pelastussuunnitelmasta asukkaille ja muille sen toimenpanoon osallistuville, kuten kiinteistöhuollolle.

Pelastussuunnitelma tulisi jakaa asukkaiden huoneistoihin ja laittaa porraskäytävän ilmoitustaululle. Vuokralaisille se kannattaa antaa vuokrasuhteen alkaessa. Taloyhtiön kannattaa muutoinkin tiedottaa ja muistuttaa asukkaita turvallisuusasioista, kuten palovaroittimen toimivuuden tarkistamisesta.

Uudistuvassa pelastuslaissa palovaroittimet on säädetty taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Pelastuslain muutokset tulevat voimaan 1.1.2024, mutta palovaroitinten osalta noudatetaan kahden vuoden siirtymäaikaa. Näin ollen palovaroittimien kunnossapitovastuu siirtyy taloyhtiöille 1.1.2026.  

Huoneiston haltijalla, eli omistaja-asukkaalla tai vuokralaisella tulee säännöksen mukaan kuitenkin olemaan velvollisuus ilmoittaa palovaroittimen viasta tai puutteesta viipymättä rakennuksen omistajalle eli käytännössä taloyhtiölle.  

Lisätietoja pelastussuunnitelman laatimisesta löytyy esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön verkkosivuilta.

Matts Almgrén


Kirjoittaja työskentelee energiatehokkuuden ja korjausrakentamisen parissa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomessa.
Vapaa-ajalla hän kuluttaa energiaa lähimetsissä pyöräillen ja palloa potkien.