Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Matts Almgrén

Perustaisinko energiayhteisön

Monissa taloyhtiöissä on hyvät mahdollisuudet aurinkoenergian tuotannolle. Kattopinta-ala on laaja ja erityisesti kerrostaloissa varjostukset ovat hyvin vähäisiä. Aurinkoenergian yleistymistä taloyhtiöissä on kuitenkin hidastanut se, että aurinkosähköä on voinut käyttää vain kiinteistösähkön tuotantoon. Kiinteistösähköä ei varsinkaan kaukolämmitteisissä taloyhtiöissä kesäaikaan juuri kulu. Sähkön omatuotanto kannattaa aina käyttää kiinteistössä, sillä kesällä keskipäivällä sähkön markkinahinta on alhainen. Käyttämällä sähkön itse säästää energiakustannuksen lisäksi siirtomaksun ja sähköveron. jolloin Pelkkään kiinteistösähköön mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä jäisi pieneksi ja investointi ei ole kannattava. Yhteisostotaloissa, joissa taloyhtiö ostaa kaiken sähkön ja laskuttaa sen osakkailtaan vastikkeen kautta, on järjestelmä voitu mitoittaa kattamaan myös asukkaiden kuluttama sähkö.

Vuoden 2021 alusta taloyhtiöt ovat voineet perustaa energiayhteisön, jonka kautta yhdellä kiinteistöllä tuotettu energia voidaan jakaa kaikkien käyttäjien kesken. Muutamat sähköverkkoyhtiöt ovat ottaneet hyvityslaskennan heti käyttöön, mutta viimeistään ensi vuoden alusta uudistus tulee koskemaan kaikkia taloyhtiöitä. Tällöin aurinkosähköjärjestelmä voidaan mitoittaa koko taloyhtiön sähkönkulutukselle kaikissa taloyhtiöissä. Energiayhteisön sisällä tuotettu energia jaetaan hyvityslaskentamallin avulla yhteisön jäsenille. Perusmallissa tuotettu sähkö käytetään ensin kiinteistösähkön tuotantoon ja ylijäävä osuus jyvitetään ennalta sovitun mallin mukaan osakkaille. Asunto-osakeyhtiössä luonteva jakoperuste on vastikeosuuksien määrä, jos investointi on katettu vastikeperusteisesti.

Aurinkopaneeleja taloyhtiön katolla Raisiossa.
Kuvat: Matts Almgrén

Tuotannosta yli jäänyt sähkö voidaan kohdistaa halutulle käyttöpaikalle. Taloyhtiöissä helpoin ja loogisin tapa on kohdistaa ylijäämä taloyhtiön kiinteistösähköön, jolloin hyöty jakautuu osakkaille omistusosuuden suhteessa. Ylijäämä voidaan kohdistaa myös asukkaille, jolloin jokaisella asukkaalla on oltava sopimus sähkön myynnistä. Myyntituotto menee tässä tapauksessa sähkösopimuksen tehneelle asukkaalle tai osakkaalle.

Normaalitapauksessa, kun aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan vain taloyhtiön oman sähkönkulutuksen (kiinteistösähkö ja asunnot) tarpeisiinvoidaan päätös investoinnista tehdä enemmistöpäätöksellä. Hanketta vastustava osakas voi kieltäytyä järjestelmän tuotosta jäämällä energiayhteisön ulkopuolelle, mutta hänen on silti osallistuttava investointikustannukseen. Hanke voidaan toteuttaa myös aktiivisten asiakkaiden hankkeena. Tällöin kustannus ja hyöty jaetaan vain osallistuvien tahojen kesken. Muutostyö vaatii luvan taloyhtiöltä.

Jos energiayhteisön perustaminen ja sähkön omatuotanto taloyhtiössä kiinnostavat, kannattaa asia ottaa puheeksi tämän kevään yhtiökokouksessa. Tarkempaa tietoa yhteisön perustamisesta löytyy esimerkiksi sähköverkkoyhtiö Elenian julkaisemasta Energiayhteisökäsikirjasta.

Matts Almgrén
Kirjoittaja työskentelee energiatehokkuuden ja korjausrakentamisen parissa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomessa. Vapaa-ajalla hän kuluttaa energiaa lähimetsissä pyöräillen ja palloa potkien.