Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Onko sähkön hinta kohtuullinen?

Taloyhtiöiden sähkösopimuksissa markkinahintojen nousu kohdataan hiljalleen. Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrissa kerättiin tänä syksynä vastauksia myös taloyhtiöiden sähkösopimusten mallista ja sähköenergian hinnasta vastaushetkellä. Tulosten perusteella nähdään, että noin 70 prosentilla vastanneiden taloyhtiöillä oli määräaikainen sähkösopimus kiinteistösähkössä. Tämä selittää merkittävällä tavalla sitä, että sähköenergian sopimushinta oli vastaushetkellä kerrostaloissa viime kuukausien markkinahintaan nähden erittäin matala, noin 6,50 snt/kWh. Havainnoista 80 % oli väliltä 4,0 – 27,5 snt/kWh. Se mihin suuntaan hinnat kehittyvät riippuu monesta seikasta.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa toimitusvelvollisia sähkönmyyjiä toimittamaan sähköä kohtuulliseen hintaan loppukäyttäjille. Laki rajaa nämä sähkönkäyttäjät sellaisiin käyttöpaikkoihin, jotka on varustettu enintään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla tai joissa ostetaan sähköä enintään 100 000 kilowattituntia vuodessa. Tämä pykälä koskee siis käytännössä kaikkia kotitalouksia, sekä suurta osaa taloyhtiöstä. Lain mukaan sähkön myyjällä on oltava julkiset sähkön myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet toimitusvelvollisuuden piirissä oleville loppukäyttäjille.

Kuluttajaliitto vaati marraskuussa Energiavirastoa mahdollisimman pikaisesti arvioimaan sähkön kohtuullisen hinnan määrittelyn. Muutenkin kuluttajat ovat olleet asiassa aktiivisia. Tämän vuoksi energiavirastossa on vireillä useita tutkintapyyntöjä liittyen toimitusvelvollisen sähkön kohtuulliseen hintaan sekä siihen, voiko pörssisähkö olla vähittäismyyjän ainoa toimitusvelvollinen tuote. Tutkinta koskee mm. Fortumia, Oomi Energiaa ja Turku Energiaa. Sähkön vähittäismyyjiä on kaiken kaikkiaan Suomessa noin 60 yhtiötä.

Kohtuullisuus tai kohtuuhintaisuus on arvokas, mutta vaarallinen tavoite. Ilman tarkempaa määrittelyä kohtuulliset ehdot ovat täysin tulkinnanvaraisia. Sähkön hinnassa kohtuullisuus riippuu täysin katsojan näkökulmasta. Jo pelkästään paljon ja vähän sähköä käyttävien käsitys kohtuullisesta hinnasta ovat eriävät.

Turun Sanomien järjestämässä verkkokyselyssä lähes tuhat vastaajaa arvioi määräaikaisen sähkösopimuksen kohtuullista hintaa. 43 % vastanneista mielestä kohtuullinen hinta on 5 snt/kWh ja 41 % mielestä 10 snt/kWh. Markkinahinnoista havaitsemme, että sähkön myyjien käsitys kohtuullisesta hinnasta on korkeampi.

Energiavirasto kertoo, ettei aiempia päätöksiä tai linjauksia sähkömarkkinalain tarkoittamasta toimitusvelvollisen myyntituotteen kohtuullisesta hinnasta ole. Energiavirasto ei ole myöskään antanut päätöksiä tai linjauksia siitä, voiko pörssisidonnainen sähkönmyyntituote olla ainoa toimitusvelvollisen vähittäismyyjän uusiin sopimuksiin tarjoama toimitusvelvollinen tuote.

Energiaviraston mukaan virasto voi sitovasti ottaa kantaa toimitusvelvollisuustuotteisiin ja -hintoihin ainoastaan jälkikäteen annettavilla valituskelpoisilla päätöksillä. Virasto ei voi esimerkiksi etukäteen asettaa korkeinta sallittua toimitusvelvollisuustuotteen hintaa eikä määrätä, kuinka suuri toimitusvelvollisuustuotteen hinnan kertakorotus voi olla tai kuinka usein hintaa voi muuttaa. Nämä yksittäisiä vähittäismyyjiä koskevat ratkaisut tullaan antamaan ensi vuoden puolella.

Olemme saaneet seurata eri sähköyhtiöiden julkistuksia, joissa on kerrottu kannattavuuden kasvusta. Energiayhtiöiden tilinpäätökset kunkin kalenterivuoden osalta julkaistaan kevään aikana. On selvää, että näitä lukuja sekä viraston päätöksiä seurataan suurella mielenkiinnolla. Asumiskustannusten nousulla on haitallisia vaikutuksia eikä nykyistä nousutahtia voida hyväksyä.

Juuso Kallio, toiminnanjohtaja

”Juuso Kallio työskentelee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana. Vapaa-aikanaan hän ihastelee rakennetun ympäristön kauneutta ja haaveilee purjehtimisesta