Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kiinteistöliitto

Omistusasumisen ja vuokra-asumisen eroista

Asuminen taloyhtiössä perustuu pääasiassa joko osakeomistukseen tai vuokrasopimukseen. Seuraavassa muutama sana niiden keskinäisistä eroista.

Osakeomistukseen perustuva asuminen tarkoittaa sitä, että henkilö omistaa osakkeita tietystä asunto-osakeyhtiöstä. Näiden osakkeiden omistaminen puolestaan oikeuttaa hänet hallitsemaan tiettyä yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa. Osakkeenomistaja ei siis omista mitään varsinaisesta rakennuksesta, ei seiniä, ei kattoa eikä lattiaa. Hän omistaa vain osakkeet sekä luonnollisesti huoneistoon hankkimansa koneet ja tarvikkeet, esim. jääkaapin. Osakkaan keskeisin oikeus on siis hallita huoneistoa eli asua siellä itse tai antaa sen jonkun muun käyttöön. Osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluu myös päätösvalta yhtiökokouksessa, joka on taloyhtiön ylin päättävä elin. Mitä enemmän osakkeita omistaa, sitä enemmän on lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa päätösvaltaa.

Osakkeenomistajan velvollisuuksiin kuuluu ensinnäkin vastikkeen maksaminen yhtiöjärjestyksestä ilmenevillä perusteilla. Mikäli vastikkeen jättää maksamatta, voi taloyhtiö viedä osakkaalta hallintaoikeuden huoneistoon määräajaksi. Toinen merkittävä osakkeenomistajan velvollisuus on hoitaa huoneistoa huolellisesti siten, ettei huoneisto tai rakennus vaurioidu. Kuten aiemmin todettu, osakas ei omista huoneistoa eikä sen rakenteita, hänellä on niihin vain hallintaoikeus.

Vuokrasopimukseen perustuva asuminen puolestaan tarkoittaa sitä, että henkilö on tehnyt vuokrasopimuksen huoneiston osakkeet tai koko yhtiön omistavan tahon kanssa. Vuokrasopimus oikeuttaa henkilön asumaan asunnossa toistaiseksi tai ennalta sovitun määräajan. Vuokralaisen tärkein velvollisuus on maksaa vuokra sopimuksen mukaisesti ja hoitaa huoneistoa siten, etteivät taloyhtiön rakenteet tai vuokranantajan omaisuus vaurioidu.

On tyypillistä, että monen nuoren ensimmäinen oma koti esim. opiskelemaan lähdettäessä on vuokra-asunto. Se on siinä mielessä vaivaton, että siitä pääsee halutessaan eroon omistusasuntoa helpommin ja nopeammin. Varsinkin mikäli elämäntilanne muuttuu ja tulee tarvetta erilaiselle asunnolle tai eri paikkakunnalle, on vuokralla asuminen kätevä vaihtoehto. Toki saattaa joku asua samassa asunnossa vuokrallakin vaikka kymmeniä vuosia.

Perustuipa asuminen sitten osakeomistukseen tai vuokrasopimukseen, yhteisöasumisessa on aina tärkeää huomioida yhteisön muut asukkaat ja se että samassa rakennuksessa saattaa asua henkilöitä, joilla on hyvinkin erilainen elämäntyyli kuin itsellä. Asumisrauha säilyy parhaiten kun kaikki noudattavat yhteiseksi sovittuja sääntöjä.