Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Nuori – lähde mukaan taloyhtiön hallitukseen

Kiinteistöliiton teettämän kyselyn mukaan taloyhtiön hallitusjäsenillä on keskimäärin 11 vuoden hallituskokemus. Kyselyn mukaan kokemuksen määrä on kasvanut viime vuosina, mutta toisaalta vastaajissa oli kuitenkin myös edelliskertaa enemmän tuoreita hallitusjäseniä, joten kokoonpanojen uudistumistakin tapahtuu, mutta nuorten kannattaisi osallistua näihin talkoisiin nykyistä enemmän.

Hallituksessa pääsee vaikuttamaan oman taloyhtiönsä asioihin. Asukkaiden tarpeet ja toiveet asumisesta ovat erilaisia eri elämänvaiheissa, joten myös nuorten ääni olisi tärkeää saada kuuluviin päätöksiä tehtäessä. Yhtiökokous valitsee taloyhtiön hallituksen, eikä jäsenen tarvitse välttämättä olla osakas, vaan myös vuokralainen voi tulla valituksi taloyhtiön hallitukseen. Tärkeintä on kiinnostus oman kotitalonsa asioita kohtaan.

Asunto on monen suomalaisen kallein omistus ja siitä kannattaa pitää huolta, jotta sen arvo säilyy. Moni pelkää hallitukseen kuulumisen tuomaa vastuuta, mutta turhaan. Taloyhtiön hallituksen jäsenyys ei vaadi kiinteistöalan asiantuntijuutta tai erityistä koulutusta. Arkijärki, normaali huolellisuus sekä kyky perehtyä uusiin asioihin riittävät hyvin. Isännöitsijä hoitaa usein taloyhtiön juoksevat asiat ja auttaa myös hallitusta tarvittaessa.

Monen taloyhtiön yhtiökokouksessa joudutaan hankalaan tilanteeseen, kun edellisen hallituksen jäsenet eivät haluaisi enää jatkaa, mutta uusia ehdokkaita ei ole tarjolla. Osakkaat olisi tärkeä innostaa osallistumaan yhtiökokouksiin kertomalla, miksi osallistuminen on kaikille tärkeää sekä arvokasta. Taloyhtiön asiat eivät välttämättä tule hoidetuksi niin hyvin kuin toivottaisiin, mikäli hallituksen jäsenillä ei ole motivaatiota, vaan jäseneksi suostuu pakon sanelemana.

Moni nuori saattaa ajatella, että kiireisessä elämänvaiheessa aika ei yksinkertaisesti riitä työn, opiskelujen tai harrastusten lisäksi hallitustyöhön, ja se on ymmärrettävää. Mikäli taloyhtiöllä ei ole suurempia hankkeita suunnitteilla, ei hallitustyö kuitenkaan yleensä vie kohtuuttomasti aikaa ja koronaepidemian myötä etäosallistumismahdollisuus kokouksiin on yleistynyt. Kun nuoria saadaan mukaan hallitukseen, voi hallitustyöskentely kehittyä entisestään sähköisten palveluiden ja muiden uusien toimintatapojen myötä, kun nuoret voivat perehdyttää ja opastaa sähköisten palveluiden käytössä.

Hallitustyöskentelyssä pääsee oppimaan monenlaisia asioita niin teknisistä asioista viestintään kuin taloudesta kokouskäytäntöihin. Taidoista on monesti hyötyä tulevaisuudessa myös työelämässä, joten hallitustyö on hyvä lisä nuoren ansioluetteloon. Työnhakutilanteessa hallituskokemusta osataan varmasti arvostaa, sillä se kertoo valmiudesta ottaa vastuuta sekä kiinnostuksesta yhteisiä asioita kohtaan.

Laura Jukkala, järjestöassistentti