Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Muutoksia taloyhtiön jätehuollossa

Uusi jätelaki astui voimaan heinäkuussa 2021. Muutokset jätteiden keräyksessä ja kuljetuksissa toteutuvat vähitellen siirtymäajan puitteissa. 5-19 huoneiston taloyhtiöissä muutokset konkretisoituvat uusien lajitteluvelvoitteiden myötä tämän vuoden aikana. Monissa muissa yhtiöissä muutos näkyy lisäksi siinä, kun pakkaus- ja biojätteiden kuljetusvastuu siirtyy kunnille.

Erilliskeräys on järjestettävä asuinkiinteistöiltä huoneistojen lukumäärään perustuen. Muutokset koskettavat taloyhtiöitä, joissa on 5 huoneistoa tai ovat tätä suurempia ja sijaitsevat taajamassa.
– Biojäte 1.7.2022 alkaen
– Metalli (pakkaukset ja pienmetalli), lasipakkaukset, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset 1.7.2023 alkaen

Lisäksi biojätteen erilliskeräys on järjestettävä kaikissa yli 10.000 asukkaan taajamassa sijaitsevissa asuinkiinteistöissä 19.7.2024 lähtien.

Biojätteen osalta erilliskeräysvelvoitteen vaihtoehtona on kompostointi kiinteistöllä kuten tälläkin hetkellä. Jätehuoltolautakunnilla on kompostointirekisterin pitämistä koskeva velvollisuus 1.1.2023 alkaen. Biojätteensä kompostoivan tulee ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Mikäli kiinteistöllä ei ole kompostia, niin ilmoitusta ei tule tehdä.

Jätehuolto Turun seudulla

Useassa alueen kunnassa kuten Turussa kiinteistönhaltija on ennen lakimuutosta vastannut jätehuoltolautakunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti kiinteistöltä kerättävien jätteiden kuljetuksen kilpailutuksesta. Uuden jätelain myötä kiinteistön kilpailuttamaksi jätelajeiksi jäi ainoastaan sekajäte/polttokelpoinen jäte. Muutos tarkoittaa sitä, että kunta tai kuntien jätehuoltoyhtiö vastaa muiden jätelajien kuljetusten kilpailuttamisesta. Jätehuoltolautakunta päätti keväällä 2023 myös sekajätteen kilpailutuksen siirtymisestä kuntien vastuulle, mutta tämä muutos astuu voimaan vasta vuosien päästä.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on alueellinen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Jätehuoltoyhtiö on ollut yhteydessä alueen taloyhtiöihin ja ohjeistaa tarkemmin miten taloyhtiöiden tulee toimia. LSJH:n kilpailuttamat pakkausjätteiden astiatyhjennykset alkavat keräysvelvoitteiden piirissä oleville kiinteistöille alue kerrallaan 1.7-1.11.2023 välisenä aikana ja biojätteen tyhjennykset 1.1-1.7.2024 välisenä aikana. Yksityiset kuljetusyritykset jatkavat tyhjennyksiä siihen asti, että kuljetusvastuu siirtyy kunnalle.

Muutos on teettänyt työtä niin jätehuoltoyhtiölle kuin taloyhtiölle. Kuntien tai kuntien jätehuoltoyhtiöt ovat kartoittaneet alueen kiinteistöt, niiden yhteyshenkilöt ja olleet vaihtelevalla menestyksellä yhteydessä taloyhtiöön erilliskeräysten järjestämiseksi. Taloyhtiön on lisäksi järjestettävä uudelle kumppanilleen kulku jätepisteelle, jos se on lukittu. Käytännössä tämä kulku joudutaan ratkaisemaan kaksoispesälukituksella tai putkilukolla. Taloyhtiöiden edustajien kanssa käydyn keskustelun perusteella voi todeta, että jätelain muutoksen aikataulu on ollut liian kireä. Jätehuoltoyhtiöillä ei ole ollut riittävästi aikaa kerätä omaa tietokantaansa ja rakentaa tarvittavia ohjelmistoja ja palveluja. Voi nimittäin olla, että uusien jätelajien keräys ei ala ihan suunnitellulla tavalla ja joissakin taloyhtiöissä pakkausjätteiden osalta nähdään täysiä roskiksia. Toivottavasti epäilykseni eivät toteutudu.

Juuso Kallio

”Juuso Kallio työskentelee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana. Vapaa-aikanaan hän ihastelee rakennetun ympäristön kauneutta ja haaveilee purjehtimisesta.”