Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Matts Almgrén

Moni energiatodistus menee pian vanhaksi – tarkista taloyhtiösi tilanne!

Rakennuksen energiatodistus on voimassa 10 vuotta, joten monessa taloyhtiössä on edessä todistuksen uusiminen. Vuosina 2013–14 laadittiin paljon energiatodistuksia, joten niiden voimassaolo on päättymässä. ARA on tehostanut energiatodistusten valvontaa ja asettanut ensimmäiset uhkasakot energiatodistusten laatimiseksi. Energiatodistuksen uusimistarve tulee huomioida taloyhtiön hallituksessa sekä myös talousarviota laadittaessa.

Energiakriisi on lisännyt taloyhtiöiden ja asukkaiden kiinnostusta energian kulutusta, kustannuksia ja energiatehokuutta kohtaan. Energiatehokkuus on noussut kuumaksi puheenaiheeksi. Monet ovat kokeneet energiatodistuksen turhana pakkopullana, mutta parhaimmillaan siitä saa hyötyä taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseen.

Energiatodistus on taloyhtiölle pakollinen

Energiatodistus tulee esittää aina asuntoa taloyhtiöstä myytäessä tai vuokratessa. Taloyhtiö on velvollinen teettämään energiatodistuksen. Todistuksen laatii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ylläpitämässä energiatodistusrekisterissä oleva pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Rakennuksen energialuokka ilmaistaan asteikolla A–G, jossa A on paras ja G heikoin luokitus. Energialuokan alaviite (2013 tai 2018) ilmaisee myynti- ja vuokrausilmoituksessa minkä vuoden säännösten mukaisesti energiatodistus on laadittu.

Uusittava 10 vuoden välein

Lähtökohtaisesti energiatodistus laaditaan rakennuskohtaisesti. Energiatodistuksen uusiminen on edessä monessa taloyhtiössä vuonna 2023, kun kymmenen vuotta sitten laaditut energiatodistukset lakkaavat olevasta voimassa. Taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin kannattaa ennakoida tämä ja varautua todistuksen tai todistusten teettämiseen myös talousarviossa.

Valvovana viranomaistahona toimiva ARA on tehostanut tänä vuonna valvontaansa ja asettanut ensimmäiset uhkasakot energiatodistusten puuttumisen takia. Uhkasakon suuruus voi olla kerrostalolle jopa 6 000 euroa.

Hyödyksi energiatehokkuuden parantamisessa

Energiatodistukset ovat väline rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen. Huolellisesti laadittu energiatodistus antaa taloyhtiölle ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla voi parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi todistus mahdollistaa asunnon ostajalle taloyhtiöiden vertailun energiankulutusten mukaan.

Hyödyllisintä tietoa energiatodistuksessa ovat nimenomaan asiantuntijan toimenpidesuositukset rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi sekä siihen liittyvät laskelmat. Todistuksen laatija tuo esille energiankäyttöä parantavia ja kannattavia toimenpiteitä rakennukseen aiemmin tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella. Asiantuntija käyttää toimenpide-ehdotustensa pohjana myös pakollisen kohdekäynnin aikana tekemiään havaintoja sekä taloyhtiön asiakirjoista saatavia tietoja.

ARA ylläpitää energiatodistusrekisteriä sekä rekisteriä energiatodistuksen laatijoista. Edellisestä löytyy taloyhtiöiden todistukset ja jälkimmäisestä voi hakea päteviä tekijöitä tekemään uutta energiatodistusta. Motiva Oy antaa energiatodistuksiin liittyvää neuvontaa ympäristöministeriön toimeksiannosta. Lisätietoa löydät Motivan sivuilta osoitteesta www.motiva.fi/energiatodistus.

Matts Almgrén
Kirjoittaja työskentelee energiatehokkuuden ja korjausrakentamisen parissa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomessa.
Vapaa-ajalla hän kuluttaa energiaa lähimetsissä pyöräillen ja palloa potkien.