Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Laura Jukkala

Millainen on hyvä vuokralainen ja vuokranantaja?

Vuokra-asuminen on yleistynyt viime vuosina erityisesti alle 40-vuotiaiden keskuudessa (stat.fi) ja lähiaikoina kasvaneet asumiskustannukset sekä lainojen kohonnut korkotaso saattavat hidastaa monien päätöstä omistusasunnon hankkimisesta. Lehdistä voi välillä lukea kauhutarinoita vuokralaisten tuhoamista asunnoista, mutta millainen on sitten hyvä vuokralainen ja toisaalta vuokranantaja?

Hyvä vuokranantaja noudattaa lakia sekä hyvää vuokratapaa, eikä kirjaa lain vastaisia pykäliä sopimukselle. Hyvä vuokralainen noudattaa tehtyä vuokrasopimusta ja tärkeimpänä velvollisuutenaan maksaa vuokransa aina ajallaan, joten vuokralaisen maksukykyyn on hyvä kiinnittää huomiota vuokralaisvalintaa tehdessä. Vuokranantajan on hyvä varmistaa hakijan tämänhetkinen työ- tai opiskelutilanne sekä tarkistaa luottotiedot riskien vähentämiseksi. Elämäntilanteet kuitenkin vaihtelevat ja kaikkien kohdalla saattaa joskus ilmetä maksuvaikeuksia. Hyvä vuokralainen on näissä tilanteissa viipymättä yhteydessä vuokranantajaan ja kertoo tilanteen sekä yrittää sopia maksuaikataulusta. Hyvä vuokranantaja puolestaan on valmis joustamaan tietyissä tilanteissa, mutta turhan suuria riskejä kenenkään ei tietenkään tarvitse ottaa. Kun vuokralaisen ja vuokranantajan välillä on luottamus, on vuokranantajankin helpompi joustaa sovitusta.

Hyvä vuokralainen pitää luonnollisesti vuokranmaksun lisäksi huolta myös asunnosta. Vuokra-asunnossa ei koskaan saa tehdä remonttia ilman erillistä sopimusta ja jos remonttia sovitaan tehtäväksi, on yksityiskohdista hyvä sopia vuokralaisen ja vuokranantajan kesken kirjallisesti sekä mahdollisimman tarkasti epäselvyyksien ja riitojen välttämiseksi. Vuokralaisen tulee olla yhteydessä vuokranantajaan tai taloyhtiöön, mikäli huomaa asunnossa puutteita tai jotain hajoaa. Hyvä vuokranantaja taas reagoi viipymättä vuokralaisen ilmoittamiin puutteisiin asunnon kunnossa, esimerkiksi kodinkoneen hajotessa. Kaikkiin puutteisiin tai korjaustoiveisiin ei tietenkään tarvitse tarttua, mutta asunnosta kannattaa kuitenkin pitää huolta, mikäli toiveissa on pitkä vuokrasuhde. Hyvä vuokralainen antaa myös naapureilleen asumisrauhan eikä aiheuta häiriöitä esimerkiksi metelöimällä.

Moni vuokranantaja arvostaa pitkäaikaista vuokrasuhdetta ja sitä voidaan pitää yhtenä hyvän vuokrasuhteen merkkinä. Vuokralaisen vaihtuminen aiheuttaa vuokranantajalle aina kustannuksia sekä vaivaa, joten pitkä vuokrasuhde on monen vuokranantajan toiveissa. Toki pitkäkään vuokrasuhde ei yksinään ole hyvän vuokrasuhteen merkki, vaan asumisen tulee sujua ongelmitta molemmin puolin myös muilta osin.