Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Matts Almgrén

Liukastumisvahingot taloyhtiössä

Harva asia puhuttaa taloyhtiössä talvella yhtä paljon kuin talvikunnossapito ja siinä mahdollisesti esiintyvät puutteet. Millaisessa kunnossa pihan tulee olla, jotta vahingoilta ja niitä seuraavalta vastuulta vältytään? Onko kulkijalla itsellään mitään vastuuta? Onko sillä merkitystä, jos jalankulkija on tukevassa humalassa tai esimerkiksi talvikeleille soveltumattomissa jalkineissa? Korvaako vakuutus mahdollisen vahingon?

Näihin ja moniin muihin liukkaudentorjuntaan liittyviin kysymyksiin löytyy vastaus Vakuutus- ja Rahoitusneuvonta FINE:n laatimasta julkaisusta: Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta 2017. Opas on kaikkien vapaasti luettavissa FINE:n verkkosivuilta osoitteesta:

https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/opas-liukastumisvahinkojen-korvaamisesta.html

Talvisin sattuu päivittäin satoja kulkuväylien liukkaudesta johtuvia tapaturmia, joista suuri osa on onneksi vähäisiä mustelmia tai venähdyksiä. Valitettavasti kaatuminen voi kuitenkin aiheuttaa myös vakavia, jopa kuolemaan johtavia vammoja. Vahingon satuttua korvauskysymysten selvittäminen on tärkeää. Vahinkoa kärsineen omien vakuutusten lisäksi korvausta voidaan hakea siltä taholta, joka on vastuussa liukastumispaikan kunnossapidosta. Yleensä tämä taho on kiinteistön omistaja tai haltija.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että kunnossapitovelvollisella on ns. korostettu huolellisuusvelvoite kunnossapidon suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että vähäisempikin huolimattomuus aiheuttaa korvausvelvollisuuden. Korvausvastuusta voi välttyä ainoastaan, jos näyttää huolehtineensa liukkaudentorjunnasta asianmukaisesti tai jos olosuhteet ovat olleet niin poikkeukselliset, että ne ovat tehneet liukkaudentorjunnan ylivoimaiseksi tai hyödyttömäksi. Tämä jää tapauskohtaisen arvioinnin varaan.

Korvausta liukastumisvahingossa tulee hakea siltä taholta, joka on vastuussa kyseisen alueen kunnossapidosta. Jos kunnossapitovelvollisella on vastuuvakuutus, se tekee vakuutusyhtiöönsä vahinkoilmoituksen. Vahingon satuttua taloyhtiön alueella on syytä ottaa välittömästi yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään. Näyttövaikeuksien välttämiseksi vahingonkärsineen kannattaa alusta asti pitää huolta siitä, että tapahtumatiedot tulevat kirjatuiksi eri dokumentteihin mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja johdonmukaisesti.

Vahingonkorvausta voidaan kohtuuden mukaan sovitella, jos vahingonkärsinyt on myötävaikuttanut vahinkoon. Myös liukastumisvahingoissa korvausta voidaan sovitella, jos vahingonkärsinyt on omalla myötävaikutuksellaan edesauttanut vahingon syntymistä esim. käyttämällä talvikeleihin täysin sopimattomia jalkineita tai olemalla rankasti humalassa.

Suomen ilmastossa on täysin mahdotonta pitää kaikkia kulkuväyliä läpi vuoden sellaisessa kunnossa, ettei niillä koskaan kukaan voisi liukastua. Koska kulkuväylien kunnossapidosta vastaavalla ei ole ankaraa, tuottamuksesta riippumatonta vastuuta liukastumisvahinkojen osalta, vahingon korvattavuus edellyttää sitä, että liukkaudentorjunnasta ei ole huolehdittu asianmukaisesti. Mikäli kunnossapitovelvollinen osoittaa huolehtineensa liukkaudentorjunnasta säännösten edellyttämällä tavalla tai poikkeuksellisen sään tehneen liukkaudentorjunnan ylivoimaiseksi, liukastumisvahinko jää korvaamatta. Koska liukastuminen on yksi yleisimmistä tapaturman syistä, kannattaa jokaisen varmuuden vuoksi huolehtia siitä, että itsellä on henkilövakuutus, joka korvaa tämäntyyppisen vahingon.

Lähde: FINE: Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta

Heli Launto-Koho

Kirjoittaja toimii lakimiehenä Kiinteistöliitto Varsinais-Suomessa. Vapaa-aikansa hän viettää maaseudun rauhassa koiria ja lampaita silitellen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.