Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Latauspisteistä on tullut yleinen puheenaihe taloyhtiöissä. Kuva: Matts Almgrén

Latauspisteet puhuttavat taloyhtiöissä

Liikenteen sähköistyessä erilaiset latausratkaisut ovat nousseet kestoaiheeksi taloyhtiöiden arjessa. Autojen lisäksi taloyhtiön tiloissa ladataan sähköpyöriä, -skoottereita, -potkulautoja ja invamopoja. Pysäköintitilan puute, turvallisuushuolet ja kustannusten jako nousevat esiin useissa taloyhtiöissä.

Taloyhtiön sisätiloissa tapahtuva litiumakkujen lataus vaatii yleensä tilan erottamista omaan palo-osastoonsa ja palovaroittimen asentamisen tilaan, jossa lataus tapahtuu. Rappukäytävässä ei saa säilyttää mitään ylimääräistä, eikä myöskään ladata mitään kulkupelejä.

Autopaikkojen hallinta

Taloyhtiöissä autopaikat saattavat olla kiven alla, ja latauspisteiden lisääminen voi aiheuttaa huolta autopaikkojen riittävyydestä ja osakkaiden tasapuolisesta kohtelusta. Aivan ensimmäiseksi on selvitettävä omasta yhtiöjärjestyksestä kenen hallinnassa yhtiön autopaikat ovat. Monessa yhtiössä on sekä osakashallintaisia että yhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja. Kuhunkin tilanteeseen sopiva päätöksentekomalli kannattaa tarkastaa Motivan julkaisemasta latauspisteoppaasta.

Latauspisteitä taloyhtiön parkkihallissa. Kuva: Matts Almgrén

Nykyisen sähköjärjestelmän kunto ja kapasiteetti

Ennen kuin taloyhtiössä aletaan tarkemmin suunnitella latauspisteiden asennusta, on tärkeää arvioida nykyisen sähköjärjestelmän kunto ja kapasiteetti. Usean sähköauton lataus voi vaatia huomattavan määrän sähkötehoa, ja vanhentunut sähköjärjestelmä saattaa tarvita päivityksiä ennen uusien latauspisteiden asentamista. Liian suuri kuormitus voi aiheuttaa sähkökatkoja ja muita häiriöitä. Pahimmillaan ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon.

Latauspistekartoituksessa arvioidaan nykyisen sähköjärjestelmän soveltuvuus ja kapasiteetti sekä tarvittavat muutoksett tehokkaampaa latausta varten. Jokaiseen taloyhtiöön ei tarvitse toteuttaa tehokasta latauspistettä jokaiselle parkkipaikalle. Monen autoilijan tarpeisiin riittää hidas lataus, jolloin nykyinen kapasiteetti riittää useammalle lataajalle.

Taloyhtiöiden pyöravarastoissa tapahtuvaa lataamista varten on syytä perehtyä Tukesin ohjeisiin ja yhtiön kiinteistövakuutuksen ehtoihin. Osa vakuutusyhtiöistä vaatii sellaisen palovaroittimen käyttöä, joka hälyyttää myös pyörävaraston ulkopuolella. Lataamiseen käytettävät pistorasiat on hyvä tarkistaa ja lataamisen pelisäännöt käydä läpi. Taloyhtiö voi myös kieltää sähköpyörien ja -potkulautojen lataamisen yhteisissä tiloissa. Poikkeuksena saattavat joissain tapauksissa olla invamopot ja muut asukkaalle välttämättömät liikkumisen apuvälineet, jos asukas ei pysty järjestämään latausta omassa asunnossaan.

Aran latausinfra-avustus

Hallituksen myöntämä ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) latausinfra-avustus on ollut merkittävä tuki latauspisteiden asentamiseen taloyhtiöihin. Avustusta on ollut mahdollista saada taloyhtiön osuuteen latausinfrastruktuurin rakentamiseen. Kaikki kustannukset esiselvityksistä latauslaitteisiin ovat avustuskelpoisia, mikäli nämä tulevat yhtiön omistukseen.

Avustuksen suosiosta johtuen käsittelyajat ovat venyneet pitkiksi, ja avustuksen määrärahat ovat käymässä vähiin. Tuoreimman tiedon mukaan tämän vuoden määrärahat olisivat sidottu jo jonossa oleviin hakemuksiin. Avustuksen jatkosta ja mahdollisista lisämäärärahoista päättää nykyinen hallitus. Avustushakemuksia voi edelleen jättää ARAn järjestelmään. Mikäli ensi vuodelle myönnetään lisämäärärahaa avustukselle, siirretään tänä vuonna ilman avusta jääneet hakemukset ensivuoden puolelle. Jos määrärahat loppuvat kokonaan, tekee ARA lopuille hakemuksille kielteisen päätöksen.

Matts Almgrén


Kirjoittaja työskentelee energiatehokkuuden ja korjausrakentamisen parissa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomessa.
Vapaa-ajalla hän kuluttaa energiaa lähimetsissä pyöräillen ja palloa potkien.