Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Laura Jukkala

Kynttiläkausi on alkanut – löytyyhän kodistasi toimiva palovaroitin?

Viime viikolla vietettiin Paloturvallisuusviikkoa. Viikon teemana oli tänä vuonna palovaroitin ja tavoitteena saada jokainen koti paloturvalliseksi palovaroittimen avulla.

Tilastotietojen mukaan yli puolet viime vuosina taloyhtiöissä tapahtuneista asuntopaloista on sattunut asunnoissa, joissa ei ole ollut yhtään toimivaa palovaroitinta. Vaikka asunnosta löytyisikin palovaroitin, on se hyödytön olleessaan liian vanha. Palovaroitin tulisi uusia noin 5-10 vuoden välein, sillä vanha varoitin ei välttämättä tunnista enää savua, vaikka testatessa äänimerkki toimisikin.

Palovaroittimen toiminta tulisi testata kuukausittain. Hyvä muistisääntö on testata toiminta aina esimerkiksi kuun ensimmäisenä päivänä. Vastuu palovaroittimista vaihtelee taloyhtiöittäin, mutta edelleen useimmiten palovaroitin ja sen toiminta on asukkaan vastuulla. Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan esitys pelastuslain uudistamiseksi siten, että asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus siirtyisi rakennuksen omistajalle.

Pelastussuunnitelma liittyy olennaisesti paloturvallisuuteen. Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Suunnitelman avulla tunnistetaan rakennuksen keskeiset riskit, varaudutaan onnettomuuksiin ja määritellään toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Taloyhtiön on ohjeistettava asukkaat toimimaan oikein vaaratilanteissa.

Kiinteistöliiton toteuttaman Taloyhtiöiden turvallisuuskyselyn vastaajista 85 prosenttia ilmoitti, että heidän taloyhtiölleen on laadittu pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmia myös päivitetään usein, sillä tulosten perusteella kolme neljästä pelastussuunnitelmasta on päivitetty alle kaksi vuotta sitten. Tärkeää onkin tarkistaa suunnitelma säännöllisesti ja viestiä asukkaille sen keskeisistä ja ajankohtaisista asioista. Poistumisteiden sijainti on hyvä tarkistaa varautumiskeinona myös itse.

Monesti voi aiheuttaa ihmetystä ja ärsytystä, kun taloyhtiö kieltää esimerkiksi ulkoiluvälineiden säilyttämisen tai koristeiden pitämisen porraskäytävässä. Tarkoituksena ei ole toimia ilonpilaajana, vaan pitää asukkaista huolta pitämällä turha palokuorma pois rappukäytävistä. Kerros- ja rivitaloissa on kaikkien kannalta tärkeää, että paloturvallisuus on kunnossa jokaisen asunnon kohdalla. Oman perheen hyvinvoinnin lisäksi on tärkeää kantaa huolta myös läheisten ja naapurien turvallisesta asumisesta ja vaikka tulevan joulun kunniaksi tarjota iäkkäälle naapurille apua palovaroittimen paristojen vaihtamiseen.