Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kiinteistöliitto

Korjaus- vai korvausvastuu

Kuten elämässä yleensäkin, myös taloyhtiöissä sattuu ja tapahtuu erilaisia vahinkoja. Koska vahinkojen korjaaminen yleensä maksaa enemmän tai vähemmän, nousee kysymys oikeasta maksajasta väistämättä ennen pitkää esille.

Taloyhtiömaailmassa on kuitenkin tarpeen tehdä ero korjausvastuun ja korvausvastuun välille. Tämä tarkoittaa sitä, että ensisijainen korjausvastuullinen ei välttämättä ole viimekätinen maksaja. Siis hetkinen, miten niin?

Asunto-osakeyhtiöissä korjausvastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä asunto-osakeyhtiölain sekä taloyhtiön oman yhtiöjärjestyksen perusteella. Se, joka on vastuussa jonkin rakennusosan korjaamisesta, on sitä huolimatta siitä miksi tai miten kyseinen rakennusosa on rikkoutunut. Taloyhtiö on yhtä lailla vastuullinen rakenteet kastelleen vesivahingon aiheuttamista korjauksista riippumatta siitä, onko yhtiön vastuulla oleva putki rikkoutunut, onko tulva noussut kellareihin, onko jonkun asukkaan akvaario rikkoutunut vai onko vaikkapa asukas nukahtanut suihkuun ja tukkinut lattiakaivon. Rakenteet ovat kastuneet ja yhtiön tehtävänä on kuivata ja korjata ne.

Toinen kysymys onkin sitten se, kenen kuuluu maksaa lopullinen lasku. Tässä vaiheessa pohditaan mahdollista korvausvastuuta. Hiukan yksinkertaistaen kyse on siitä, pystyykö taloyhtiö vierittämään sille aiheutuneet kustannukset eteenpäin vahingon aiheuttajalle. Vastaus riippuu siitä, onko joku taho aiheuttanut vahingon huolimattoman toiminnan seurauksena. Jos taloyhtiö pystyy näyttämään tämän toteen, voi taloyhtiö vaatia vahingonkorvausta vahingon aiheuttajalta. Mahdollisesta vahingonkorvauksesta päättää viime kädessä tuomioistuin. Vahingonkorvauksen osalta kannattaa muistaa vielä se, että vuokranantajaosakas ei lähtökohtaisesti ole vastuussa vuokralaisensa aiheuttamista vahingoista.