Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

kuvaaja Jussi Hietikko

Kevät on yhtiökokousten aikaa ja taloyhtiön hallituksen valinta edessä

Osakkaille yhtiökokous on tärkeä paikka vaikuttaa taloyhtiön asioihin. Yhtiökokouksessa valitaan mm. taloyhtiön hallitus. Itse aina toivoisin, että hallituksen jäseniksi olisi ehdolla osaavia ja päteviä tehtävästä kiinnostuneita henkilöitä. Harmillisesti joskus on jopa se tilanne, että hallituksen jäsenehdokkaita ei ole riittävästi tarjolla.


Korona-aika on vaikuttanut yhtiökokouskäytänteisiin ja etäosallistuminen on tullut mahdolliseksi yhä useammassa yhtiökokouksessa. Me Kiinteistöliitossa toivomme, että tämä käytäntö jatkuu, vaikka korona helpottaisikin. Etäosallistuminen on lisännyt yhtiökokousten osallistujamääriä. Taloyhtiöiden kannattaa siis edelleenkin tarjota osakkailleen mahdollisuutta osallistua yhtiökokoukseen etäyhteydellä. Kiinteistöalan tulee uudistaa käytänteitä ja pysyä kehityksessä mukana. Suurin varallisuutemme on edelleen kiinni kiinteistöissä ja sitä varten on tärkeää, että osakkaille tarjotaan mahdollisuus osallistua päätöksentekoon muutekin kuin vain ”paikan päällä” osallistuen. Huolehdimmehan fiksusti isoimmasta varallisuuserästämme.

Taloyhtiön tärkeimmät päätökset tuodaan yhtiökokoukselle ja joskus hallituksella onkin mietinnässä, että voiko taloyhtiön hallitus hoitaa jonkin asian itse vai tarvitaanko siihen yhtiökokouksen päätös. Jokainen tapaus on tietysti omansa, mutta hyvänä nyrkkisääntönä hallitus voi pitää, että ellei tehtävää ole laissa säädetty hallituksen yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluvaksi, asia on syytä viedä yhtiökokoukseen, mikäli toimivallan riittävyyttä joudutaan pohtimaan. Näin toimiessaan hallitus menettelee oikein ja samalla ehkäisee mahdollisten ongelmatilanteiden syntymistä.


Asunto-osakeyhtiölaissa on lueteltu hallituksen tehtävät. Sen mukaisesti hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Yleistoimivalta asunto-osakeyhtiössä on kuitenkin yhtiökokouksella ja niinpä hallitus tarvitseekin yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioiden ovat epätavallisia tai laajakantoisia, vaikuttavat olennaisesti osakkaiden hallinnassa olevan huoneiston käyttämiseen, taikka vaikuttavat olennaisesti osakkaiden velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkaan hallinnassa olevan huoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
Hallitus voi tehdä päätöksiä varojen käytöstä yhtiökokouksen vahvistaman talousarvion puitteissa. Tästä seuraa, että suuremmissa yhtiöissä hallitus voi yleensä päättää laajemmista kokonaisuuksista kuin pienessä yhtiössä. Yleisesti voidaan todeta, että mitä merkittävämmin asia vaikuttaa osakkaiden asemaan, sitä todennäköisemmin oikea paikka päättää siitä on yhtiökokous.


Oikein mukavia yhtiökokoushetkiä ja tehkää hyviä päätöksiä niissä!

Kirjoittaja toimii Satakunnassa Kiinteistöyhdistyksien toiminnanjohtajana ja Turussa on työkaverit