Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Laura Jukkala

Kevät on pihatalkoiden aikaa – mitä on syytä ottaa huomioon talkoita järjestettäessä?

Takatalvesta huolimatta kevät saapuu pikkuhiljaa ja monessa taloyhtiössä se tarkoittaa kevättalkoiden järjestämistä. Taloyhtiössä on hyvä muistaa, että talkoot perustuvat vapaaehtoisuuteen eikä ketään taloyhtiön osakasta tai asukasta voi pakottaa osallistumaan talkoisiin. Tästä seuraa usein ajatus talkootyölaisten palkitsemisesta ja vastaavasti talkoista pois jääneiden velvoittamisesta suorittamaan yhtiölle korvausta tai muuta vastaavaa tekemättömästä työstä. Koska talkoot perustuvat vapaaehtoisuuteen, ei talkoista poisjääviä voida velvoittaa korvaamaan tai maksamaan yhtiölle poisjäämisen takia mitään. Vastaavasti talkootyöstä ei makseta palkkaa tai muuta korvausta.

Jos suunnitelmissa on tehdä istutuksia yhteiselle piha-alueelle, kannattaa asiaa alkaa suunnitella jo hyvissä ajoin ennen talkoita. On yhtiön päätettävissä, halutaanko yhtiön pihalle istutuksia ja jos halutaan, millaisia. Asiasta voidaan päättää vaikka kevään yhtiökokouksessa. Myös osakas voi saattaa asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, kunhan esittää vaatimuksensa kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Taloyhtiön pihalle ei saa tehdä omin päin istutuksia.

Taloyhtiössä saattaa olla myös asuntoja, joihin kuuluu oma piha-alue ja kesän lähestyessä omalle pihalleen haluaisi tehdä istutuksia. Kun kyse on huoneistopihasta, saa osakas pihan käyttöoikeutensa perusteella tehdä sinne pienimuotoisia istutuksia, kunhan ne eivät voi aiheuttaa haittaa yhtiölle tai naapureille. Osakas vastaa istutustensa hoitamisesta. Suurempien istutusten tekeminen huoneistopihalle edellyttää yhtiön lupaa.

Hallituksen on hyvä etukäteen varmistaa, että talkooväen käytössä on tarvittavat työvälineet ja että ne ovat asianmukaisessa käyttökunnossa. Talkooväelle kannattaa valikoida melko kevyitä ja turvalliseksi luokiteltuja töitä, kuten pensaiden siistimistä ja pihamaan haravointia. Turhia riskejä kannattaa välttää ja jättää puiden kaatamiset ja katolle kiipeämiset ammattilaisille. Hallituksen on syytä varmistaa, että talkooväki on asianmukaisesti vakuutettu. Ryhmätapaturmavakuutus kattaa kaikki taloyhtiössä asuvat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt.

Talkoot ovat hyvä tapa tutustua naapureihin ja luoda taloyhtiöön hyvää henkeä. Kun naapurit ovat keskenään tuttuja, voi turhia riitojakin jäädä syntymättä. Tämän vuoksi talkoiden järjestäminen kannattaa, vaikkei jokaista asukasta saataisikaan houkuteltua mukaan. Kannattaa myös muistaa osallistujia talkootarjoiluilla ja huomioida tarjoiluissa kaikki osallistujat.