Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kaakelit vaihtoon – osakkaan kylpyhuoneremontti

Taloyhtiöissä on hyvin tavallista, että osakas haluaa remontoida kylpyhuoneensa. Kylpyhuoneen ulkonäkö ei ehkä miellytä tai kenties ajatuksissa on asunnon stailaus mahdollista myyntiä varten. Osakkaalla on oikeus tällainen remontti tehdä, kunhan hän muistaa pyytää siihen taloyhtiöltä luvan ja toteuttaa sen hyvän rakennustavan ja taloyhtiön asettamien ehtojen mukaisesti. Remontista ei saa aiheutua haittaa tai vahinkoa yhtiölle tai toisille osakkaille. Taloyhtiön kannalta osakkaan remontti on usein hyvä asia, kunhan suunnittelu ja lupaprosessi hoidetaan asianmukaisesti. Valmiit suunnitelmat säästävät aikaa ja kustannuksia. Kerralla hyvin tehdyt suunnitelmat nopeuttavat myös mahdollista rakennuslupaprosessia.

Kun osakas ryhtyy omasta halustaan tekemään remonttia, kuuluvat kaikki tästä aiheutuneet kustannukset hänelle. Yhtiölle eli muille osakkaille ei saa aiheutua kustannuksia sen vuoksi, että joku osakas haluaa tehdä muutostöitä huoneistossaan. Vaikka yhtiö lähtökohtaisesti vastaakin esim. vedeneristeen kunnossapidosta, kuuluvat vedeneristeen uusimisen kustannukset tässä yhteydessä muutostyötä tekevälle osakkaalle. Näin silloin, kun kylpyhuoneessa ei ole ollut yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa vikaa vaan remontti on johtunut osakkaan omasta halusta. Olisihan väärin, jos johonkin huoneistoon sattuisi aktiivinen remontoija, joka haluaisi uusia kylpyhuoneensa tuon tuostakin ja yhtiö joutuisi kustantamaan uudet vedeneristeet joka kerta.

Lupaprosessin yhteydessä yhtiö ja osakas sopivat muutostyön valvonnasta. Yhtiöllä on oikeus ja toisaalta velvollisuuskin valvoa sitä, että muutostyö toteutetaan asianmukaisesti sekä yhtiön asettamia lupaehtoja noudattaen. Yhtiöllä on oikeus päättää, kenet taloyhtiö asettaa muutostyön valvojaksi. Valvontakertojen määrä taas riippuu tapauskohtaisesti remontin laadusta ja laajuudesta. Muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista.

Silloin tällöin käy niin, että osakkaan oman remontin yhteydessä rakenteesta paljastuu jokin yhtiön korjausvastuulle kuuluva vika. Kylpyhuoneen ollessa kyseessä tämä vika on yleensä laaja kosteusvaurio. Mikäli näin käy, tulee osakkaan keskeyttää työt ja ilmoittaa asiasta yhtiön edustajalle. Tällöin osakkaan remontti muuttuukin yhtiön kosteusvauriokorjaukseksi, jonka toteutuksesta ja kustannuksista vastaa taloyhtiö. Yhtiön vastuu ulottuu kuitenkin vain perustasoon. Mikäli osakas haluaa valita esim. perustasoa kalliimmat laatat, tulee hänen itse kustantaa perustason ylittävä osuus. Hyvä tiedonkulku yhtiön ja osakkaan välillä sekä etukäteen asioista sopiminen ovat avain onnistuneeseen remonttiin.

Heli Launto-Koho toimii lakimiehenä Kiinteistöliitto Varsinais-Suomessa. Vapaa-aikansa hän viettää maaseudun rauhassa koiria ja lampaita silitellen.