Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Latausinfra-avustukselle on varattu 8,5 miljoonaa tälle vuodelle. Kuvat: Matts Almgrén

Hyödynnä ARAn avustukset taloyhtiön korjaushankkeissa

Korjaaminen ja remontointi on kallista puuhaa. Pientä helpotusta taloyhtiöiden korjaushankkeisiin on saatavissa valtiolta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen eli ARAn myöntämien avustusten muodossa. Avustuksien avulla halutaan ohjata taloyhtiöitä toteuttamaan asumispoliittisia tavoitteita korjausrakentamisen yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi esteettömyyden ja energiatehokkuuden parantaminen sekä sähköautojen latauspisteiden rakentaminen. Esteettömyyden kautta pyritään varautumaan väestön ikääntymiseen ja mahdollistamaan kotona asuminen mahdollisimman monelle mahdollisimman pitkään. Energia- ja latausinfra-avustuksilla pyritään saavuttamaan ilmastotavoitteita.

Taloyhtiöt voivat hakea avustusta uuden hissin rakentamiseen ja vanhan hissin modernisointiin. Myös muut esteettömyyttä parantavat toimenpiteet taloyhtiön yleisissä tiloissa ovat avustuksen piirissä. Ehtona avustukselle kuitenkin on, että esteetön kulku ulottuu rakennuksen ulko-ovelta huoneiston ovelle asti. Sähköiseen ovipumppuun ei siis voi saada avustusta, jos heti ulko-oven jälkeen vastassa on rappuset. Varsinais-Suomen kunnista Naantali, Raisio ja Turku myöntävät ARAn hissiavustuksen päälle kaupunkikohtaisen lisäavustuksen, jos uuden hissin rakentamiselle myönnetään ARAn avustus.

Latausinfra-avustuksen hakuehdot muuttuivat tälle vuodelle. Jatkossa avustus on aina 35 % avustuskelpoisista kustannuksista ja aiempina vuosina haettavissa ollut tehokannustin poistuu. Jatkossa kaapelointi ja latauslaitteet on aina toteutettava niin, että ne mahdollistavat kolmivaiheisen lataamisen vähintään 3x16A teholla. Muuta sähköjärjestelmää ei tässä yhteydessä kuitenkaan tarvitse muuttaa vastaavasti. Avustusta voivat hakea asuntoyhteisöt ja niiden omistamat pysäköintiyhtiöt, sekä tästä vuodesta alkaen myös työpysäköintiä tarjoavat kiinteistöt ja yritykset. Kaupalliset pysäköintiyhtiöt eivät voi hakea työpysäköintiavustusta.

Julkisivusaneeraukseen voi saada 10 % avustusta, jos ehdot täyttyvät. Kuva: Matts Almgrén

Energia-avustuksen osalta on käynnissä viimeinen vuosi, kun nykyistä avustusta voi hakea. Avustuksen saadakseen taloyhtiön on alitettava rakennusluokkakohtainen E-lukuvaatimus. Vertailukohtana käytetään rakennuksen valmistumisvuoden tilannetta, joten kaikki rakennuksen elinkaaren aikana tehdyt energiatehokkuutta parantavat korjaukset voidaan ottaa huomioon. Itse avustusta saa vain nyt tehtävistä korjauksista. Avustukseen on varattu tälle vuodelle 40 miljoonaa euroa, josta osa on jo korvamerkitty viime vuonna haettuihin korjaushankkeisiin. Jos lisärahaa ei tule, tämän vuoden määrärahat tulevat todennäköisesti loppumaan alkuvuoden aikana.

Edellä mainittujen lisäksi taloyhtiöt voivat hakea avustusta sisäilmaongelman selvittämistä koskevaan kuntotutkimukseen ja tutkimuksen perusteella tehtävään korjaussuunnitteluun. Avustus on 50 % avustuskelpoisista kustannuksista. Heti ensimmäisen sisäilmaepäilyn kohdalla avustuskelpoista tutkimusta ei kannata tilata. Kevyemmän sisäilmatarkastuksen avulla voidaan arvioida tarkempien tutkimusten tarve, ja tarvittaessa tehdään tarkempia tutkimuksia. Avustusehdoissa on määritelty tutkijalta vaadittava pätevyys ja tutkimuksen laajuus. Suunnitteluavustusta voidaan hakea enintään vuotta aiemmin tehdyn kuntotutkimuksen perusteella tehtävään suunnitteluun.

Avustukset on hyvä huomioida kaikissa taloyhtiön korjaushankkeissa. Pääsääntöisesti avustukset on haettava ennen rakennustöiden aloittamista, joten taloyhtiön on syytä olla ajoissa liikkeellä. Hankesuunnitteluvaihe on luonnollinen kohta avustusten kartoittamiseen. Hakemaan avustuksia kannattaa lähteä viimeistään siinä vaiheessa, kun urakkatarjous on hyväksytty.

Matts Almgrén
Kirjoittaja työskentelee energiatehokkuuden ja korjausrakentamisen parissa Kiinteistöliitto Varsinais-Suomessa. Vapaa-ajalla hän kuluttaa energiaa lähimetsissä pyöräillen ja palloa potkien.