Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Hoitovastikkeet nousussa

Tänä keväänä moni tuntee nahoissaan hintojen nousun. Taloyhtiöissä kevään yhtiökokouksissa päätetään usein myös hoito- ja rahoitusvastikkeiden taso. Kiinteistöliiton toteuttaman jäsenkyselyn mukaan valtaosa taloyhtiöiden vastuuhenkilöistä pitää taloyhtiönsä taloustilannetta vakaana. Kuitenkin hieman runsaalla 20 prosentilla yhtiöitä hoitokulujen nousu uhkaa taloyhtiön maksukykyä jonkin verran, ja runsaalla kahdella prosentilla suuresti.

Kerrostaloyhtiöiden hoitovastikkeihin on odotettavissa nousua keskimäärin kahdeksan prosenttia. Turussa nousupaine on kaukolämmön hinnan nousun vuoksi hiukan suurempikin – melkein 10 prosenttia. Taloyhtiökohtaiset erot voivat kuitenkin olla suuria riippuen yhtiön ominaisuuksista.

Vain harvassa taloyhtiössä on käytetty juokseviin menoihin velkarahaa eli luotollista tiliä tai hoitolainaa hoitokulujen kattamiseen. Suurimmassa osassa yhtiöistä vastikerästit olivat myös pysyneet ennallaan. Suurin osa taloyhtiöistä on varautunut kulujen nousuun. Osakkaiden on hyvä tämä myös tiedostaa. Kolmella neljästä taloyhtiöstä päätettiin edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa ylimääräisten vastike-erien valtuuksista hallitukselle. Pääkaupunkiseudulla osuus oli runsaat 90 prosenttia, kun taas Länsi- ja Itä-Suomessa osuus jäi selvästi alle 70 prosenttiin.

Budjetoidut varat ovat yleensä riittäneet, mutta eivät aina. Vastaajien taloyhtiöissä noin 70 prosenttia ei ollut perinyt yhtään ainutta ylimääräistä vastike-erää viime vuoden varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yhden ylimääräisen vastike-erän oli perinyt 18 prosenttia yhtiöistä, ja kaksi ylimääräistä erää yhdeksän prosenttia yhtiöistä. Vain harvat olivat joutuneet perimään kolme tai useamman ylimääräisen erän. Yhdeksän prosenttia taloyhtiöistä oli kyselyn mukaan joutunut pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen viime vuoden varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tarkoituksenaan joko nostaa hoitovastikkeen kokoa tai päättää ylimääräisistä vastikevaltuutuksista tai molemmista edellä mainituista.

Kerrostalojen keskimääräiset hoitovastikkeet 2022 ja 2023

KaupunkiKeskiarvo  / Vastiketaso 2022Keskiarvo  / Vastiketaso 2023Muutos, %
Turku 3.563.889
Helsinki 4.745.159
Oulu 3.413.698
Kuopio 3.984.308
Tampere 3.984.277
Espoo 4.214.527
Vantaa 4.044.317
Pori 3.543.715
Lahti 3.864.034
Jyväskylä 3.753.883
Kaikki yhteensä 4.174.498
Lähde: Kiinteistöliitto, Vastikekysely, Maaliskuu 2023

Rivitalojen keskimääräinen hoitovastiketaso

202120222023
Pääkaupunkiseutu3,343,713,87
Muu Etelä-Suomi3,013,223,43
Länsi-Suomi2,853,073,25
Itä-Suomi3,193,363,65
Pohjois-Suomi3,033,103,22
Kaikki yhteensä3,063,313,50