Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Jussi Loiske

Autopaikkojen jakaminen taloyhtiössä

Monissa taloyhtiöissä autopaikkoja on asukkaiden tarpeisiin nähden liian vähän. Autopaikkojen osalta joudutaan siis käytännössä usein jakamaan niukkuutta ja tarjoamaan jonottamismahdollisuutta. Paikkojen luovuttamisesta asukkaiden tai osakkaiden käyttöön päättää yhtiö, joka päättää myös luovuttamisen, yleensä vuokrauksen, ehdot. Autopaikkasäännöt on hyvä käsitellä ja hyväksyä yhtiökokouksessa, jotta osakkaat ovat niistä tietoisia ja sitoutuvat niitä noudattamaan. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä autopaikoista, mutta sääntöjä laadittaessa on varmistettava, että autopaikkojen jaossa noudatetaan yhdenvertaisuutta.

Autopaikat tulisi ensisijaisesti jakaa talossa asuville yhtiön osakkaille ja sijoittajaosakkaiden vuokralaisille ja tämän jälkeen mahdollisille muille talon käyttäjille, kuten taloyhtiön omille vuokralaisille. Mikäli paikkoja tämänkin jälkeen jää yli, voidaan paikat jakaa myös esimerkiksi talossa asumattomien osakkaiden käyttöön tai kokonaan ulkopuolisille.

Yhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja ei voida luovuttaa osakkeiden luovutuksen yhteydessä, vaan autopaikat palautuvat tällöin yhtiön hallintaan ja siirtyvät jonotuslistalla seuraavalle. Sama koskee vuokralaisen vaihtumista, jolloin paikka palautuu yhtiölle, joka puolestaan antaa sen jonossa seuraavalle.

Monissa perheissä on nykyään kaksi autoa, jolloin syntyy tarve saada ns. kakkosautopaikka. Yhdenvertaisuuden vuoksi autopaikkoja on ensin jaettava yksi kullekin asukkaalle. Vain, jos paikkoja jää yli, voidaan niitä luovuttaa asukkaiden kakkospaikoiksi. Tällöin kuitenkin sillä ehdolla, että paikan saattaa menettää, mikäli ilmaantuu joku ns. ykköspaikan tarvitsija.

Jotta asukas ylipäätään voi vaatia autopaikkaa, pitää hänellä olla konkreettinen autopaikan tarve. Mielekästä ei ole se, että asukas pitäisi paikkaa tyhjänä satunnaisia vieraita varten, mikäli muilla asukkailla olisi päivittäinen tarve auton käyttöön.