Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Asuntojen lyhytaikainen vuokraus kaipaa selkeää lainsäädäntöä

Kesäaikaan monessa suomalaiskaupungissa vierailee runsaasti matkailijoita, joiden jättämät tulovirrat ovat paikalliselle elinkeinoelämälle tärkeitä. Samaan aikaan osassa taloyhtiöitä tuskaillaan turistien majoittumiseen liittyvien pulmien kanssa: osa asunnoista on vuokrattu matkailijoille esimerkiksi Airbnb:n kautta, ja vakituiset asukkaat saattavat kärsiä öisestä metelistä tai muista vaihtuvien vieraiden aiheuttamista häiriöistä. Turussa Airbnb:n kautta vuokrattavia kohteita löytyy lähes 700.

Eri kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset julkaisivat äskettäin asunnoissa tapahtuvaa majoitustoimintaa koskevan ohjeen. Taloyhtiöiden näkökulmasta ohjeistus ei juurikaan selkiinnyttänyt tilannetta siitä, milloin on kyseessä lyhytaikainen ammattimainen majoitustoiminta ja milloin normaali vuokraustoiminta. Ohjeeseen listattu majoitustoiminnan tunnusmerkistö on esimerkkiluonteinen. Ohjeessa ei kerrota, kuinka monen tunnusmerkeistä tulee täyttyä, eikä taloyhtiöllä toisaalta ole edes keinoa varmistua monenkaan tunnusmerkin toteutumisesta. Yhtiöllä ei ole esimerkiksi tietoa siitä, onko asunnosta tehty majoitussopimus vai vuokrasopimus, eikä yhtiö liioin tiedä, ilmoittiko osakas majoittumisen hinnan vuorokausi- tai viikkokohtaisesti vai kuukausivuokrana.  

Asuntojen lyhytaikainen vuokraus ei aiheuta ongelmia läheskään kaikkialla. Yksi ydinkysymyksistä onkin mielestäni siinä, että elinkeinotoimintaa tulisi harjoittaa yhdenvertaisin ehdoin. Ammattimainen Airbnb majoittaja vapautuu monesta sääntelystä, jota hotellissa tapahtuvan elinkeinoharjoittajan tulee noudattaa. Kilpailuasetelma on epäreilu ja lisäksi asukkaat kokevat oudoksi tilanteen erityisesti silloin, jos ammattimaisia majoittajia on taloyhtiössä useampia.

Uuden ohjeistuksen mukaan kaupungin rakennusvalvonta voi uhkasakon voimalla vaatia taloyhtiötä puuttumaan majoitustoimintaan. Tällaisessa tilanteessa taloyhtiöllä tulisi olla riittävät keinot varmistua siitä, millaiseen tarkoitukseen asuntoja käytetään. Nykyisin tällaisia keinoja ei ole riittävästi, koska osakkaan ei tarvitse ilmoittaa yhtiölle, milloin käyttää asuntoaan itse tai milloin luovuttaa huoneiston hallinnan lyhytaikaisesti tai pidempiaikaisesti vuokralle.

Taloyhtiöiden kannalta olisikin tärkeää, että lyhytaikaiseen majoitustoimintaan liittyvää sääntelyä selkiytettäisiin lainsäädännön tasolla. Taloyhtiö voi ryhtyä nykyisen sääntelyn pohjalta puuttumaan luvattomaan ammattimaiseen majoitustoimintaa ainoalla puuttumiskeinollaan eli ottamalla huoneiston hallintaansa. Nykylainsäädännön valossa se ottaa riskin siitä, että asia joudutaan ratkaisemaan oikeuskäsittelyssä.

Juuso Kallio, toiminnanjohtaja

”Juuso Kallio työskentelee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana. Vapaa-aikanaan hän ihastelee rakennetun ympäristön kauneutta ja haaveilee purjehtimisesta.”