Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Kuva: Kiinteistöliitto

Apua – luteita matkalaukussa!

Erilaiset tuhoeläimet ovat valitettavan yleinen riesa taloyhtiöissä. Tyypillisimpiä lienevät luteet sekä erilaiset kuoriaiset ja jyrsijät. Joskus myös ampiaisten tai muurahaisten määrä saattaa äityä sellaiseksi, että niitä on ryhdyttävä erikseen torjumaan.

Vastuu torjuntatoimenpiteistä ja -kustannuksista jakautuu samalla tavoin kuin kunnossapitovastuu taloyhtiössä muutoinkin. Merkitystä on siis sillä, missä tuhoeläimiä on havaittu ja miten ne rakennuksessa liikkuvat. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole muuta määrätty, vastaa yhtiö rakenteissa piileskelevien ja rakenteiden kautta leviävien tuholaisten poistamisesta. Mikäli esimerkiksi luteita löytyy useammasta huoneistosta tai yhtiön vastuulla olevista rakennusosista, tulee yhtiön ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin välittömästi. Mikäli niitä sen sijaan löytyy vain yksittäisestä huoneistosta esim. osakkaan sängystä, on osakas itse vastuussa niiden hävittämisestä.

Olipa kyseessä sitten lude tai turkiskuoriainen tai vaikka rotta, on tuhoeläimillä tapana levitä tehokkaasti, mikäli torjuntatoimenpiteisiin ei välittömästi ryhdytä. Näin ollen ensiarvoisen tärkeää on se, että mikäli asukas havaitsee asunnossaan tuhoeläimiä, hän ilmoittaa havainnoistaan välittömästi yhtiölle. Myös yhtiön kannattaa ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin matalalla kynnyksellä, vaikkei välttämättä olisi vielä tietoa siitä, onko kyseessä vain yhden huoneiston sisällä oleva ongelma vai ovatko tuhoeläimet levinneet rakenteisiin.

Mahdollinen vahingonkorvausvastuu voi tulla kyseeseen, mikäli tuhoeläimet ovat päässeet huoneistoon huolimattoman toiminnan seurauksena tai ongelma on pahentunut sen vuoksi, että asukas ei ole ilmoittanut havainnoistaan taloyhtiölle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pelkästään luteiden tahaton tuonti esim. matkalaukussa huoneistoon ei automaattisesti tarkoita että olisi toiminut huolimattomasti. Näitä ikäviä tuliaisia kun voi joskus saada myös hienoista ja kalliista hotelleista.