Taloyhtiötykkääjän muistiinpanot

Alkuvuoden muistilista

Taloyhtiön hallinnon alkuvuoden tehtäviä rytmittää erilaisten asioiden valmistelu. Suurimmalla osalla taloyhtiöistä on yhtiökokous kerran vuodessa. Yleensä tammikuussa käynnistetään päätösasioiden lopullinen valmistelu tähän taloyhtiön kannalta vuoden tärkeimpään tapahtumaan. Kun yhtiökokouksen pitoaika on päätetty, siitä kannattaa kertoa taloyhtiön osakkaille jo varhaisessa vaiheessa. Lakisääteinen kutsuaika on monelle kovin lyhyt aika järjestää arkiset menot kokousosallistumisen mahdollistamiseksi.

Osakkaalla on oikeus saada yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asioita, kunhan osakas esittää niitä riittävän ajoissa hallitukselle otettavaksi yhtiökokouksen esityslistalle. Asioiden on kuuluttava yhtiökokouksen päätösvaltaan.

Vaikka kokoontumisrajoitukset eivät koske taloyhtiöiden yhtiökokouksia, on kokouksen järjestäjän huolehdittava tilaisuuden terveysturvallisuudesta tartuntatautilain määräysten mukaisesti. Tämän vuoksi kannattaa myös varautua järjestämään kevään yhtiökokouksiin osallistumismahdollisuus etäyhteydellä. Sähköisten työkalujen yleistyttyä etäosallistumiseen on entistä paremmat mahdollisuudet yhä useammalla ihmisellä. Kun osallistuminen mahdollistetaan myös etäyhteyksien kautta, parhaassa tapauksessa taloyhtiöiden yhtiökokouksiin osallistuvien määrä kasvaa.

Yhtiökokoukseen osallistuminen voidaan taloyhtiössä hoitaa etäyhteydellä joko teknistä välinettä käyttäen tai posti-/sähköpostikokouksena. Näihin kahteen erilaiseen tapaan Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto ovat yhteistyönä laatineet mallit kaikkien taloyhtiöiden hyödynnettäväksi.

Taloyhtiössä hallitus vastaa asioiden huolellisesta valmistelusta yhtiökokousta varten yhdessä isännöitsijän kanssa. Näihin tehtäviin kuuluvat mm.

– Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta
– Talousarvion laadinta
– Kunnossapitotarveselvitys eli hallituksen arvio seuraavan viiden vuoden korjauksista
– Selvitys tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä, joka pitää sisällään huomattavat työt ja niiden ajankohdat
– Edellisen kauden vastikejälkilaskelmat. Kerättiinkö vastikkeita oikea määrä?
– Tilikauden korjaushankkeiden tarjousten käsittely ja valmistelu, korjaushankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksissa valitaan taloyhtiön hallitus. Mieti jo nyt olisitko sinä valmis antamaan aikaasi ja panostasi yhteisen omaisuuden kehittämiseen. Hyvää alkanutta uutta vuotta!

Juuso Kallio työskentelee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana. Vapaa-aikanaan hän ihastelee rakennetun ympäristön kauneutta ja haaveilee purjehtimisesta.