Makuseutu

Syö – koe – opi – hyödy: Flavoria® tuo tieteellisen tutkimuksen osaksi lounasruokailua

Energian koostumus, yksittäisten ruokien gramma- ja energiamäärät, kokonaisenergia, suolan ja kuidun määrä… Harvoin sitä saa näin kattavat tiedot siitä, mitä oma lounasannos oikein sisältää. Turun yliopiston kampusalueella sijaitsevassa Flavoria-tutkimusravintolassa tämä on kuitenkin arkipäivää.

Vuonna 2019 avattu, kaikille ruokailijoille avoin Flavoria on monitieteinen tutkimusalusta, joka toimii lounasravintolana ja kahvilana mutta myös jatkuvana tutkimus- ja kehityslaboratoriona. Tutkimuksen keskiössä ovat ihmisten aidot kokemukset ja valinnat, terveys sekä kestävä kehitys.

Päälle päin Flavoria näyttää tavalliselta lounasravintolalta, mutta salaisuus piilee linjastoissa: jokaisen ruoan kohdalla on käytössä opastava näyttö ja oma vaaka, joka punnitsee otetun ruoan.

My Flavoria® -sovelluksella mukaan tieteelliseen tutkimukseen

My Flavoria on Flavorian kanta-asiakkaiden ruokatieto- ja tutkimussovellus, jolla ruokailijat voivat osallistua tieteellisen datan kerryttämiseen mutta myös seurata omia lounasvalintojaan niin energian koostumuksen, grammojen kuin biojätteenkin osalta.

Käytön aloittaminen edellyttää ainoastaan sovellukseen rekisteröitymistä, ruoan punnitsemista linjastolla ja tunnistautumista kassalla sovelluksesta löytyvällä yksilöllisellä QR-koodilla. Ja voilà – tämän jälkeen ruokailutiedot siirtyvät oman sovelluksen lisäksi pseudonymisoituina tutkimuskäyttöön.

Asiakaspolku Flavoria-tutkimusravintolassa.
Esimerkki My Flavoria -sovellukseen tallentuvista ruokailutiedoista.

Kasvisruoka suosiossa opiskelijoiden keskuudessa

Mitä Flavoriasta saatu data on sitten tähän mennessä paljastanut? No, muun muassa sen, että neljän kuukauden tutkimusjakson aikana kasvisvaihtoehdon osuus opiskelijoiden lounasvalinnoista oli 31 %, kun taas muiden ruokailijoiden kohdalla osuus oli 10 %. Opiskelijat myös valitsivat tasaisemmin muita kuin kasvisvaihtoehtoja, kun taas muut ruokailijat valitsivat selkeästi enemmän punaista lihaa.

Tutkimusjakson aikana Flavoriassa kävi keskimäärin 750 ruokailijaa päivässä. Flavoriassa tehtävä tieteellinen tutkimus ei rajoitu pelkästään lounaslinjastoon, vaan tutkimuksia ja arviointeja voi järjestää myös moniaistillisessa ympäristössä, Aistikattilassa, jossa on maisteltu muun muassa suklaita.

Tumma suklaa saa makeutta punaisesta väriympäristöstä

On tutkittu, että punainen väri, pyöreät muodot ja korkeanuottiset pianon äänet voidaan yhdistää makeuteen ja vihreä väri, kulmikkaat muodot ja matalanuottiset äänet puolestaan karvauteen.

Flavorian yhteistyökumppani Aistila Oy järjesti Aistikattilassa suklaa-arviointeja, joissa osallistujat saivat arvioida tummaa suklaata kahdessa erilaisessa audiovisuaalisessa ympäristössä. Itse suklaanäytteet olivat kuitenkin täysin samoja. Arviointeihin osallistui 44 henkilöä, ja heitä pyydettiin arvioimaan eri ympäristöissä suklaiden miellyttävyyttä sekä makeuden ja karvauden voimakkuutta.

Ja totta tosiaan! Punaisessa ympäristössä tumma suklaa koettiin makeammaksi kuin vihreässä ympäristössä (p < 0,01). Suklaiden miellyttävyydessä tai karvauden voimakkuudessa ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja eri ympäristöissä.

Kuva: Anastasia Mantziari
Aistikattilassa punainen ympäristö yhdistettiin myös tyyneyteen, keskittyneisyyteen ja rentoutuneisuuteen.

Tutustu My Flavoria -sovellukseen
Lue lisää Flavorian tutkimusmahdollisuuksista
Seuraa Flavoriaa Facebookissa

Flavoria®-tutkimusravintola
Medisiina D | Kiinamyllynkatu 10, Turku

flavoria.fi

Anni Kerttula, Turun yliopiston Flavoria®-tutkimusalusta