Makuseutu

Siika kasvaa ruuaksi ja biojätteillä liikkuvat autot -case Sybimar

En osannut arvatakaan, millaisia Pelle Pelottomia Varsinais-Suomesta löytyy. Kun on rohkeutta kokeilla ja ideoita toteutettavaksi, voidaan ongelmat muuttaa mahdollisuuksiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi. Uudessakaupungissa sijaitseva kalankasvattamo-monialayritys Sybimar on mielestäni loistava esimerkki tästä.

Saanko esitellä Rami Salminen, jolle kalankasvatus on tuttua jo lapsuudesta ja joka ennakkoluulottomalla rohkeudella on rakentanut Sybimaria. Kuva: Terhi Pohjanheimo

Uuteenkaupunkiin rakentui suljetun kierron konsepti, jossa kierrätetään vesi, ravinteet ja biomassa
Kaikki lähti ongelmasta; mitä tehdä kalan perkuujätteille, kun kaikki ei kelvannut turkistarhoille minkin ruuaksikaan. ”Tuntui hölmöltä viedä isoja määriä perkuujätettä kaatopaikalle ja vielä maksaa siitä” sanoo Rami Salminen Sybimarilta.
Samaa mieltä tuotannon sivutuotteena syntyvistä jätteistä on varmasti moni, mutta myös tyytyy siihen. Toisin ajattelemalla syntyi Sybimar.

Kalan perkuujätetteitä tuodaan Sybimarille tänään kauempaakin ja lisäksi vastaanotetaan muuta pakkaamatonta biojätettä elintarviketeollisuudelta.

Elintarviketeollisuudessa syntyy paljon jätettä. Sipulin ja porkkanankuoret voidaan biokaasulaitoksella muuttaa energiaksi. Kuva: Terhi Pohjanheimo.

Biojätteestä Sybimarilla erotetaan ensin öljy, joka jalostetaan biodieseliksi, joka sopii vaikka liikennepolttoaineeksi. Esimerkiksi merillä seilaa laiva Sybimarin biodieselillä.
Öljytön massa sopii biokaasuntuotantoon, joka tarkoittaa energiaa. Energialla voidaan pyörittää Suomen mittakaavassa isoa kalankasvattamoa.

Sybimarin suljetun kierron konseptissa kierrätetään biomassa, vesi ja ravinteet. Kuva: Sybimar Oy.

Kalankasvattamot painivat ympäristölupien kanssa ja ympäristöä kuormittamattomille kalankasvatuslaitoksille onkin kysyntää
Kalankasvatuksesta syntyy ympäristölle fosfori- ja typpikuormitusta. Sybimarilla tämäkin ongelma ratkaistaan loogisesti. Kalankasvattamon yhteyteen on rakenteilla kasvihuone, jonne kalankasvattamon vesi kierrätetään. Kasvihuoneessa kasvavat kasvit puhdistavat kiertävän veden ottamalla ravinteikseen vedestä typen ja fosforin. Kalojen hengityksestä veteen syntyvä hiilidioksidi tuuletetaan myös vedestä kasvihuoneessa ja kasvihuone saa tarvitsemansa hiilidioksidin käyttöön. Puhdistunut vesi kierrätetään takaisin kalakasvattamolle.
Myös lämmityksen suhteen kasvihuone ja kalankasvattamo tukevat toisiaan; kasvihuone lämmittää kalankasvattamoa.

Sybimarilla kasvaneita kaloja on nyt syöty syksystä lähtien.

Siian poikasia kasvamassa kasvatusaltaassa. Kuva: Terhi Pohjanheimo.

Kalankasvattamo, kasvihuone ja biokaasulaitos ovat kuin palapelinpalasia, jotka sopivat hyvin yhteen
Summasummarum: Sybimarin suljetun kierron konsepti perustuu mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen. Kalankasvattamo tuottaa ravinteita ja hiilidioksidia kasvihuoneelle ja kasvihuone puhdistaa veden kalankasvattamolle. Kalalaitoksen ja kasvihuoneen biojätteet hyödynnetään biokaasulaitoksessa, joka tuottaa energian laitoksille.

Tästä esimerkkiä kaikille; ongelmat voidaan kääntää voitoksi!

Siis palapelejä rakentamaan,

Vilja

Sybimar