Ristiveto

Miten poikien käy?

Kuluneella viikolla saatiin tuloksia eri maiden koululaisten osaamista mittaavasta Pisa-tutkimuksesta. Tällä kertaa kiinnitettiin huomiota erityisesti yhteistyötaitoihin. Suomalaisnuoret pärjäsivät taas erinomaisesti.

Ero tyttöjen ja poikien suorituksissa oli kuitenkin maailman suurin. Jo aiemmin pojat olivat jääneet tyttöjen taakse lukutaidossa ja luonnontieteissä.

Julkisuudessa alkoi jälleen huolekas keskustelu siitä, kuinka pojat uhkaavat pudota kelkasta. Tällaisella puheella on Suomessa pitkä perinne, mihin on kiinnittänyt huomiota muun muassa emeritaprofessori Elina Lahelma.

Lahelman mukaan mediajulkisuus ja koulujen sen myötä pojille tarjoama lisätuki eivät ole juuri tuottaneet tulosta. Toisaalta poikien tyttöjä heikompi koulumenestys ei näytä heikentävän heidän asemaansa myöhemmin opinnoissa tai työmarkkinoilla. Sen sijaan sukupuolittunut huolipuhe vahvistaa mielikuvaa, että pojat ja tytöt ovat jo lähtökohtaisesti eri planeetoilta.

Loppuviikosta Jyväskylässä kokoontuneilla Sukupuolentutkimuksen päivillä tohtorikoulutettava Henri Hyvönen pohti niin ikään miehiä koskevaa huolipuhetta. Millaiseksi miehet kokevat vaatimuksen, että heidän tulee pitää huolta itsestään – ja miksi tällainen puhe näyttää lisääntyneen työelämässä?

Onko omasta hyvinvoinnista huolehtiminen osa yhä tehokkaammaksi viritettyä työmarkkinakansalaisuutta? Edellyttääkö työmarkkinakunnon ylläpitäminen yhä paneutuneempaa itsehoivaa? Onko miehen velvollisuus omaa sukupuoltaan kohtaan muovata itsestään aiempaa sopeutuvampi, niin että tulevaisuuden miehetkin voivat säilyttää valta-asemansa kilpailussa kympin tyttöjä vastaan?

Ja lopulta: ovatko koulu ja elämä kumpikin suorituksia, joista annetaan arvosana? Rakentuvatko ne vastaisuudessakin sukupuolten väliselle kilpailulle ja valtataistelulle? Vai, kuten Hyvönen esityksensä lopuksi kysyi, voisiko olla toisin?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *