Ristiveto

Marraskuun seurakuntavaalit – kirkko on meidän yhteinen asia

Seurakuntavaalit ovat taas marraskuussa. Oletko ajatellut käydä äänestämässä? Valtakunnallinen äänestysprosentti oli viimeisissä seurakuntavaaleissa vuonna 2018 varsin alhainen, 14.4%. Äänestysoikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä, mutta aika harva sitä oikeutta käyttää.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöitä päättämään esimerkiksi seurakunnan veroprosentista, rahan käytöstä, seurakunnan työntekijöistä, toiminnan painotuksista, avustuksista, hautausmaiden hoidosta ja kulttuuriperinnöllisesti arvokkaiden rakennusten kunnostuksesta ja käytöstä. Äänestäjät pääsevät välillisesti vaikuttamaan myös kirkon isoihin linjauksiin, kuten avioliittokysymykseen tai kirkkolakiin, sillä seurakuntalaisten suorilla vaaleilla valitsemat luottamushenkilöt valitsevat kirkolliskokouksen maallikkoedustajat. Äänestäjillä on siis valta ja vastuu päättää asioista, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat jokaisen suomalaisen elämään.

Vaaleja toimitetaan seurakunnasta riippuen joko yhdet tai kahdet eli vaaleissa valitaan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoihin ja seurakuntayhtymien tapauksessa äänestetään erikseen myös kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenistä. Molempia vaaleja varten on kerätty erilliset ehdokaslistat ja vaalit toimitetaan yhtä aikaa, mutta erivärisin äänestyslipukkein. Vaalijärjestelmää on moitittu seurakuntayhtymien tapauksessa hankalaksi, ja sitä se kieltämättä on, mutta toistaiseksi ei ole parempaakaan tapaa keksitty – mietitty on. Mutta tuskin alhainen äänestysprosentti vaalitavasta johtuu.

Usein selitys alhaiseen äänestysinnokkuuteen lienee se, että kirkon asioita ei pidetä omina asioina. Ajatellaan, ettei seurakunnissa päätettävät asiat kosketa itseä, tai ettei itsellä ole mielipidettä tai asiantuntemusta kirkon asioihin. Kirkollinen toimintakenttä on kuitenkin valtavan laaja. Kirkon asioita koskeva mielipide ja asiantuntijuus voi kummuta paitsi kokemuksista seurakuntalaisena, vanhemmuudesta, omasta ammatista, omaan asuinalueeseen liittyvistä kokemuksista, harrastuksista tai vaikka omaishoitajana toimimisesta. Vaaleissa kaiken ytimessä on seurakuntalainen, juuri sellaisena kuin hän on. Meidän pitäisi saada kuuluviin erilaisia ääniä ja näkökulmia mahdollisimman kattavasti.

Kirkko ei voi kehittyä, jos sitä ei aktiivisesti kehitetä. Ja siihen tarvitaan seurakuntalaisten ääni.

Anna Lintunen