Ristiveto

Luottamus

Juuri julkaistu Nuorisobarometri kertoo, että suomalaisten nuorten luottamus yhteiskuntaa kohtaan on heikentynyt. Julkaisussa tutkitaan 15 – 29 –vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita. Onko niin, että yhteiskunta ei ole kohdellut nuoria luottamuksen arvoisesti?

Kuntavaalit on seuraava luottamuksen mittari. Äänestävätkö nuoret? Tulevatko nuoret edustajat valituiksi? Seurakuntavaaleissa äänestysikäraja laskettiin 16 vuoteen. Kuntavaaleissa tämä ei vielä toteudu.

Suomalaista yhteiskuntaa on pidetty maailman mallimaana erityisesti luottamuksen ja luotettavuuden takia. Suomeen on liitetty sanoja rehellisyys, korruptoitumattomuus, luottamukseen nojaava yhteiskunta- ja työkulttuuri. Minkälaiseen yhteiskuntaan nuori voisi luottaa?

Hyvinvointiyhteiskunta rakentuu luottamuksen perustalle. Samalla hyvinvointiyhteiskunta synnyttää luottamusta. Yhtenevät mahdollisuudet ja kaikille turvattu kohtuullinen elintaso synnyttävät yhtenäisyyden ja luottamuksen tunnetta. Myös hyvä työelämä ja yksityiselämä perustuvat luottamuksellisille suhteille.

Hyvinvointiyhteiskunta saa barometrin mukaan nuorilta vankan kannatuksen, mutta sen tulevaisuuteen suhtaudutaan epäillen.

Luottamuksen kulttuurin vahvistaminen on tärkeää monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Pelon ja turvattomuuden lietsojat tekevät hallaa koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Luottamuksen ei pidä olla sokeaa, riskitekijöitä on tarpeen analysoida ja ehkäistä myös ennakolta. Tärkeää on nähdä, että myös monikulttuurinen yhteiskunta voi olla kasvavan luottamuksen yhteiskunta.

Luottamus edellyttää parikseen terveen kriittisyyden. Esimerkiksi vallanpitäjiin ei ole syytä vain luottaa, tarvitaan myös kritiikkiä ja avointa vaihtoehtojen tarkastelua. Vaaleissa jaetaan luottamusta. Äänestäminen on hyvä tapa rakentaa luottamuksen yhteiskuntaa. Äänestämättömyys rapauttaa sitä.

Luottamuksen voi myös menettää. Nuorisobarometri varoittaa tästä suunnasta.

Luottamus merkitsee rohkeutta ja myös antautumista petetyksi tulemisen riskiin. Ja sitoutumista siihen, että itse toimii luotettavasti.