Ristiveto

Islam-harha

2000-luvun länsimaista ajattelua ja elämänmuotoa on leimannut ajoittain hyvin vahvasti terrorin ja islamin yhdistäminen samaan lauseeseen.  Terroritekoja on ollut ja kuolonuhreja on syntynyt. Yksinkertaistava ajattelutapa näkee helposti islamin syylliseksi hirmutekoihin etenkin Suomessa, jossa väestörakenne on edelleen hyvin yhden uskonnon kattama.

Uskontoja tarkasteltaessa voidaan havaita, että uskonnosta tai uskonnottomuudesta riippumatta ääri-ilmiöillä on huomattavan paljon yhdistäviä piirteitä. Uhka ja pelko ovat yhteinen nimittäjä. Jokin uhkaa katsomuksen mukaista elämänmuotoa ja on käytävä hyvän ja pahan taisteluun. Tällainen maailma on mustavalkoinen. Mustavalkoisuuden tauti on yleistä myös populismissa eikä ole kovin vaikea liittää sitä uskontoihin.  Tällä hetkellä näyttää siltä että uskonnollinen populismi on saapunut myös Suomeen vähän muuta Eurooppaa jäljessä.

Mitä enemmän asiantuntemusta jostakin asiasta on, sitä vaikeampi on keskustella vain otsikkotason käsitteillä. Esimerkiksi koko itsenäisen Suomen olemassaolon ajan valtakunnassa on ollut muslimeja. Heidän roolinsa on ollut merkittävä demokratian ja yhteiskunnan rakentamisen kannalta. Tataarit ovat olleet täällä yhtä kauan, tai oikeastaan pidempään kuin valtiomme.

Maahanmuuttovirrat ovat olleet suuria Euroopassa. Talouskoneisto on tarvinnut työvoimaa ja toisaalta parempaa elämää on etsitty monelta suunnalta. Tästä voi syntyä harha, että islam olisi jotenkin uusi asia Euroopassa. Historian lehdiltä voi kuitenkin havaita, että esimerkiksi antiikin filosofian perinteen kehittyminen ja säilyminen olisi ollut huomattavan heikkoa ilman keskiajan muslimeja, kuten andalusialaista ʾAbū l-Walīd Muḥammad Ibn ʾAḥmad Ibn Rušdia (latinaksi Averroes). Hän kannatti naisten ja miesten tasa-arvoa sekä koulutusta oman filosofisen työskentelynsä pohjalta. Naisten tuli saada koulutusta ja tasa-arvon kehittyminen oli välttämätöntä, koska heidän joukossaan saattoi olla tulevaisuuden parhaat filosofit ja sotilaat. Hän kuoli 1198. Suunnilleen samoihin aikoihin legendan mukaan Lalli hutki kirveellä hengiltä Piispa Henrikin.

Väkivallassa ja radikalisoitumisessa on kysymys jostakin muusta kuin uskonnosta. Vastaukseksi eivät riitä otsikkotason lauseet. Hyvinvoinnilla, syrjäytymisen ehkäisyllä ja sivistyksellä on tässä oma tehtävänsä. Päämäärättömyys ja toivottomuus eivät ole vastaus elämän tarkoituksen etsijälle.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *