Hyvä kysymys!

Tieto voi olla paitsi riittämätöntä, myös haitallista, jos se on irrallaan rakkaudesta. Tieto ilman rakkautta voi johtaa ylimielisyyteen, kritiikittömyyteen omien mielipiteiden suhteen, ja kyvyttömyyteen ymmärtää toisten näkökulmia. Ilman rakkautta tieto voi myös johtaa syrjintään, ennakkoluuloihin ja jopa väkivaltaan. Rakkaus taas mahdollistaa tietämyksen käytön empaattisesti, rohkaisee meitä kuuntelemaan toisia ja ymmärtämään heidän näkökulmiaan.

Lue lisää