Maailmanparantajat

Verkkotyöskentely ja yritysyhteistyö tuovat lisämaustetta työpajatoimintaan

Tekstiilien tuotesuunnittelun kehittäminen kiertotalouden näkökulmasta on mielenkiintoinen ja opiskelijan näkökulmasta vielä monin tavoin tuntematon alue tekstiilien elinkaaressa. Toukokuun alussa Telaketju-verkostolle järjestettiin tuotesuunnittelupäivä, jonka aikana perehdyttiin kiertotalouden mukaiseen ja käyttötarkoituksen huomioivaan tuotesuunnitteluun sekä tutustuttiin elinkaariarvioinnin työkaluihin työpajatyöskentelyn muodossa. Päivän tavoitteena oli työpajoissa luotujen näkemysten pohjalta suunnitella uusi, visuaalinen työkalu tuotesuunnittelun tueksi. Tämä muotoilijan työkalu tulee myöhemmin Telaketju-verkoston sekä koulutusorganisaatioiden käyttöön. Opiskelijat olivat mukana niin fasilitaattorin kuin kirjurin ja työpajan jäsenen rooleissa.   

Työpajatyöskentely oli oivallinen oppimiskokemus, jossa yritysyhteistyö oli avainasemassa. Yritysyhteistyö mietitytti monia etukäteen: onko minulla opiskelijana mitään annettavaa keskusteluun tai opinko tällä menetelmältä mitään uutta? Keskustelut kuitenkin sujuivat pienryhmissä innostavassa hengessä. Luonnollisesti yrityksen edustajilta, vaatetusalan ammattilaisilta, oppi paljon uusia näkökulmia tekstiilien kiertotaloudesta tuotesuunnittelun kannalta katsottuna, mutta opiskelijoiden ajatuksia pidettiin yhtä lailla tärkeinä.

Työpajoissa hyödynnettiin TED’s TEN -strategiatyökalua, jonka tarkoituksena on kehittää tuotesuunnittelua kestävämpään suuntaan. TED’s TEN toikin keskusteluun enemmän rakennetta, ja tuotteen suunnittelua pystyi miettimään ehkä laajemmin vaihe vaiheelta kuin ilman korttien apua. Kortteja oli käytössä vain kolmannes kokonaismäärästä, ja jo niillä saatiin kattavasti pohdittua tuotteen elinkaarta. Yritysedustajien kanssa keskustellessa kävi myös ilmi, että työnhaussa olisi etua osata käyttää erilaisia strategiatyökaluja ja ympäristölaskureita.

Kuva: Minna Ainonen

Pienryhmätyöskentely oli entuudestaan tuttua jo opiskelumaailmasta, mutta nyt uuden mausteen siihen toi verkossa työskentely. Tähän tarkoitukseen on kehitetty monia erilaisia ohjelmistoja, joista nyt oli käytössä Zoom ja Padlet.

Zoom oli monelle jo ennestään tuttu ja toimivaksi todettu ohjelmisto. Erityisesti pidettiin pienryhmiin jakautumisesta eri ”breakoutroomeihin”, joista paluu yhteiseen tilaan koettiin sujuvaksi ja erittäin toimivaksi. Ilman tätä ominaisuutta olisi tällaisen työpajan järjestäminen virtuaalisesti lähes mahdotonta.

Padlet oli monelle uusi tuttavuus, mutta todella helppo ottaa käyttöön lyhyenkin opettelun jälkeen. Siinä erityisesti visuaalisuus ja helppokäyttöisyys oli toteutettu hyvin, ja ohjelmisto tulee varmasti käyttöön jatkossakin.

Summa summarum – oli ilo huomata, kuinka eri yritysedustajien ja opiskelijoiden erilaiset näkökannat toivat rikkautta ja uusia innovaatioita tuotesuunnitteluun. Tämä osoitti, miten tärkeää tuotesuunnittelussa olisi olla erilaisia ihmisiä mukana. Päivä opetti tuotesuunnittelun tärkeydestä sekä paljon uusia termejä, joten oppimiskäyrä oli jyrkästi nouseva. Verkossa työskentely ei myöskään ole este innovatiiviselle keskustelulle. Työpajatyöskentely ja yritysyhteistyö menevät ehdottomasti suositeltujen asioiden listalle.

Minna Ainonen