Maailmanparantajat

Mutainen sähköpotkulauta

Kuvassa näkyvä yhteiskäyttöinen sähköpotkulauta on kuraisen ulkomuotonsa perusteella nostettu juuri Aurajoen pohjasta. Kuva: Nea Laine.

Sähköpotkulauta – kävelyn korvaaja?

Arvoitus: Mikä on aina tiellä, kun kulkee kaduilla? Minkä voi bongata puun oksalta tai ainoalta vapaalta parkkipaikalta, jonka keskustan alueelta löytää? Mikä on se, joka on osalle pelastus arjen keskellä, mutta osalle nostattaa punan kasvoille ja höyrypilven pään päälle?

Oletko kuullut koskaan yhteiskäyttöisistä sähköpotkulaudoista? Siinä on vastaus tähän arvoitukseen.
Kaupunkien katujen tallaajille on varmasti tullut tutuksi aina tiellä ja missä sattuu makaavat yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat. Välillä niitä näkee puskien päällä. Joskus joku on jättänyt sellaisen keskelle parkkipaikkaa tai kävelytietä. Monta makaa sovelluksien mukaan myös Aurajoen pohjassa.

Monen kiireisten aamujen pelastus on kotikadulta löytyvä yhteiskäytössä oleva sähköpotkulauta. Kysymys kuuluukin, millaisia matkoja kyseisillä sähköpotkulaudoilla kuljetaan ja kuinka paljon ne korvaavat muun muassa kävelyä ja pyöräilyä. Entä väheneekö autoilu ja vaikuttaako se ympäristöön jotenkin?

Toisen painajainen on toisen pelastus

Ympäri maailman on tehty erilaisia tutkimuksia liittyen muun muassa siihen, millaisia matkoja yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat ovat korvanneet käyttäjiensä arjessa. Käveleekö tai pyöräileekö enää kukaan? Ajetaanko autoilla? Amerikan Pohjois-Carolinassa tehdyn tutkimuksen mukaan yhteiskäyttöisillä sähköpotkulaudoilla on korvattu 49 % kävely- tai pyöräilymatkoista. Vastaavasti sama lukema Helsingin seudun liikenteen (HSL) mukaan Suomessa on 66 %.

HSL:n tekemän kyselyn mukaan yhteiskäyttöisillä sähköpotkulaudoilla korvataan eniten matkoja, joita tehdään kävellen vapaa-ajalla. Kuvassa 1 on nähtävissä prosentuaaliset määrät korvatuille matkoille. Yhteiskäyttöisillä sähköpotkulaudoilla korvataan siis eniten kävelymatkoja, mutta myös melkein kolmannes korvaa yhteiskäyttöisillä sähköpotkulaudoilla bussimatkoja.

Kuva 1. Sähköpotkulaudoilla korvatut matkat. (Nea Laine)

Kaduilla makaavat sähköpotkulaudat aiheuttavat harmaita hiuksia monille, mutta HSL:n kyselyn mukaan silti joka toinen on kokenut yhteissähköpotkulaudoista olleen hyötyä. Joka kymmenennen vastaajan mukaan yhteiskäyttöisen sähköpotkulaudan käyttämisestä on ollut hyötyä myös rahallisesti.

Kyselyiden ja tutkimuksien tuloksiin viitaten esimerkiksi autoilu ei ole vähentynyt merkittävästi sähköpotkulautojen ilmestyttyä katukuvaan. Bussimatkoja sähköpotkulaudoilla korvaa lähes kolmannes, mutta onko sillä merkittävää vaikutusta ympäristöön.

Koulumatkat sähköpotkulaudalla

Loimme pienen opiskelijaryhmän kanssa kyselyn, jolla selvitimme sitä, millaisia matkoja yhteiskäyttöisillä sähköpotkulaudoilla korvataan. Saimme kyselyymme yhteensä 18 vastausta. Suurin osa vastaajista oli 21–25-vuotiaita opiskelijoita.

Kuva 2. Kyselyn vastaajien ikäjakauma. (Nea Laine)

Kyselymme vastaajat käyttivät yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja lähinnä koulumatkoihin tai vapaa-ajalla paikasta toiseen liikkumiseen. Matkojen pituudet ajallisesti olivat 5–10 minuutin tai alle 5 minuutin mittaisia matkoja. Kuvasta 3 voi katsoa tarkempaa jakaumaa kuljettujen matkojen pituuksista minuutteina. Matkat, joita sähköpotkulaudoilla korvattiin, olivat lähinnä kävelymatkoja.

Kuva 3. Kyselyn vastaajien kulkemat matkat minuutteina sähköpotkulautojen kanssa. (Nea Laine)

Kyselimme vastaajiltamme myös syitä siihen, mikseivät kaikki käytä tai halua käyttää yhteiskäyttöön tarkoitettuja sähköpotkulautoja. Mainittuja syitä oli kallis hinta ja se ettei käyttöä koeta tarpeelliseksi vaan kävellen ja pyörälläkin pääsee liikkumaan.

Ajan kuluessa mielipiteet yhteiskäyttöisitä sähköpotkulaudoista varmasti muuttuvat samalla, kun yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat kehittyvät. Onko arvausta, millaisia lukuja tarkastellaan esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua?

Tekstin aihe on saatu BSR Electric – Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region -hankkeelta. Hanke pyrkii edistämään edistää sähköistä liikennettä osana kaupunkien liikennejärjestelmiä. Hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan erilaisia kaupunkiliikenteeseen soveltuvia sähköisiä liikenneratkaisuja, kuten sähköpöyriä ja sähköbusseja. Hankkeessa tutkitaan myös sähköisen liikenteen mahdollisuuksia osana kaupunkien logistisia ratkaisuja. Hanke on kansainvälinen, ja siinä on mukana 15 partneria Itämeren alueilta.

Nea Laine, Patrick Yliluoto, Harri Hietala, Sampo Lehtonen, Tomi Vähämäki
Turun ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat

Marketta Virta
Hankeasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu