Maailmanparantajat

Roskasta rikkaudeksi – Ekologisesti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa teollisen symbioosin avulla

Onko vanhan auton turvavyö vaikeasti hävitettävä roska? Ovatko käytetyt kahvinporot taakka arjessa, roskia ulos vietäessä? Meneekö voimalaitoksien energiatuotannon sivuvirtahöyry harakoille? Liikkuuko lähettipalvelun auto puolityhjänä?

Näissä ”roskissa” ja sivuvirroissa piilee mahdollisuus yrityksien väliseen kaupankäyntiin. Kiertotaloudessa materiaaleja pyritään kierrättämään etusijajärjestyksen mukaisesti mahdollisimman pitkään ennen energiaksi hyödyntämistä tai loppukäsittelyä. Tämän kaltaisen ajattelun pohjalta jäte ei ole vain kustannuserä, vaan mahdollinen resurssi. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan kykene itse hyödyntämään kaikkea raaka-ainetta tuotannossaan. Se avaa mahdollisuuksien oven toisille yrityksille, jotka olisivat kykeneväisiä hyödyntämään sivuvirtoja. Tämän kaltaista molemminpuolista hyötyä ja arvoa tuottavaa sekä uutta liiketoimintaa luovaa yrityksien välistä yhteistyötä kutsutaan teolliseksi symbioosiksi. Teolliset symbioosit ovat kiertotalouden kovinta ydintä.

Teollinen symbioosi on hyvä ymmärtää laajasti kaikenlaisten yritysten hyödyntämättömien ja vajaakäyttöisten resurssien arvon nostamisena.  Jätevirtojen hyödyntämisen lisäksi teollinen symbioosi voi olla esimerkiksi vajaan toimiston, tontin tai kuljetuskaluston yhteiskäyttöä ja jopa henkilökunnan käyttämättömän asiantuntijuuden hyödyntämistä.

Teollisten symbioosien edistäminen vaatii järjestelmälistä ja tavoitteellista toimintaa. Suomessa tähän pyritään mm. FISS-toimintamallin avulla. Toimintaa koordinoi valtio-omisteinen kestävän kehityksen yritys Motiva. Malli on käytössä 11 maakunnassa. Valtakunnallisesti mukana on lähes 600 yritystä, monikansallisista suuryrityksistä pieniin startup -firmoihin. Varsinais-Suomessa toiminta aloitettiin hankerahalla vuonna 2015 Turun ammattikorkeakoulun, Turku Science Parkin ja Valonian toimesta. Toimintaa vetää jatkossa Turun ammattikorkeakoulu (lisätietoja myös fiss@turkuamk.fi). Toimintamalli tuo kunnianhimoisen ajatuksen jätteettömästä yhteiskunnasta askeleen lähemmäs.

Miten symbiooseja syntyy?

Yhteistyössä FISS-toiminnan alueellisen koordinaattoreiden ja verkostoitumista helpottavien työpajojen kautta yritykset ottavat alkuaskelia kiertotalouden saralla. FISS -mallin mukaisilla toimenpiteillä on edistetty materiaali- ja energiatehokkuutta tuomalla yhteen yrityksiä, jotka voivat näin tunnistaa ja löytää toisiaan yhdistävät resurssitarpeet. Toiminnan tuloksena varsinais-suomalaiset yritykset ovat siirtyneet kohti kiertotaloutta ja edistäneet vähähiilisempää yhteiskuntaa.

Pitää kuitenkin muistaa, että yritysten välisen symbioosin muodostaminen on usein pitkäjänteinen prosessi ja hyödyt näkyvät usein vasta pitkän ajan kuluttua.

FISS-toiminnan painopisteen voi kukin koordinaattori itse määritellä. Varsinais-Suomessa toimintaan on haettu yrityksiä mahdollisimman monipuolisesti eri aloilta palvelualalta raskaaseen teollisuuteen. Muualla Suomessa toiminnan painopiste on suppeammin rajattu. Hankkeessa syntyi enimmäkseen kahden yrityksen välisiä symbiooseja. Esimerkkejä Turun seudulla: Gasum Oy toimii symbioosissa Turun seudun puhdistamo Oy:n sekä Kymen Vesi Oy:n kanssa. Gasum Oy vastaanottaa ja käsittelee yhdyskuntapuhdistamolietteitä, joista he valmistavat kierrätysravinteita ja biokaasua. Hinauspalvelu ja autopurkamo Oili Jalonen Oy vastaanottaa romuautoja ympäri Suomen. Virallinen vastaanottopiste käsittelee ja kierrättää autot tiukkojen ympäristövaatimusten mukaan.

Oili Jalonen oy kierrättää noin tuhat ajoneuvoa vuodessa. Kaikkien uudestaan käytettäväksi kelpaavien osien kunto luokitellaan ja ne syötetään yrityksen varastojärjestelmään. Yritys myy käytettyjen autojen osia sekä suoraan asiakkaille että korjaamoliikkeille. Oili Jalonen Oy on vanha yritys ja korjaamoiden keskuudessa jo tunnettu. FISS – hankkeen avulla yritys sai laajempaa huomiota ja hankkeen tietokannan avulla kysyntä ja tarjonta löytävät toisensa entistä helpommin.

Teollisissa symbiooseissa on potentiaalia paljoksikin, jos vain yrityksillä on tahtoa lähteä etsimään ja yrittämään toimilleen sopivia symbiooseja. Ihmisten mielenkiinto ympäristön hyvinvointiin lisääntyy jatkuvasti, joten on hyvinkin mahdollista, että teollisten symbioosien tärkeys tulee korostumaan lähitulevaisuudessa entistä enemmän.

Blogiteksti on kirjoitettu osana Energia- ja Ympäristötekniikan viestintäkurssia. Kirjoituksen laatimiseen osallistuivat Leevi Ahokas, Oskari Hiironen, Paavo Ojanen, Jaakko Paikkari, Ville Tikkanen.

Kirjoittamiseen osallistui myös FISS-hankkeen projektipäällikkö Timo Mieskonen Turun ammattikorkeakoulusta.

Lähteet:

https://www.sitra.fi/aiheet/teolliset-symbioosit/#ajankohtaista

http://www.jateplus.fi/jateplus-22016/mika-on-teollinen-symbioosi/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Teollinen_symbioosi

http://www.teollisetsymbioosit.fi/

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/fiss-varsinais-suomi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *