Maailmanparantajat

Kulutusjuhlissa juhlittiin kestävää kulutusta

SparkUpissa Turussa vietettiin 9.2.2023 kulutusjuhlaa. Juhlan järjesti helmikuun lopussa päättynyt Kuluttajakiertotalouden osaamisalusta -hanke. Hankkeessa luotiin digitaalinen alusta, jonka kautta kuluttajat löytävät tavaroiden korjaamisen ja huoltamisen yrityksiä. Juhlassa oli mahtavien tarjoilujen lisäksi monia mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä keskustelupaneeli. Niin kuin hyvien juhlien tapaan, aika meni nopeasti ja keskustelua riitti.

Kuva: Elina Lehtinen

Ensimmäisenä lavalle nousi Turun kaupungin ilmastotiimistä Lotte Suveri, joka kertoi Turun kaupungin 1,5 asteen elämästä ja sen tavoitteista. Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, ja paljon onkin jo meneillään tavoitteen täyttämiseksi. Turun Ylioppilaskylä rakennetaan energiapositiiviseksi alueeksi, joka tarkoittaa sitä, että hankkeen päätyttyä alue pyrkisi tuottamaan 120–130 % energiatarpeestaan ilmastoystävällisesti. Puheeksi nousivat myös esimerkiksi tekstiilien kierrätys sekä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenotto. Myös bussien sähköistäminen, pyöräilyliikenteen helpottaminen ja erilaiset oppaat ja kampanjat kannustavat ja tukevat hiilineutraaliustavoitteita. Puheenvuoron lopulla pohdittiin myös, miten kirjastoauton palvelua voitaisiin mahdollisesti laajentaa tulevaisuudessa. Tavaroiden lainaamisen helpottamiseksi kirjastoauton toimintaperiaatetta voitaisiin laajentaa esimerkiksi työkalujen tai kodinkoneiden lainaamiseen.

Toisena puhujan korokkeelle nousi CoReorientin edustaja Heikki Waris, joka loi kuluttajakiertotalouden osaamisalustan yhdessä Infinen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Heikki kertoi puheenvuorossaan muun muassa tavaralainaamosta ja kimppakyytipalvelusta. Tavaralainaamo.fi on palvelu, josta nimensä mukaisesti voi lainata käyttöönsä kaikkea tarpeellista ilman uuden ostamista. Heikki nosti puheenvuorossaan esille hyvän havainnon siitä, että ihmisten tottumuksiin on helpointa vaikuttaa elämän muutostilanteissa, kuten uuteen naapurustoon muuttaessa tai muun vastaavan suuren muutoksen edessä. Silloin ihminen helpoiten ottaa vastaan uusia tapoja ja ajatusmalleja. Uuteen naapurustoon muuttaessa usein toimii ajatus ’’talon tavoista’’ eli jos vaikkapa naapurit käyttävät alueen omaa lainauspalvelua, lähtee siihen myös uutena naapurustoon muuttaneena mukaan todennäköisemmin.

Infinen puheenvuoron piti Elina Koskipahta. Puheenvuoro oli ajatuksia herättävä. Hän nosti esille puheenvuorossaan kuluttamistottumusten muuttumisen ja erilaiset kyselyt ja tutkimukset kuluttamisesta. Tutkimuksia vastuullisesta kuluttamisesta tehdessä tutkimustapaan on syytä kiinnittää huomiota. Jos tutkimuksessa käytetään vain kyselyä ja sen perusteella tehdään johtopäätöksiä, se saattaa johtaa harhaan ja väärään tutkimustulokseen. Kuluttaja saattaa helposti kaunistella omia vastauksiaan, jotka eivät sitten todellisuudessa pidä paikkaansa. Eräässä tutkimuksessa ei käytettykään perinteistä kyselyä vaan siinä seurattiin tiettyjen vastuullisten tuotteiden myyntiä. Tämän pohjalta saatiin varmempi tieto siitä, että vastuullisten tuotteiden suosio on oikeasti kasvussa. Lisäksi on huomattu, että etenkin nuorten kiinnostus vastuullisista tuotteista on kasvamassa.

Uteliaisuus ja jämähtämättömyys ovat myös tärkeitä. Ei jäädä ja takerruta samoihin tapoihin ja ajatusmalleihin vaan katsotaan maailmaa uteliain ja avoimin silmin!

Sitran Ramona Pulli esitteli PS Lifestyle -työkalua. Hän pohti puheenvuorossaan ihmisten kulutusta. Kuluttamisesta on tullut monelle elämäntapa ja vastuullista elämäntyyliä pidetään jollain tavalla tylsänä vaihtoehtona. PS Lifestyle -työkalu onkin suunniteltu niin, että jokainen voi sen avulla löytää omat itselle sopivat vaihtoehdot hiilijalanjäljen pienentämiseen. Teot voivat olla pieniä ja arkipäiväisiä. Työkalulla näkee oman karkean hiilijalanjälkensä ja konkreettisia tekoja sen pienentämiseen. Se on tehty helppokäyttöiseksi, jolla kuka tahansa kuluttaja näkee, mistä kaikesta oma hiilijalanjälki koostuu. Työkalulla myös konkretisoituu se, että koko elämää ei tarvitse muuttaa kertaheitolla. Jokainen voi tinkiä jostakin, ja näin pienillä teoilla tavoitetaan suuria asioita yhdessä.

Juhliin mahtui myös omat lyhyet puheenvuorot Otesäätiön Tanja Vanharannnalta sekä Renetin eli uudelleenkäyttöverkoston Tuovi Kurttiolta. Design Kajen Jenni Kaustinen esitteli hienoja ja vaikuttavia esineitä, kuten vanhasta lankapuhelimesta tehtyä lamppua.

Kuva: Elina Lehtinen

Keskustelupaneelissa olivat mukana CoReorientin, Infinen, Otesäätiön, Turun kaupungin, Renetin ja Turun ammattikorkeakoulun edustajat. Keskustelua käytiin muun muassa siitä, miksi maksaa korjauksesta ja vielä mahdollisesti enemmän kuin uuden ostamisesta. Hyviä syitä korjata vanha ovat esimerkiksi luonnonvarat, vastuullisuus, tavaran alkuperän tietäminen ja tavaran arvo. Lisäksi pohdittiin korjauspalveluiden ALV:n laskemista ja yrittämisen helpottamista kannustuksina korjaukselle, uuden ostamisen sijaan. Tekijöitä ja osaajia olisi varmasti, mutta yrittäminen valitettavasti ei tällä hetkellä ole tehty helpoksi.

No mitä sitten mahdollisesti yksittäinen kuluttaja voisi tehdä? Jokainen voisi kohdallaan miettiä, millaisia muutoksia pystyisi tai olisi valmis tekemään. Kaupungissa palveluiden lähellä asuva voi siirtyä yksityisautoilusta pyöräilyyn, kävelyyn ja julkisen liikenteen käyttöön. Jollenkin se asia voi olla kasvisruokavalioon siirtyminen tai vaikkapa energiasopimuksen vaihtaminen vastuullisempaan. Myös tiedon jakaminen voi toimia hiilijalanjäljen pienentämisenä: kun kerrot lähipiirillesi tietoa tai vinkkejä, saatat samalla saada heidän hiilijalanjälkensä pienemmäksi. Jokaisen ostopäätöksen kohdalla kannattaa pysähtyä miettimään, tarvitsenko tätä vai haluanko tätä, voisiko tämän saada mahdollisesti käytettynä ja onko tämä vastuullisin vaihtoehto. Uteliaisuus ja jämähtämättömyys ovat myös tärkeitä. Ei jäädä ja takerruta samoihin tapoihin ja ajatusmalleihin vaan katsotaan maailmaa uteliain ja avoimin silmin!

Elina Lehtinen
Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Turun ammattikorkeakoulusta