Maailmanparantajat

Kuhinaa tekstiilien kiertotalouden ympärillä yritystreffeillä

Lounais-Suomen Jätehuollon poistotekstiilihallilla Turussa järjestettiin verkostoitumistapahtuma maaliskuussa. Eri yritykset pääsivät luomaan kumppanuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä hakemaan tietoa poistotekstiileistä ja niistä valmistettavista uusiomateriaaleista. Tapahtuma olikin kerännyt hyvän määrän osallistujia, joka viestitti poistotekstiilien kiertotalouden kehityksen ajankohtaisuudesta.

Paimioon avattava Lounais-Suomen jätehuollon poistotekstiilien jalostuslaitospilotti on ollut otsikoissa maaliskuun alussa ja siitä kerrottiin myös tapahtuman alkuesityksissä. On mielenkiintoista nähdä, miten jalostuslaitos saadaan käyntiin ja millaista liiketoimintaa sen ympärille kehittyy. Tulevalla jalostuslaitoksella voitaisiin käsitellä Suomen poistotekstiilien lisäksi ulkomailta tulevaa tekstiiliä, ja alustavaa yhteistyötä onkin jo suunniteltu Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Baltian maiden kanssa. Puhetta oli myös materiaalivirroista, tekstiilien laadusta ja nykyaikaisista kierrätysratkaisuista. Kiinnostavaa tässä oli se, kuinka paljon haastavampaa kuluttajapoistotekstiilin uudelleenkäyttö ja kierrätys on verrattuna teollisuuden ja organisaatioiden tuottamaan tekstiilijätteeseen. Tämä johtuu siitä, että tekstiiliteollisuuden sivuvirtojen ja organisaatioiden poistotekstiilien koostumus ja puhtaus tunnetaan paremmin.  Kehitteillä olevat tunnistus- ja käsittelyteknologiat tulevatkin olemaan suureksi avuksi jalostuslaitospilotissa tekstiilien lajittelussa.

Diagrammi, jossa näkyy poistotekstiilin matka keräyksestä lajittelun, tunnistuksen ja kuidun avauksen kautta lopputuotteeksi.
Kuva: LSJH

Kehitteillä on myös uusia innovaatioita. Tapahtumassa esiteltiin CH-Bioforcen Smart Chemistry Parkissa kehitelty biomassan erittelyteknologia. Käytännössä teknologialla voitaisiin erotella puusta eri materiaalit, joista voitaisiin valmistaa esimerkiksi muovia ja tekstiilikuitua. Tällaisilla uusilla innovaatioilla on oma paikkansa poistotekstiilien kiertotaloudessa.

Nainen osoittaa näyttöä yleisön edessä
VTT:n Pirjo Heikkilä kertomassa tekstiilijätelaaduista

Puheenvuorojen jälkeen oli vuorossa tutustumista niin yritystreffien kuin vapaan keskustelun muodossa. Yritystreffeillä eri toimijat pääsivät esittämään kysymyksiä ja toiveitaan mahdollisesta tulevasta yhteistyöstä. Treffejä olikin sovittu jo hyvä määrä ennen tapahtuman alkua. Poistotekstiilit, uusiomateriaalit ja pilottilaitos kiinnostavat selvästi laajalti ihan kierrätysmyymälöistä vaatteiden valmistajiin saakka. Keskusteluista kävi myös ilmi, että jo olemassa olevaa poistotekstiilien liiketoimintaa voitaisiin tehostaa uusilla palvelualustoilla, jotta poistotekstiilejä saataisiin helpommin kuluttajien ja yritysten ulottuville.

Kaksi naista keskustelee pöydän ääressä
Yritystreffit käynnissä.

Poistotekstiilihallille oli myös pystytetty näyttely, jossa esiteltiin muun muassa tulevaa pilottilaitosta, sekä uusiomateriaaleja, joita on kehitetty poistotekstiilistä. Näyttely tuntui kiinnostavan monia yritysten edustajia, ja kävijät saivatkin näyttelyn ansiosta paremman kuvan tulevan laitoksen toiminnasta ja mahdollisuuksista. Erityisesti jäi mieleen legoista tehty pienoismalli tulevasta pilottilaitoksesta. Pienoismalli selvensi loistavasti sen, miten tuleva poistotekstiilin jalostuslaitos tulee toimimaan käytännössä (kuva alla).

Legoista tehty pienoismalli, jossa erilaisia laitteita tekstiilien leikkaukseen ja kuitujen avaukseen
Lego-pienoismalli Paimion poistotekstiilin jalostuslaitoksesta.

Opiskelijan näkökulmasta oli hienoa huomata, miten kiinnostuneita yritysten edustajat olivat tämän alan koulutuksesta, ja siitä, millaisissa projekteissa opiskelijat olivat olleet mukana. Keskustellessa yritysten toimijoiden kanssa kävi ilmi, että monia kiinnostaisi olla osana poistotekstiilien kiertotaloutta, mutta osa ei vielä tiennyt millä keinoin. Yritykset kannustivat opiskelijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä eri yrityksiin ja kysymään, saako heidän yrityksensä kautta tehdä esimerkiksi opinnäytetyön poistotekstiilien kiertotalouden kehittämisen tiimoilta. Opiskelijayhteistyö nähtiin arvokkaana osana tätä hanketta.

Poistotekstiilinäyttelyssä kävi monia kiinnostuneita vieraita.

Minna Ainonen ja Aleksi Leppänen
Opiskelija-assistentit, Turun ammattikorkeakoulu

Yritysten poistotekstiilitreffit -tapahtuman järjesti Lounais-Suomen Jätehuolto, VTT, Turku Science Park, Turun ammattikorkeakoulu ja Suomen Tekstiili ja Muoti ry osana Telaketju 2 -hanketta.

Alla linkit esitysmateriaaleihin:

Poistotekstiilin jalostuslaitos – Marko Kokkonen/LSJH

Miten Turku Science Park Oyn palvelut tukevat yrityksien kasvua ja kehittymistä – Linda Fröberg-Niemi/TSCP

Materiaalivirrat, volyymit, laadut sekä nykyaikaiset kierrätysratkaisut – Pirjo Heikkilä/VTT