Maailmanparantajat

Opettaja seisoo opiskelijoiden edessä luokassa

Kuva: Unsplash

Kiperiä kysymyksiä

Artikkeli on aiemmin julkaistu Uusiouutisten numerossa 7/19. Lue alkuperäinen juttu

Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä on järjestänyt opintovierailuja kiertotalous ja ilmastonmuutos -teemalla varsinaissuomalaisille nuorille.

Turun AMK:n opiskelijat ovat muutaman vuoden ajan vetäneet yläkoululaisille ja lukiolaisille opintovierailuja osana MyTech-ohjelmaa. Ohjelma on monialainen oppimiskonsepti, johon kuuluu toiminnallinen opintokäynti teknologiayritykseen ja korkeakouluun. 

MyTech-konsepti toteuttaa koulujen nykyisen opetussuunnitelman laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia. Valittavanaan oppilaitoksilla on kolme mielenkiintoista teemaa: kiertotalous ja ilmastonmuutos, terveys ja hyvinvointi sekä tulevaisuuden elinympäristö. 

Ohjelman tavoitteena on edistää matemaattis-luonnontieteellisiä taitoja sekä teknologista osaamista ja ymmärrystä nuorten keskuudessa. Nuorten on tärkeä nähdä ja kokea, mitä hyötyä tällaisista taidoista on elämässä. Teknologiateollisuus ry rahoittaa oppilasryhmien matkoja opintokäyntikohteisiin, ja siksi MyTechit ovat ilmaisia oppilaitoksille kaikkialla Suomessa. 

Oppilaat ovat olleet kiinnostuneita, vaikka yläkouluikäisten keskittyminen välillä herpaantuukin. Selvästi kuitenkin huomaa, että ilmastonmuutos ja kiertotalous kiinnostavat yhä nuorempia. Oppilaat ja myös opettajat esittävät kiperiä kysymyksiä, vaikka joskus kysymyksien esittäminen tuntuukin oppilaista pelottavalta. Myös opettajilta on tullut positiivista palautetta. Innostavimpia tehtäviä ovat olleet ryhmätyöt sekä Kahoot-visa, jossa parhaat on palkittu herkullisin palkinnoin. 

MyTech-opintovierailuja pitämällä olemme saaneet hyvän kuvan nuorten osaamisesta liittyen ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden teemoihin. Osaaminen on ollut yllättävän hyvällä mallilla. Vierailujen aikana olemme oppineet viestimään kiertotaloudesta ja ilmastonmuutoksesta ymmärrettävällä ja nuoria kiinnostavalla tavalla. 

Tänä vuonna odotamme uusia innokkaita oppilasryhmiä ja olemme kehitelleet entistä osallistavampia ryhmätehtäviä. Jännittävää on myös nähdä, näkyykö ilmastolakkoilu nuorten kiinnostuksen kasvuna.

Leevi Ahokas ja Kaisa Ahonen
Kirjoittajat ovat energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita Turun ammattikorkeakoulusta.

Teknologiateollisuus ry edustaa yli 1600 suomalaista teknologiayritystä. Nämä yritykset haluavat huolehtia tulevaisuuden osaajista mm. MyTech-ohjelman avulla, sillä teknologia-alan osaamistarpeet ovat muutoksessa. Alalle tarvitaan yli 53 000 osaajaa pelkästään seuraavan neljän vuoden aikana.