Maailmanparantajat

Kiertotalouden uusi aika

Vuonna 2018 maailman ylikulutuspäivä oli 1.8. Tämä tarkoittaa, että luonnonvarat, joiden olisi pitänyt riittää koko vuodeksi, käytettiin loppuun seitsemässä kuukaudessa. Sen sijaan Suomen kansallinen ylikulutuspäivä oli vuonna 2018 11.4. ja vuonna 2019 jo 5.4. Jos muu maailma ottaisi mallia meistä, tarvitsisimme 3,6 maapalloa, jotta varoja riittäisi tasaisesti kaikille. Hullua eikö?

Luonnonvarojen ehtyminen on ainakin saanut Suomen kansan havahtumaan tilanteeseen, ja ratkaisuja ongelmaan on lähdetty etsimään kiertotalouden saralta. Kiertotalous perustuu muun muassa jo valmistettujen ja käytettyjen materiaalien kierrättämiselle ja tuotesuunnittelulle, joka ottaa huomioon tuotteen helpon huolettavuuden ja korjattavuuden. Tämä edesauttaa luonnonvarojen säilymistä koskemattomana pidempään.

Suomessa kuusi kaupunkia on tarttunut härkää sarvista: niillä on yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka avulla ne ovat yhteisvoimin lähteneet rakentamaan meille parempaa huomista. 6Aika-kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu näyttävät nyt tulevaisuudellemme suunnan.

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset on yksi useista 6Aika-hankkeista, ja Turussa sen toiminta keskittyy pääosin Topinpuiston kiertotalouskeskuksen ympärille. Kyseisen hankkeen tavoitteena on luoda kiertotaloutta tukevaa yhteistyötä eri yritysten välillä ja lisätä siihen liittyviä liiketoiminnan mahdollisuuksia. Euroopan kehitysrahaston rahoittama hanke käynnistyi 1.5.2017 ja päättyy 30.9.2019.

Mitä yritysten välinen yhteistyö Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa sitten käytännössä tarkoittaa? Yritykset hyötyvät yhteistyöstä toisten yritysten kanssa esimerkiksi materiaali- ja energiavirtojen osalta, sillä toisen hukka voi ollakin toiselle hyödyllinen raaka-aine. Topinpuiston verkostoon kuuluu 18 yritystä, joista suurimmat ovat Gasum, Kuusakoski, Ekopartnerit sekä Lounais-Suomen Jätehuolto. Kiertotalouskeskuksissa tarvitaan monipuolisesti eri alan yrityksiä, eikä niiden tarvitse olla suoraan sidoksissa teollisuuteen, sillä esimerkiksi siivous- ja vartiointipalvelulle on tarvetta. Yritys voi hyötyä yrityspuistosta esimerkiksi niin, että sillä on mahdollisuus käyttää yhteisiä palveluja ja se voi hyödyntää laajasti verkoston muuta osaamista.

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeella on kahden miljoonan euron budjetti ja kahdeksan hanketoimijaa, ja tämän vuoksi siltä myös odotetaan hyviä tuloksia. Töitä on tehty paljon sen eteen, että saataisiin luotua luottamuksellinen suhde yritysten ja hanketoimijoiden välille, onnistuttaisiin selvittämään yritysten tarpeet ja löydettäisiin oikeat resurssit innovaatioiden mahdollistamiseen. Konkreettinen esimerkki eräästä markkinoille valmiista ideasta on banderollikierrätys. Banderolleja tekevän painotalo Printworksin aiemmin jätteeksi päätyneet banderollit pystytään nykyään uusiokäyttämään uusien tuotteiden raaka-aineena.

Hankeaika on suhteellisten lyhyt kaikkien innovaatioiden kaupallistamiseen, mutta hanke on kuitenkin onnistunut luomaan uusia ulottuvuuksia kiertotaloussektorilla. Vaikka hanke ei pystyisikään toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan, oleellista on, että hankeajan loputtua on onnistuttu luomaan vakaa pohja tulevaisuuden kiertotalouskeskuksille ja markkinat kiertotalousaiheisille innovaatioille.

Kaisa Jussila, Leevi Kainulainen, Janne Kauppi ja Milka Keuru
Kirjoittajat ovat Turun ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

Marketta Virta
Kirjoittaja työskentelee projektityöntekijänä Turun ammattikorkeakoulussa ja 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa.

Blogitekstiä varten haastateltiin 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen projektipäällikköä Sonja Lankiniemeä sekä Henna Knuutilaa Turun ammattikorkeakoulusta.

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja tukea kiertotalouden innovaatioiden kaupallistamista kuutoskaupunkien alueella. Pilotointikohteita ovat eri 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset: Turussa Topinpuisto, Tampereella Hiedanrannan alue sekä Kolmenkulman ja Tarastenjärven yritysalueet, pääkaupunkiseudulla Ekomo ja Oulussa Ruskonniitty.

Tutustu hankkeeseen